Dosje javnega naročila 006435/2019
Naročnik: OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Gradnje: Izgradnja kolesarskega poligona (pumptrack)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 72.366,70 EUR

JN006435/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.09.2019
JN006435/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.10.2019
JN006435/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2019
JN006435/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.12.2019
JN006435/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006435/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13
4207
SI
Cerklje na Gorenjskem
Slovenija
obcinacerklje@siol.net
obcinacerklje@siol.net
+386 42815800
+386 42815820

Internetni naslovi
http://www.cerklje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.cerklje.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja kolesarskega poligona (pumptrack)
Referenčna številka dokumenta: 430-08/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233162
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja kolesarskega poligona (pumptrack)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233162
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vas Dvorje
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja kolesarskega poligona (pumptrack)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z določili pogobe
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
določeni v zvezi z oddajo javnega naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.10.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.10.2019   09:00
Kraj: odpiranje se izvede avtomatično na naslovu https://eponudbe.si/ pri tem javnem naročilu


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.10.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.09.2019   10:34
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da nam pojasni, kje je objavljena razpisna dokumentacija.
Hvala.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ne najdemo objave na vaši spletni strani.

ODGOVORA
Spoštovani,

Dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika https://www.cerklje.si/objava/215216.

Lep pozdrav.
Datum objave: 27.09.2019   10:59
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da nam pojasni, kje je objavljena razpisna dokumentacija.
Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila - Izgradnja kolesarskega poligona (pumptrack) je objavljena na spletni strani naročnika pri predmetnem javnem naročilu.

Lep pozdrav.


Datum objave: 27.09.2019   11:02
VPRAŠANJE
Ker ne najdemo popisa del, prosimo naročnika, da objavi popise za izdelavo ponudbe oz. navede, kje so objavljeni.
Obenem naj se ustrezno podaljša rok oddaje.
Lep pozdrav.
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, popisa del ne najdemo.
Prosimo da ga objavite in posledično premaknete rok za oddajo ponudbe za toliko dni kot bo zamik do objave popisa del.

Lp

ODGOVORA

Pozdravljeni,

popis del je objavljen na spletni strani naročnika.

Naročnik obvešča ponudnike, da je rok:
- za zastavljanje vprašanj premaknjen, in sicer na dan 09.10.2019 do 10. ure,
- za oddajo ponudb premaknjen, in sicer na dan 17. 10. 2019.

Naročnik je že objavil popravek javnega naročila

Lep pozdrav.
Datum objave: 27.09.2019   11:07
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V razpisni dokumentaciji naročnik zahteva, da ponudnik predloži 2 referenci v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe, za izvedbo izgradnje kolesarskega poligona (pumptrack) v vrednosti najmanj 30.000 neto. Ker v preteklosti ni bilo toliko istovrstnih in primerljivih objektov kot je predmet naročila, tisti, ki so bili, pa so nižje vrednosti, prosimo naročnika, da zniža kriterij za reference. In sicer na eno referenco v vrednosti najmanj 25.000,00 neto.

V razpisni dokumentaciji naročnik zahteva, da odgovorni vodja del predloži 1 referenco v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe, za izvedbo izgradnje kolesarskega poligona (pumptrack) v vrednosti najmanj 30.000 neto. Ker v preteklosti ni bilo toliko istovrstnih in primerljivih objektov kot je predmet naročila, tisti, ki so bili, pa so nižje vrednosti, prosimo naročnika, da zniža kriterij za reference. In sicer v vrednosti najmanj 25.000,00 neto.

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik spreminja referenčni pogoj, in sicer tako, da znaša vrednost izgradnje kolesarskega poligona 25.000,00 neto. Sprememba se nanaša tako na ponudnika kot na odgovornega vodjo del.

Naročnik bo objavil čistopis razpisne dokumentacije oz. Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

hvala in lep pozdrav.
Datum objave: 04.10.2019   13:23
VPRAŠANJE

Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji je navedeno certificiranje na podlagi standardov SIST EN 1176-1, SIST EN 1177, SIST EN 15312 in SIST EN 14974.

Zanima nas, ali zadostuje certifikat na podlagi enega od teh standardov, ali na podlagi vseh štirih

hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Pomembno je dosledno upoštevanje standardov v vseh fazah.Tako kot so bili upoštevani standardi v fazi projektiranje, je izredno pomembno poznavanje in upoštevanje standardov v fazi gradnje. Na osnovi teh standardov se izvede tudi končni varnostni pregled objekta, ki je pogoj za uspešno primopredajo objekta. Kot je razvidno iz projektne dokumentacije se od izvajalca asfaltnega kolesarskega poligona (pumptrack) posledično pričakuje, da ima za izgradnjo asfaltnih kolesarskih poligonov (pumptrack) certifikat o skladnosti z normativi vseh zgoraj navedenih standardov.

Lep pozdrav.


Datum objave: 04.10.2019   13:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali prav razumemo naročnika, da je znižal referenčni pogoj na eno (1) referenco v vrednosti najmanj 25.000,00 neto?

Lep pozdrav!
VPRAŠANJE
Spoštovani,

če prav razumemo odgovor so sedaj potrebne naslednje reference:
2 referenci nad 25.000 za ponudnika
1 referenca nad 25.000 za vodjo del

Prosimo za potrditev.

Obenem bi še opozorili na zavajajoče podatke podatke s strani ponudnikov. V zadnjih letih je bilo namreč izvedenih več deset tovrstnih poligonov z vrednostjo nad 30.000.

hvala in lep pozdrav

ODGOVORA

Naročnik je na podobno vprašanje že odgovoril dne 27. 09. 2019 ob 11: 07 uri.
referenčni pogoj se spremeni samo v vrednosti, in sicer znaša nova vrednost najmanj 25.000,00 in več.

Število referenčnih potrdil, tako za ponudnika kot za vodjo del, naročnik ne spreminja.

Lep pozdrav.
Datum objave: 07.10.2019   13:24
VPRAŠANJE
Spoštovani

V projektni dokumentaciji zapisano:
" Izgradnjo pumptracka lahko opravijo izključno izvajalci s certifikatom za gradnjo pumptrack poligonov !!! "

Prosim za obrazložitev in točno navedbo številke certifikata?

Hvala
Lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Pomembno je dosledno upoštevanje standardov SIST EN 1176-1, SIST EN 1177, SIST EN 15312 in SIST EN 14974 v vseh fazah. Navedeni standardi se nanašajo na različne elemente objekta, zato je zahtevan certifikat na podlagi vseh štirih standardov. Tako kot so bili upoštevani standardi v fazi projektiranje, je izredno pomembno poznavanje in upoštevanje standardov v fazi gradnje. Na osnovi teh standardov se izvede tudi končni varnostni pregled objekta, ki je pogoj za uspešno primopredajo objekta. Kot je razvidno iz projektne dokumentacije se od izvajalca asfaltnega kolesarskega poligona (pumptrack) posledično pričakuje, da ima za izgradnjo asfaltnih kolesarskih poligonov (pumptrack) certifikat o skladnosti z normativi vseh zgoraj navedenih standardov.

Lep pozdrav.


Datum objave: 07.10.2019   13:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo naročnika, da objavi detajl projektanta za:
- Zunanja ureditev - poz. 014 - kovinska stojala
- Zunanja ureditev - poz. 015 - betonske klopi z lesenimi sedali.
Lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,

na spletni strani https://www.cerklje.si/razpis/215216, pri tem javnem naročilu, sta objavljena detajla kovinska stojala in betonske klopi.

Lep pozdrav.

Datum objave: 07.10.2019   13:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali prav razumemo naročnika, da v tej fazi prospektne dokumentacije ni potrebno oddajati?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Pozdravljeni,

ja, pravilno razumete. V tej fazi prospektne dokumentacije ni potrebno prilagati k ponudbi.

Lep pozdrav.Datum objave: 08.10.2019   13:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v skladu z razpisno dokumentacijo smo pridobili finančno zavarovanje za resnost ponudbe z veljavnostjo do 1.12.2019 (kot je bilo zahtevano). Naknadno se je spremenil zahtevan datum veljavnosti ponudbe. Ali je potrebno pridobiti novo finančno zavarovanje do tega datuma? To namreč pomeni dodatne stroške, ki niso nastali po krivdi ponudnika.


lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Da. Ponudnik mora predložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe skladno z javnim naročilom oz. njegovim spremembam.

Lep pozdrav.