Dosje javnega naročila 006354/2019
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
Storitve: Izbira izvajalca za izdelavo OPPN Zvezna ulica
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 45.140,00 EUR

JN006354/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.09.2019
JN006354/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2019
JN006354/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.11.2019
JN006354/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006354/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Karmen Pintar Oblak
karmen.pintar@ljubljana.si
+386 13061546

Internetni naslovi
http://www.jssmol.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jssmol.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12671
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira izvajalca za izdelavo OPPN Zvezna ulica
Referenčna številka dokumenta: 430-169/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71400000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava OPPN 385: Zvezna ulica
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71410000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava OPPN 385: Zvezna ulica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.09.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.09.2019   11:05
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12671


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.09.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.09.2019   06:27
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 385 Zvezna ulica je bil v Uradnem listu objavljen 30.05.2019. Ali se občinski podrobni prostorski načrt pripravi skladno z zakonodajo, ki je veljala na dan 30.05.2019 (oz. pred 1.6.2018) ali skladno s trenutno veljavno zakonodajo?

Prosimo za podatek o višini zagotovljenih sredstvih naročnika za javno naročilo.

Lep pozdrav!

ODGOVOR


Glede na to, da je bil Sklep o začetku postopka priprave OPPN 385 Zvezna ulica sprejet pred 1.6.2018, se OPPN pripravi po zakonodaji, ki je veljala pred omenjenim datumom.

Naročnik podatka o višini zagotovljenih sredstev za financiranje predmetnega javnega naročila na podlagi četrtega odstavka 90. člena ZJN -3 ne bo razkril, saj skladno z načelom gospodarnosti ocenjuje, da bi razkritje navedenih podatkov poslabšalo naročnikovo izhodišče v objavljenem javnem naročilu in predvidenih pogajanjih o ceni.

JSS MOL

Datum objave: 19.09.2019   09:09
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pod točko D: Kadrovsko strokovna sposobnost zahtevate pogoje za vodjo projekta in pogoje za pooblaščenega arjitekta z licenco PA (oziroma PKA). nikjer ne piše ali je lahko to ena oseba ali morata biti dve osebi.

ODGOVOR


Vodja projekta in pooblaščeni arhitekt z licenco PA oziroma PKA je lahko ena oseba, če izpolnjuje vse zahtevane pogoje.

JSS MOL

Datum objave: 19.09.2019   09:25
VPRAŠANJE
Ponudba mora zajemati izdelavo okoljskega poročila. V primeru da CPVO ne bo potreben, ali je potrebno to že v ponudbi posebej ovrednotiti ali se ne glede na to v skladu s razpisno dokumentacijo ponudbena cena ne spreminja.

ODGOVOR


V ponudbeni ceni je potrebno upoštevati tudi izdelavo okoljskega poročila, kakor izhaja iz navodil za pripravo ponudbe. V kolikor se bo v postopku priprave OPPN izkazalo, da posamezne strokovne podlage oziroma druge študije ali elaboratov ne bo potrebno izdelati, si naročnik pridržuje pravico, da jih ne naroči, s čimer se ustrezno zmanjša tudi skupna pogodbena vrednost.

JSS MOL