Dosje javnega naročila 006374/2019
Naročnik: D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
Storitve: Zavarovanje oseb, premoženja, premoženjskih interesov, odgovornosti in drugih tveganj D.S.U., d.o.o.
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji

JN006374/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.09.2019
JN006374/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.09.2019
JN006374/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2019
JN006374/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006374/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 177-431077
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.
Dunajska cesta 160
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Koković
maja.kokovic@dsu.si
+386 15894820
+386 15894859

Internetni naslovi
http://www.dsu.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/324050/DSU_povabilo_k_sodelovanju_-_zavarovanje_premozenja.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12641
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje oseb, premoženja, premoženjskih interesov, odgovornosti in drugih tveganj D.S.U., d.o.o.
Referenčna številka dokumenta: 403/19-346, 403/19-347, 403/19-348 in 403/19-357
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročanja je zavarovanje oseb, premoženja, premoženjskih interesov, odgovornosti in drugih tveganj D.S.U., d.o.o. v času od 1. 1. 2020 0:00 ure do 31. 12. 2023 23:59 ure, in sicer naslednje zavarovalne vrste: požarno zavarovanje, potresno zavarovanje, strojelomno zavarovanje, zavarovanje računalnikov, zavarovanje splošne odgovornosti, zavarovanje splošne odgovornosti excess kritje, vlomsko zavarovanje, zavarovanje stekla, avtomobilsko zavarovanje, zavarovanje kibernetskih tveganj in nezgodno zavarovanje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov, št. naročila 403/19-346
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66513000
66515000
66515100
66515200
66515300
66516000
66516400
66516500
66519000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila sklop št. 1: Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov, št. naročila 403/19-346, so naslednje zavarovalne vrste:
- požarno zavarovanje;
- potresno zavarovanje;
- strojelomno zavarovanje;
- zavarovanje računalnikov;
- zavarovanje splošne odgovornosti;
- vlomsko zavarovanje;
- zavarovanje stekla;
- avtomobilsko zavarovanje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu s petim odstavkom 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico, da javno naročilo storitev zavarovanja oseb, premoženja, premoženjskih interesov, odgovornosti in drugih tveganj za čas od 1. 1. 2024 00:01 ure dalje odda ponudniku, izbranem v predmetnem postopku.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje odgovornosti (excess kritje), št. naročila 403/19-347
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
66516000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila sklop št. 2: Zavarovanje odgovornosti (excess kritje), št. naročila 403/19-347, so naslednje zavarovalne vrste:
- zavarovanje splošne odgovornosti excess kritje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu s petim odstavkom 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico, da javno naročilo storitev zavarovanja oseb, premoženja, premoženjskih interesov, odgovornosti in drugih tveganj za čas od 1. 1. 2024 00:01 ure dalje odda ponudniku, izbranem v predmetnem postopku.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje kibernetskih tveganj, št. naročila 403/19-348
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
66519000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila sklop št. 3: Zavarovanje kibernetskih tveganj, št. naročila 403/19-348, so naslednje zavarovalne vrste:
- zavarovanje kibernetskih tveganj.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu s petim odstavkom 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico, da javno naročilo storitev zavarovanja oseb, premoženja, premoženjskih interesov, odgovornosti in drugih tveganj za čas od 1. 1. 2024 00:01 ure dalje odda ponudniku, izbranem v predmetnem postopku.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Nezgodno zavarovanje, št. naročila 403/19-357
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
66512000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila sklop št. 4: Nezgodno zavarovanje, št. naročila 403/19-357, so naslednje zavarovalne vrste:
- nezgodno zavarovanje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu s petim odstavkom 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico, da javno naročilo storitev zavarovanja oseb, premoženja, premoženjskih interesov, odgovornosti in drugih tveganj za čas od 1. 1. 2024 00:01 ure dalje odda ponudniku, izbranem v predmetnem postopku.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razlogi za izključitev:
- Kaznovanost (prvi odstavek 75. člena ZJN-3),
- Dolžnik države (drugi odstavek 75. člena ZJN-3),
- Negativne reference (a) točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3),
- Prekršek v zvezi s plačilom za delo (b) točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3),
- Kršitev poklicnih pravil (c) točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3),
- Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti v preteklosti (f) točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3).

Pogoja za sodelovanje:
- Registracija dejavnosti (tretji odstavek 76. člena ZJN-3): Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
- Dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov (četrti odstavek 76. člena ZJN-3): Gospodarski subjekt ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov (zavarovalne vrste), ki so predmet sklopa naročila, za katerega gospodarski subjekt oddaja prijavo za sodelovanje.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Pogoj za sodelovanje:
- Bonitetna ocena (peti odstavek 76. člena ZJN-3): Gospodarski subjekt ali njegova posredno/neposredno obvladujoča družba (ki opravlja enako dejavnost oz. predstavlja center odločanja glede dejavnosti skupine, ki ji pripada gospodarski subjekt) mora imeti na dan, ko poteče rok za predložitev prijav, najmanj bonitetno oceno A- bonitetne agencije Standard & Poor's (S&P) ali bonitetne agencije Fitch ali najmanj bonitetno oceno A3 bonitetne agencije Moody's. V kolikor gospodarski subjekt ne razpolaga s takšno lastno bonitetno oceno, se šteje, da izpolnjuje ta pogoj za sodelovanje, če ima 100 % pozavarovanje (pri enem ali več pozavarovateljih) in ima takšno bonitetno oceno vsaj njegov glavni pozavarovatelj. V primeru več različnih bonitetnih ocen za gospodarski subjekt, njegovo posredno/neposredno obvladujočo družbo (ki opravlja enako dejavnost oz. predstavlja center odločanja glede dejavnosti skupine, ki ji pripada gospodarski subjekt) ali pozavarovatelja se upošteva najvišja bonitetna ocena.


III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Pogoj za sodelovanje:
- Tehnično osebje (deseti odstavek 76. člena ZJN-3): Gospodarski subjekt mora najkasneje na dan predložitve prijave in ves čas opravljanja storitev po tej pogodbi razpolagati z najmanj tremi osebami, od katerih ima vsaka vsaj 3 leta izkušenj na področju obravnave zavarovalnih zahtevkov. Izkušnje teh oseb skupaj se morajo nanašati na vse zavarovalne vrste, ki so predmet tega javnega naročila (razen na zavarovanje kibernetskih tveganj).

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Da
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.10.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
23.10.2019
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.10.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Pravno varstvo zoper morebitne kršitve v postopku oddaje javnega naročila je zagotovljeno z ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k predložitvi prijav ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, se lahko vloži v 10 delovnih dneh od objave obvestila o javnem naročilu. Če naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k predložitvi prijav ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu ali dokumentaciji, vloži v 10 delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na povabilo k predložitvi ponudb, se lahko vloži v 10 delovnih dneh od prejema povabila k predložitvi ponudbe.

Zahtevek za revizijo vlagatelj vloži pri naročniku, in sicer v vložišču ali po pošti priporočeno s povratnico. Če je zahtevek za revizijo overjen s digitalnim kvalificiranim potrdilom, pa ga vlagatelj lahko vloži elektronsko. Kopijo revizijskega zahtevka mora vlagatelj poslati Ministrstvu za javno upravo.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati podatke in listine iz 15. člena ZPVPJN in biti obrazložen. Ob vložitvi zahtevka za revizijo mora vlagatelj plačati takso za predrevizijski in revizijski postopek, ki v primeru tega javnega naročila znaša 4.000 EUR. Taksa se nakaže na račun Ministrstva za finance, Župančičeva 3, Ljubljana, odprti pri Banki Slovenije, št. računa: SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL. Pri tem zadnjih osem številk predstavlja številko objave na portalu javnih naročil.

Pred vložitvijo zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k predložitvi prijav ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, mora vlagatelj ali drug morebitni kandidat preko portala javnih naročil naročnika opozoriti na očitano kršitev.

VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.
Dunajska cesta 160
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.09.2019   10:08
1. VPRAŠANJE
Naprošamo za potrditev, da bo možna postavitev vprašanj tudi v drugi fazi postopka.

ODGOVOR
Glede na to, da bodo tehnične specifikacije in osnutek zavarovalne pogodbe del povabila k predložitvi ponudb, tj. 2. faze predmetnega postopka javnega naročanja, bodo lahko usposobljeni kandidati vprašanja o tem postavili tudi po priznanju usposobljenosti, in sicer v skladu z navodili, ki bodo navedeni v povabilu k predložitvi ponudb.


2. VPRAŠANJE
V ESPD obrazcu je v delu "Del II: Informacije glede gospodarskega subjekta" vnosno polje, kjer je potreben vnos sklopov na katere se naročnik prijavlja.

V razpisni dokumentaciji je navedeno na strani 19, da se s predložitvijo ESPD obrazca šteje, da se je kandidat prijavil za vse tri sklope (navedeni so pa sklopi od št. 1 do št. 4), razen če iz razpisne dokumentacije za prijavo izhaja nasprotno. V opombi št. 13 pa je definirano, da se bo po priznanju usposobljenosti usposobljeni kandidat na podlagi povabila k predložitvi ponudb sam odločil, za kateri sklop bo oddal ponudbo.

Glede na zgoraj omenjene navedbe, prosimo za potrditev, da lahko pri 1. fazi - prijave na sodelovanje, v vnosno polje ESPD obrazca, kjer se zahteva navedba sklopov v "Del II: Informacije glede gospodarskega subjekta", na katere se ponudniki prijavljajo, ponudniki vpišejo, da bo ponudnik definiral, za katere sklope se prijavlja, ko bo oddajal ponudbo, torej to bo v 2. fazi.

ODGOVOR
Glede na to, da so pogoji za sodelovanje in razlogi za izključitev za vse štiri sklope enaki, je naročnik v povabilu k sodelovanju, predvidel, da se na podlagi prijave kandidatom prizna usposobljenost za vse štiri sklope. Če gospodarski subjekt v prijavi (npr. v delu II.A ESPD: "Če je primerno, navedite sklop (sklope), za katerega (katere) gospodarski subjekt želi oddati ponudbo") navede, da se prijavlja le za neketere izmed štirih sklopov, pa se mu usposobljenost prizna le za navedene sklope. Obrazec ponudbe bo kot del povabila k oddaji ponudb oblikovan tako, da bo moral usposobljeni kandidat eksplicitno označiti, za katere izmed štirih sklopov oddaja ponudbo. Pri tem bo lahko oddal ponudbo le za tiste sklope, za katere mu bo priznana uspobljenost (če bo gospodarski subjekt v prijavi navedel, da oddaja prijavo la za dva določena sklopa, bo lahko ponudbo oddal le za ta dva sklopa).

Datum objave: 25.09.2019   11:50
3. VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo, ali Priloge 3 - Izjava podizvajalca ni potrebno oddati v primeru samostojne ponudbe.

ODGOVOR
V skladu s točko 8.2 Povabila k sodelovanju ponudnik predloži za vsakega nominiranega podizvajalca elektronsko oz. ročno izpolnjeno in podpisano izjavo iz Priloge 3. V primeru samostojne ponudbe ni nominiranih podizvajalcev, zato predložitev tega obrazca kot dela prijave ni potrebna.

4. VPRAŠANJE
Prosimo za objavo obrazcev, ki jih je potrebno izpolniti, v Wordovi obliki.

ODGOVOR
Naročnik je poslal v objavo popravek obvestila o javnem naročilu, s katerim bodo kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oz. povabila k sodelovaju, objavljeni tudi obrazci v wordovi obliki. Vsebinskih sprememb v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni.


Datum objave: 26.09.2019   11:42
5. VPRAŠANJE
Kot podružnica zavarovalne družbe iz tujine preverjamo, ali je v fazi prijave potrebno priložiti izjavo o nekaznovanosti tudi za matično družbo v tujini.

ODGOVOR
Če je kandidat podružnica, razlog za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 ne sme obstajati za podružnico. V skladu z navedenim kandidatu ni treba izkazovati neobstoja omenjenega razloga za izključitev za matično družbo s sedežem v tujini.Datum objave: 30.09.2019   10:52
6. VPRAŠANJE
Prosimo, da objavite točno višino zahtevane posredniške provizije v %.

ODGOVOR
Plačilo zavarovalnega posrednika (v nadaljevanju: provizija) je zajeto v okviru administrativnega dela zavarovalne premije.
Določitev višine provizije je v izključni pristojnosti zavarovalnega posrednika in zavarovalnice, ki bo izbrana za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja po predmetnem postopku, pri čemer neto provizija ne sme presegati 8 % zavarovalne premije z vključenim 8,5 % davkom od prometa zavarovalnih poslov (DPZP). Provizija se tako izračuna v odstotku (največ 8 %) od zavarovalne premije z DPZP. Na tako izračunano vrednost provizije se obračuna 8,5 % DPZP.


7. VPRAŠANJE
Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da pri predmetnem javnem naročilu sodeluje Krik Aksum Zavarovalno posredniška družba d.o.o. in da plačilo storitev zavarovalnega posrednika znaša največ neto 8 % ponujene zavarovalne premije z vključenim 8,5 % davkom od prometa zavarovalnih poslov (DPZP). Provizija se obračuna od neto zavarovalne premije (brez DPZP). Prosimo za pojasnilo, kaj je mišljeno kot neto 8 % ponujene zavarovalne premije z vključenim 8,5 % davkom od prometa zavarovalnih poslov (DPZP).

ODGOVOR
V primeru, da se provizija zavarovalnega posrednika izračuna v odstotku od zavarovalne premije brez DPZP, je najvišji dovoljeni odstotek provizije 8,68 %. Na tako izračunano vrednost provizije se obračuna 8,5 % DPZP.
Datum objave: 30.09.2019   10:54
8. VPRAŠANJE
Vezano na vaš odgovor na 2. vprašanje vam zastavljamo še dodatno vprašanje:
Ali lahko ponudniki pri prijavi k sodelovanju na ESPD obrazcu vnesejo prijavo za tri sklope, kasneje pa se lahko odločijo, ko prejmejo zavarovalno-tehnično dokumentacijo pri povabilu k oddaji ponudb, da oddajo ponudbo samo za dva sklopa ali en sklop izmed treh sklopov, ki jih je ponudnik vpisal ob prijavi k sodelovanju na ESPD obrazcu in mu je bila priznana usposobljenost?

ODGOVOR:
Da.
Datum objave: 01.10.2019   11:30
9. VPRAŠANJE
V točki 5.2.4 Tehnično osebje navajate, da se na zahtevo naročnika predloži kopija pogodb o zaposlitvi, referenčnih potrdil ali drugi dokument, ki izkazuje izpolnjevanje pogoja. Prosimo za potrditev, da ustreza lastna izjava ponudnika o zaposlenih osebah, v kolikor bo naročnik le to zahteval.
Kopija pogodbe je poslovna skrivnost. Dokument, ki je sklenjen med zavarovalnico in zaposleno osebo.

ODGOVOR
Lastna izjava kandidata (ponudnika) o izpolnjevanju predmetnega pogoja za sodelovanje je del ESPD in v skladu z razpisno dokumentacijo ter prvim odstavkom 79. člena ZJN-3 šteje za predhodni dokaz. Kandidat bo moral na poziv naročila predložiti dokazila, kot so kopija pogodb o zaposlitvi, referenčna potrdila ali drug dokument, ki ni lastna izjava kandidata in izkazuje izpolnjevnaje pogoja. Pri tem lahko kandidat posamezne dele predloženih dokazil, ki predstavljajo osebne podatke oz. poslovno skrivnost, prekrije. Lastna izjava ne šteje za ustrezno dokazilo.


10. VPRAŠANJE
Vezano na vaš odgovor z dne 25.09.2019 glede objave obrazcev v Wordovi obliki vas vljudno prosimo za objavo le-teh oz. za pojasnilo, kje se nahajajo.

ODGOVOR
Obrazci so bili objavljeni s Popravkom obvestila o javnem naročilu in so dostopni na spletni strani https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=325538.


Datum objave: 01.10.2019   15:50
11. VPRAŠANJE
Vljudno prosimo za potrditev, da kljub temu, če ponudnik v ESPD obrazcu, del II, točka A pod navedbo "Če je primerno, navedite sklop (sklope), za katerega (katere) gospodarski subjekt želi oddati ponudbo" navede vse 4 sklope, se lahko kasneje (če mu bo priznana usposobljenost) odloči, za katere sklope bo oddal ponudbo (ali za določene ali za vse).
Hvala.

ODGOVOR
Drži. Po tem, ko bo kandidatu priznana usposobljenost, se bo lahko odločil, ali in za katere izmed sklopov, za katere mu bo priznana usposobljenost, bo oddal ponudbo. Prijava za vse sklope ne prejudicira ponudbe za vse sklope.


12. VPRAŠANJE
Ali mora ponudnik v ESPD obrazec, del IV. Pogoji za sodelovanje, točka B "Ekonomski in finančni položaj" vpisati svojo bonitetno oceno ali lahko kopijo bonitetne ocene predloži kasneje na zahtevo naročnika?
Hvala.

ODGOVOR
Kandidat v ESPD v delu IV.B »Ekonomski in finančni položaj«: »Druge ekonomske ali finančne zahteve« navede svojo bonitetno oceno. Kopijo bonitetne ocene ali navedbo spletnega mesta, kjer je podatek o bonitetni oceni javno dostopen, pa bo naročniku posredoval, ko ga bo k temu pozval naročnik (v fazi preverjanja usposobljenosti prijavljenih kandidatov).


13. VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo, ali je v ESPD obrazcu, del IV. točka C "Tehnično osebje ali tehnični organi, odgovorni za nadzor kakovosti" potrebno navesti najmanj 3 osebe, ki imajo vsaj 3 leta izkušenj na področju obravnave zavarovalnih zahtevkov za vse zavarovalne vrste. Ali se zahtevano lahko predloži kasneje na zahtevo naročnika?

ODGOVOR
Kandidat v ESPD v delu IV.C »Tehnična in strokovna sposobnost«: »Tehnično osebje ali tehnični organi, odgovorni za nadzor kakovosti« praviloma navede osebe, s katerimi izkazuje izpolnjevanje predmetnega pogoja za sodelovanje.


14. VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo, kaj smatrate kot druge dokumente, ki izkazujejo izpolnjevanje pogoja pod točko 5.2.4.

ODGOVOR
Naročnik bo ustreznost predloženih dokazil presojal z vidika njihove vsebine in verodostojnosti. Primeroma bi kot ustrezno dokazilo lahko šteli opis pogojev za zasedbo delovnega mesta in opis delovnih nalog iz Akta o sistemizaciji, predložen skupaj z dokazilom o zaposlitivi posameznika na to delovno mesto.


15. VPRAŠANJE
Prosimo za točno opredelitev višine posredniške provizije v %.

ODGOVOR
Določitev višine provizije je v izključni pristojnosti zavarovalnega posrednika in zavarovalnice, ki bo izbrana za izvedbo predmetnega javnega naročila. Za potrebe kalkulacije za pripravo ponudbe je naročnik opredelil najvišjo sprejemljivo višino provizije (neto provizija ne sme presegati 8 % zavarovalne premije z vključenim 8,5 % DPZP).Datum objave: 02.10.2019   10:10
16. VPRAŠANJE
Na zahtevo naročnika zahtevate, pod točko 5.2.4 - tehnično osebje, kopijo pogodbe o zaposlitvi, referenčnih potrdil ali drugi dokumenti, ki izkazujejo izpolnjevanje pogoja.

Glede na morebitno zahtevo po predložitvi kopije pogodbe o zaposlitvi bi radi opozorili sledeče:
Pogodba o zaposlitvi je dogovor med dvema pogodbenima strankama (v našem primeru: zavarovalnica in zaposlena oseba zavarovalnice). Je pisni dogovor, pri katerem vsaka pogodbena stranka drugi pogodbeni stranki nekaj obljubi, torej imamo na obeh straneh dolžnosti, pravice in finančne posledice. Pogodba je zaupne narave in opozarjamo, da jo kot potencialni ponudnik ne moremo razkriti. Hkrati pa bi morali pred izdajo kopije pogodbe o zaposlitvi, pridobiti soglasje zaposlene osebe, česar pa ne moremo zagotoviti.

Nenazadnje tudi GDPR (General Data Protection Regulation) določa stroga pravila glede varstva osebnih podatkov (kot so ime in priimek, domači naslov, itp.).

Predlagamo, da se navedena zahteva glede predložitve kopije pogodbe o zaposlitvi oseb ponudnika umakne oziroma ne upošteva za ponudnika, kateri ponudbo oddaja in izvede samostojno. Razumemo pa, da se zahteva pogodba o zaposlitvi oseb, kjer bo ponudnik sodeloval v skupni prijavi ali pa bo pogodbene obveznosti opravil s podizvajalci.

ODGOVOR
Glede na dosedanje izkušnje pri storitvah zavarovanja je naročnik kot pogoj za sodelovanje, katerega izpolnitev se preverja v fazi ugotavljanja sposobnosti, opredelil, da mora kandidat (ne glede na način oddaje ponudbo: samostojno, skupaj z drugimi gospodarskimi subjekti kot podizvajalci ali partnerji) na dan predložitve prijave in ves čas opravljanja storitev po tej pogodbi razpolagati z najmanj tremi osebami, od katerih ima vsaka vsaj 3 leta izkušenj na področju obravnave zavarovalnih zahtevkov. Pri tem se morajo izkušnje teh oseb skupaj nanašati na vse zavarovalne vrste, ki so predmet tega javnega naročila (razen na zavarovanje kibernetskih tveganj).

Izpolnjevanja tega pogoja ni mogoče izkazati drugače, kot z navedbo imena in priimka oseb ter predložitvijo dokazil, ki izkazujejo, da imajo te osebe zahtevane izkušnje. Izkušnost bo naročnik priznal na podlagi formalno urejenega opisa del in nalog oz. delovnih obveznosti teh oseb (npr. v pogodbi o zaposlitvi, aktu o sistemizaciji), referenčnih potrdil poslovnih partnerjev kandidata (drugih zavarovancev) in drugih primerljivih dokumentov, med katere izjave ponudnika ni mogoče šteti.

V skladu z 1.f) točko 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov št. 2016/679 je obdelava osebnih podatkov zakonita, če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba (razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki). Za kandidata predstavlja zakoniti interes želja oz. prizadevanje pridobiti posel (javno naročilo), naročnik pa ima zakoniti interes skleniti pogodbo o izvedbi javnega naročila z usposobljenim izvajalcem. Zato za razkritje osebnih podatkov pri izkazovanju izpolnjevanja pogoja za sodelovanje iz točke 5.2.4 razpisne dokumentacije ni potrebno soglasje posameznika, čigaršnji osebni podatki se razkrivajo. Pri tem je smiselno, da kandidat tiste sestavine pogodbe o zaposlitvi ali drugega dokazila, ki niso bistvene za izkazovanje izpolnjevanja pogoja, zlasti če so osebni ali zaupni podatki (npr. naslov, EMŠO, davčna števila, višina plače, delavčeve bonitete) prikrije.Datum objave: 02.10.2019   11:03
17. VPRAŠANJE
Ali znaša provizija posrednika 9,4178%?

ODGOVOR
Naročnik ni seznanjen, kolikšna bo provizija (ne sme pa biti višja od 8 % zavarovalne premije, pri čemer se izračuna od vrednosti zavarovalne premije z DPZP). Določitev višine provizije je v izključni pristojnosti zavarovalnega posrednika in zavarovalnice, ki bo izbrana za izvedbo predmetnega javnega naročila.


18. VPRAŠANJE
Ker se davek od prometa zavarovalnih poslov ne plačuje iz provizije, ali pravilno razumemo, da znaša višine posredniške provizije 8 %. Prosimo za potrditev.

ODGOVOR
Višina provizije znaša največ 8 % od zavarovalne premije (z DPZP). Izračuna se od po naslednji formuli: provizija 0,08 x (premija + (0,085 x premija)).


19. VPRAŠANJE
Pričakujemo, da bo naročnik umaknil zahtevo po predložitvi kopije pogodbe o zaposlitvi, ker si ne predstavljamo, kako to dejansko izvesti, da bi bila ta zahteva skladna z zakoni. Dotični zaposleni ima vedno svobodno voljo, da ne da soglasja.
Glede na vaš predlog, da osebne podatke zaposlenega prekrijemo, smo mnenja, da bi takšno napotilo izničilo primarno zahtevo in bi bila kot taka brezpredmetna. Pričakujemo popravek razpisne dokumentacije.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spremenil predmetnega pogoja za sodelovanje. Le-ta je bil oblikovan na podlagi desetega odstavka 76. člena ZJN-3, v skladu s katerim lahko naročnik glede tehnične in strokovne sposobnosti določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti. V predloženih dokazilih so lahko prikriti vsi podatki, razen tistih, ki izkazujejo izpolnjevanje pogoja za sodelovanje na dan predložitve prijave. V primeru pogodbe o zaposlitvi to pomeni, da ne smejo biti prikriti:
- navedba, ki izkazuje, da gre za pogodbo z zaposlitvi,
- navedba, ki izkazuje veljavnost pogodbe na dan oddaje prijave (zaposlitev za nedoločen/določen čas od ... do ...),
- delovne naloge, ki glede na začetek zasedbe delovnega mesta izkazujejo zadostno izkušenost delavca,
- podpisi, ki izkazujejo sklenitev pogodbe,
- datum sklenitve pogodbe.
V kolikor bo lahko naročnik iz različnih podpisov delavcev (brez izrecne navedbe njihovih imen) razbral, da gre za tri osebe, lahko kandidat eventualno prikrije tudi ime in priimek delavca.