Dosje javnega naročila 006413/2019
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Čiščenje nepremičnin v lasti DUTB
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 976.000,00 EUR

JN006413/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.09.2019
JN006413/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.10.2019
JN006413/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.11.2019
JN006413/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.12.2019
JN006413/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006413/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 178-433900
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Vehab
maja.vehab@dutb.eu
+386 14293477

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/324152/Končna_RD_-_čišč.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12660
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Čiščenje nepremičnin v lasti DUTB
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Čiščenje nepremičnin v lasti DUTB
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Čiščenje nepremičnin v lasti DUTB
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 31.12.2019
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.10.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.10.2019   12:01
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.10.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.09.2019   12:55
1. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Razpisujete pogoj ISO standarda, katerega je Državna revizijska komisija po načelih ZJN v mnogi primerih revizij javnih naročil v svojih sklepih označila kot diskriminatornega. Menimo, da s pogojevanjem ISO standardov, ki ga ima le peščica večjih čistilnih servisov v Sloveniji, omejujete svobodno konkurenco in kršite objektivnost pri izvajanju javnega naročila.

Prosim, da razpisno dokumentacijo javnega naročila prilagodite tako, da bo omogočena udeležba tudi manjšim čistilnim servisom, ki svoje storitve, kljub temu, da nimajo pridobljenih ISO standardov, izvajajo enako dobro.

Opozarjamo na stališče DRK (018-14/2010, itd.) iz katerih jasno izhaja, da se standard ISO nanaša in dokazuje le kakovost organizacije poslovanja ponudnika in ne kakovosti izvajanja storitev kot je večkrat napačno tolmačeno. Glede na navedeno izhaja, da postavljen pogoj za sodelovanje na javnem naročilu posledično ni neposredno in smiselno povezan s predmetom javnega naročila, zaradi česar je Državna revizijska komisija že večkrat zavrnila tovrstne zahteve naročnikov kot diskriminatorne in razveljavila razpisno dokumentacijo v tem delu. Dileme glede zakonitosti postavitve takih pogojev so se reševale že nič kolikokrat, tudi pred državno komisijo.

Naročnika pozivamo, da pregleda tudi javno naročilo št.:JN2336/2012 z dne 1. 3. 2012, kjer so po pozivu in pregledu pravne podlage in prakse DRK-ja tak pogoj umaknili. Pri tem poudarjamo, da je bil izvajalec tega javnega naročila Služba za javna naročila Mestne občine Ljubljana, ki strokovno in ažurno sledi tako zakonskim zahtevam javnega naročanja, sklepom in stališčem Državne revizijske komisije kot tudi priporočilom Ministrstva za finance.


ODGOVOR
Naročnik sporoča, da je določitev meril v njegovi domeni in je ta pri postavitvi meril upošteval tako načelo enakopravnosti oz. nediskriminatornosti ponudnikov kakor tudi smiselno povezanost meril s predmetom javnega naročila. Prav institut meril je v pravu javnih naročil namenjen temu, da naročnik predložene pravilne ponudbe z vrednotenjem na podlagi objektivnih kriterijev razvrsti v vrstni red od najmanj do najbolj ugodne ponudbe.

Eden izmed razlogov vključitve tovrstnega merila je tudi sledenje določilom ZJN-3, katere novela ZJN-3A je določila, da mora naročnik pri predmetnem javnem naročilu, vključiti merila, ki se nanašajo na socialne elemente, ki sledijo načelu spoštovanja dostojnega dela, kakovost, organiziranost, ipd.

Merilo že iz zgoraj navedenih razlogov ni mogoče označiti kot diskriminatorno, saj se ponudnikov zaradi tega ne izloča iz postopka oddaje javnega naročila oziroma jim ne jemlje možnosti, da bi bili izbrani kot najugodnejši ponudnik.

Naročnik dodatno navaja, da je v razpisni dokumentaciji med drugim navedel tudi, da v kolikor ponudnik s certifikatom ne razpolaga mora predložiti dokazila iz katerih je nedvoumno razvidno, da je sprejel ustrezne/primerljive ukrepe, ki jih zahteva postopek pridobitve certifikata.
Datum objave: 25.09.2019   13:01
2. VPRAŠANJE
Na strani 21 TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST zahtevate 2. referenci v vrednosti 50.000,00 za odvoz-prevoz nevarnih odpadkov.
Menimo, da takšnega pogoja ni še nihče zastavil oziroma ga ni zastavil vsaj toliko časa kolikor mi spremljamo razpise. (nekaj let)

Odvoz nevarnih odpadkov ni del splošnega čiščenja, kot je vsakodnevni, generalno ali občasno čiščenje.
Naj poenostavim podali ste enako zahtevo kot če bi želeli čistilni servis z referencami in poleg tega še potrjeno referenco da se ukvarjamo z mizarstvom.

Na tej točki menimo da je ta pogoj diskriminatoren za ponudnike ki se želimo prijaviti in tega nimamo. Po naših informacija pa ta pogoj izpolnjuje zelo malo podjetij v Sloveniji, zato ne bi radi da bi imeli občutek da nekoga favorizirate oziroma pogoje sodelovanja prilagajate le tem.

Prosimo za umik tega pogoja in reference.
Lahko pa zahtevate da bomo v doglednem času organizirali in pridobili ustrezne certifikate za prevoz nevarnih odpadkov.

Hvala za razumevanje in upamo da boste upoštevali dane argumente in spremenili dokumentacijo.

ODGOVOR
DUTB zaradi narave postopoma prevzema v svojo last objekte, ki so v dokaj slabem stanju. Pri predmetnem javnem naročilu ne gre toliko za čiščenje urejenih poslovnih prostorov in pisarn temveč bolj za enkratna čiščenja prevzetih objektov pri katerih naročnik v danem trenutku ne more vedeti v kakšnem stanju bodo. Objekti se med seboj močno razlikujejo in so lahko stanovanjski, poslovni ali pa industrijski obrati.

Večkrat se je že dogodilo, da je naročnika ob prevzemu objekta na lokaciji pričakala ogromna količina odpadkov med katerimi so bili tudi gradbeni material in nevarni odpadki.

Ponudniki imajo prav tako možnost, da podajo skupno ponudno oziroma ponudbo s podizvajalci.

Iz tega razloga naročnik navaja, da razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.
Glej tudi odgovor na vprašanje 3.
Datum objave: 25.09.2019   13:02
3. VPRAŠANJE
Naročnik je predmet javnega naročila oblikoval nezakonito, tako da slednje obsega tako čiščenje objektov (čiščenje stekel, tal, fasade,..) kot tudi čiščenje kanalizacije, odtokov, praznjenje in čiščenje greznice, čiščenje in odvoz nevarnih odpadkov.
Ker gre pri storitvah čiščenja in storitvah čiščenja ter odvoza nevarnih odpadkov, za povsem ločene in med seboj neodvisne storitve, po našem mnenju ni razloga, da naročnik javnega naročila ni oblikoval v sklope in s tem omogočil, da bi vsako storitev opravljala dva različna izvajalca.

Menimo, da gre za dve ločeni storitvi, za kateri je potrebna posebej ločena registracija za opravljanje dejavnosti. Naročnik na ta način daje prednost tistim gospodarskim subjektom, ki so registrirani za opravljanje obeh vrst storitev hkrati in onemogoča dostop do javnega naročanja preostalim gospodarskim subjektom, ki so specializirani za opravljanje zgolj ene izmed zahtevanih storitev.
Naročnik kljub dejstvu, da predmet konkretnega javnega naročila to dopušča, obravnavanega predmeta javnega naročila in razpisne dokumentacije ni oblikoval tako, da bi bilo mogoče ponudbo oddati po sklopih.
Naročnik bo, zaradi njune kumulacije v predmetnem razpisu, lahko pridobil le eno ponudbo, ki pa cenovno ne more biti konkurenčna, naročnik pa bi z oblikovanjem razpisa v sklope lahko zagotovil dostop več ponudnikom in s tem bistveno nižjo skupno ceno za oba sklopa. Takšna kumulacija je nezakonita, diskriminatorna in dejansko omogoča pridobitev zgolj ene ponudbe, pri tem pa se tudi neupravičeno onemogoča dostopnost javnega naročila vlagatelju.
Prav tako je na tem mestu potrebno poudariti, da se storitve ravnanja z nevarnimi odpadki, ki jih naročnik zahteva in jih združuje s storitvami čiščenja, dejansko ne spadajo v dejavnost čiščenja, temveč se štejejo kot dejavnost, ki spada po standardni klasifikaciji dejavnosti v PODROČJE E OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA in za katero je potrebno imeti posebna dovoljenja.

Naročnik je še dodatno poostril pogoje prijave na javno naročilo, tako da je poleg zahteve, da ponudnik razpolaga s tremi referencami, daje v času od 23.10.2016 do 23.10.2019, kvalitetno izvedel čiščenje nepremičnine v minimalni višini 10.000,00 brez DDV, vključil še dodatno referenčno zahtevo in sicer:
- da ponudnik razpolaga z dvema referencama, da je v času od 23.10.2016 do 23.10.2019 kvalitetno izvedel čiščenje nevarnih odpadkov (azbest, kemikalije, razna olja, ..) iz objekta oz. zemljišča in odvoz le teh na primerno deponijo v minimalni višini 50.000,00 brez DDV.
Naročnik torej še dodatno daje prednost ponudniku, ki ima referenco iz storitev čiščenja in ravnanja z odpadki. Gre za medsebojno povsem nepovezane storitve, ki jih tudi običajno opravljajo različni gospodarski subjekti, ki so specializirani za posamezno dejavnost.

Vsled vsega navedenega, ugotavljamo, da naročnik krši temeljna načela Zakona o javnem naročanju, zato vas pozivamo, da spoštujete zakonske predpise in predmet naročila oblikujete po sklopih ter tako omogočite, da se lahko prijavijo tudi ponudniki, ki so specializirani izključno za storitve čiščenja.
Poleg tega vas pozivamo, da temu ustrezno spremenite sporni referenčni pogoj.

ODGOVOR
Naročnik je oblikoval razpisno dokumentacijo glede na potrebo, ki jo ima oziroma jo pričakuje v letih do 31.12.2022.

Kot že navedeno v razpisni dokumentaciji, naročnik ponovno navaja, da pri predmetnem javnem naročilu ne gre za standardno čiščenje urejenih prostorov temveč za prevzete nepremičnine iz stečajne mase, ki so v večini v zelo slabem stanju in potrebujejo različne oblike čiščenja med drugim tudi čiščenje nevarnih odpadkov. Naročnik v danem trenutku ne more predvideti dinamike prevzema ter tudi ne v kakšnem stanju in kakšno obliko čiščenja bo v danem trenutku potreboval. V večini primerov naročnik potrebuje vse storitve hkrati in ne more določiti jasne linije kje bi se lahko teoretično ena storitev končala in druga pričela, zato se je odločil, da izoblikuje enovito javno naročilo.

Strošek čiščenja nevarnih odpadkov je na podlagi preteklih izkušenj naročnika predstavljal zelo visok strošek, zato je v razpisni dokumentaciji zahteval tudi referenco kot jo navajate. Prav tako je ključno, da se storitev čiščenja nevarnih odpadkov opravi zakonito in da ponudnik razpolaga z zahtevanimi licencami/certifikati.

Ponudniki imajo prav tako možnost, da podajo skupno ponudno oziroma ponudbo s podizvajalci.

Na podlagi navedenega zgoraj naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.
Glej tudi odgovor na vprašanje 2.
Datum objave: 02.10.2019   15:28
VPRAŠANJE št. 4
Pri vprašanju ki smo vam ga postavili glede ISO standarda vas ponovno prosimo in apeliramo, da umaknete zahtevo po le tem, kajti to je diskriminatorno. Novela zakona ZJN-3- 3a, ne zahteva standardov za organizacije kot takšne, pač pa zahteva določila, da izvajalec njegov podizvajalec ali partner v skupni ponudbi izpolnjuje zahteve vezane na socialne pravice kot so plačani davki in prispevki, da ni bilo ugotovljenih kršitev glede dela na črno,.. Ker pa podjetje ki ima v lasti ISO STANDARD, ni obvezno nujno da ima to področje pokrito.
Apeliramo na ponudnika na umik ISO STANDARDA kot pogoja za točkovanje pri predmetnem javnem naročilu.

ODGOVOR
Naročnik ponovno navaja, da eno izmed postavljenih meril tj. 'certifikat kakovosti' (na podlagi katerega je mogoče pridobiti do 10 točk) nikakor ni mogoče označiti kot diskriminatorno, saj kot že zapisano, se ponudnikov zaradi tega ne izloča iz postopka oddaje javnega naročila oziroma jim ne jemlje možnosti, da bi bili izbrani kot najugodnejši ponudnik.
Ne gre zanemariti dejstva, da bo z izbranim izvajalcem naročnik sklenil pogodbo do 31.12.2022, zaradi česar je za naročnika pomembno, da dobi čim boljšega izvajalca, ki teži k doseganju optimalne stopnje urejenosti na področju čiščenja, kar je posledica vzpostavitve usklajenih pravil, ki so pomembna za sam delovni proces kot tudi za samo izvajanje storitev čiščenja, kjer je sledenje in izpolnjevanje zakonskih regulativ izjemno pomembno. Zahtevan ISO standard omogoča med drugim tudi prožen sistem vodenja, se osredotoča na učinkovito notranje komuniciranje, motiviranje s skupnim ciljem in nenazadnje zagotavlja tudi sodelovanje znotraj procesa, kar vse vodi tudi do zadovoljstva zaposlenih.

Naročnik sporoča, da razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.
Glej odgovor na vprašanje št. 1.
Datum objave: 02.10.2019   15:29
VPRAŠANJE št. 5
Spoštovani, naprošamo naročnika naj spremeni razpisno dokumentacijo in naročilo razdeli na sklope kajti reference za nevarne odpadke v višini 50.000,00 v Sloveniji poseduje zelo malo čistilnih servisov še manj pa jih sodeluje z podjetji ki to imajo.

ODGOVOR
Kot je naročnik že pojasnil v odgovoru na vprašanje št. 3, je strošek čiščenja nevarnih odpadkov na podlagi preteklih izkušenj naročnika predstavljal zelo visok strošek, zato je v razpisni dokumentaciji zahteval tudi referenco kot jo navajate. Izjemnega pomena je, da se storitev čiščenja nevarnih odpadkov opravi zakonito in da ponudnik razpolaga z zahtevanimi licencami/certifikati.
Ponudniki imajo prav tako možnost, da podajo skupno ponudno oziroma ponudbo s podizvajalci.

Na podlagi navedenega zgoraj, naročnik sporoča, da razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.
Glej odgovor na vprašanje št. 3.
Datum objave: 11.10.2019   15:39
VPRAŠANJE št. 6
V razpisni dokumentaciji na strani 15 pod točko II. tehnična dokumentacija je postavljen rok za pripravo ponudbe 5 delovnih dni, ki se šteje od prejema naročnikove elektronske pošte. Po naših izkušnjah je v večini primerov potreben predhoden skupen ogled nepremičnine s strani naročnika in izvajalca. Samo na osnovi prejete naročnikove elektronske pošte je običajno nemogoče pripraviti ponudbo. Prosimo vas, da popravite zahtevo v razpisni dokumentaciji in sicer tako, da se rok za pripravo ponudbe šteje, ko naročnik in izvajalec opravita ogled nepremičnine (če je skupen ogled potreben).
Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik se strinja z zahtevo potencialnega ponudnika in sporoča, da rok za pripravo ponudbe prične teči, ko naročnik in izvajalec opravita ogled nepremičnine (če je skupen ogled potreben), vendar se mora izvajalec prilagoditi terminom ogleda naročniku.
Naročnik sporoča, da bo zaradi dodanega besedila objavil Dodatek št. 1 k razpisni dokumentaciji.