Dosje javnega naročila 006341/2019
Naročnik: ŠOLSKI CENTER PTUJ, Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj
Gradnje: Sanacija športnega poda Športna dvorana Center
ZJN-3: Odprti postopek

JN006341/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.09.2019
JN006341/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.09.2019
JN006341/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006341/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ŠOLSKI CENTER PTUJ
Volkmerjeva cesta 19
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Oton Mlakar
oton.mlakar@scptuj.si
+386 27871712
+386 27871711

Internetni naslovi
http://www.scptuj.si/
http://www.scptuj.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.scptuj.si/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=167

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12646
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija športnega poda Športna dvorana Center
Referenčna številka dokumenta: 1750-1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija športnega poda Športna dvorana Center na Ptuju.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 96.940,40 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Volkmerjeva cesta 19 2250 Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija športnega poda Športna dvorana Center
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 96.940,40 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glede na stanje podlage in časa sušenja po odstranitvi obstoječega poda.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
1. Ponudnik je v zadnjih 5 letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) :

- vsaj 5 referenc v zadnjih 5 letih - od tega morajo biti 3-je objekti s položenim športnim podom kvadrature vsaj 1200m2.

- Ponudnik mora na željo naročnika omogočiti ogled primerljive športne dvorane v kateri je vgrajen ponujen športni pod že vsaj 6 let.

2. Vsaj 3 kadre, ki so redno zaposleni.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
Pospešen postopek.
Utemeljitev:
Z namenom preprečitve nastanka nadaljnje neposredne grozeče škode po naravni nesreči 7.7.2019, je izvedba gradbenih del nujna in jih je potrebno, tudi zaradi zagotavljanja izobraževalne dejavnosti, izvesti v čim krajšem času.
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.09.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.09.2019   10:01
Kraj: ŠC Ptuj, Volkmerjeva cesta 19 Ptuj

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Oton Mlakar
Direktor ŠC PtujOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.09.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ŠOLSKI CENTER PTUJ
Volkmerjeva cesta 19
2250
Ptuj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.09.2019   10:33
Spoštovani,
Pregledali smo vaša vprašanja in predloge in naredili nekatere ustrezne popravke v dveh dokumentih in sicer v dokumentu P7_RD_Obrazec_Predračun, kjer smo spremenili zahteve pod z.š. 2 in 3, ter dokumentu Razpisna dokumentacija Sanacija športnega poda Športna dvorana Center, kjer smo spremenili 1. odstavek točke 8.1.2.
Lep pozdrav


Datum objave: 20.09.2019   10:38
Spoštovani,
Pregledali smo vaša vprašanja in predloge in naredili nekatere ustrezne popravke v dveh dokumentih in sicer v dokumentu P7_RD_Obrazec_Predračun, kjer smo spremenili zahteve pod z.š. 2 in 3, ter dokumentu Razpisna dokumentacija Sanacija športnega poda Športna dvorana Center, kjer smo spremenili 1. odstavek točke 8.1.2.
Za masivni parket se nismo odločili zaradi časovnih okvirov izvedbe sanacije.

Lep pozdrav


Datum objave: 20.09.2019   10:41
Spoštovani,
Pregledali smo vaša vprašanja in predloge in naredili nekatere ustrezne popravke v dveh dokumentih in sicer v dokumentu P7_RD_Obrazec_Predračun, kjer smo spremenili zahteve pod z.š. 2 in 3, ter dokumentu Razpisna dokumentacija Sanacija športnega poda Športna dvorana Center, kjer smo spremenili 1. odstavek točke 8.1.2.

Pri standardih smo seznam ustrezno popravili in ga prilagodili standardom, ki omogočajo prijavo večjemu številu ponudnikov.

Lep pozdrav


Datum objave: 20.09.2019   10:48

ODGOVOR

Spoštovani,
Pregledali smo vaša vprašanja in predloge in naredili nekatere ustrezne popravke v dveh dokumentih in sicer v dokumentu P7_RD_Obrazec_Predračun, kjer smo spremenili zahteve pod z.š. 2 in 3, ter dokumentu Razpisna dokumentacija Sanacija športnega poda Športna dvorana Center, kjer smo spremenili 1. odstavek točke 8.1.2.
Za masivni parket se nismo odločili zaradi časovnih okvirov izvedbe sanacije.

Pri standardih smo seznam ustrezno popravili in ga prilagodili standardom, ki omogočajo prijavo večjemu številu ponudnikov.
Z zgoraj omenjenimi popravkih v dokumentu P7_RD_Obrazec_Predračun in Razpisna dokumentacija Sanacija športnega poda Športna dvorana Cente, smo podali možnost prijave večjemu številu ponudnikov, tako da smo odstranili konkretne mere, oz. smo samo določili min. in max. vrednosti.
Lep pozdrav