Dosje javnega naročila 006414/2019
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Urejanje okolice nepremičnin v lasti DUTB
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 800.000,00 EUR

JN006414/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.09.2019
JN006414/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.10.2019
JN006414/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.11.2019
JN006414/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.12.2019
JN006414/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006414/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 178-433894
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Vehab
maja.vehab@dutb.eu
+386 14293477

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/324153/Končna_RD_-_urej.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12661
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Urejanje okolice nepremičnin v lasti DUTB
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Urejanje okolice nepremičnin v lasti DUTB
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Urejanje okolice nepremičnin v lasti DUTB
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.10.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.10.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.10.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.09.2019   12:50
1. VPRAŠANJE
Predlagamo na javno naročilo razdelite na sklope po regijah ali vsaj dva dela Slovenije in s tem omogočite sodelovanje tudi manjšim ponudnikom, saj boste le stežka našli usposobljeno podjetje, ki je sposobno pokrivati celotno Slovenijo.
Z možnostjo sodelovanja manjših ponudnikov boste dobili tudi več konkurečnih ponudb kar je verjetno tudi v vašem interesu.

ODGOVOR
DUTB trenutno izvaja storitev vzdrževanja nepremičnin, urejanja okolice in čiščenja nepremičnin z enim izbranim ponudnikom na področju celotne Slovenije.
DUTB zaradi narave svojega dela ne more točno predvideti kdaj bo posamezno nepremičnino prevzel v svojo last oz. jo prodal ter s tem ne more predvideti kdaj bo določeno storitev, ki je predmet javnega naročila potreboval. Vendar se je naročnik kljub temu odločil, da bo predmet (prej enega) javnega naročila razdelil na tri ločena javna naročila in tako omogočil širšemu krogu potencialnih ponudnikov, da se prijavijo na predmetno oz. drugi dve javni naročili.

Ponudniki imajo prav tako možnost, da podajo skupno ponudno oziroma ponudbo s podizvajalci.
Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.Datum objave: 11.10.2019   15:34
VPRAŠANJE št. 2
V razpisni dokumentaciji na strani 14 pod točko II. tehnična dokumentacija je postavljen rok za pripravo ponudbe 5 delovnih dni, ki se šteje od prejema naročnikove elektronske pošte. Po naših izkušnjah je v večini primerov potreben predhoden skupen ogled nepremičnine s strani naročnika in izvajalca. Samo na osnovi prejete naročnikove elektronske pošte je pogosto nemogoče pripraviti ponudbo. Prosimo vas, da popravite zahtevo v razpisni dokumentaciji in sicer tako, da se rok za pripravo ponudbe šteje, ko naročnik in izvajalec opravita ogled nepremičnine.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik se strinja z zahtevo potencialnega ponudnika in sporoča, da rok za pripravo ponudbe prične teči, ko naročnik in izvajalec opravita ogled nepremičnine (če je skupen ogled potreben), vendar se mora izvajalec prilagoditi terminom ogleda naročniku.

Naročnik sporoča, da bo zaradi dodanega besedila objavil Dodatek št. 1 k razpisni dokumentaciji.