Dosje javnega naročila 006321/2019
Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje
Blago: Dobava morske soli za izvajanje zimske službe
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 93.305,60 EUR

JN006321/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.09.2019
JN006321/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.10.2019
JN006321/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.11.2019
JN006321/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006321/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o.
Cesta na Krko 7
1290
SI
Grosuplje
Slovenija
SABINA ROŠTAN
sabina.rostan@jkpg.si
+386 17888958

Internetni naslovi
https://www.jkpg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.jkpg.si/razpisi
ESPD: https://www.jkpg.si/razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12633
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava morske soli za izvajanje zimske službe
Referenčna številka dokumenta: JKPG-JN-23/2019-NMV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
14420000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava morske soli za izvajanje zimske službe
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
14420000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava morske soli. Predmet naročila je podrobneje opisan v tehničnih specifikacijah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanje je mogoče do oddaje naročila po novo izvedenem postopku skladno z ZJN-3.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.09.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.09.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.09.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.09.2019   09:59
VPRAŠANJE
Pri oddaji ponudbe zahtevate predložitev analize soli ali bo zadoščeno pogoju, če je starost le-te do enega leta od datuma oddaje ponudbe?

ODGOVOR

Spoštovani,

bomo upoštevali, vendar prosimo, da pripišete, da ponujate enako sol, kot je ta, ki je bila analizirana.Datum objave: 16.09.2019   15:07
VPRAŠANJE
Referenca pogoj 2 navajate, da je ponudnik v zadnjih dveh zimskih sezonah uspešno dobavil najmanj 1.500 t morske soli. Zanima nas ali bo referenca izpolnjevala pogoj, če smo v eni sezoni dobavili več kot 1.500t morske soli?

ODGOVOR
daDatum objave: 16.09.2019   15:07
VPRAŠANJE
Bianko menice torej v fazi oddaje ponudbe ni potrebno predložiti?

ODGOVOR

Tako je.


Datum objave: 16.09.2019   15:20
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V ESPD obrazcu ni razvidno polje za vpis reference. Prosimo, preverite objavljen ESPD.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

objavili smo popravljen ESPD.