Dosje javnega naročila 006390/2019
Naročnik: KOBILARNA LIPICA d.o.o., Lipica 5, 6210 Sežana
Gradnje: GOI DELA V JAHALNEM CENTRU
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006390/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.09.2019
JN006390/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.09.2019
JN006390/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.10.2019

    JN006390/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOBILARNA LIPICA d.o.o.
Lipica 5
6210
SI
Sežana
Slovenija
Mara Bertok
tajnistvo@lipica.org
+386 57391706

Internetni naslovi
https://www.lipica.org/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.lipica.org/si/stable/o-nas/razpisi-in-objave
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12717
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Konjereja


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: GOI DELA V JAHALNEM CENTRU
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
GOI DELA V JAHALNEM CENTRU
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lipica 5, 6210 Sežana
II.2.4 Opis javnega naročila
GOI DELA V JAHALNEM CENTRU
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.09.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.09.2019   10:01
Kraj: elektronsko odpiranje ponudb preko sistema e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.09.2019   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.09.2019   09:17
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
V dokumentaciji ste navedli, da se po uredbi za klasifikacijo objektov priznajo reference iz skupin 1261 in 1625. Ker sta zahtevani skupini zelo omejeni in preveč specifični glede na vrsto dela pri razpisanem javnem naročilu vas prosimo, da dodate oziroma razširite zahtevane reference na celotno skupino 126 (Stavbe splošnega družabnega pomena) .
Prosimo, da našo prošnjo proučite in v tem delu spremenite razpisni pogoj.
Hvala za odgovor.


ODGOVOR

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo in razširja zahtevane reference na celotno skupino 126