Dosje javnega naročila 006369/2019
Naročnik: Center za socialno delo Posavje, Trg Matije Gubca 1, 8270 Krško
Blago: Dobava delovne opreme in promocijskega materiala za potrebe izvajanja projekta Integrirana oskrba v občini Krško »Most«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 159.820,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006369/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.09.2019
JN006369/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.09.2019
JN006369/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.09.2019
JN006369/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.10.2019
JN006369/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.10.2019
JN006369/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.12.2019
JN006369/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2019
JN006369/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2019
JN006369/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2019
JN006369/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2019
JN006369/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2019
JN006369/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2019
JN006369/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2019
JN006369/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2019
JN006369/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2019
JN006369/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2019
JN006369/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2019
JN006369/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2019
JN006369/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.01.2020
JN006369/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.01.2020
JN006369/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.02.2020
JN006369/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.02.2020
JN006369/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.03.2020
JN006369/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.03.2020
JN006369/2019-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2020
JN006369/2019-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2020
JN006369/2019-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.06.2020
JN006369/2019-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.06.2020
JN006369/2019-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2020
JN006369/2019-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.07.2020
JN006369/2019-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006369/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Center za socialno delo Posavje
Trg Matije Gubca 1
8270
SI
Krško
Slovenija
Marina Novak Rabzelj
marina.rabzelj@gov.si
+386 51606497
+386 74904952

Internetni naslovi
https://www.scsd.si/centri-za-socialno-delo/seznam-csd/csd-krsko/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/324274/Razpisna_dokumenatcija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/324274/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12689
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava delovne opreme in promocijskega materiala za potrebe izvajanja projekta Integrirana oskrba v občini Krško »Most«
Referenčna številka dokumenta: 430-1/2019-POSAV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33150000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je delovna oprema in pripomočki ter promocijski material opredeljen v obrazcu Ponudbeni predračun (popis).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: strokovna gradiva
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava strokovne literature
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru podaljšanja financiranja naročnika.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Evropski socialni sklad (ESS). Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 20142020 (OP 20142020), prednostne osi: 9. »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«,

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Medicinsko tehnični pripomočki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava medicinsko tehničnih pripomočkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru podaljšanja financiranja naročnika.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Evropski socialni sklad (ESS). Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 20142020 (OP 20142020), prednostne osi: 9. »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«,

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: terapevtski pripomočki za izvajanje dnevnih aktivnosti
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava terapevtskih pripomočkov za izvajanje dnevnih aktivnosti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru podaljšanja financiranja naročnika.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Evropski socialni sklad (ESS). Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 20142020 (OP 20142020), prednostne osi: 9. »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«,

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Delovni pripomočki za zdravstveno nego
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava delovnih pripomočkov za zdravstveno nego
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru podaljšanja financiranja naročnika.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Evropski socialni sklad (ESS). Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 20142020 (OP 20142020), prednostne osi: 9. »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«,

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Pripomočki za izvajanje terapevtskih aktivnosti
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
33150000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava pripomočkov za izvajanje terapevtskih aktivnosti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru podaljšanja financiranja naročnika.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Evropski socialni sklad (ESS). Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 20142020 (OP 20142020), prednostne osi: 9. »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«,

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Pripomočki za dihanje
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33157000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava pripomočkov za dihanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru podaljšanja financiranja naročnika.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Evropski socialni sklad (ESS). Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 20142020 (OP 20142020), prednostne osi: 9. »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«,

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Pripomočki za lažje izvajanje dnevnih aktivnosti
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33150000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava pripomočkov za lažje izvajanje dnevnih aktivnosti.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru podaljšanja financiranja naročnika.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Evropski socialni sklad (ESS). Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 20142020 (OP 20142020), prednostne osi: 9. »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«,

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Ostali delovni pripomočki za izvajanje delovnih aktivnosti
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava ostalih delovni pripomočki za izvajanje delovnih aktivnosti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru podaljšanja financiranja naročnika.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Evropski socialni sklad (ESS). Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 20142020 (OP 20142020), prednostne osi: 9. »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«,

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Jesensko zimska delovna oblačila in obutev
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
18830000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava jesensko zimskih delovnih oblačil in obutve
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru podaljšanja financiranja naročnika.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Evropski socialni sklad (ESS). Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 20142020 (OP 20142020), prednostne osi: 9. »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«,

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Letna delovna oblačila in obutev
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
18830000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava letne delovne obleke in obutve
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru podaljšanja financiranja naročnika.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Evropski socialni sklad (ESS). Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 20142020 (OP 20142020), prednostne osi: 9. »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«,

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Promocijske vrečke in torbe
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18930000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava promocijskih vrečk in torb
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru podaljšanja financiranja naročnika.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Evropski socialni sklad (ESS). Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 20142020 (OP 20142020), prednostne osi: 9. »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«,

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Bombažne brisače in odeje
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
19200000
39511100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava brisač in odej
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru podaljšanja financiranja naročnika.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Evropski socialni sklad (ESS). Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 20142020 (OP 20142020), prednostne osi: 9. »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«,

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Tiskani promocijski material
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39294100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava tiskanega promocijskega materiala
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru podaljšanja financiranja naročnika.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Evropski socialni sklad (ESS). Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 20142020 (OP 20142020), prednostne osi: 9. »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«,

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Promocijska oblačila
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava promocijskih oblačil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru podaljšanja financiranja naročnika.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Evropski socialni sklad (ESS). Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 20142020 (OP 20142020), prednostne osi: 9. »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«,

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Mazila iz 100% naravnih sestavin
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava mazila iz 100% naravnih sestavin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru podaljšanja financiranja naročnika.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Evropski socialni sklad (ESS). Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 20142020 (OP 20142020), prednostne osi: 9. »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«,

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Promocijski izdelki iz gline
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39294100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava promocijskih izdelkov iz gline.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru podaljšanja financiranja naročnika.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Evropski socialni sklad (ESS). Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 20142020 (OP 20142020), prednostne osi: 9. »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«,


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.09.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.09.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.09.2019   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.09.2019   11:23
Spoštovani,

naročnik s tem obvestilom spreminja razpisno dokumentacijo:
- ponudnikom za artikle kjer je zahtevana predložitev vzorca ni potrebno predložiti kataloga,
- črta se tretji odstavek 10. točke navodil ponudnikom ter drugi stavek zadnjega odstavka 10. točke navodil ponudnikom,
- prvi odstavek točke 12. Navodil ponudnikom se pravilno glasi: Ponudnik, ki oddaja ponudbo za artikle v sklopih 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 in 16 mora v ponudbi predložiti po 1 kos vzorca,
- v obrazcu Ponudbeni predračun (Excel preglednica) se v zavihku "SKLOP 8" vrstica 5 pravilno glasi "SKLOP 08: Ostali delovni pripomočki za izvajanje delovnih aktivnosti".

Datum objave: 18.09.2019   11:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Razpisna dokumentacijo - navodila, poglavje 11.10 (Spoštovanje Uredbe o zelenem javnem naročanju)
Ali prav razumemo, da v kolikor se ne prijavljamo na omenjene sklope, ki zahtevajo podpis te izjave, predložimo neizpolnjeno izjavo - ožigosano in parafirano?

ODGOVOR
Spoštovani,

ponudniki, ki oddajajo ponudbo za sklope za katere izjava, skladno z Navodili ponudnikom v točki 11.10, ni zahtevana "Izjavo o spoštovanju zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju" ni potrebno predložiti (ponudnikom ni potrebno predložiti neizpolnjenega obrazca).

VPRAŠANJE
Spoštovani!

Imeli bi vprašanje glede izdelka Sklop 4 / Zap.št. 9. V vašem opisu so zahteve: zaščitna podloga za ležišče oz. platno 150 x 90 cm, nadomešča podlogo iz čiste gume ali gumiranega platna.

Ali lahko ponudimo zaščitne rjuhe iz tissue papirja, s zaščitno folijo na spodnji strani - enkratna uporaba. Je tak izdelek ustrezen glede na vaš opis/zahteve?


Hvala, Lp.

ODGOVOR
Spoštovani,

Ponudniki lahko za navedeni artikel ponudijo tudi rjuhe iz tissue papirja, z zaščitno folijo na spodnji strani za enkratno uporabo.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

REFERENCE:

1.) V razpisni dokumentaciji navajate ''najman eno dobavo v višini ponudbene vrednosti za posamezni sklop'' zanima nas, da v primeru nimamo v višini ponudbene vrednosti za posamezni sklop, se pravi več ali manj, kaj v takem primeru storiti.

2.) Obrazec referenca - navajate pogodbeni partner, predmet in čas trajanja pogodbe
V primeru prodaje blaga na osnovi povpraševanje - ponudba (ni sklenjena pogodba) ali zadostuje, da navedemo ustanovo, stranko, kateremu je bilo blago prodano.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

1) Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih treh letih pred objavo tega javnega naročila že uspešno dobavil najmanj eno dobavo VSAJ v višini ponudbene (enako ali višjo) vrednosti za posamezni sklop, za sklope kjer je to zahtevano skladno s točko 11.8. Navodil ponudnikom

2) Da, ponudnik tudi v primeru ko z naročnikom ni sklenil pisne pogodbe v rubriko »pogodbeni partner« lahko navede naročnika kateremu je dobavil blago. V kolikor je naročnik izvedel enkratno dobavo naj v obrazcu "Reference" za čas trajanja pogodbe navede datum dobave.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 3 - terapevtski pripomočki.... zaporedna 11 mehki podložni element

Razpisana količina je 9 kos, v opisu navajate valj, pol valj in nizki pol valj. Vljudno vas prosimo, da sporočite koliko potrebujete valja, pol valja in nizkega polj valja.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

Ponudniki naj pri pripravi ponudbi za sklop 3 upoštevajo popravljen ponudbeni predračun, ki ga je objavil naročnik.Datum objave: 19.09.2019   08:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 2: Blazina proti preležaninam FRONTIER: zanima nas kakšno dimenzijo želite?

ODGOVOR

Spoštovani,

Sklop 2. Blazina proti preležaninam FRONTIER naj bo dimenzije postelje 200 x 90 cm.