Dosje javnega naročila 002649/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: A-33/19; Izdelava projektnih dokumentacij za objekte na R cestah v R Sloveniji:KR0100,KR0048,GO0018,MB0255,LJ0117,KR0120,NM0135,PT0339 in prepust v Studenicah
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 702.207,36 EUR

JN002649/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.04.2019
JN002649/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2019
JN002649/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2019
JN002649/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2019
JN002649/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.08.2019
JN002649/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.08.2019
JN002649/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.08.2019
JN002649/2019-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.08.2019
JN002649/2019-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.08.2019
JN002649/2019-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.08.2019
JN002649/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.09.2019
JN002649/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.09.2019
JN002649/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 27.09.2019
JN002649/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 27.09.2019
JN002649/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 27.09.2019
JN002649/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 27.09.2019
JN002649/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 27.09.2019
JN002649/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 27.09.2019
JN002649/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 04.02.2020
JN002649/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.02.2020
JN002649/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 16.03.2020
JN002649/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 02.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002649/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 187-455505

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Kokalj
jn.drsi@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-33/19; Izdelava projektnih dokumentacij za objekte na R cestah v R Sloveniji:KR0100,KR0048,GO0018,MB0255,LJ0117,KR0120,NM0135,PT0339 in prepust v Studenicah
Referenčna številka dokumenta: 43001-140/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektnih dokumentacij za objekte na R cestah v R Sloveniji:KR0100,KR0048,GO0018,MB0255,LJ0117,KR0120,NM0135,PT0339 in prepust v Studenicah
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 575.579,80 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: PZI nadomestne gradnje premostitvenega objekta čez potok v Studenicah na R3-688/1233 v km 3,560
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektnih dokumentacij za objekte na R cestah v R Sloveniji:KR0100,KR0048,GO0018,MB0255,LJ0117,KR0120,NM0135,PT0339 in prepust v Studenicah
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Odgovorni strokovni kader30

Cena – Ponder:
70
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: PZI nadomestne gradnje nadvoza (KR0100) preko železniške proge v km 0,100 in prepusta preko poljske poti v km 0,070 v Lescah na R1-209/1088
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na glavnih in regionalnih cestah v Republiki Sloveniji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Odgovorni strokovni kader30

Cena – Ponder:
70
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: PZI rekonstrukcije nadvoza (KR0048) čez železniško progo pri Orehku na cesti R1-211/0211 v km 1,600
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na glavnih in regionalnih cestah v Republiki Sloveniji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Odgovorni strokovni kader30

Cena – Ponder:
70
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: PZI nadomestne gradnje premostitvenega objekta (GO0018) v km 9,950 čez Lijak v Ajševici na R2-444/0347
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na glavnih in regionalnih cestah v Republiki Sloveniji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Odgovorni strokovni kader30

Cena – Ponder:
70
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: PZI rekonstrukcije premostitvenega objekta (MB0255) čez hudournik v Falah v km 6,087 na cesti R3-705/1432
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na glavnih in regionalnih cestah v Republiki Sloveniji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Odgovorni strokovni kader30

Cena – Ponder:
70
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: PZI nadomestne gradnje premostitvenega objekta (MB0310) čez Suhadolnico v Podgorju na cesti R3-696/6904
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na glavnih in regionalnih cestah v Republiki Sloveniji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Odgovorni strokovni kader30

Cena – Ponder:
70
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: PZI rekonstrukcije premostitvenega objekta (KR0120) čez Savo Bohinjko v Ribčevem Lazu na R3-633/1098 v km 6,750
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na glavnih in regionalnih cestah v Republiki Sloveniji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Odgovorni strokovni kader30

Cena – Ponder:
70
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: PZI rekonstrukcije premostitvenega objekta mostu čez Lahinjo (NM0135) v Gradcu na R1-218/1212 v km 2,200
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na glavnih in regionalnih cestah v Republiki Sloveniji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Odgovorni strokovni kader30

Cena – Ponder:
70
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: PZI nadomestne gradnje mostu čez Pesnico v Dornavi (PT0339) na R3-713/4910 v km 24,360
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na glavnih in regionalnih cestah v Republiki Sloveniji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Odgovorni strokovni kader30

Cena – Ponder:
70
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002649/2019-B01
Številka obvestila v UL: 2019/S 082-195223
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 23.04.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: PZI nadomestne gradnje premostitvenega objekta čez potok v Studenicah na R3-688/1233 v km 3,560

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
23.09.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
DOLENJSKA PROJEKTIVA Projektiranje in tehnično svetovanje d.o.o. Novo mesto
Foersterjeva ulica 10
8000
SI
Novo mesto
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 38.932,75 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 38.918,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: PZI nadomestne gradnje nadvoza (KR0100) preko železniške proge v km 0,100 in prepusta preko poljske poti v km 0,070 v Lescah na R1-209/1088

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
07.08.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ELEA IC projektiranje in svetovanje d.o.o.
Dunajska cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 115.163,93 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 110.042,40 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:

Sklop 3

Številka sklopa: 3
Naslov: PZI rekonstrukcije nadvoza (KR0048) čez železniško progo pri Orehku na cesti R1-211/0211 v km 1,600

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
24.07.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SPIT Gradbeni inženiring d.o.o. Nova Gorica
Vojkova cesta 19
5250
SI
Solkan
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 98.606,56 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 96.945,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:

Sklop 4

Številka sklopa: 4
Naslov: PZI nadomestne gradnje premostitvenega objekta (GO0018) v km 9,950 čez Lijak v Ajševici na R2-444/0347

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
05.09.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PROJEKT D.D. NOVA GORICA Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje
Kidričeva ulica 9A
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 50.081,97 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 57.216,50 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:

Sklop 5

Številka sklopa: 5
Naslov: PZI rekonstrukcije premostitvenega objekta (MB0255) čez hudournik v Falah v km 6,087 na cesti R3-705/1432

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
31.08.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ARS, podjetje za projektiranje in inženiring, d.o.o.
Štihova ulica 8
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 73.196,72 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 72.784,25 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:

Sklop 6

Številka sklopa: 6
Naslov: PZI nadomestne gradnje premostitvenega objekta (MB0310) čez Suhadolnico v Podgorju na cesti R3-696/6904

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
26.08.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ELEA IC projektiranje in svetovanje d.o.o.
Dunajska cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 120.163,93 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 109.720,60 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:

Sklop 7

Številka sklopa: 7
Naslov: PZI rekonstrukcije premostitvenega objekta (KR0120) čez Savo Bohinjko v Ribčevem Lazu na R3-633/1098 v km 6,750

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 8

Številka sklopa: 8
Naslov: PZI rekonstrukcije premostitvenega objekta mostu čez Lahinjo (NM0135) v Gradcu na R1-218/1212 v km 2,200

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 9

Številka sklopa: 9
Naslov: PZI nadomestne gradnje mostu čez Pesnico v Dornavi (PT0339) na R3-713/4910 v km 24,360

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
06.09.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PROMICO družba za projektiranje, inženiring in svetovanje d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 82.213,11 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 89.953,05 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.09.2019