Dosje javnega naročila 006391/2019
Naročnik: OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji
Gradnje: Delna izgradnja podporne konstrukcije in rekonstrukcija Tomazinove ulice
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006391/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.09.2019
JN006391/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.09.2019
JN006391/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2019
JN006391/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006391/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI
Tomazinova ulica 2
1275
SI
Šmartno pri Litiji
Slovenija
Karmen Sadar
karmen.sadar@smartno-litija.si
+386 18962770

Internetni naslovi
http://www.smartno-litija.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/324239/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_-_PORTAL.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/324239/espd/ESPD-Delna_izgradnja_podporne_konstrukcije_in_rekonstrukcija_Tomazinove_ulice.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12709
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Delna izgradnja podporne konstrukcije in rekonstrukcija Tomazinove ulice
Referenčna številka dokumenta: 347-11/2013
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Občina Šmartno pri Litiji namerava na območju JP 710791-Tomazinova ulica izvesti izgradnjo podporne konstrukcije in asfaltirati cesto ob podporni konstrukciji v dolžini cca 50m.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Na območju Tomazinove ulice želi občina Šmartno pri Litiji zgraditi podporno konstrukcijo, asfaltirati del ceste in s tem preprečiti nevarnost, ki jo predstavlja brežina.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.09.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.09.2019   10:15
Kraj: Elektronsko v sistemu e-jn.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.09.2019   10:00

Dodatne informacije:
Za izvedbo projekta je izdelana projektna dokumentacija PZI za izvedbo celotne investicije. Zaradi omejenih proračunskih sredstev bo občina Šmartno pri Litiji izvedla projekt le v delo (v obsegu polovice del), na podlagi popisa del.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.09.2019   10:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

po ZJN-3 se reference za gradnje upoštevajo za zadnjih 5 let. Naročnika prosimo za popravek razpisne dokumentacije.

Hvala.

ODGOVOR:
Spoštovani,

Naročnik bo upošteval reference za gradnjo za zadnjih 5 let in po objavil popravek razpisne dokumentacije.


Datum objave: 17.09.2019   10:51
VPRAŠANJE
Naročnik zahteva reference in sicer: gradnja oporne/podporne konstrukcije in spremljajočih del v višini 50.000 EUR brez DDV.

Kaj so spremljajoča dela? Prosimo za natančnejšo obrazložitev.
Časovni termin za zahtevane reference mora biti po zakonu 5 let.

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik spreminja obrazložitev zahtevane reference tako za izvajalca, kot za vodjo del, ter podaljšuje časovni termin za zahtevane reference na 5 let.

12.4.1. Reference ponudnika

Ponudnik, ki oddaja ponudbo za predmet javnega naročila, mora izkazati vsaj dve (2) referenci v zadnjih 5 (petih) letih, šteto od dne, določenega za javno odpiranje ponudb in sicer mora izkazati, da je v navedenem obdobju izvedel gradnjo, ki se uvršča med nizke gradnje in vsebuje tudi dela izvedbe oporne/podporne konstrukcije pri čemer znaša vrednost posamezne investicije 50.000,00 EUR brez DDV.

12.4.2. Kadri in njihove reference

Vodja del mora izpolnjevati pogoje za vodjo del za zahtevane objekte po 14. členu Gradbenega zakona.

Vodja del naj izkazuje vsaj eno (1) referenco v zadnjih petih (5) letih, šteto od dne, določenega za javno odpiranje ponudb in sicer mora izkazati, da je v navedenem obdobju izvedel gradnjo, ki se uvršča med nizke gradnje in vsebuje tudi dela izvedbe oporne/podporne konstrukcije pri čemer znaša vrednost posamezne investicije 50.000,00 EUR brez DDV. Vodja del mora biti redno zaposlen pri ponudniku; lahko je tudi podizvajalec, v tem primeru mora biti zaposlen pri podizvajalcu ali po dejavnost opravlja kot s.p.


Popravek razpisne dokumentacije bo naročnik objavil na portalu JN.Datum objave: 17.09.2019   10:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za ažurnejše odgovore na pripombo ki smo jo posredovali včeraj , glede na kratek rok ki ga imate.
Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik se opravičuje, ker na vprašanje ni takoj odgovoril.