Dosje javnega naročila 006313/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
Gradnje: OBNOVA PROSTOROV KNJIŽNICE KSAVERJA MEŠKA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006313/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.09.2019
JN006313/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006313/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Šolska ulica 5
2380
SI
Slovenj Gradec
Slovenija
Sašo Blatešič
saso.blatesic@slovenjgradec.si
+386 28812164

Internetni naslovi
http://www.slovenjgradec.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.slovenjgradec.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12629
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OBNOVA PROSTOROV KNJIŽNICE KSAVERJA MEŠKA
Referenčna številka dokumenta: 430-46/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
OBNOVA PROSTOROV KNJIŽNICE KSAVERJA MEŠKA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: UREDITEV DODATNIH PROSTOROV KNJIŽNICE
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: RONKOVA ULICA 4 2380 SLOVENJ GRADEC
II.2.4 Opis javnega naročila
OBNOVA PROSTOROV KNJIŽNICE KSAVERJA MEŠKA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 17.10.2019
Konec: 17.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: PREUREDITEV KUHINJE
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: RONKOVA ULICA 4 2380 SLOVENJ GRADEC
II.2.4 Opis javnega naročila
OBNOVA PROSTOROV KNJIŽNICE KSAVERJA MEŠKA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 17.10.2019
Konec: 17.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.09.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.09.2019   10:15
Kraj: ODPIRANJ POTEKA SAMODEJNO V INFORMACIJSKEM SISTEMU EJN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
SAŠO BLATEŠIČOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.09.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.09.2019   14:58
VPRAŠANJE:
Spoštovani.

Prosim, če objavite link kje lahko najdemo razpisno dokumentacijo in popise del.

Lp

ODGOVOR:
Spoštovani,

dokumentacija se nahaja na spletni strani MOSG, povezava: https://www.slovenjgradec.si/Naro%C4%8Dila-in-objave/ArtMID/663/ArticleID/4730/JAVNO-NARO%c4%8cILO-MALE-VREDNOSTI-OBNOVA-PROSTOROV-KNJI%c5%bdNICE-KSAVERJA-ME%c5%a0KA.

Lep pozdrav

Datum objave: 16.09.2019   11:22
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Glede nato, da je jutri zadnji dan glede zastavljanja vprašanj, vas prosim, da nam odgovorite na že zastavljena vprašanja in to čimprej.

Prosim pošljite nam detajle ograj in vrat, drugače ne moremo podati cene.


Lp


ODGOVOR
Projekt je objavljen na spletni strani Mestne občine Sl. Gradec

VPRAŠANJE
Prosim, če lahko objavite še sheme vrat in steklene stene.

hvala,

ODGOVOR
Projekt je objavljen na spletni strani Mestne občine Sl. Gradec

VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Zakaj ne odgovarjate na vprašanja?

Lp

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosim vas, če objavite načrte, zaradi lažje in korektne priprave ponudbe.

Pri strojnih instalacijah so napisani pavšali in to je težko oceniti.

Lp

ODGOVOR
Projekt objavljen na spletni strani Mestne občine Sl. Gradec.
Pavšali: če želite si lahko ogledate prostore ki se bodo prenavljali in ocenite vrednost.

VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali je treba priložiti bon S.BON-1/P, koliko star dokument se lahko priloži?

Finančno zavarovanje:

ali je potrebno oddati 3 menične izjave in 3 menice ali samo 1 menično izjavo in 3 menice?

Lp

ODGOVOR
3 menice in 3 menične izjave.Datum objave: 16.09.2019   11:23
VPRAŠANJE
Prosim za dimenzije servisnih vratc za v instalacijski jašek.

hvala,

ODGOVOR
Dimenzije vratic so 60/60 cm.Datum objave: 16.09.2019   11:33
VPRAŠANJE
Pozivamo naročnika, da na portalu objavi naslednje detajle za izvedbo:
1. sklop 1, obrtniška dela, poz. B.V. 05.02. SS1 in SS
poz. B VI., 06.01. vrata v kovinski ograji

Prav tako prosimo, da naročnik poda podatek o višini strehe na kateri se montirajo nosilci in v kateri etaži se dela izvajajo.
Ali je v objektu dvigalo, ki ga bo izvajalec lahko uporabljal za transport ruševin in materialov na mesto vgradnje.

Ker zahtevani detajli niso bili objavljeni sočasno z objavo javnega razpisa prosimo, da naročnik podaljša rok za oddajo ponudb za toliko delovnih dni, kolikor kasneje bodo zahtevani detajli objavljeni.

ODGOVOR

Detajli so v projektu, ki je sestavni del razpisa.
Dela se izvajajo v 2. nadstropju objekta Ronkova 4, Sl. Gradec. Podatka o višini strehe nimamo.
V objektu je tovorno dvigalo.
Menimo, da je rok za pripravo ponudb primeren in zato podaljšanje roka ni potrebno.


Datum objave: 16.09.2019   11:34
VPRAŠANJE
Ali so vse tri menice v vrednosti 600eur ali posamezna 600eur?

hvala za odgovor,

ODGOVOR

Vsaka menica mora biti v vrednosti 600 .Datum objave: 16.09.2019   12:21
VPRAŠANJE
v RD pod točko 4.2.1. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, zahtevate v POGOJ 1 B), da gospodarski subjekt s sedežem v RS, ki je dejavnost gradbeništva začel opravljati po 1.6.2018 (velja tudi za podizvajalce), mora poleg zahteve pod A) zgoraj izpolnjevati tudi pogoje za opravljanje dejavnosti gradbeništva iz prvega odstavka 14. člena GZ in sicer:
- imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami drugega odstavka 14. člena GZ ter
- imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z ZDR-1 z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega inženirja ali pooblaščenega arhitekta.

Naše podjetje ima sklenjeno podjemno pogodbo z vodjo gradbišča. A s tem izpolnjujejo ta pogoj?
Hvala za odgovor.
ODGOVOR

Ne. 2. alineja prvega odstavka 14. člena GZ izrecno, kot pogoj za opravljanje dejavnosti gradbeništva, določa pogodbo o zaposlitvi za vodjo del.
Edina izjema velja za subjekte, ki so registrirani pred 1.6.2018 za katera v skladu s prvim odstavkom 120. člena GZ, velja prehodno obdobje dveh let.Datum objave: 18.09.2019   08:38
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosim, če odgovorite že na zastavljeno vprašanje.

Ali je treba priložiti bon S.BON-1/P, koliko star dokument se lahko priloži?

Pri raznih delih postavka 06.01. niste objavili detajla ograje. Prosim, če ga objavite.


Lp

ODGOVOR
Velja BON ki je izdan v letu 2019.
Detajl ograje je dodan k razpisni dokumentaciji.