Dosje javnega naročila 003102/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvedba geodetskih storitev za potrebe pridobivanja nepremičnin na območju operacije Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave območje Meže z Mislinjo
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 104.310,00 EUR

JN003102/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.05.2019
JN003102/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.05.2019
JN003102/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2019
JN003102/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.09.2019
JN003102/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003102/2019-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Blanka Grajfoner
gp.drsv@gov.si
+386 14783100
+386 14783199

Internetni naslovi
http://www.dv.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba geodetskih storitev za potrebe pridobivanja nepremičnin na območju operacije Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave območje Meže z Mislinjo
Referenčna številka dokumenta: 43018-14/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71355000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvedba geodetskih storitev za potrebe pridobivanja nepremičnin na območju operacije Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave območje Meže z Mislinjo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 85.500,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Dodatno nominirani kader5
Dodatne reference kadra5

Cena – Ponder:
90
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN003102/2019-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 16.05.2019


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
23.08.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GEOFOTO podjetje za geodetske in računalniške storitve d.o.o.
Mariborska cesta 5
2310
SI
Slovenska Bistrica
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 105.110,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 85.500,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 7.480,00 EUR
Delež: 9%

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
Geodetske storitve: parcelacije in ureditev mej parcel, potrebnih za odkup, ki so v lasti fizičnih ali pravnih oseb in tudi parcel, ki so v lasti občin in se prenesejo na last Republike Slovenije; parcelacije in ureditve mej vseh parcel, ki so že v lasti občine ali Republike Slovenije; parcelacija in ureditev meja parcel, ki jih je potrebno obremeniti s služnostjo, kjer bo to potrebno.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.09.2019