Dosje javnega naročila 000908/2019
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
Blago: PRIPOMOČKI ZA INKONTINENCO, ROKAVICE, IGLE, BRIZGE, KANILE
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 578.339,85 EUR

JN000908/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.02.2019
JN000908/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.03.2019
JN000908/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.08.2019
JN000908/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.08.2019
JN000908/2019-ODL01P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2019
JN000908/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.09.2019
JN000908/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.01.2020
JN000908/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 14.01.2020
JN000908/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 14.01.2020
JN000908/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 14.01.2020
JN000908/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 14.01.2020
JN000908/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 14.01.2020
JN000908/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 14.01.2020
JN000908/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 14.01.2020
JN000908/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 14.01.2020
JN000908/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 14.01.2020
JN000908/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 14.01.2020
JN000908/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 14.01.2020
JN000908/2019-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 14.01.2020
JN000908/2019-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 14.01.2020
JN000908/2019-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 14.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000908/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 178-433379

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
nabavna služba, Stanislava Majerle
stanislava.majerle@sb-nm.si
+386 73916135
+386 73321095

Internetni naslovi
http://www.sb-nm.si/
http://www.sb-nm.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PRIPOMOČKI ZA INKONTINENCO, ROKAVICE, IGLE, BRIZGE, KANILE
Referenčna številka dokumenta: 16-02/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivni nakup pripomočkov za inkontinenco, rokavic, igel, brizg in kanil, za obdobje dveh let, brez odpiranja konkurence.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 485.098,83 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: PRIPOMOČKI ZA INKONTINENCO
Številka sklopa: I.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141621
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NM
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopov razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so zaprti ali odprti.
Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.
Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: ROKAVICE
Številka sklopa: II.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141420
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NM
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopov razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so zaprti ali odprti.
Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.
Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: IGLE, BRIZGE, KANILE
Številka sklopa: III.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141320
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NM
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopov razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so zaprti ali odprti.
Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.
Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000908/2019-B01
Številka obvestila v UL: 2019/S 035-078291
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 14.02.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: I.
Naslov: PRIPOMOČKI ZA INKONTINENCO

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
05.09.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 30
Število prejetih ponudb MSP-jev: 29
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 30

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ABENA-HELPI prodaja medicinskih in drugih pripomočkov d.o.o.
Dobrave 7B
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o.
Šaranovičeva cesta 35
1230
SI
Domžale
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 110.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 69.407,69 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: II.
Naslov: ROKAVICE

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
05.09.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 30
Število prejetih ponudb MSP-jev: 30
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 30

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PAUL HARTMANN ADRIATIC, družba za medicinske proizvode in storitve na področju preventive, diagnostike, higiene in zdravstvene oskrbe d.o.o.
Letališka cesta 3C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PROLOCO MEDICO, trgovina, storitve in proizvodnja, d.o.o.
Trubarjeva cesta 93
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SIMPS'S podjetje za svetovanje, inženiring, marketing, prodajo in servis, d.o.o.
Motnica 3
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 240.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 220.485,18 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka sklopa: III.
Naslov: IGLE, BRIZGE, KANILE

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
05.09.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 30
Število prejetih ponudb MSP-jev: 30
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 30

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o.
Špruha 1
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
HUM - MED, svetovanje in trgovina, d.o.o.
Plemljeva ulica 8
1210
SI
Ljubljana - Šentvid
Slovenija

Da
INTERPART trgovina na debelo in drobno, posredništvo, d.o.o.
Cesta na Brdo 85
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
MEDISTAR Medicinsko podjetje d.o.o.
Ulica Gradnikove brigade 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDITRADE, Podjetje za zunanjo in notranjo trgovino d.o.o.
Brnčičeva ulica 17B
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE, trgovina in storitve, d.o.o.
Celjska cesta 47
3252
SI
Rogatec
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
VENOFARMACIJA podjetje za zastopstvo, trženje in svetovanje d.o.o.
Ulica I. štajer. bataljona 7
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 300.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 195.205,96 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
Javno naročilo se ne odda za blago:
Sklop in podsklop/blago
II.8. ROKAVICA PREGLEDNA,LATEKS, BREZ PUDRA,STERILNA (ZAPRT), zap.št.: 1-3
II.12. ROKAVICE ZA UPORABO V CENTRALNI STERILIZACIJI, LABORATORIJU IN PATO-CITOL (ZAPRT),
zap.št.: 1-4


III.8. IGLA FLEXIBILNA (ZAPRT), zap.št.: 1-4
III.14. IGLA GINEKOLOŠKA (ZAPRT), zap.št.: 1
III.15. IGLA PUNKCIJSKA (ZAPRT), zap.št.: 1-4
III.16. SET ZA BIOPSIJO JETER (ZAPRT), zap.št.: 1
III.18. IGLA ZA PUNKCIJO KOSTNEGA MOZGA (ODPRT), zap.št.: 1, 2
III.26. KANILA VENOZNA, otroška (ODPRT), zap.št.: 1, 2

Naročnik ni prejel nobeno oz. nobene dopustne ponudbe.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.09.2019