Dosje javnega naročila 006424/2019
Naročnik: SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Vzpostavitev visoko razpoložljivega Oracle sistema
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006424/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.09.2019
JN006424/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.09.2019
JN006424/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN006424/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006424/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Weissenbach
alenka.weissenbach@slo-zeleznice.si
+386 12914587
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/
http://www.slo-zeleznice.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/324259/ORACLE.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12675
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet.


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzpostavitev visoko razpoložljivega Oracle sistema
Referenčna številka dokumenta: 16/2019/23
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Vzpostavitev visoko razpoložljivega Oracle sistema.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzpostavitev visoko razpoložljivega Oracle sistema.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.10.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.10.2019   12:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.09.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.09.2019   08:37
VPRAŠANJE
Ali je za obstoječe baze, ki so specificirane v razpisni dokumentaciji na strani 71 (Roman, Fersped, SZ-express, SZ-Web, Etl portal) predvideno, da ponudnik izvede zgolj prestavitev baz na novo okolje. Nadgradnjo baz na višje verzije (minimalno 11), zagotovitev kompatibilnosti baz in aplikacij pa pred tem izvede naročnik?

ODGOVOR
Ponudnik izvede prestavitev baz na novo okolje ter nudi pomoč (svetovanje) naročniku pri izvedbi nadgradenj. Kompatibilnost obstoječih aplikacij z Oracle verzijo baz (minimalno 11) zagotovi naročnik.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
V obrazcu 12 Reference ponudnika je navedeno, da mora rešitev vključevati Oracle RAC, RTO: 2 uri in RPO: 15 minut, uporaba skript za sinhronizacija baze podatkov v DRC. Ali lahko predložimo referenco, ki vključuje Oracle DB, rešitev za zagotavljanje visoke razpoložljivosti na nivoju podatkovne baze (kot npr. komercialna namenska programska rešitev za sinhronizacijo baze)?

ODGOVOR
Da, lahko se predloži referenca, ki vključuje Oracle DB, rešitev za zagotavljanje visoke razpoložljivosti na nivoju podatkovne baze.
Naročnik bo spremenil razpisno dokumentacijo.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji so zahtevani Microsoft in Oracle certifikati. Ali je potrebno predložiti tudi certifikate za ponujene strežniške sisteme in Veeam varnostno kopiranje ter prijaviti kader v obrazec 11?
V kolikor da, ali zadošča prijava za dva (2) strokovnjaka na področju strežniških sistemov in dva (2) strokovnjaka na področju varnostnega kopiranja.

ODGOVOR
Ne.

VPRAŠANJE
Ali ponudnik svoj ESPD v sistem eJN naloži v pdf obliki ali xml obliki? V razpisni dokumentaciji na strani 6 (zadnji odstavek) je navedeno, da ponudnik naloži ESPD v pdf datoteki, na strani 16 (četrti odstavek) pa je navedeno, da ponudnik naloži ESPD v xml obliki. Prosimo za navodilo v kakšni obliki naj se ESPD ponudnika predloži v eJN.

ODGOVOR
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v pdf. obliki ali v elektronski obliki podpisan xml.

VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za objavo Obrazca št. 11a - Izjava o izpolnjevanju strokovne sposobnosti ponudnika, saj ga med razpisno dokumentacijo nismo zasledili.

Prav tako imamo vprašanje glede obrazca: Seznam vseh prijavljenih kadrov, saj v razpisni dokumentaciji na strani 25 omenjate Obrazec 11b: Seznam vseh prijavljenih kadrov, priložen pa je obrazec 11: Seznam vseh prijavljenih kadrov. Predvidevamo, da gre za isti obrazec.

ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji na strani 25 se črta Obrazec 11a in črka b pri Obrazcu 11. Ponudnik predloži izpolnjen Obrazec 11: Seznam vseh prijavljenih kadrov.
Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije.