Dosje javnega naročila 006538/2019
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec
Storitve: Storitve čiščenja v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec
ZJN-3: Odprti postopek

JN006538/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.09.2019
JN006538/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.09.2019

    JN006538/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 182-443434
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC
Gosposvetska cesta 1
2380
SI
Slovenj Gradec
Slovenija
nabavna služba, Aleš Jančar
ales.jancar@sb-sg.si
+386 28823400
+386 28842393

Internetni naslovi
http://www.sb-sg.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/324422/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12754
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve čiščenja v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec
Referenčna številka dokumenta: JN19/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve čiščenja v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec za obdobje 5-ih let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve čiščenja v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec za obdobje 5-ih let. Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.

Najnižje ravni morebitnih standardov:
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.10.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 26.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.10.2019   12:01
Kraj: Prek sistema eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.10.2019   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC
Gosposvetska cesta 1
2380
Slovenj Gradec
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.09.2019   10:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

razpisni dokumetaciji ni priložen ESPD obrazec.

Lp

ODGOVOR št. 1
Obrazec ESPD je bil posredovan v objavo v prejšnjem tednu in čaka na objavo.
Datum objave: 30.09.2019   14:06
VPRAŠANJE
V tehničnih specifikacijah predmeta javnega naročila na strani 14, navajate zahtevo, da mora osebo za vodenje in nadzor v primeru odsotnosti nadomeščati pod enakimi pogoji enako izkušena in usposobljena oseba, ki je s ponudnikom prav tako v rednem delovnem ali pogodbenem razmerju. Poleg tega zahtevate še zaposleno osebo za polni delovni čas, ki ima opravljen podiplomski tečaj iz bolnišnične higiene, da vodji nudi strokovno pomoč.
Menimo, da je vaša zahteva absolutno pretirana in da na ta način preferirate obstoječega izvajalca, saj le ta izpolnjuje vse pogoje vezane na kader za vodenje in nadzor.
S pogoji postavljenimi na ta način, ožate krog ponudnikov, ki se na razpis lahko prijavijo.
Pozivamo vas, da spremenite pogoj glede osebe za nadomeščanje na tak način, da dovolite, da ima oseba izobrazbo vsaj sanitarni inženir in petletne izkušnje iz vodenja in nadzora na področju čiščenja objektov. Na ta način bi omogočili prijavo na razpis, večjemu številu ponudnikov, ki imajo znanje, izkušnje in so dovolj usposobljeni za izvedbo javnega naročila.

ODGOVOR št. 2
Naročnik bo kot ustrezno sprejel tudi izobrazbo sanitarni inženir ali medicinska sestra (VI. stopnja izobrazbe), ostali pogoji iz razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjeni.
Datum objave: 30.09.2019   14:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v kadrovskih zahtevah navajate, da mora vodja poslovne enote imeti izobrazbo najmanj diplomiran sanitarni inženir ali diplomirana medicinska sestra / diplomiran zdravstvenik, ki ima najmanj pet let izkušenj na področju vodenja in organiziranja dela v bolnišničnem okolju. V primeru odsotnosti mora osebo za vodenje in nadzor izvajanja storitev nadomeščati pod enakimi pogoji enako izobražena in usposobljena oseba.
Prosimo, da kriterije za izobrazbo vodje znižate tako, da boste upoštevali tudi VI. stopnjo izobrazbe (višji sanitarni tehnik, višja medicinska sestra,). Osebe s takšno izobrazbo in najmanj 5-letnimi izkušnjami na področju vodenja in organiziranja dela v bolnišničnem okolju so enako sposobne za opravljanje zahtevanih del, kot nekdo s VII. stopnjo. Tudi v razpisu iz leta 2014 je za kader zadostovala izobrazba višje strokovne šole.

Lep pozdrav

ODGOVOR št. 3
Naročnik bo kot ustrezno sprejel tudi izobrazbo sanitarni inženir ali medicinska sestra (VI. stopnja izobrazbe), ostali pogoji iz razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjeni.
Datum objave: 03.10.2019   13:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika pozivamo k spremembi razpisne dokumentacije v delu, ki se nanaša na merilo b (certifikat oz. ustrezno potrdilo na področju družbene odgovornosti) in merilo c (v sodelovanju s sindikati sprejet etični kodeks zaposlovanja). Slednji sta namreč oblikovana diskriminatorno in niso sorazmerna predmetu javnega naročila.

Merili b in c zasledujeta isti cilj. Etika je namreč zgolj način oz. instrument doseganja družbeno odgovornega ravnanja. DKOM pa je v svojih odločitvah že večkrat poudarila, da morajo biti merila oblikovana transparentno, nediskriminatorno in sorazmerno predmetu naročila. Če je naročnik želel nagrajevati socialno politiko v podjetju, bi navedeni certifikat oz. etični kodeks moral šteti najmanj kot enakovredna v okviru istega merila. Ne glede na to, pa nobeno od navedenih meril ne predstavlja ekonomske koristi za naročnika in ju posledično naročnik sploh ne sme vključiti med merila. Naročnik ne sme dodeljevati dodatnih točk glede na socialno politiko, ki jo ponudnik vodi, zgolj iz razloga, ker (npr.) spodbuja takšno politiko, pač pa le v primeru, kadar slednja objektivno predstavlja ekonomsko korist za naročnika ("best value for money"). To je že večkrat poudarila tudi DKOM. V tem primeru pa vzročna zveza ni podana, saj bo moral ponudnik storitve izvajati z lastnim kadrom, dodatno pa bo naročnik sam zagotovil še določeno število kadra, ki bo ostal pod vodstvom ( plačilom) naročnika in njegovo socialno politiko. Vzročna zvezi bi bila lahko podana v primeru, da bi moral izbrani ponudnik prevzeti kadre naročnika.

Posledično naročnika pozivamo, da spremeni razpisno dokumentacijo tako, da obe sporni merili (b in c) umakne oz. jih odstrani. V nasprotnem primeru bomo primorani vložiti revizijski zahtevek zoper določbe razpisne dokumentacije, saj le-te ne omogočajo enakopravne obravnave ponudnikov.


Lep pozdrav!

ODGOVOR št. 4
Naročnik ne spreminja razpisne dokumentacije. Merila so oblikovana na podlagi Smernic za javno naročanje storitev čiščenja, ki jih je izdalo Ministrstvo za javno upravo, oktober 2018.
Datum objave: 03.10.2019   13:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji zahtevate, da imamo ponudniki zaposleno osebo v rednem delovnem razmerju ali pogodbenem razmerju, za polni delovni čas, ki ima opravljen podiplomski tečaj iz bolnišnične higiene, da nudi strokovno podporo. Prav tako mora imeti podiplomski tečaj tudi oseba, ki bo nadomeščala.

Vezano na vašo zahtevo glede opravljenega podiplomskega tečaja predlagamo, da se navedena zahteva spremeni. V podjetju imamo ustrezna referenčna potrdila in tudi dovolj ustreznega kadra, problem pa predstavlja oseba, ki ima oprevaljen podiplomski tečaj iz bolnišnične higiene. Ker naše podjetje ni iz Slovenj Gradca, tudi v primeru, da imamo zaposleno osebo v rednem ali pogodbenem razmerju, ne bo mogla biti prisotna na vaši lokaciji, ampak bo potrebno zaposliti nekoga, ki bo bližje vaši bolnišnici.

Predlagamo, da spremenite zahtevo in dopustite, da ponudnik, v primeru, ko bo izbran, naknadno zaposli osebo, ki ima opravljen tečaj iz bolnišnične higiene in tako zagotovi zahteve o zaposlitvi ustrezne osebe šele ob podpisu pogodbe.

Lep pozdrav.

ODGOVOR št. 5
V razpisni dokumentaciji ne zahtevamo, da mora imeti vodja PE ali oseba, ki nadomešča vodjo PE opravljen podiplomski tečaj iz bolnišnične higiene.
Razpisna zahteva na strani 15 se glasi: »Ponudnik mora imeti zaposleno osebo v rednem delovnem ali pogodbenem razmerju, za polni delovni čas, ki ima opravljen podiplomski tečaj iz bolnišnične higiene, da vodji nudi strokovno podporo.«

Datum objave: 03.10.2019   13:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zanima nas ali lahko predložimo kopije referenc, ki smo jih nedavno predložili za prijavo na druge razpise, ki pa ustrezajo vašim zahtevam iz razpisne dokumentacije?

ODGOVOR št. 6
Naročnik zahteva predložitev referenc na razpisnih obrazcih OBR-9, 9a in 9b.
Obrazca OBR-9a in OBR-9b morata biti obvezno potrjena s strani referenčnega naročnika.

Datum objave: 03.10.2019   13:16
VPRAŠANJE
Zanima nas, ali je lahko oseba za nadomeščanje vodje poslovne enote, hkrati oseba, ki ima opravljen podiplomski tečaj iz bolnišnične higiene? Torej če povzamemo, ali je dovolj, da ima ponudnik zaposleno za poln delovni čas eno osebo za nadomeščanje, ki pa ima opravljen tudi podiplomski tečaj iz bolnišnične higiene in v tem primeru, ne potrebuje imeti zaposlene še dodatne osebe s podiplomskem tečajem iz bolnišnične higiene?ODGOVOR št. 7
DA.
Datum objave: 03.10.2019   13:17
VPRAŠANJE
Ali prav razumemo, da je potrebno predložiti referenčno potrdilo naročnika samo za vodjo poslovne enote?

ODGOVOR št. 8
Ponudnik mora priložiti potrjena razpisna obrazca 9a in 9b.
Datum objave: 03.10.2019   13:17
VPRAŠANJE
Prosimo, da omilite pogoj vezan na izkušnje osebe za nadomeščanje vodje enote, namreč smatramo, da oseba, ki ima manj kot 5 let izkušenj v bolnišničnem okolju, ima zadostne izkušnje za nadomeščanje vodje enote. Prosimo, da dovolite, da ima oseba za nadomeščanje vsaj izobrazbo sanitarnega inženirja ter vsaj 3 letne izkušnje z vodenjem in organiziranjem dela v bolnišničnem okolju. V nasprotnem primeru nehote kršite temeljno načelo javnega naročanja,
saj javno naročilo ne sme neupravičeno omejevati konkurence med ponudniki. Naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati možnih ponudnikov z izbiro in izvedbo postopka, ki je v nasprotju s tem zakonom, pri izvajanju javnega naročanja pa mora ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence.

ODGOVOR št. 9
Naročnik ne spreminja razpisnih zahtev.
Datum objave: 08.10.2019   14:46
VPRAŠANJE
Ali prav razumemo, da je potrebno za osebo za nadomeščanje vodje, predložiti samo dokazilo o izobrazbi?

ODGOVOR št. 10
Predložiti je potrebno dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah osebe za nadomeščanje.
Datum objave: 08.10.2019   14:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za pojasnilo, kdaj je predviden pričetek izvajanja storitev čiščenja po pogodbi v razpisni dokumentaciji?
Vnaprej hvala za vaš odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR št. 11
Pričetek izvajanja storitev čiščenja se predvideva po uspešno izvedenem javnem naročilu, vendar ne pred 31.3.2020.Datum objave: 09.10.2019   13:35
VPRAŠANJE
Spošotvani,

zanima nas ali moramo ponudniki že v svoji ponudbi priložiti vse priloge (od 1 do 16), ki so navedeni v razpisni dokumentaciji na str. 9 ali jih predloži samo izbrani ponudnik?

Lp

ODGOVOR št. 12
Da, priloge so sestavni del ponudbene dokumentacije in jih potrebno priložiti k ponudbi.Datum objave: 10.10.2019   12:40
VPRAŠANJE
Spošotvani,

vezano na vaš odgovor št. 5 glede zaposlene osebe v rednem delovnem ali pogodbenem razmerju, za polni delovni čas, ki ima opravljen podiplomski tečaj iz bolnišnične higiene, da vodji nudi strokovno podporo, nas zanima ali moramo ponudniki takšno osebo imeti zaposleno (v rednem ali pogodbenem razmerju) že v času oddaje ponudbe.

V razpisni dokumentaciji namreč zahtevate, da ponudniki predložimo dokazila o osebi, ki ima opravljen podiplomski tečaj iz bolnišnične higiene.

Predlagamo, da spremenite zahtevo in dopustite, da ponudniki dokazila o osebi, ki ima opravljen podiplomski tečaj posredujemo v primeru, da smo izbrani za čiščenje.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR št. 13
Naročnik ne spreminja razpisnih zahtev.


Datum objave: 14.10.2019   10:20
VPRAŠANJE
Spošotvani,

ker bi si vaše prostore želeli ogledati lepo prosimo za termin ogleda?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR št. 14
Naročnik omogoča dodaten (zadnji) termin za ogled v sredo, 16.10.19 ob 10:00 uri.