Dosje javnega naročila 006411/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: ZAJEM PROSTORSKIH PODATKOV O TEHNIČNIH SREDSTVIH JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE IN INTEGRACIJA V OBSTOJEČI INFORMACIJSKI SISTEM JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE
ZJN-3: Odprti postopek

JN006411/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.09.2019
JN006411/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.12.2019
JN006411/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006411/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 178-433892
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila
jn.drsi_zi@gov.si
+386 22341422
+386 22341495

Internetni naslovi
http://www.di.gov.si

Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
SŽ Infrastruktura d.o.o.
vposta.infra@slo-zeleznice.si
+386 12914021
+386 12914822

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila
jn.drsi_zi@gov.si
+386 22341422
+386 22341495

Internetni naslovi
http://www.di.gov.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12667
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
cestna in železniška infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZAJEM PROSTORSKIH PODATKOV O TEHNIČNIH SREDSTVIH JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE IN INTEGRACIJA V OBSTOJEČI INFORMACIJSKI SISTEM JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71250000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
ZAJEM PROSTORSKIH PODATKOV O TEHNIČNIH SREDSTVIH JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE IN INTEGRACIJA V OBSTOJEČI INFORMACIJSKI SISTEM JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71250000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAJEM PROSTORSKIH PODATKOV O TEHNIČNIH SREDSTVIH JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE IN INTEGRACIJA V OBSTOJEČI INFORMACIJSKI SISTEM JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
kot je razvidno iz razpisne dokumentacije
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.10.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 24.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.10.2019   10:05
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12667


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.10.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.10.2019   11:20
Datum prejema: 02.10.2019 10:08 neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,
v navodilih za pripravo ponudbe v poglavju 3.2.3 Tehnična in strokovna usposobljenost naročnik navaja zahteve za kadre ter pripadajoče pogoje, ki jih mora posamezni kader izpolnjevati. V nadaljevanju navodil za pripravo ponudbe, natančneje Obrazci - Podatki o kadrovskih zmogljivostih ugotavljamo, da le-ti niso skladni z zahtevami navedenimi v poglavju 3.2.3. Naročnika prosimo, da odpravi neskladnost.

Odgovor:
Naročnik je objavil dva popravljena obrazca Podatki o kadrovskih zmogljivostih na: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-19-300152/narocilo.html.

Datum objave: 11.10.2019   08:58
Datum prejema: 08.10.2019   09:17

1. Prosimo, da specificirate verzijo IBM Maximo, ki jo uporabljate. Med verzija se namreč razlikuje način možne integracije.
2. Predvidevamo, da bo povezava s centralno bazo sredstev potekala preko standardnih APIjev, ki jih omogoča IBM Maximo. Je temu tako?
3. Predvidevamo, da imate lastno strežniško infrastrukturo in da je mogoče programsko opremo namestiti na vaš strežnik in ni potrebno zagotavljati strojne opreme strežnika?
4. Prosimo za boljšo definicirajo iz točke 5.2 tehničnih pogojev "Aplikacija mora razpolagati z vmesnikom oz. vtičnikov oz. API z akomunikacijo z drugimi aplikacijami na mobilni napravi". Katere funkcionalnosti mora ta api pokrivati?
5. V točki 5.2 tehničnih pogojev omejate "Web servis omogoča prikaz podatkov o lokaciji pošiljateljev". Kdo so pošiljatelji? Prosimo za boljši opis tega dela funkcionalnosti.

Odgovori:
1. Verzija IBM Maximo je 7.6.0.9.
2. Da. Uporabi se rest ali standardni WS vmesnik.
3. Da. Strežniška infrastruktura je na razpolago v Data centru SŽ.
4. Aplikacija mora na mobilni napravi prikazovati točno GPS lokacijo s prikazom dodatnih podatkov iz sistema o spremljanju vlakov (npr. vozilo, št. vlaka, vrsta vleke, prevoznik, itd. ).
5. Pošiljatelji so mobilne naprave na vozilih, na katerih bo nameščena aplikacija, ki bo pošiljala podatke o lokaciji.