Dosje javnega naročila 006343/2019
Naročnik: OBČINA LOŠKA DOLINA, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu
Gradnje: »IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ŠKRILJE«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006343/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.09.2019

    JN006343/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LOŠKA DOLINA
Cesta Notranjskega odreda 2
1386
SI
Stari trg pri Ložu
Slovenija
Emil Mlakar
emil.mlakar@loskadolina.si
+386 17050684
+386 17050680

Internetni naslovi
https://www.loska-dolina.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/324103/02_RD_POPIS_DEL_teh._por._grafika.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12653
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ŠKRILJE«
Referenčna številka dokumenta: 430-6/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
»IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ŠKRILJE«
Predvidena je izgradnja ločenega kanalizacijskega sistema za odvajanje odpadnih vod, ki se pelje na obstoječo čistilno napravo MČN DANE 500 PE.
Zaradi konfiguracije terena ni možno povsod uporabiti gravitacijskega sistema odvajanja, zato je predvideno eno črpališče za odpadne vode. Zaradi dolgega tlačnega voda do obstoječe MČN se v izogib gnitju odpadne vode v ceveh predvidi črpališče z izpihovanjem.
V obsegu razpisanih del je predvidena tudi izvedba obnove (v sklupu vzdrževalnih del) vodovoda.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Loška dolina
II.2.4 Opis javnega naročila
»IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ŠKRILJE«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 30.10.2019
Konec: 30.04.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Rok dokončanja del se lahko ustrezno podaljša v naslednjih primerih:
- podaljšanje roka zaradi okoliščin iz prvega odstavka 7. člena pogodbe s pisno obrazložitvijo razloga,
- v primeru višje sile,
- v primeru oblastvenih ukrepov in drugih državnih organov, ki bi onemogočili normalno nadaljevanje del,
- če se zaradi nepredvidenih del ali presežnih del pogodbena vrednost poveča za več kot 10%.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.09.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 25.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.09.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.09.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Objavljenih še ni nobenih dodatnih pojasnil.