Dosje javnega naročila 006412/2019
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje nepremičnin v lasti DUTB
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.000.000,00 EUR

JN006412/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.09.2019
JN006412/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.10.2019
JN006412/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.10.2019
JN006412/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2019
JN006412/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.12.2019
JN006412/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.01.2020
JN006412/2019-ODL01P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.05.2020
JN006412/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.06.2020
JN006412/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006412/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 178-433895
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Vehab
maja.vehab@dutb.eu
+386 14293477

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/324145/Končna_RD_-_vzd.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12658
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje nepremičnin v lasti DUTB
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje nepremičnin v lasti DUTB
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje nepremičnin v lasti DUTB
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.10.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.10.2019   12:01
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.10.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.10.2019   13:17
VPRAŠANJE št. 1
1. V petem odstavku 8. členu obrazca - vzorec pogodbe je navedeno, da mora izvajalec v 8 delovnih dneh od prejema podpisanega primopredajnega zapisnika na podlagi posameznega naročila naročniku izročiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% z DDV od pogodbene vrednosti v primeru večjih naročil.
Ali so ta večja naročila mišljena za vzdrževalna dela, kjer se bo sklenila ločena pogodba, kot je to navedeno v četrtem odstavku točke II. tehnična specifikacija?

2. V točki II. tehnična specifikacija in v četrtem odstavku 6. člena točke 7. Obrazec vzorec je zahtevano, da so v ceni vključeni popisi vseh del, izdelava ponudbe, izvedba, nabava vseh materialov, zaščita objektov, varovanje v tem času, potrebno čiščenje, ipd.
Ali naročnik od izvajalca zahteva, da mu bo ta v času izvedbe tudi varoval objekt? Naročnik si naj za varovanje objekta organizira varnostno službo, če je še nima in naj varovanja objekta ne prelaga na izvajalca vzdrževalnih del. Prosimo vas za pojasnilo, kaj je mišljeno pod »varovanje v tem času«.

3. V četrtem odstavku 6. člena točke 7. Obrazec vzorec pogodbe je zahtevano, da so v ponudbeni ceni vključeni popisi vseh del, izdelava ponudbe, izvedba, nabava vseh materialov, zaščita objektov, varovanje v tem času, potrebno čiščenje, ipd.
Kot je razvidno iz navedene zahteve so popisi del in izdelava ponudb zahtevani v ceni vzdrževalnih del, ki se nato tudi izvedejo, saj je v odstavku omenjenega člena vključena izvedba, nabava vseh materialov, zaščita objektov, itd.
Prosimo vas za pojasnilo kako se obračuna izdelava popisov del za tista vzdrževalna dela, ki se iz različnih razlogov nato ne izvedejo? Izvajalec ima z izdelavo popisa del stroške, ki jih ne dobi povrnjene, če se vzdrževalna dela ne izvedejo, saj zahtevate, da je popis del vključen v ceno vzdrževanja nepremičnine. Menimo, da je izvajalec v takih primerih upravičen do povračila stroškov za izdelavo popisa del.


ODGOVOR
K tč. 1
Naročnik odgovarja, da se večja naročila nanašajo na vzdrževalna dela (npr. sanacija strehe, ipd.), kjer se bo sklenila ločena pogodba, kot je to navedeno v četrtem odstavku točke II. Tehnična specifikacija.

K tč. 2
Termin »varovanje v tem času« pomeni, da je varovanje posameznega delovišča (kot. npr. obnova stanovanja) v domeni izvajalca. Varovanje objekta pa je v domeni naročnika.

K tč. 3
Naročnik poudarja, da so redke izjeme, da ne bi prišlo do izvedbe naročenih del, v kolikor bi do takega primera prišlo, je izvajalec upravičen do povračila stroškov izdelave popisov, pri čemer morajo biti le-ti izvedeni po tržnih cenah.
Datum objave: 11.10.2019   13:18
VPRAŠANJE št. 2
1) Kot navajate v razpisni dokumentaciji je naš strošek tudi priprava popisov sanacijskih del na podlagi katerih nato pripravimo ponudbo zato predvidevamo, da rok za pripravo ponudbe prične teči od ogleda objekta oziroma od ogleda sanacijskih del ?

2) V primerih, ko moramo zbrati 3 primerljive konkurenčne ponudbe žal ne moremo garantirati roka za predložitev ponudb saj ta ni odvisen od nas, zato predvidevamo, da roki za pripravo ponudb veljajo samo za dela, ki so specificirana v ponudbenem predračunu ?

3) Roki za izvedbo v primerih, ko smo vezani na dobavne roke (materialov, izdelavne roke konstrukcijskih elementov...) so nerealni zato predvidevamo, da v takih primerih roki za izvedbo kot zahtevano v razpisni dokumentaciji ne veljajo ?

4) Prav tako predpostavljamo, da roki za izvedbo del, kot zahtevano v razpisni dokumentaciji ne veljajo v primerih zbiranja 3 konkurenčne ponudb, saj smo v takih primerih odvisni od rokov, ki jih navedejo ponudniki ?

5) Kot navajate v razpisni dokumentaciji moramo v ponudbenem predračunu v cenah postavk zajeti tudi oglede objektov, priprave popisov del in pripravo ponudb. Vse to predstavlja zelo velik strošek saj smo v primeru ogleda objekta prav hitro ob cel dan tukaj je potem še strošek kilometrine in čas za pripravo popisa in ponudbe. Zato nas zanima ali so dela oziroma objekti centralizirani večinoma v okolici Ljubljane ali so razpršeni po celotni Sloveniji (Primorska, Prekmurje, Koroška, Štajerska) ?

6) Zaradi obsežnosti razpisne dokumentacije oziroma ponudbenega predračuna prosimo za podaljšanje roka za predložitev ponudbe !

ODGOVOR
K tč. 1
V kolikor je ogled potreben, rok za pripravo ponudbe začne teči od ogleda objekta oziroma od ogleda sanacijskih del. Izvajalec se mora prilagoditi terminom ogleda naročniku.
Naročnik sporoča, da bo zaradi dodanega besedila objavil Dodatek št. 1 k razpisni dokumentaciji.

K tč. 2
Roki za pripravo ponudbe veljajo za vsa dela; izvajalec mora zagotoviti lastne izvajalce ali pogodbene partnerje, s katerimi bo lahko izpolnjeval zahteve naročnika.

K tč. 3
Rok za izvedbo, v primerih ko je izvajalec vezan na dobavne roke, se podaljša za čas dobave te opreme ali specialnih materialov, na podlagi pisnega dokazila dobavitelja.
Naročnik sporoča, da bo zaradi dodanega besedila objavil Dodatek št. 1 k razpisni dokumentaciji.

K tč. 4
Rok za izvedbo del veljajo tudi v primerih zbiranja 3 konkurenčnih ponudb; izvajalec mora zagotoviti lastne izvajalce ali pogodbene partnerje, s katerimi bo lahko izpolnjeval zahteve naročnika.

K tč. 5
Objekti so razpršeni po celotni Sloveniji.

K tč. 6
Naročnik sporoča, da roka za predložitev ponudb ne bo podaljševal, saj je bilo javno naročilo na portalu javnih naročil objavljeno dne 13.9.2019 in je imel ponudnik na voljo dovolj časa za pripravo ponudbe, več kot to določa ZJN-3.
Datum objave: 11.10.2019   13:20
VPRAŠANJE št. 3
1. V razpisni dokumentaciji na strani 16 pod točko II. tehnična dokumentacija so postavljeni roki za pripravo ponudbe in sicer 3, 5 in 10 delovnih dni, ko izvajalec prejme naročnikovo elektronsko pošto. Menimo, da so postavljeni roki nerealni, saj niste upoštevali predhodnega skupnega ogleda nepremične s strani naročnika in izvajalca, ki je v večini primerov nujen. Na osnovi prejete naročnikove elektronske pošte je pogosto nemogoče pripraviti popis del in ponudbo. Prosimo vas, da popravite zahtevo v razpisni dokumentaciji in sicer tako, da se rok za pripravo ponudbe šteje, ko naročnik in izvajalec opravita ogled nepremičnine.

2. V razpisni dokumentaciji na strani 16 pod točko II. tehnična dokumentacija so postavljeni roki za pripravo ponudbe in sicer 3, 5 in 10 delovnih dni. Predvidevamo, da navedeni roki za pripravo ponudbe veljajo samo za pripravo ponudbe na osnovi postavk iz Tabele 1, ki jo izpolni ponudnik v sklopu predmetnega javnega naročila. Ne morejo pa roki za pripravo ponudbe veljati v primeru naročil storitev, ki niso specificirana v ponudbenem predračunu (Tabela 1) in za katere je izbrani ponudnik dolžan naročniku predložiti najmanj tri primerljive konkurenčne ponudbe. V takih primerih lahko izbrani ponudnik zgolj pošlje svoje povpraševanje 3 izvajalcem za pridobitev ponudbe vendar ne more garantirati, da jih bo prejel, sploh pa ne v postavljenih rokih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji. Tu je potrebno upoštevati, da želi vsak izvajalec pred oddajo ponudbe predhodno opraviti ogled na objektu, kar zahteva dodaten čas. Prav tako se nekateri sploh ne odzovejo na poslano povpraševanje. Ne more izbrani izvajalec odgovarjati za (ne)odzivnost drugih gospodarskih subjektov!!! Menimo torej, da zahtevani roki za pripravo ponudbe 3, 5 in 10 delovnih dni nikakor ne morejo veljati v primerih, ko mora izbrani izvajalec pridobiti tri primerljive konkurenčne ponudbe izvajalcev, ki izvajajo specifična dela in kjer je odvisen od nekoga drugega. Prosimo vas, da v razpisno dokumentacijo dopišete stavek, da roki za pripravo ponudbe veljajo samo za postavke iz Ponudbenega predračuna Vzdrževanje: Tabela 1, ki jo izpolni ponudnik predmetnega javnega naročila.

3. Glede na to, da ste v zadnjem obdobju prodali večje število stanovanj nas zanima ali se dela izvajajo tudi v zasedenih stanovanjih, kjer se je potrebno za termine ogledov in izvedbe del usklajevati z novimi lastniki teh stanovanj? Prosimo vas za informacijo za kakšna dela gre v prodanih stanovanjih? Ali so to v glavnem različna manjša vzdrževalna dela? Ali se z lastniki stanovanj dogovarja naročnik ali izvajalec?

4. V primeru, da se manjša vzdrževalna dela izvajajo tudi v zasedenih nepremičninah predvsem stanovanjih vas prosimo za pojasnilo kako je z roki za pripravo ponudbe v takih primerih? Z novim lastnikom nepremičnine, ki ste mu npr. prodali stanovanje se je potrebno predhodno dogovoriti za ogled za pripravo ponudbe? Glede na to, da je zahtevan rok za pripravo ponudbe 3 delovne dni nas zanima ali se bo naročnik dogovoril z lastnikom stanovanja, da bo ta izvajalcu omogočil vstop v svoje stanovanje v 2 delovnih dneh, da bo izvajalec lahko opravil ogled in izmere ter pripravil ponudbo naslednji delovni dan? Menimo, da so v takih primerih postavljeni roki za pripravo ponudbe nerealni, saj so lastniki stanovanj pogosto odsotni, neodzivni, doma so samo zvečer ali zgodaj zjutraj, itd. Prosimo vas za pojasnilo.

5. V razpisni dokumentaciji v točki II. tehnična specifikacija so na strani 16 so postavljeni roki za izvedbo del in sicer 10 delovnih dni za enostavna dela in 15 delovnih dni za srednje zahtevna dela od naročnikove potrditve ponudbe. Tu ste pozabili na dobavne roke za material in opremo, ki se dobavi po naročilu in ni na voljo v trgovinah. Npr. stavbno pohištvo (okna, vrata, stekla) je potrebno najprej izdelati na osnovi izmer in detajlov za posamezno naročilo oz. objekt. Daljši dobavni roki so lahko tudi za material, kot je keramika, parket, vinil, itd., ki ga trgovci nimajo na zalogi in ga morajo naročiti, pogosto tudi iz tujine. Pri zamenjavi okna ali vrat gre lahko za enostavno delo, vendar je dobavni rok za material en mesec ali več. Podobno velja za zamenjavo nekaj m2 keramike ali parketa, ki ga ni na zalogi in je lahko dobavni rok več tednov.
V razpisni dokumentaciji postavljeni roki za izvedbo so nerealni, saj ne upoštevajo dobavnih rokov za material in opremo. Izbrani izvajalec ne more prevzeti odgovornosti za dobavne roke! Prosimo vas, da v razpisni dokumentaciji popravite zahtevo glede rokov za izvedbo na način, da ti veljajo samo za vzdrževalna dela v katerih je dobavljiv tudi material oz. zahtevani roki lahko veljajo po dobavi materiala.

6. Kako je z roki za izvedbo v primerih vzdrževanj v zasedenih stanovanjih, kjer lastnik stanovanja iz različnih razlogov ne zagotovi termina za izvedbo del v 10 delovnih dneh?

Zahvaljujemo se vam za odgovore na postavljena vprašanja in vas prosimo za ustrezno podaljšanje roka za oddajo ponudbe. Ponudbeni predračun je namreč zelo kompleksen in bi potrebovali nekoliko več časa, da pripravimo konkurenčno ponudbo. Pridobiti je potrebno veliko število cen s strani različnih izvajalcev in dobaviteljev materialov in opreme.


ODGOVOR
K tč. 1
V kolikor je ogled potreben, rok za pripravo ponudbe začne teči od ogleda objekta oziroma od ogleda nepremičnine. Izvajalec se mora prilagoditi terminom ogleda naročniku.

K tč. 2
Roki za pripravo ponudbe veljajo za vsa dela; izvajalec mora zagotoviti lastne izvajalce ali pogodbene partnerje, s katerimi bo lahko izpolnjeval zahteve naročnika.

K tč. 3
Naročnik sporoča, da se dela izvajajo tudi v zasedenih stanovanjih, gre za manjša vzdrževalna dela. Za termine ogledov in izvedbe del se dogovarja izvajalec z lastniki stanovanj.

K tč. 4
V primerih ko se manjša vzdrževalna dela izvajajo tudi v zasedenih nepremičninah predvsem stanovanjih se roki za pripravo ponudbe in izvedbo podaljšajo za čas odzivnosti kupca.
Naročnik sporoča, da bo zaradi dodanega besedila objavil Dodatek št. 1 k razpisni dokumentaciji.

K tč. 5
Za material in opremo, ki se lahko dobavi samo po naročilu, se postavljeni roki za izvedbo del, ki so določeni v tehničnih specifikacijah, podaljšajo za čas dobave in sicer na podlagi pisnega dokazila dobavitelja.
Naročnik sporoča, da bo zaradi dodanega besedila objavil Dodatek št. 1 k razpisni dokumentaciji.

K tč. 6
Rok za izvedbo v primerih vzdrževanj v zasedenih stanovanjih, kjer lastnik stanovanja iz različnih razlogov ne zagotovi termina za izvedbo del v 10 delovnih del, se podaljša za čas odzivnosti lastnika stanovanja.
Naročnik sporoča, da bo zaradi dodanega besedila objavil Dodatek št. 1 k razpisni dokumentaciji.

Naročnik sporoča, da roka za predložitev ponudb ne bo podaljševal, saj je bilo javno naročilo na portalu javnih naročil objavljeno dne 13.9.2019 in je imel ponudnik na voljo dovolj časa za pripravo ponudbe, več kot to določa ZJN-3.
Datum objave: 21.10.2019   11:25
DODATNO POJASNILO

Naročnik je danes, dne 21.10.2019, na podlagi opozoril potencialnih ponudnikov ugotovil, da je napaka v ponudbenem predračunu (celice v postavki XII in XIII so zaklenjene).

Zaradi navedenega bo naročnik z dodatkom št. 2 rok za oddajo ponudbe podaljšal, in sicer do 29.10.2019 do 12.00 ure in objavil popravljeni ponudbeni predračun.

Datum objave: 24.10.2019   10:14
Dodatno pojasnilo

Naročnik navaja, da je na 2. obrazcu MERILO C2 prišlo do tiskarske napake in sicer pri opombi.

Pravilen tekst se glasi:

»opomba:
1 ponudba dobi 10 točk, če ima ponudnik ali vodilni partner v skupnem nastopu zahtevani certifikat. Ponudba dobi 10 točk tudi, če imajo zahtevani certifikat vsi gospodarski subjekti v ponudbi.
2 ponudba dobi 5 točk, če ima zahtevan certifikat ponudnik v skupnem nastopu (ki ni vodilni partner) ALI podizvajalec.
3 ponudnik dobi 0 točk, če zahtevanega certifikata nima noben gospodarski subjekt (ki je oddal ponudbo).«

Navedeni tekst je zapisan tudi v točki 1.11 MERILO ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA, str. 11.