Dosje javnega naročila 006381/2019
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna, Jeršice 3, 6230 Postojna
Gradnje: Interventna in vzdrževalna dela za potrebe Kovoda
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 60.799,31 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006381/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.09.2019
JN006381/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.09.2019
JN006381/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.10.2019
JN006381/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.10.2019
JN006381/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006381/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna
Jeršice 3
6230
SI
Postojna
Slovenija
Kovod Postojna, d.o.o., Lucija Zwölf
lucija.zwolf@kovodpostojna.si
+386 57000795
+386 57000799

Internetni naslovi
http://www.kovodpostojna.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/324329/interventna_in_vzdrževalna_dela_-_Kovod.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/324329/espd/5_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12706
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Interventna in vzdrževalna dela za potrebe Kovoda
Referenčna številka dokumenta: 351/2-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45112000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet okvirnega sporazuma so gradbeni izkopi za vzdrževalna dela na vodovodnem sistemu za potrebe Kovoda.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI038 - Primorsko-notranjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet okvirnega sporazuma so gradbeni izkopi za vzdrževalna dela na vodovodnem sistemu za potrebe Kovoda.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da do poteka veljavnosti okvirnega sporazuma naročnik ne bo imel pravnomočno izbranega ponudnika zaradi razloga, ki ni nastal po njegovi krivdi, se lahko rok veljavnosti sporazuma podaljša do podpisa okvirnega sporazuma z izbranim ponudnikom za naslednje obdobje, vendar v vsakem primeru ne za dalj kot 12 mesece, ob upoštevanju veljavne zakonodaje, ki ureja javno naročanje.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.09.2019   14:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.09.2019   14:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.09.2019   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.09.2019   13:45
VPRAŠANJE
zanimajo nas referenčna dokazila. v razpisu piše da lahko izkazovanje pogojev izkazujemo z največ petimi (5) različnimi pogodbami oziroma naročilnicami.
kaj pomeni največ petimi različnimi? jih mora biti pet ali je število lahko tudi manjše? če ja, koliko je potem minimum?
hvala za odgovor.

ODGOVOR

Ponudnik zahtevani pogoj lahko izkazuje tudi samo z eno pogodbo oz. naročilnico.
Lep pozdrav.