Dosje javnega naročila 006353/2019
Naročnik: OBČINA LOGATEC, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec
Blago: Izbira izvajalca Izbor tiskarja za tisk, obdelavo fotografij, skeniranje in prelom občinskega glasila Logaške novice ter dostava na naslov naročnika za leti 2020 in 2021
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 43.909,02 EUR

JN006353/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.09.2019
JN006353/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.10.2019
JN006353/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.12.2019
JN006353/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006353/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LOGATEC
Tržaška cesta 50A
1370
SI
Logatec
Slovenija
Zoran Mihajlović
zoran.mihajlovic@logatec.si
+386 17590608
+386 17590620

Internetni naslovi
http://www.logatec.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5605-javno-narocilo-za-izbor-tiskarja-za-tisk-obdelavo-fotografij-skeniranje-in-prelom-obcinskega-glasila-logaske-novice-ter-dostava-na-naslov-
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12670
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira izvajalca Izbor tiskarja za tisk, obdelavo fotografij, skeniranje in prelom občinskega glasila Logaške novice ter dostava na naslov naročnika za leti 2020 in 2021
Referenčna številka dokumenta: 430-26/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22210000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Izbira izvajalca Izbor tiskarja za tisk, obdelavo fotografij, skeniranje in prelom občinskega glasila Logaške novice ter dostava na naslov naročnika za leti 2020 in 2021
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izbira izvajalca Izbor tiskarja za tisk, obdelavo fotografij, skeniranje in prelom občinskega glasila Logaške novice ter dostava na naslov naročnika za leti 2020 in 2021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.09.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.09.2019   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.09.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.09.2019   10:03
VPRAŠANJE
Spoštovani

Ne moreo odpreti razpisne dokumentacije. Ali bi lahko podali v wordu ali pdf obliki?
Prosim.
Hvala.

Lp

ODGOVOR

Spoštovani,
povezavo do dokumentacije smo preverili in deluje nemoteno.

Lep pozdrav.


Datum objave: 17.09.2019   10:28
VPRAŠANJE
Spoštovani

Glede referenc navajate "Gospodarski subjekt mora s predložitvijo enega referencnega potrdila za tisk in enega za postavitev izkazati, da je v zadnjih petih letih red oddajo ponudbe, izvedel dela na enem primerljivem projektu, dobro, kvalitetno in pravocasno. Vrednost opravljenih del posameznega projekta mora biti skupaj nad 40.000,00 EUR brez DDV."

Ali mislite s tem, da je posamezni projekt (recimo revija, ki vsebuje tisk IN postavitev) vreden nad 40.000 EUR brez DDV? Kar pomeni, da v obrazec Referenca za tisk napišemo skupno vrednost za tisk in postavitev? Se to izkazuje kot ena referenca za tisk in ena referenca za postavitev ločena obrazca?
Hvala.

LP

ODGOVOR

Spoštovani,

v obrazec napišite vrednost reference za celotni projekt. Vrednost reference mora biti višja od 40.000, za tisk in postavitev oz. za celoten projekt skupaj.

Lep pozdrav.


Datum objave: 17.09.2019   10:32
VPRAŠANJE
Spoštovani

V pogodbi je glede roka navedeno pod roki dobave in naročila v 7. členu:

"Maksimalni rok za tiskanje posamezne serijske publikacije - Logaške novice skupaj z uradnimi objavami (v kolikor so) od oddaje gradiva s strani naročnika ali urednika občinskega glasila do dostave na naslov naročnika znaša 3 dni."

Ali gre za napako, da od oddaje gradiva do dostave na naslov znaša le 3 dni? Namreč to ni logično. Nemogče je tehnično izvesti vse to - s postavitvijo, s skeneranjem in tiskanem ter dostavo.
Prosimi za pojasnilo oz. popravek.

LpODGOVOR

Spoštovani,

tri (3) dni za izvedbo naročila od dneva oddaje gradiva, ni napaka.

Lep pozdrav.


Datum objave: 17.09.2019   10:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede referenc me zanima ali veljajo reference za en projekt v zadnjih petih letih ali morajo biti reference v višini 40.000 eur za en projekt v enem letu?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

referenca mora veljati za en projekt v zadnjih petih letih.

Lep pozdrav.


Datum objave: 17.09.2019   10:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kam lahko umestimo ceno, če je potrebno uradne objave vezati ločeno?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

do sedaj ni bilo naročil oz. zahtev po ločenem vezanju uradnih objav.

Lep pozdrav.


Datum objave: 18.09.2019   09:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

če nastopamo s skupno ponudbo, ali je veljavna referenca, če poda en partner referenco za tisk in drug partner referenco za postavitev, ampak ne za isti projekt, vendar primerljiv.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

lahko sta dve referenci za različna projekta.

Lep pozdrav.


Datum objave: 18.09.2019   10:36
VPRAŠANJE
POzdravljeni

kaj si razlagate pod: referenca mora veljati za en projekt v zadnjih petih letih.

torej če si pravilno razlagam je projekt: npr 12 številk glasila občine logatec x 5 let = skupaj 60 številk.

Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,

projekt, ki bo upoštevan kot referenca, je moral biti začet in zaključen v obdobju zadnjih petih let.

Lep pozdrav.


Datum objave: 18.09.2019   13:57
VPRAŠANJE
Spoštovani


Nisem vas sproaševal ali je projekt zaključen ali ne.. to nam je jasno.

Zastavil sem vam jasno vprašanje!! ( glej spodaj) Zato pričakujemo jasen odgovor..

Odgovor: DA ali NE

Hvala

Spoštovani,

razpisna dokumentacija je jasno opredelila referenco. Znesek primerljivega izvedenega projekta mora biti 40.000,00 v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe. 12 številk glasila x 5 let za naročnika ni relevanten podatek.

Lep pozdrav.


VPRAŠANJE
POzdravljeni

kaj si razlagate pod: referenca mora veljati za en projekt v zadnjih petih letih.

torej če si pravilno razlagam je projekt: npr 12 številk glasila občine logatec x 5 let = skupaj 60 številk.

Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,

projekt, ki bo upoštevan kot referenca, je moral biti začet in zaključen v obdobju zadnjih petih let.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Datum objave: 18.09.2019   13:57
VPRAŠANJE
Spoštovani


Nisem vas sproaševal ali je projekt zaključen ali ne.. to nam je jasno.

Zastavil sem vam jasno vprašanje!! ( glej spodaj) Zato pričakujemo jasen odgovor..

Odgovor: DA ali NE

Hvala
VPRAŠANJE
POzdravljeni

kaj si razlagate pod: referenca mora veljati za en projekt v zadnjih petih letih.

torej če si pravilno razlagam je projekt: npr 12 številk glasila občine logatec x 5 let = skupaj 60 številk.

Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,

projekt, ki bo upoštevan kot referenca, je moral biti začet in zaključen v obdobju zadnjih petih let.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

razpisna dokumentacija je jasno opredelila referenco. Znesek primerljivega izvedenega projekta mora biti 40.000,00 v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe. 12 številk glasila x 5 let za naročnika ni relevanten podatek.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.09.2019   08:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko podizvajalec poda referenco za dela, ki bi jih opravljal.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

če je podizvajalec naveden, je referenca lahko tudi podizvajalčeva za dela, ki jih bo opravljal.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.09.2019   13:40
VPRAŠANJE
pozdravljeni

obrazec 1 - predračun.. Kaj se vpiše pod termin ponudbena cena ?

Ali je to mišljeno VREDNOST ? cena na en izvod x 4650 kos x 10 številk ?

NPR cena en izvod 1 EUR x 4650 kos x10 številk = 46.500 EUR

Prosim za potrditev sistema izračuna.

hvala

ODGOVOR

Spoštovani,

obrazec 1 - predračun.. Kaj se vpiše pod termin ponudbena cena ?

- Pod termin ponudbena cena se vpiše skupna cena za celotno izvedbo naročila brez DDV (skupna cena za en izvod občinskega glasila x naklada-4.650 x 20 številk)

Ali je to mišljeno VREDNOST ? cena na en izvod x 4650 kos x 10 številk ?

- cena za en izvod x 4650 kosov x 20 številk.

NPR cena en izvod 1 EUR x 4650 kos x20 številk = 93.000 EUR

Lep pozdrav.

Datum objave: 19.09.2019   13:43
VPRAŠANJE
Prosim za pojasnilo za obrazec 5

Kako si razlagate izračun.

Primer:
PRVA POLA 4 strani..

Razlaga 1
cena na stran: 0,5 EUR ;
skupaj (Cena / stran) x (količina) : 0,5 eur x 4 strani = skupaj 2 EUR

ALI
Razlaga 2
cena na stran: 0,5 EUR ;
skupaj (Cena / stran) x (količina) : 0,5 eur x 4 strani x 4650 nklada = skupaj 9300 EUR

Prosim sporočite kateri primer je pravilen.. 1 ali 2

Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,

velja Razlaga 1.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.09.2019   13:53
VPRAŠANJE
Spoštovani

Specifikacija v specifikaciji in pogodbi sta različni..

Kaj je pravilno?

ODGOVOR

Spoštovani,

pravilne so specifikacije iz Specifikacije predmeta javnega naročila:

- Papir:
BARVNA STRAN - OVITEK (prva pola, 4 strani): premazni sijaj 90 g,
BARVNE STRANI NOTRANJE: nepremazni 70 g,
ČRNO-BELE STRANI - URADNE OBJAVE: nepremazni 70 g

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.09.2019   13:59
VPRAŠANJE
Spoštovani

v specifikaciji predmeta navajate vsebino od 32+4+4 = 40 strani in 40+4+4 strani = 48 strani razlika-razkorak v vsebini je 20%
v ponudbenem predračunu pa je vsebina 40+4+4 = 48strani --

Ali pomeni, da v kolikor se bo delalo 32+4+4 = 40 strani obračunalo po ceni /izvod kot je določeno v obrazcu 1?
Ali pa se bo potem izračunala cena na stran in ustrezno dejansko število strani?

Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,

obr. št. 5 v drugem stolpcu (Cena/stran brez DDV) je kalkulativni element za eno stran. Plačuje se po dejanskih straneh za posamezno številko, ki se gibljejo od 32 do 40 strani.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.09.2019   14:06
VPRAŠANJE
glede na to da se pričakuje od prejema gradiva in do dostave 3 dni me zanioma sledeče?

Ali je to mišlejno 3 delovne dni ?
Ali je mišljeno 3 tekoče dni?

Primer: zjutraj do 9 ure dobimo gradivo - postavimo projekt in potem lahko pričakujemo odzivnost iz vaše strani za potrditev in korekture v 30 minut od naše oddaje?

Prosim za odgovor gled vaše odzivnosti

Opomba-, Normalen in korekten čas izdelave bi bil 5 delovnih dni. Predlagam spremembo roka izdelave.


ODGOVOR

Spopštovani,

rok dobave za posamezno številko je tri delovne dni.

Urednica logaških novic je po postavitvi s strani oblikovalca običajno odzivna takoj.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.09.2019   14:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

v specifikaciji predmeta piše da lahko dejanska količina strani odstopa za 15%

torej ali je lahko potem on najmanjšem predvidenem obsegu 32+4+4 strani - 15% , dejansko obseg 24+4+4 strani ?

Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,

lahko se zgodi, čeprav zelo poredko.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.09.2019   14:12
VPRAŠANJE
spoštovani

v kakšni obliki izvajalec prejem gradiva?
Kaj je mišljeno skeniranje?
Kaj je mišljeno z obdelavo fotografij - kakšen obseg ?


ODGOVOR

Spoštovani,

- Izvajalec prejme gradivo v elektronski obliki.

- Skeniranje dokumentov večjih formatov predvsem so to prostorski načrti, gradbeni načrti...

- Npr. Sestava kolaža fotografij naslovne strani...

Lep pozdrav.


Datum objave: 23.09.2019   13:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo, če še enkrat naštejete katere dokumente moramo priložiti, če imamo podizvajalca. V razpisni dokumentaciji na str. 8 nam zgornja 3 alineja ni razumljiva. Kaj je še potrebno priložiti poleg obr. 3.2 udeležba poizvajalcev in obr. 3.2.1. neposredna plačila podizvajalcu (če to zahteva).
Ali je potrebno priložiti medsebojno pogodbo? Ali moramo od podizvajalca tudi priložiti obr. 2 in pooblastilo za pridobitev podatkov.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

če nastopate kot ponudnik s podizvajalcem, morate za podizvajalca predložiti podpisano z njegove strani sledeče:

- OBR. 2
- OBR. 3.2
- OBR. 3.2.1. (obrazec se izpolni, če podizvajalec zahteva neposredna plačila)

Ker je naročilo male vrednosti, ne potrebujete posredovati OBR. št. 4.

Medsebojno pogodbo je potrebno predložiti v primeru izbora vaše ponudbe, pred podpisom pogodbe.

Lep pozdrav.