Dosje javnega naročila 006476/2019
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Storitve: Čiščenje sanitarnih objektov na počivališčih
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 700.123,84 EUR

JN006476/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.09.2019
JN006476/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN006476/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.11.2019
JN006476/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.12.2019
JN006476/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006476/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 180-438742
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Oddelek za JN, Ida Car Meh
ida.car@dars.si
+386 13009908
+386 13009929

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/324328/RD-ČIŠČENJE_SANITARNIH_OBJEKTOV_NA_POČIVALIŠČIH.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12703
I.4 Vrsta javnega naročnika
Naročnik v lasti države
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gradnja in vzdrževanje avtocest v RS


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Čiščenje sanitarnih objektov na počivališčih
Referenčna številka dokumenta: 000244/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Čiščenje sanitarnih objektov na počivališčih.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 489.326,40 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Lopata-jug
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Počivališče Lopata-jug
II.2.4 Opis javnega naročila
Čiščenje sanitarnih objektov na počivališču Lopata-jug.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 148.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 49
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Povodje-vzhod, Povodje-zahod
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Počivališči Povodje-vzhod, Povodje-zahod
II.2.4 Opis javnega naročila
Čiščenje sanitarnih objektov na počivališčih Povodje-vzhod, Povodje-zahod
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 44.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 49
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Lipce-sever, Lipce-jug
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Počivališči Lipce-sever, Lipce-jug
II.2.4 Opis javnega naročila
Čiščenje sanitarnih objektov na počivališčih Lipce-sever, Lipce-jug.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 41.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 49
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Grabonoš-sever
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Počivališče Grabonoš-sever
II.2.4 Opis javnega naročila
Čiščenje sanitarnih objektov na počivališču Grabonoš-sever
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 97.081,60 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 49
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Murska Sobota-sever
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Počivališče Murska Sobota-sever
II.2.4 Opis javnega naročila
Čiščenje sanitarnih objektov na počivališču Murska Sobota-sever
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 124.924,80 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 49
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Studenec-sever, Studenec-jug
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Počivališči Studenec-sever, Studenec-jug
II.2.4 Opis javnega naročila
Čiščenje sanitarnih objektov na počivališčih Studenec-sever, Studenec-jug
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 34.320,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 49
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno s k tej objavi pripeto razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno s k tej objavi pripeto razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.10.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.10.2019   09:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku in omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Sklopi 1, 2 in 3 se ponavljajo (JN003354/2019-B01), saj je izbrani ponudnik odstopil od podpisa pogodbe.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.10.2019   08:00

Dodatne informacije:
Ponudniki lahko oddajo ponudbo za katerikoli sklop, za en ali več sklopov.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.09.2019   07:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vljudno vas prosimo za objavo obrazcev v word obliki.
Hvala in lepo pozdrav.

ODGOVOR
Obrazci so na voljo zgolj v pdf. obliki in so enaki za vse ponudnike.Datum objave: 24.09.2019   10:24
VPRAŠANJE
Spoštovani
V razpisni dokumentaciji ni razvidno, kakšen je zahtevan sanitarni materijal ( milo, papir za roke, wc papir ) ?
Kakšne so okvirne količine le tega?
Kdo zagotovi milnike, podajalnike za papir ?
Hvala za odgovor

Lep pozdrav

ODGOVOR
Sanitarni material, katerega dobava na posamezne lokacije se zahteva s tem razpisom, mora izpolnjevati osnovne zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju, kot je navedeno v točki II.6.D. razpisne dokumentacije. Poleg tega mora biti zagotovljen sanitarni material, ki ga bo možno namestiti v obstoječe milnike, podajalnike. Zaradi morebitne nekompatibilnosti dostavljenega sanitarnega materiala z obstoječimi milniki, podajalniki, naročnik slednjega ne bo menjal. Naročnik nima drugih zahtev glede dobavljenega sanitarnega materiala.
Količina dobavljenega sanitarnega materiala je predvsem odvisna od frekvence uporabnikov in načina uporabe le tega, zato jo ni možno natančneje opredeliti. Od pogodbenika se pričakuje, da bo ob vsakem obisku sanitarni material dopolnil v tem smislu, da bo ob odhodu čistilca iz lokacije sanitarni material zagotovljen. Izjema so in bodo le lokacije, ki zaradi različnih razlogov (polomljeno, odtujitev, nedelujoče,) nimajo zagotovljenih milnikov in podajalnikov za papir in še to le za čas do namestitve novih nadomestnih elementov.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v zvezi s predložitvijo referenc nas zanima, ali v primeru, da ponudbo oddamo za vse sklope, lahko predložimo 1 referenčno potrdilo v seštevku vseh sklopov, torej za najmanj 215.000 ?
Lep pozdrav!

ODGOVOR
V primeru oddaje ponudbe za vse sklope hkrati ali oddaje ponudbe v katerikoli kombinaciji več sklopov hkrati ali oddaje ponudbe za posamezen sklop od 1 do 5 zadostuje predložitev enega referenčnega dokazila v višini 40.000,00 EUR brez DDV. Samo v primeru oddaje ponudbe zgolj za sklop 6 zadostuje referenčno dokazilo v višini 15.000,00 EUR brez DDV.Datum objave: 24.09.2019   10:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za jasen odgovor. Če razpolagamo z ustrezno referenco min vrednosti 40.000 eur brez ddv, ali se lahko prijavimo na vseh 6 razpisanih sklopov?

Hvala za pojasnilo in lep pozdrav.

ODGOVOR
Da.Datum objave: 26.09.2019   06:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za jasen odgovor. Če razpolagamo z ustrezno referenco min vrednosti 40.000 eur brez ddv, ali se lahko prijavimo na vseh 6 razpisanih sklopov?
Hvala za pojasnilo in lep pozdrav.

ODGOVOR
Da.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnik je v razpisni dokumentaciji opredelil najvišje dopustne vrednosti po sklopih brez ddv, opredelil pa je tudi nižje, ocenjene vrednosti po sklopih brez ddv. Naročnik je zapisal, da bodo ponudbe, katerih vrednosti bodo presegle najvišje dopustne vrednosti, ki jih je določil naročnik, izločene kot nedopustne.
Prosimo za pojasnilo najvišjih dopustnih vrednosti ki ste jih opredelili v razpisni dokumentaciji. Predvsem za sklop 6: Studenec (kjer bi morala biti glede na vaše zahteve vsaj 2x višja), ter za sklop 4: Grabonoš.
Zakaj ste opredelili najvišje dopustne vrednosti in ocenjene vrednosti naročila?

ODGOVOR
Ocenjene vrednosti iz objave so zgolj informativne narave, namenjene statistiki javnih naročil ter NISO enake najvišjim dopustnim vrednostim. Naročnik je v razpisni dokumentaciji objavil najvišje dopustne vrednosti, ki so edine relevantne za ponudnike in jih morajo le ti upoštevati pri oddaji ponudbe.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Pri pregledu RD bi potrebovali nekaj pojasnil. Prosimo naročnika, da odgovore poda po točkah tako kot so zastavljena vprašanja, da bo jasno razviden odgovor nanje.

1. Naročnik v 19. členu osnutka pogodbe pogojuje izvedbo del z odobrenim kadrom s strani naročnika. Naročnik ne more voditi politiko poslovnega partnerja s katerimi zaposlenimi bo izvajalec opravljal delo. Bistvo je da so delavci zaposleni pri izvajalcu (ali podizvajalcu), za kar lahko naročnik preveri z pridobitvijo ustreznih listin.
Naročnika pozivamo, da spremeni 19. člen.

ODGOVOR
19. člen vzorca pogodbe določa zgolj zahtevo po predhodnem soglasju naročnika v primeru zamenjave kadra s strani izvajalca, saj mora biti naročnik z zamenjavo seznanjen in mora biti le ta ustrezna.

2. Naročnik v 19. členu osnutka pogodbe pogojuje zamenjavo delavca (ki ni evidentiran) z denarno kaznijo 500,00. Že vezano na prejšnjo točko pozivamo naročnika, da 19.člen v celoti spremeni. V primeru da izvajalec dela ne izvaja z kadrom, ki ni zaposlen pri izvajalcu ali izvaja dela z izvajalcem, ki ni priglašen je potrebno v skladu ZJN3 pogodbo odpovedati in izvajalca uvrstiti na listo z negativnimi referencami.

ODGOVOR
Naročnik mora biti seznanjen z osebjem, ki bo izvajalo dela na posameznih lokacijah naročnika. Izvajanje pogodbenih del s kadrom, za katerega naročnik ni dal soglasja, je kršitev pogodbenih obveznosti. V tem smislu je pisan tudi 19. člen osnutka pogodbe, ki ga zaradi navedenega naročnik ne bo spreminjal.

3. V objavi del na portalu e-naročanje JN006476/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.09.2019, ste v točkah 2.6 za posamezni sklop predvideli ocenjeno vrednost. V isti RD - datoteka PDF RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU ČIŠČENJE SANITARNIH OBJEKTOV NA POČIVALIŠČIH (Int. ev. št. 000244/2019) ste napisali v točki II.1 Najvišja dopustna vrednost v EUR brez DDV za posamezen sklop je:
Po posameznih sklopih se vrednosti razlikujejo. Naročnika pozivamo, da nedvoumno napiše katera vrednost je za naročnika merodajna.

ODGOVOR
Ocenjena vrednost je informativne narave in je redko enaka najvišji dopustni vrednosti naročila. Pri oddaji ponudbe mora ponudnik upoštevati zgolj najvišjo dopustno vrednost, ki pa je določena v razpisni dokumentaciji.

4. Za sklope 1., 2., 3., je bil pred te razpisom objavljen razpis JN003354/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.05.2019, kjer naročnik navaja za izvajalec ni pristopil k podpisu pogodbe. Tako trditev smatramo za neresnično zato pozivamo naročnika
a. da jasno razloži ali ni s prejšnjim razpisom preverjal za posamezne sklope stanje na tržišču ponudnikov
b. Preverjal cene na tržišču
c. Favoriziral določenega ponudnika

ODGOVOR
Obvestilo o oddaji prejšnjega javnega naročila je bilo javno objavljeno na Portalu javnih naročil www.enarocanje.si . Prejšnje javno naročilo, ki je pravnomočno že zaključeno ni predmet tega javnega naročila.

5. Pri pregledu RD, ogledu posameznih lokacij naročnika pozivamo, da pri sklopih 1, 4, 5 obrazloži najvišjo ceno, saj so si sklopi (obseg del, dostop (pod do delovišča)) s seboj zelo podobni a najvišja dovoljena vrednost se razlikuje tudi za 59.000,00. Pri osnovnem izračunu smo ugotovili, da najvišja predvidena za sklop 4 ne pokriva niti zakonsko predvidenih stroškov za izvedbo JN. Pri sklopu 5 naročnik sicer dopušča minimalen zaslužek vendar ob predpostavki dviga cen stroška dela in inflacije v prihodnjih letih (razpis je 48 mesečni ali 4 letni) tudi ta znesek ne bo pokrival izvedbe JN. Naročnika pozivamo, da spremeni ocenjeno vrednost JN za sklop 4 in 5, da bo vzdržal stroške.

ODGOVOR
Sklopi 1, 4 in 5 imajo medsebojno precej različen obseg del, kar je upoštevano tudi pri določitvi ocenjene vrednosti za posamezni sklop. Ocenjena vrednost je zgolj informativne narave in je naročnik ne bo spreminjal. Za ponudnika je merodajna najvišja dopustna vrednost, ki jo je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe. Najvišja dopustna vrednost upošteva trenutne dejanske stroške izvedbe razpisanih del za posamezni sklop v času razpisanih del, kakor tudi morebitne dodatne stroške, ki bodo predvidoma nastali v času izvajanja del.

6. Pri sklopu 4 zap. Št. 2 košnja trave pozivamo naročnika, da se jasno opredeli, kdaj je potrebno kosti (npr. na zahtevo naročnika, je potrebno dela izvesti v 10ih dneh) dikcija ko je trava visoka cca 20cm je pavšalna. Prav tako pozivamo naročnika, naj opredeli mesece košnje npr. april sept.

ODGOVOR
Košnja trave ni urgentna naloga, ki bi jo moral naročnik terminsko odrejati, temveč je tekoče vzdrževalno delo, ki ga bo izbrani ponudnik dolžan izvesti v časovnem obdobju, ko bodo izpolnjeni pogoji, kot je navedeno v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije. Naročnik meni, da je opredelitev naloge košnje trave dovolj natančna in opisa zato ne bo razširjal oziroma podrobneje definiral.

7. Pri sklopu 6 je naročnik predvidel čiščenje t.i. premičnih sanitarij tudi z vodo. Prosimo za pojasnilo ali je možen dostop do vode na počivališčih Studenec Sever in Jug?

ODGOVOR
Na obeh lokacijah je voda dostopna iz zunanjega pitnika; izjema so le zimski meseci (predvidoma december februar, odvisno od trenutnih razmer), ko je voda zaradi zmrzali zaprta; v tem obdobju je predvideno čiščenje brez uporabe tekoče vode.

8. Pri sklopu 6 prosimo za natančen opis čiščenja t.i. premičnih sanitarij najboljše s strani dobavitelja - dovoljena čistila (spefikacije), kakšna je dovoljena uporaba vodnega curka, tehnika čiščenja?

ODGOVOR
Predvideno je osnovno čiščenje s pomočjo vode, krp in po potrebi z uporabo lahkih čistil. Čiščenje bo moralo potekati na način, da se kabine ne poškodujejo. V kolikor bo potrebno, se bo podrobnosti v vezi čiščenja dogovorilo ob pričetku del skupaj z najemodajalcem sanitarnih kabin.

9. Pri sklopu 6 naročnik predvideva zaključek pogodbe (odpoved s strani naročnika) najkasneje l. 2021 zaradi del. Hkrati pa predvideva pogodbo oz. zahteva predračun v RD excel obrazec predračun za 48 mesecev. Ocenjena vrednost za sklop 6 je bistveno prenizka, saj ne zagotavlja niti stroškov prevoza za predvideno pogodbeno obdobje za opravljanje del na počivališčih Studenec Sever in Jug. Od naročnika nedvoumno zahtevamo da spremeni ocenjeno vrednost naročila za 6 sklop.

ODGOVOR
Razpisana dela za sklop 6 so ravno tako, kot ostali sklopi, razpisana za obdobje 48 mesecev. Naročnik pa dopušča možnost, da bo v razpisanem obdobju na teh dveh lokacijah prišlo do obnove sanitarnih objektov. Z odprtjem obnovljenih sanitarnih objektov, se bodo sanitarne kabine odstranile, s tem pa ne bo več objektov, katerih čiščenje je predmet razpisanih del. Za ta primer je naročnik predvidel predčasno prekinitev pogodbe. Vrednost razpisanih del za sklop 6 upošteva trenutno stanje cen na tržišču in predvidene podražitve v razpisanem obdobju zaradi možnih dodatnih pogojev, ki bodo narekovali podražitve. Kot je že navedeno v predhodnih odgovorih, je za ponudnika merodajna najvišja dopustna vrednost razpisanih del in ne ocenjena, ki je zaradi že prej navedenega razloga naročnik ne bo spreminjal.

10. V kolikor naročnik ne bo zvišal najvišje ocenjene vrednosti za sklope 4,5 in 6 bomo podali revizijo JN.

ODGOVOR
Ocenjena in najvišja dopustna vrednost razpisanih del za sklop 4, 5 in 6 upošteva trenutno stanje cen na tržišču in predvidene podražitve v razpisanem obdobju zaradi možnosti kasnejšega nastopa dodatnih faktorjev in pogojev, ki bi lahko narekovali podražitve. Kot je že navedeno v predhodnih odgovorih, je za ponudnika merodajna najvišja dopustna vrednost razpisanih del za posamezni sklop in ne ocenjena vrednost za posamezni sklop. Naročnik ocenjene vrednosti ne bo spreminjal.

11. V kolikor naročnik ne bo jasno odgovoril na vprašanje 4 bomo podali revizijo na oba razpisa JN006476/2019 in JN003354/2019 saj smatramo da naročnik favorizira določenega izvajalca ali ne deluje v skladu ZJN 3 in dober gospodar.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Prejšnje javno naročilo ne vpliva na oddajo predmetnega javnega naročila in je tudi že pravnomočno zaključeno. V kolikor ima potencialni ponudnik kakšno vprašanje v zvezi s predmetnim javnim naročilom, naj ga zastavi.Datum objave: 02.10.2019   13:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v ponudbenem predračunu v excelu, ste v zavihku Sklop 2 verjetno naredili napako. V obeh različnih frekvencah čiščenja je zajet mesec september. Prosimo za popravek.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Hvala za opozorilo. V ponudbenem predračunu v drugem sklopu v tekstualnem delu druge točke se je res pojavila napaka. Termin »od 1.9. do 30.9.« je bil zapisan pomotoma, dejansko pa gre za termin od 1.10. do 31.10. tako kot je navedeno v Tehničnih specifikacijah na strani 27 predmetne razpisne dokumentacije. Naročnik ne bo objavljal novega ponudbenega predračuna, navedeni termin (mesec oktober) mora ponudnik upoštevati pri pripravi svoje ponudbe in se bo upošteval tudi pri izvajanju pogodbenih obveznosti.Datum objave: 04.10.2019   10:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zastavili smo vam spodnja vprašanja in na njih prejeli odgovor.
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnik je v razpisni dokumentaciji opredelil najvišje dopustne vrednosti po sklopih brez ddv, opredelil pa je tudi nižje, ocenjene vrednosti po sklopih brez ddv. Naročnik je zapisal, da bodo ponudbe, katerih vrednosti bodo presegle najvišje dopustne vrednosti, ki jih je določil naročnik, izločene kot nedopustne.
Prosimo za pojasnilo najvišjih dopustnih vrednosti ki ste jih opredelili v razpisni dokumentaciji. Predvsem za sklop 6: Studenec (kjer bi morala biti glede na vaše zahteve vsaj 2x višja), ter za sklop 4: Grabonoš.
Zakaj ste opredelili najvišje dopustne vrednosti in ocenjene vrednosti naročila?
ODGOVOR
Ocenjene vrednosti iz objave so zgolj informativne narave, namenjene statistiki javnih naročil ter NISO enake najvišjim dopustnim vrednostim. Naročnik je v razpisni dokumentaciji objavil najvišje dopustne vrednosti, ki so edine relevantne za ponudnike in jih morajo le ti upoštevati pri oddaji ponudbe.

Prosimo še za pojasnilo najvišjih dopustnih vrednosti za sklopa Grabonoš in Studenec. Strinjamo se, da ste vrednosti oblikovali glede na različnost posameznih sklopov, vendar po frekvenci npr. lahko Grabonoš primerjamo z Lopato. Najvišja dopustna vrednost Grabonoša pa je precej manjša.
Drugi, morda še večji problem je najvišja dopustna vrednost počivališča Studenec. Ta je tako nizka, da omogoča pokrivanje stroškov verjetno le lastniku gostinskega objekta na počivališču, ki ima prevoz in stroške dela vračunane že v svoji dejavnosti. Samo obračun stroškov dela, brez ostalih stroškov prevoza in materiala, močno presega najvišjo dopustno vrednost. Verjetno je prišlo pri vaših izračunih do napake. Drugače si vaše ocene ne moremo razlagati.

Hvala za pojasnilo.
Lep pozdrav!

ODGOVOR
Za navedena dva sklopa (sklop 4 in sklop 6) smo naredili ponovno preverbo ocenjene in najvišje dopustne vrednosti in ugotovili, da je prišlo do napake v izračunu. Naročnik zato z današnjim dnem pošilja v objavo Dodatek št. 1 z naslednjo vsebino:

Sprememba razpisne dokumentacije:
Naročnik v poglavju II.1. Predmet javnega naročila spreminja najvišjo dopustno vrednost za sklop 4 in sklop 6 tako, da pravilno glasita:

»Najvišja dopustna vrednost v EUR brez DDV:
SKLOP 4 - 192.326,00
SKLOP 6 - 92.920,00

Ponudba, ki bo presegala najvišjo dopustno vrednost, bo pred razvrstitvijo ponudb glede na merila ocenjena kot nedopustna in izločena iz nadaljnjega postopka.«

Dodatek bo na Portalu javnih naročil objavljen najkasneje v roku 5 dni.