Dosje javnega naročila 006417/2019
Naročnik: RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE NOVA GORICA, Ulica tolminskih puntarjev 8, 5000 Nova Gorica
Gradnje: GRADNJA HUMANITARNEGA CENTRA RDEČEGA KRIŽA SLOVENIJE, OBMOČNEGA ZDRUŽENJA NOVA GORICA I. FAZA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 366.569,53 EUR

JN006417/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.09.2019
JN006417/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.09.2019
JN006417/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.09.2019
JN006417/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2019
JN006417/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.12.2019
JN006417/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2019
JN006417/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 16.12.2019
JN006417/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 24.01.2020
JN006417/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2020
JN006417/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 09.06.2020
JN006417/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 09.06.2020
JN006417/2019-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.09.2020
JN006417/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 24.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006417/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE NOVA GORICA
Ulica tolminskih puntarjev 8
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
NELI SKOČAJ
neli.rk.ozng@siol.net
+386 53384902

Internetni naslovi
https://www.novagorica.ozrk.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/324314/razpisna_dokumentacija_RKS_OZ_NG.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/324314/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12699
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
združenje društev; investicijo več kot 50% financirajo občinski proračuni
I.5 Glavna področja dejavnosti
Dej.humanitarnih in dobrodelnih org.


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: GRADNJA HUMANITARNEGA CENTRA RDEČEGA KRIŽA SLOVENIJE, OBMOČNEGA ZDRUŽENJA NOVA GORICA I. FAZA
Referenčna številka dokumenta: 01-4/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Projekt obsega dela iz I. faze skladno z gradbenim dovoljenjem na parc. št. 618/33, 618/34, 618/32 in 617, vse k.o. Nova Gorica:
Izvedba konstrukcije in zunanjega ovoja objekta z izvedbo socialnega programa razdeljevanja paketov hrane in oblek ter programa pripravljenosti ob elementarnih nesrečah s hrambo nastanitvene opreme v prostorih »nastanitvena oprema/socialni program« skupne neto površine 206,50 m2 v severno-vzhodnem delu pritličja, vključno z zunanjo ureditvijo objekta.
Podrobneje je predmet naročila opredeljen v projektni dokumentaciji (PZI) in specifikaciji predračuna.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: parc. št. 618/33, 618/34, 618/32 in 617, vse k.o. Nova Gorica
II.2.4 Opis javnega naročila
Projekt obsega dela iz I. faze skladno z gradbenim dovoljenjem na parc. št. 618/33, 618/34, 618/32 in 617, vse k.o. Nova Gorica:
Izvedba konstrukcije in zunanjega ovoja objekta z izvedbo socialnega programa razdeljevanja paketov hrane in oblek ter programa pripravljenosti ob elementarnih nesrečah s hrambo nastanitvene opreme v prostorih »nastanitvena oprema/socialni program« skupne neto površine 206,50 m2 v severno-vzhodnem delu pritličja, vključno z zunanjo ureditvijo objekta.
Podrobneje je predmet naročila opredeljen v projektni dokumentaciji (PZI) in specifikaciji predračuna.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogoji, navedenimi v vzorcu pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
opredeljeni v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.09.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.09.2019   11:01
Kraj: avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.09.2019   11:00

Dodatne informacije:
Projektna dokumentacija PZI je na voljo na naslovu https://www.novagorica.ozrk.si/sl/razpisi/
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.09.2019   11:58
VPRAŠANJE
Spoštovani
V popisu del glede na rekapitualcijo strojnih instalacij manjka popis del za ogrevanje in prezračevanje.

ODGOVOR
Ogrevanje in prezračevanje se izvede v II. fazi, ki ni predmet tega javnega naročila.Datum objave: 17.09.2019   17:03
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V Specifikaciji predračuna se pojavljajo številne pozicije, pri katerih količina ni podana, torej niso predmet razpisa. Pozivamo naročnika, da specifikacijo predračuna popravi na način, da izbriše vse pozicije, ki nimajo vpisane količine oz. imajo vpisano količino 0.
Pozivamo naročnika, da nedvoumno potrdi, da pri pozicijah, pri katerih količina ni podana oz. je podana količina 0, ponudnik ne vpisuje cene po enoti mere.
Vsakršno drugačno razumevanje bi bilo v nasprotju z veljavno zakonodajo in bi pomenilo netransparentno in neekonomično porabo javnih sredstev.

Hvala in lepo pozdravljeni!

ODGOVOR

Naročnik obvešča vse ponudnike, da bo v čim krajšem času na portalu javnih naročil objavil popravljene popise, ki ne bodo vsebovali pozicij brez količin oziroma pozicij s količino 0.


Datum objave: 18.09.2019   19:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Zanima nas ali moramo v slikopleskarskih delih upoštevati tudi kitanje ? V suho montažnih delih je kvaliteta Q2 ?

D. SLIKOPLESKARSKA DELA EM količina

Opomba:
Barve po izboru projektanta.

1. Osnovni premaz in 2x slikanje že izravnanih notranjih sten z belo pralno barvo. m2 50,00

2. Osnovni premaz in 2x slikanje že izravnanih notranjih stropov z belo disperzijsko barvo. m2 5,00


ODGOVOR

Ponudnik naj ponudi skladno z opisom v popisu del.


Datum objave: 18.09.2019   19:58
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Zanima nas kaj pomeni v popisu del navedba dodaj navaden strop ?
lep pozdrav.
10. Dobava in montaža mineralnega spuščenega stropa kot npr. Armstrong tip Ultima Tegular 60/60/1,5 na originalni podkonstrukciji, z izdelavo robnih plošč. Višina obešanja do 35cm. m2 14,00

dodaj navaden strop!


ODGOVOR

Ponudnik naj upošteva opis v popisu, dikcija dodaj "navaden strop" je brezpredmetna.


Datum objave: 19.09.2019   11:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo vas za objavo shem za stavbno pohištvo in detajle za ključavničarska dela.
Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Sheme za stavbno pohištvo in detajli za ključavničarska dela so na voljo v okviru PZI na spletni strani https://www.novagorica.ozrk.si/sl/razpisi/


Datum objave: 19.09.2019   11:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Prosimo vas za objavo shem stavbnega pohištva, ključavničarskih in drugih detajlov, ter ostalih osnovnih projektov.
Hvala.
lp

ODGOVOR

Projekti so objavljeni na spletni strani https://www.novagorica.ozrk.si/sl/razpisi/


Datum objave: 19.09.2019   11:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
V novem popisu pri strojnih inštalacijah, so še vedno postavke brez količin !?

013.000. Protipovratni ventil DN 32 R 1 1/4 Protipovratni ventil, z navojnim priključkom, PN 16, ohišje iz prešane medenine, kovinsko tesnilo, DN 32 (R 1 1/4) kos 0,00

014.000. Komplet oprema Komplet oprema za zapiranje vode v pločevinastih umivalnikih sestavljen iz: kpl 0,00
Ali ovrednotimo tudi te postavke ?
Hvala za hiter odgovor.

Lp

ODGOVOR

Teh postavk naj ponudniki ne ovrednotijo.


Datum objave: 19.09.2019   11:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V popravku popisa Specifikacija predračuna samo I faza se v zavihku vodovod še vedno nahajata dve poziciji, ki nimata količine

013.000. Protipovratni ventil DN 32 R 1 1/4 Protipovratni ventil, z navojnim priključkom, PN 16, ohišje iz prešane medenine, kovinsko tesnilo, DN 32 (R 1 1/4) kos

014.000. Komplet oprema Komplet oprema za zapiranje vode v pločevinastih umivalnikih sestavljen iz: kpl

Poleg tega, v kolikor bo pozicija :
"014.000. Komplet oprema Komplet oprema za zapiranje vode v pločevinastih umivalnikih sestavljen iz: kpl",
ostala v popisu pa pri le-tej očitno manjka opis kaj vse ta pozicija vsebuje.

Prosim za čim prejšnje pojasnilo oz. popravek popisov!

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Teh postavk naj ponudniki ne ovrednotijo.


Datum objave: 24.09.2019   08:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V popravku popisa Specifikacija predračuna samo I faza se v zavihku vodovod še vedno nahajajo pozicije, ki nimajo količine

008.000. Dokumentacija PID Tehnična dokumentacija: projekt izvedenih del (PID), izvajalec izdela in izroči naročniku pred predajo. pš 0,00


022.000. Dokumentacija PID Tehnična dokumentacija: projekt izvedenih del (PID), izvajalec izdela in izroči naročniku pred predajo. pš 0,00


Poleg tega v sledeči poziciji ne delajo zmnožki:

015.000. Cev PE-X/Al z izolacijo 9 mm, d 16 s fazoni Cevovodi iz večplastnih plastičnih cevi iz PE-RT, z veznim slojem iz aluminija, po EN 573-3 DIN 16892, v izolaciji iz penaste gume deb. 9 mm, v kolutu, premer d 16 mm, spajanje s fitingi za zatiskanje, vključno s spojnimi elementi. m 20,00

Prosim za čim prejšnje pojasnilo oz. popravek popisov!

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Dokumentacija PID ni predmet tega javnega naročila, ponudniki zato postavk 008.000 in 022.000 ne ovrednotijo.

Pri postavki 015.000 manjka zmnožek cene in količine, objavili bomo popravek popisov. Za napako se opravičujemo.