Dosje javnega naročila 006538/2019
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec
Storitve: Storitve čiščenja v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec
ZJN-3: Odprti postopek

JN006538/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.09.2019
JN006538/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.09.2019
JN006538/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.10.2019
JN006538/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.01.2020
JN006538/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006538/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 182-443434
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC
Gosposvetska cesta 1
2380
SI
Slovenj Gradec
Slovenija
nabavna služba, Aleš Jančar
ales.jancar@sb-sg.si
+386 28823400
+386 28842393

Internetni naslovi
http://www.sb-sg.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/324422/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12754
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve čiščenja v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec
Referenčna številka dokumenta: JN19/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve čiščenja v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec za obdobje 5-ih let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve čiščenja v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec za obdobje 5-ih let. Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.

Najnižje ravni morebitnih standardov:
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.10.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 26.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.10.2019   12:01
Kraj: Prek sistema eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.10.2019   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC
Gosposvetska cesta 1
2380
Slovenj Gradec
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.09.2019   10:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

razpisni dokumetaciji ni priložen ESPD obrazec.

Lp

ODGOVOR št. 1
Obrazec ESPD je bil posredovan v objavo v prejšnjem tednu in čaka na objavo.
Datum objave: 30.09.2019   14:06
VPRAŠANJE
V tehničnih specifikacijah predmeta javnega naročila na strani 14, navajate zahtevo, da mora osebo za vodenje in nadzor v primeru odsotnosti nadomeščati pod enakimi pogoji enako izkušena in usposobljena oseba, ki je s ponudnikom prav tako v rednem delovnem ali pogodbenem razmerju. Poleg tega zahtevate še zaposleno osebo za polni delovni čas, ki ima opravljen podiplomski tečaj iz bolnišnične higiene, da vodji nudi strokovno pomoč.
Menimo, da je vaša zahteva absolutno pretirana in da na ta način preferirate obstoječega izvajalca, saj le ta izpolnjuje vse pogoje vezane na kader za vodenje in nadzor.
S pogoji postavljenimi na ta način, ožate krog ponudnikov, ki se na razpis lahko prijavijo.
Pozivamo vas, da spremenite pogoj glede osebe za nadomeščanje na tak način, da dovolite, da ima oseba izobrazbo vsaj sanitarni inženir in petletne izkušnje iz vodenja in nadzora na področju čiščenja objektov. Na ta način bi omogočili prijavo na razpis, večjemu številu ponudnikov, ki imajo znanje, izkušnje in so dovolj usposobljeni za izvedbo javnega naročila.

ODGOVOR št. 2
Naročnik bo kot ustrezno sprejel tudi izobrazbo sanitarni inženir ali medicinska sestra (VI. stopnja izobrazbe), ostali pogoji iz razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjeni.
Datum objave: 30.09.2019   14:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v kadrovskih zahtevah navajate, da mora vodja poslovne enote imeti izobrazbo najmanj diplomiran sanitarni inženir ali diplomirana medicinska sestra / diplomiran zdravstvenik, ki ima najmanj pet let izkušenj na področju vodenja in organiziranja dela v bolnišničnem okolju. V primeru odsotnosti mora osebo za vodenje in nadzor izvajanja storitev nadomeščati pod enakimi pogoji enako izobražena in usposobljena oseba.
Prosimo, da kriterije za izobrazbo vodje znižate tako, da boste upoštevali tudi VI. stopnjo izobrazbe (višji sanitarni tehnik, višja medicinska sestra,). Osebe s takšno izobrazbo in najmanj 5-letnimi izkušnjami na področju vodenja in organiziranja dela v bolnišničnem okolju so enako sposobne za opravljanje zahtevanih del, kot nekdo s VII. stopnjo. Tudi v razpisu iz leta 2014 je za kader zadostovala izobrazba višje strokovne šole.

Lep pozdrav

ODGOVOR št. 3
Naročnik bo kot ustrezno sprejel tudi izobrazbo sanitarni inženir ali medicinska sestra (VI. stopnja izobrazbe), ostali pogoji iz razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjeni.
Datum objave: 03.10.2019   13:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika pozivamo k spremembi razpisne dokumentacije v delu, ki se nanaša na merilo b (certifikat oz. ustrezno potrdilo na področju družbene odgovornosti) in merilo c (v sodelovanju s sindikati sprejet etični kodeks zaposlovanja). Slednji sta namreč oblikovana diskriminatorno in niso sorazmerna predmetu javnega naročila.

Merili b in c zasledujeta isti cilj. Etika je namreč zgolj način oz. instrument doseganja družbeno odgovornega ravnanja. DKOM pa je v svojih odločitvah že večkrat poudarila, da morajo biti merila oblikovana transparentno, nediskriminatorno in sorazmerno predmetu naročila. Če je naročnik želel nagrajevati socialno politiko v podjetju, bi navedeni certifikat oz. etični kodeks moral šteti najmanj kot enakovredna v okviru istega merila. Ne glede na to, pa nobeno od navedenih meril ne predstavlja ekonomske koristi za naročnika in ju posledično naročnik sploh ne sme vključiti med merila. Naročnik ne sme dodeljevati dodatnih točk glede na socialno politiko, ki jo ponudnik vodi, zgolj iz razloga, ker (npr.) spodbuja takšno politiko, pač pa le v primeru, kadar slednja objektivno predstavlja ekonomsko korist za naročnika ("best value for money"). To je že večkrat poudarila tudi DKOM. V tem primeru pa vzročna zveza ni podana, saj bo moral ponudnik storitve izvajati z lastnim kadrom, dodatno pa bo naročnik sam zagotovil še določeno število kadra, ki bo ostal pod vodstvom ( plačilom) naročnika in njegovo socialno politiko. Vzročna zvezi bi bila lahko podana v primeru, da bi moral izbrani ponudnik prevzeti kadre naročnika.

Posledično naročnika pozivamo, da spremeni razpisno dokumentacijo tako, da obe sporni merili (b in c) umakne oz. jih odstrani. V nasprotnem primeru bomo primorani vložiti revizijski zahtevek zoper določbe razpisne dokumentacije, saj le-te ne omogočajo enakopravne obravnave ponudnikov.


Lep pozdrav!

ODGOVOR št. 4
Naročnik ne spreminja razpisne dokumentacije. Merila so oblikovana na podlagi Smernic za javno naročanje storitev čiščenja, ki jih je izdalo Ministrstvo za javno upravo, oktober 2018.
Datum objave: 03.10.2019   13:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji zahtevate, da imamo ponudniki zaposleno osebo v rednem delovnem razmerju ali pogodbenem razmerju, za polni delovni čas, ki ima opravljen podiplomski tečaj iz bolnišnične higiene, da nudi strokovno podporo. Prav tako mora imeti podiplomski tečaj tudi oseba, ki bo nadomeščala.

Vezano na vašo zahtevo glede opravljenega podiplomskega tečaja predlagamo, da se navedena zahteva spremeni. V podjetju imamo ustrezna referenčna potrdila in tudi dovolj ustreznega kadra, problem pa predstavlja oseba, ki ima oprevaljen podiplomski tečaj iz bolnišnične higiene. Ker naše podjetje ni iz Slovenj Gradca, tudi v primeru, da imamo zaposleno osebo v rednem ali pogodbenem razmerju, ne bo mogla biti prisotna na vaši lokaciji, ampak bo potrebno zaposliti nekoga, ki bo bližje vaši bolnišnici.

Predlagamo, da spremenite zahtevo in dopustite, da ponudnik, v primeru, ko bo izbran, naknadno zaposli osebo, ki ima opravljen tečaj iz bolnišnične higiene in tako zagotovi zahteve o zaposlitvi ustrezne osebe šele ob podpisu pogodbe.

Lep pozdrav.

ODGOVOR št. 5
V razpisni dokumentaciji ne zahtevamo, da mora imeti vodja PE ali oseba, ki nadomešča vodjo PE opravljen podiplomski tečaj iz bolnišnične higiene.
Razpisna zahteva na strani 15 se glasi: »Ponudnik mora imeti zaposleno osebo v rednem delovnem ali pogodbenem razmerju, za polni delovni čas, ki ima opravljen podiplomski tečaj iz bolnišnične higiene, da vodji nudi strokovno podporo.«

Datum objave: 03.10.2019   13:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zanima nas ali lahko predložimo kopije referenc, ki smo jih nedavno predložili za prijavo na druge razpise, ki pa ustrezajo vašim zahtevam iz razpisne dokumentacije?

ODGOVOR št. 6
Naročnik zahteva predložitev referenc na razpisnih obrazcih OBR-9, 9a in 9b.
Obrazca OBR-9a in OBR-9b morata biti obvezno potrjena s strani referenčnega naročnika.

Datum objave: 03.10.2019   13:16
VPRAŠANJE
Zanima nas, ali je lahko oseba za nadomeščanje vodje poslovne enote, hkrati oseba, ki ima opravljen podiplomski tečaj iz bolnišnične higiene? Torej če povzamemo, ali je dovolj, da ima ponudnik zaposleno za poln delovni čas eno osebo za nadomeščanje, ki pa ima opravljen tudi podiplomski tečaj iz bolnišnične higiene in v tem primeru, ne potrebuje imeti zaposlene še dodatne osebe s podiplomskem tečajem iz bolnišnične higiene?ODGOVOR št. 7
DA.
Datum objave: 03.10.2019   13:17
VPRAŠANJE
Ali prav razumemo, da je potrebno predložiti referenčno potrdilo naročnika samo za vodjo poslovne enote?

ODGOVOR št. 8
Ponudnik mora priložiti potrjena razpisna obrazca 9a in 9b.
Datum objave: 03.10.2019   13:17
VPRAŠANJE
Prosimo, da omilite pogoj vezan na izkušnje osebe za nadomeščanje vodje enote, namreč smatramo, da oseba, ki ima manj kot 5 let izkušenj v bolnišničnem okolju, ima zadostne izkušnje za nadomeščanje vodje enote. Prosimo, da dovolite, da ima oseba za nadomeščanje vsaj izobrazbo sanitarnega inženirja ter vsaj 3 letne izkušnje z vodenjem in organiziranjem dela v bolnišničnem okolju. V nasprotnem primeru nehote kršite temeljno načelo javnega naročanja,
saj javno naročilo ne sme neupravičeno omejevati konkurence med ponudniki. Naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati možnih ponudnikov z izbiro in izvedbo postopka, ki je v nasprotju s tem zakonom, pri izvajanju javnega naročanja pa mora ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence.

ODGOVOR št. 9
Naročnik ne spreminja razpisnih zahtev.
Datum objave: 08.10.2019   14:46
VPRAŠANJE
Ali prav razumemo, da je potrebno za osebo za nadomeščanje vodje, predložiti samo dokazilo o izobrazbi?

ODGOVOR št. 10
Predložiti je potrebno dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah osebe za nadomeščanje.
Datum objave: 08.10.2019   14:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za pojasnilo, kdaj je predviden pričetek izvajanja storitev čiščenja po pogodbi v razpisni dokumentaciji?
Vnaprej hvala za vaš odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR št. 11
Pričetek izvajanja storitev čiščenja se predvideva po uspešno izvedenem javnem naročilu, vendar ne pred 31.3.2020.Datum objave: 09.10.2019   13:35
VPRAŠANJE
Spošotvani,

zanima nas ali moramo ponudniki že v svoji ponudbi priložiti vse priloge (od 1 do 16), ki so navedeni v razpisni dokumentaciji na str. 9 ali jih predloži samo izbrani ponudnik?

Lp

ODGOVOR št. 12
Da, priloge so sestavni del ponudbene dokumentacije in jih potrebno priložiti k ponudbi.Datum objave: 10.10.2019   12:40
VPRAŠANJE
Spošotvani,

vezano na vaš odgovor št. 5 glede zaposlene osebe v rednem delovnem ali pogodbenem razmerju, za polni delovni čas, ki ima opravljen podiplomski tečaj iz bolnišnične higiene, da vodji nudi strokovno podporo, nas zanima ali moramo ponudniki takšno osebo imeti zaposleno (v rednem ali pogodbenem razmerju) že v času oddaje ponudbe.

V razpisni dokumentaciji namreč zahtevate, da ponudniki predložimo dokazila o osebi, ki ima opravljen podiplomski tečaj iz bolnišnične higiene.

Predlagamo, da spremenite zahtevo in dopustite, da ponudniki dokazila o osebi, ki ima opravljen podiplomski tečaj posredujemo v primeru, da smo izbrani za čiščenje.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR št. 13
Naročnik ne spreminja razpisnih zahtev.


Datum objave: 14.10.2019   10:20
VPRAŠANJE
Spošotvani,

ker bi si vaše prostore želeli ogledati lepo prosimo za termin ogleda?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR št. 14
Naročnik omogoča dodaten (zadnji) termin za ogled v sredo, 16.10.19 ob 10:00 uri.Datum objave: 16.10.2019   07:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zvezi s predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti nas zanima, ali bo izbrani ponudnik lahko predložil garancijo, ki jo izda zavarovalnica in je enakovredna garanciji, ki jo izda banka?
Lepo pozdravljeni!

ODGOVOR št. 15
Da, glej razpisno dokumentacijo stran 10.
Datum objave: 16.10.2019   07:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v zahtevah naročnika glede kadra navajate:
"Ponudnik zagotavlja, da bo v primeru, da bo njegova ponudba izbrana, zagotovil redno ali pogodbeno zaposlene usposobljene kadre za vodenje čistilne službe".

Ali prav razumemo, da v fazi oddaje ponudbe, ni potrebno imeti zaposlenih kadrov za vodenje čistilne službe in zato, ni potrebno že zdaj predlagati dokazil o izobrazbi in referencah oz. izkušnjah kadra?

ODGOVOR št. 16
Določilo na strani 14 razpisne dokumentacije: »Ponudnik zagotavlja, da bo v primeru, da bo njegova ponudba izbrana, zagotovil redno ali pogodbeno zaposlene usposobljene kadre za vodenje čistilne službe.« se črta.
Ponudnik mora v ponudbi priložiti vsa zahtevana dokazila za vodjo, osebo, ki jo bo nadomeščala in osebo, ki ima opravljen podiplomski tečaj iz bolnišnične higiene.

Datum objave: 17.10.2019   10:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V obrazec 9 je v tabelo za vodstveni kader pri naročniku potrebno navesti: »(ime in priimek)/naziv in naslov«. Kakšen naslov je potrebno navesti?

ODGOVOR št. 17
Navedete naslov referenčnega naročnika.Datum objave: 22.10.2019   13:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Glede na obsežno razpisno dokumentacijo in na kratek rok med pričakovanimi odgovori in datumom za oddajo ponudbe predlagamo, da se rok za oddajo ponudbe podaljša vsaj za dva tedna.
Hvala.

ODGOVOR št. 18
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb. Nov rok za oddajo ponudb v sistem e-JN je 6.11.2019 do 12:00 ure. Javno odpiranje ponudb bo preko sistema e-JN istega dne ob 12:01 uri. Popravek bo objavljen na Portalu JN in v sistemu e-JN.
Datum objave: 25.10.2019   09:22
VPRAŠANJE
Spoštovani!

1. Prosimo vas , dan nam v skladu z zahtevo, da za potrebe naročnika zagotavljamo higienski program, toaletni papir in brisače zloženke ter mila in razkužila za roke, podate informacijo o letni količini in podrobnejšo specifikacijo higienskega programa, ki jo zahtevate?

2. Pri tehničnih specifikacijah, poglavje III., zahteve naročnika glede kadra zahtevate, da mora ponudnik zagotoviti ustrezno število dnevno prisotnih delavcev v skladu z rubriko zaposlenih.
Navajate, da zagotavljate 15+ 4 osebe. V primeru daljših bolniških odsotnosti ( več kot 30 dni) ali upokojitev ali odhoda kadra naročnika lahko izvajalec dodatno fakturira strošek nadomeščanja po predhodnem dogovoru z naročnikom.
Naše vprašanje glede tega se glasi:
2.a - ali se strošek nadomeščanja fakturira komaj po 30 dnevih nadomeščanja, t.j. prvi dan za obračun je potem komaj 31 dan nadomeščanja? Ali to pomeni, da strošek nadomeščanja do 30 dni krije ponudnik? Če da, se upoštevajo koledarski ali delovni dnevi?

2.b - ker je zasedenost delovišč odvisna tudi od kadra naročnika vas prosimo za pojasnilo ali so delavci lahko razporejeni na vsa delovišča, dopoldan in popoldan, sobote in nedelje ?

2.c prosimo vas za pojasnilo: ko gredo delavci naročnika na dopust in mora ponudnik zagotoviti ustrezno zasedenost delovišč, ali se opravljene efektivne ure nadomeščanja delavcev naročnika obračunajo oz. fakturirajo v skladu z rubriko števila zaposlenih- tabela 2: delovišča s kadri?
Koliko dni dopusta povprečno na leto imajo ti delavci, ter koliko dni odsotnosti zaradi bolniških so imeli ti delavci v letu 2018?


S spoštovanjem!


ODGOVOR št. 19
1. Prosimo vas , dan nam v skladu z zahtevo, da za potrebe naročnika zagotavljamo higienski program, toaletni papir in brisače zloženke ter mila in razkužila za roke, podate informacijo o letni količini in podrobnejšo specifikacijo higienskega programa, ki jo zahtevate?

ODGOVOR: Naročnik ne vodi evidence porabe higienskega programa in s tem podatkom ne razpolaga. Za okvirni izračun smo podali podatke na strani 22-23 razpisne dokumentacije.
Razkužila za roke za potrebe naročnika in ZTM-CTD SG bo zagotovil naročnik oz. ZTM-CTD SG sam in niso predmet naročila.


2. Pri tehničnih specifikacijah, poglavje III., zahteve naročnika glede kadra zahtevate, da mora ponudnik zagotoviti ustrezno število dnevno prisotnih delavcev v skladu z rubriko zaposlenih.
Navajate, da zagotavljate 15+ 4 osebe. V primeru daljših bolniških odsotnosti ( več kot 30 dni) ali upokojitev ali odhoda kadra naročnika lahko izvajalec dodatno fakturira strošek nadomeščanja po predhodnem dogovoru z naročnikom.
Naše vprašanje glede tega se glasi:
2.a - ali se strošek nadomeščanja fakturira komaj po 30 dnevih nadomeščanja, t.j. prvi dan za obračun je potem komaj 31 dan nadomeščanja? Ali to pomeni, da strošek nadomeščanja do 30 dni krije ponudnik? Če da, se upoštevajo koledarski ali delovni dnevi?

ODGOVOR: Strošek nadomeščanja se lahko po predhodnem dogovoru z naročnikom fakturira po 30. delovnih dneh odsotnosti kadra naročnika.

2.b - ker je zasedenost delovišč odvisna tudi od kadra naročnika vas prosimo za pojasnilo ali so delavci lahko razporejeni na vsa delovišča, dopoldan in popoldan, sobote in nedelje ?

ODGOVOR: Razporejanje se izvede v skladu z omejitvami kadra naročnika in zahtevami naročnika opredeljenimi v razpisni dokumentaciji.

2.c prosimo vas za pojasnilo: ko gredo delavci naročnika na dopust in mora ponudnik zagotoviti ustrezno zasedenost delovišč, ali se opravljene efektivne ure nadomeščanja delavcev naročnika obračunajo oz. fakturirajo v skladu z rubriko števila zaposlenih- tabela 2: delovišča s kadri?
Koliko dni dopusta povprečno na leto imajo ti delavci, ter koliko dni odsotnosti zaradi bolniških so imeli ti delavci v letu 2018?

ODGOVOR: Na strani 17 razpisne dokumentacije v Tabeli 2: »Delovišča s kadri« je naročnik opredelil vsa delovišča s predvideno porabo efektivnih ur glede na vsebino razpisanih del (velja tako za delavce naročnika kot delavce ponudnika). Ponudnik skladno z zakonodajo zagotovi ustrezno število kadra (bruto kader) za nadomeščanje vseh morebitnih odsotnosti za ustrezno zasedenost vseh delovišč. Število dni dopusta je navedeno v tabeli 1: Kadri naročnika na dan 31.7.2019 na strani 14 razpisne dokumentacije, delež bolniške odsotnosti v letu 2018 je znašal 8,28%.

Datum objave: 25.10.2019   09:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali prav razumemo, da dokazila o cepljenosti proti hepatitisu B ni potrebno priložiti v ponudbo ampak jih bo posredoval le izbrani ponudnik? Ponudniki delavcev namreč nimamo "na zalogi" in jih zaposlimo (ter cepimo) šele v primeru podpisa pogodbe.

Lep pozdrav!

ODGOVOR št. 20
ODGOVOR: Ponudnik predloži lastno izjavo (Priloga 6) s katero zagotavlja, da bo v primeru, da bo njegova ponudba izbrana predložil ustrezna dokazila, da zagotavlja obvezno redno cepljenje izvajalcev del proti hepatitisu B ter da so cepljeni v skladu z obvezno cepilno shemo, ki velja v Sloveniji in v Skladu s veljavnim Programom cepljenja in zaščite z zdravili, ki je izdan na podlagi 25. člena Zakona o nalezljivih boleznih.Datum objave: 25.10.2019   09:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za dodatna pojasnila.
1. Na ravni podjetja imamo sprejet Etični kodeks, ki je potrjen s strani EWC (European work council) ustanovljenega v okviru našega podjetja. Ali se le to smatra za ustrezno dokazilo?
2. V podjetju imamo sprejete smernice Korporativnega upravljanja, ki zajemajo tudi področje družbene odgovornosti. S strani zunanje in notranje revizije (tujcev) smo presojani tudi glede tega področja. Ali boste le to upoštevali kot zadostitev merilu družbene odgovornosti?
3. Kateri certifikat oz. potrdilo štejete kot ustrezno za izpolnitev merila pod točko b? V kolikor ste tukaj imeli v mislih Certifikat družini prijazno podjetje poudarjamo, da je DKOM o tem vprašanju že odločala in tovrstno merilo ocenila kot neustrezno oz. diskriminatorno?
4. Smatramo, da ste pri merilih izpustili merilo kakovosti, ki je zagotovo bolj povezano s predmetom javnega naročila kot pa je etični kodeks zaposlovanja, ki po naši oceni nima nobene dodane vrednosti in ne omogoča objektivno oceno ponudnikov, saj v merilu niste konkretizirali vsebine kodeksa. V sled temu vas pozivamo k bodisi dopolnitvi merila, tako da bomo ponudniki vedeli na podlagi česa boste vrednotili ponudbe oz. zamenjavo merila z ustreznejšim merilom.
5. Prosimo, da taksativno naštejete dokazila za merila pod točko b. in c., ki jih boste upoštevali.

Lep pozdrav.ODGOVOR št. 21
Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila odražajo kakovost storitev čiščenja, ki jo naročnik zahteva. Ostali certifikati oz. ustrezna potrdila pa odražajo vrednote, ki jih ponudniki zasledujejo. Naročnik ne spreminja razpisne dokumentacije.


Datum objave: 25.10.2019   09:26
VPRAŠANJE
Ali boste kot ustrezno priznali referenco naročnika, ki je registriran za opravljanje dejavnosti 86.100 - Bolnišnična zdravstvena dejavnost in kjer se čiščenje izvaja v ambulantah, bolniških sobah, operacijskih sobah, v sobah za intenzivno nego, laboratorijih itd..?

ODGOVOR št. 22
Referenca mora biti v skladu z zahtevo naročnika iz razpisne dokumentacije.Datum objave: 25.10.2019   09:32
VPRAŠANJE

1. V 18. členu pogodbe navajate, da bo naročnik unovčil instrument zavarovanja dobre pogodbene obveznosti v primeru kršitev določb pogodbe in sicer:

-če opravljene storitve ne bodo izvedene v skladu z razpisnimi zahtevami,
-če bodo kršena druga določila te pogodbe.

Zanima nas ali bo naročnik unovčil bančno garancijo v kolikor ponudnik preide v položaj naveden v 28. členu pogodbe razvezni pogoj?

2. V 22. členu je navedeno da mora vsaka pogodbena stranka podati odpoved v pisni obliki. Nadalje podajate primere ko se pogodba lahko predčasno enostransko odpove, vendar gre za primere, ki ščitijo interes in dobrobit naročnika. Prosimo, da navedete tudi primere odpovedi, ko ponudnik lahko enostransko odstopi od pogodbe, namreč velikokrat se zgodi, da ima naročnik likvidnostne težave in zamuja s plačilom, ponudnik pa posledično pride v položaj ko ogroža svoj obstoj in spoštovanje zakonodaje.

3. Na str. 24 je navedeno, da bo naročnik izbranemu ponudniku fakturiral strošek elektrike in vode, ki ju bo porabil pri izvajanju storitve. Prosimo, da navedete okvirno porabo, saj je pri izračunu dosedanji izvajalec v prednosti, ker strošek pozna, v drugih primerljivih ustanovah pa to ni običajno?

4. Čistilni stroj: Prosimo za navedbo mer vhoda v dvigalo oz. najožjega dela prehodov, kjer se stroj uporablja?

5. Električni vlačilec:

a) naprošamo za opredelitev kaj pomeni ustrezen priklop (kakšen je priklop na obstoječih vozičkih, ki se vlečejo)?
b) opredeliti % naklona klančine in vrsto tlaka?
c) kakšna je potrebna avtonomija baterije?

6. Torbe za prenos: Prosimo, da natančno opredelite lastnosti torbe (opis ali slika) ter količino potrebnih?

7. Zaprti vozički: Prosimo za navedbo mere vozička?

8. Tehtnica: Prosimo za navedbo zmogljivosti tehtnice - do kakšne teže?

9. Klicne naprave:
a) V primeru, da bi se ponudnik odločil za opcijo UKV, nas zanima ali je dovolj, da se uporablja v Simplex načinu?
b) V kolikor ima naročnik lasten repetitor, ali bi dovolil ponudniku uporabo le tega?
10. Manjši vozički:
a) Zanima nas ali so zahtevani zaprti vozički?
b) Kakšne so mere in nosilnost vozička?
11. Ali bo naročnik zagotovil tudi prostor za polnjenje in hrambo čistilnega stroja?


ODGOVOR št. 23
1. V 18. členu pogodbe navajate, da bo naročnik unovčil instrument zavarovanja dobre pogodbene obveznosti v primeru kršitev določb pogodbe in sicer:

-če opravljene storitve ne bodo izvedene v skladu z razpisnimi zahtevami,
-če bodo kršena druga določila te pogodbe.

Zanima nas ali bo naročnik unovčil bančno garancijo v kolikor ponudnik preide v položaj naveden v 28. členu pogodbe razvezni pogoj?

ODGOVOR: Ne.

2. V 22. členu je navedeno da mora vsaka pogodbena stranka podati odpoved v pisni obliki. Nadalje podajate primere ko se pogodba lahko predčasno enostransko odpove, vendar gre za primere, ki ščitijo interes in dobrobit naročnika. Prosimo, da navedete tudi primere odpovedi, ko ponudnik lahko enostransko odstopi od pogodbe, namreč velikokrat se zgodi, da ima naročnik likvidnostne težave in zamuja s plačilom, ponudnik pa posledično pride v položaj ko ogroža svoj obstoj in spoštovanje zakonodaje.

ODGOVOR: Odpovedni rok in razlogi predčasne odpovedi so določeni v pogodbi. Naročnik izvaja 24 urno neprekinjeno zdravstveno varstvo in storitve čiščenje so za naročnika zelo pomembne. Glede na navedeno naročnik ne spreminja razpisne dokumentacije.

3. Na str. 24 je navedeno, da bo naročnik izbranemu ponudniku fakturiral strošek elektrike in vode, ki ju bo porabil pri izvajanju storitve. Prosimo, da navedete okvirno porabo, saj je pri izračunu dosedanji izvajalec v prednosti, ker strošek pozna, v drugih primerljivih ustanovah pa to ni običajno?

ODGOVOR: Poraba energentov je odvisna od lastnosti naprav, ki jih namera ponudnik uporabljati pri naročniku in njihove frekvence uporabe.

4. Čistilni stroj: Prosimo za navedbo mer vhoda v dvigalo oz. najožjega dela prehodov, kjer se stroj uporablja?

ODGOVOR: Širina vrat dvigal je 118 cm.

5. Električni vlačilec:

a) naprošamo za opredelitev kaj pomeni ustrezen priklop (kakšen je priklop na obstoječih vozičkih, ki se vlečejo)?
ODGOVOR: Priklop je bilo možno videti na ogledu.

b) opredeliti % naklona klančine in vrsto tlaka?
ODGOVOR: Klančina ima 9% naklon, tlak je obložen s protizdrsno gumo.

c) kakšna je potrebna avtonomija baterije?
ODGOVOR: Zagotavljati mora nemoteno delo.

6. Torbe za prenos: Prosimo, da natančno opredelite lastnosti torbe (opis ali slika) ter količino potrebnih?
ODGOVOR: Hladilne torbe, ki jih je možno mokro čistiti in razkuževati. Trenutno je v uporabi 11 hladilnih torb.

7. Zaprti vozički: Prosimo za navedbo mere vozička?
ODGOVOR: Vozičke je bilo možno videti na ogledu.

8. Tehtnica: Prosimo za navedbo zmogljivosti tehtnice - do kakšne teže?
ODGOVOR: Nosilnost do 300 kg, razdelek 100g.

9. Klicne naprave:
a) V primeru, da bi se ponudnik odločil za opcijo UKV, nas zanima ali je dovolj, da se uporablja v Simplex načinu?
Odgovor: DA.

b) V kolikor ima naročnik lasten repetitor, ali bi dovolil ponudniku uporabo le tega?
Odgovor: Naročnik nima lastnega repetitorja.

10. Manjši vozički:
a) Zanima nas ali so zahtevani zaprti vozički?
b) Kakšne so mere in nosilnost vozička?
ODGOVOR: Glej stran 23 razpisne dokumentacije.

11. Ali bo naročnik zagotovil tudi prostor za polnjenje in hrambo čistilnega stroja?
ODGOVOR: DA.
Datum objave: 25.10.2019   10:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. V RD navajate, da spodaj opisane naloge spadajo v delokrog vodje izmene:

- Pomoč pri prevozu bolnikov, bolniškega materiala, krvi, krvnih derivatov, sterilnega in nesterilnega materiala, sanitetnega, potrošnega in ostalega materiala,
- Prenos napotnic in ostale bolniške dokumentacije, interne pošte
- Pomoč pri prevozu perila, hrane in smeti

2. Glede na to, da gre za specifične naloge (prevoz bolnikov, prenos napotnic in ostale bolniške dokumentacije), za kar je potrebno dodatno usposabljanje, domnevamo, da so osebe, ki jih zagotavljate kot naročnik, za to ustrezno usposobljene (str. 18: Vodje izmen (dve osebi) in dve osebi za nadomeščanje vodij izmen zagotovi naročnik, upravlja pa jih izbrani ponudnik)?

3. Str 22: Ponudnik za potrebe naročnika zagotavlja higienski program: prosimo, da za lažje planiranje potrebnih količin navedete vsaj okvirne količine za preteklo leto in vrste toaletnega papirja in papirnatih brisač. Samo število oskrbnih dni in število zaposlenih ni zadosten podatek?

4. Str. 21: Vsebina Priloge 9: Seznam čistilnih in pralnih sredstev in varnostni listi za VSA čistilna in pralna sredstva, ki jih namerava uporabljati pri naročniku in so okolju prijazna in ne vsebujejo klora. Uredba o ZeJN zahteva, da so okolju prijazna univerzalna čistila, čistila za sanitarne prostore, čistila za okna ter sredstva za pranje posode in perila. Vemo, da je za zagotavljanje ustrezne higiene v bolnišnici potrebnih tudi več drugih čistil (že samo za odstranjevanje vodnega kamna iz vseh izlivk, odstranjevalci premazov in podobno), ki zaradi učinkovitosti nimajo znaka okolju prijazno, zato prosimo, da točno opredelite ali navedemo ločen seznam za čistila, ki so skladna z uredbo in seznam preostalih čistil, ki se bodo uporabljala pri čiščenju in vzdrževanju?


5. Ali razumemo prav, da naročnik zagotavlja tudi razkužila, ki jih čistilno osebje dnevno uporablja pri razkuževanju površin in predmetov?
a) Če je potrebno razkužila pripravljati preko centralne dozirne naprave ali jo zagotovi naročnik?
b) Dobavitelji običajno zagotovijo brezplačno dozirno napravo glede na porabljene količine čistilnih oz. razkužilnih sredstev, zato domnevamo, da v tem primeru centralna dozirna naprava že obstaja pri naročniku?
c) Ali je za ta razkužila mišljen drugačen način doziranja?

6. Ali se bodo pogajanja izvedla samo v primeru enakega števila najvišje doseženih točk po zaključenem ocenjevanju ponudb?

7. Ponudniki moramo predložiti lastni predračun in cenik dodatnih storitev v skladu s predlogom na 46. strani razpisne dokumentacije. Ali prav razumemo, da se lastni predračun izpolni v točno taki obliki kot je predlog lastnega predračuna?
a) Ali je pri 5. postavki »Strošek najema osnovnih sredstev - priloga kosovna in vrednostna razdelitev« mišljen strošek najema predpražnikov (menjava predpražnikov na 2 tedna, pozimi pa na 1 teden)?
b) Prosimo, da pri 6. postavki »Strošek potrošnih materialov - priloga kosovna in vrednostna razdelitev (čistila, papirna galanterija, PE vrečke, )«, navedete točno ves potrošni material za katerega želite podrobno kosovno in vrednostno razdelitev, saj je pomembno, da vsi ponudniki upoštevajo in navedejo enake postavke?
c) Ali se strinjate, da je kosovna razdelitev potrošnega materiala zgolj ocena količine, saj ponudnik ne more natančno vedeti, kakšna bo dejanska količina potrošnega materiala v fazi izvajanja pogodbe?
č) Prosimo, da pri 7. postavki »Ostali stroški (režija, mikrobiološki nadzor, )«, prav tako navedete vse postavke, za katere želite, da jih ponudniki opredelijo, predvsem iz naslova zagotavljanja enakopravne obravnave ponudnikov in transparentnosti?

9. Ali število bolnišnično oskrbnih dni 78.164, pomeni skupno število oskrbnih dni vseh oskrbovanih pacientov oz. vsakega posameznega hospitaliziranega pacienta?

10. V primeru, da bi se izvajalec odločil, da naročnik zanj izvede izobraževanje in usposabljanje delavcev o HACCP sistemu, nas zanima, kakšna je cena takega izobraževanja po osebi?

11. V 13. členu vzorca pogodbe o opravljanju storitev čiščenja je navedeno:
" Znesek se lahko enkrat letno oziroma po potrebi in na podlagi obrazložitve usklajuje na naslednji način:
Postavka: stroški zaposlenih (Strošek dela - bruto 2) iz lastnega predračuna izvajalca (obvezna priloga k OBR-3) in urna postavka za nadomeščanje se lahko uskladi v skladu z najnovejšo zakonodajo o minimalni plači za prejemnike minimalne plače.".

Zanima nas ali se bo pogodbena cena dejansko spremenila v primeru spremembe višine
minimalne plače? Namreč, smo že doživeli primer, ko naš naročnik, kljub temu, da je v
pogodbi pisalo "se lahko spremeni v primeru dviga minimalne plače", ni pristal na
spremembo pogodbene cene, ko je prišlo do dviga minimalne plače. Kot argument nam je
navedel, da je v pogodbi navedeno "se lahko spremeni" in to po obligacijskem zakonu ni
obveza, temveč je volja naročnika. Ker imate enake navedbo, vas iz previdnosti prosimo, da
jasno opredelite, da se bo v primeru spremembe minimalne plače, pogodbena cena res
uskladila. Gre za zelo pomemben podatek, ki ima velik vpliv na ponudbeno ceno v fazi
oddaje ponudbe.

12. Razpisna dokumentacija vsebuje Prilogo 1 Izjava izvajalca del. Ali prav razumemo, da Prilogo 1, 2, in 3, izpolni in dostavi samo izbrani izvajalec?

13. Ali se strinjate, da se v seznam usposobljenih kadrov navede samo naš kader, ki bo izvajal čiščenje?

14. Katero dokazilo boste sprejeli kot dokazilo o znanju slovenskega jezika?

15. Na 20. strani razpisne dokumentacije navajate, da ponudnik zagotavlja ob nastopu dela za vse izvajalce obvezno cepljenje proti Hepatitisu B v skladu z obvezno cepilno shemo in da bo izbrani ponudnik moral naročniku predložiti kopije dokazil o izvedenem cepljenju. Glede na to, da ponudnik nima delavcev na zalogi in da cepilni program za Hepatitis B traja 6 mesecev (1. doza, 2. doza po 1 mesecu, 3. doza- po 6 mesecu), lahko tak pogoj izpolni samo obstoječi izvajalec.

16. Glede na to, da ob nastopu dela, tehnično ni mogoče izvesti cepljenja z vsemi tremi dozami cepiva, ali zadostuje, da izbrani ponudnik predloži dokazilo o cepilnem statusu iz katerega bo razvidno, da je delavec prejel vsaj 1. dozo cepiva?

17. Kakšna dokazila o ostalih obveznih cepljenjih zahtevate? Za odrasle, ki delajo v zdravstvu, je obvezno cepljenje proti Hepatitisu B, ostala priporočena cepljenja so navedena v izjavi o varnosti z oceno tveganja. Prosimo, da natančno opredelite, katera dokazila in za katera obvezna cepljenja, je potrebno priložiti.

18. Ali je vsa oprema navedena na strani 23, dejansko last naročnika ali pa gre dejansko za zahtevo po opremi, ki jo zagotovi naročnik?

19. V kolikor gre za opremo, ki je last naročnika, ali bo naročnik zaračunal strošek uporabe opreme in kakšen bi bil mesečni strošek v tem primeru?

20. Pod izkustvenim seznamom opreme je navedeno »Izbrani izvajalec z naročnikom podpiše Dogovor o skupnem delovišču in uporabi opreme naročnika.«. Ne razumemo katero naročnikovo opremo bo izvajalec dejansko uporabljal, prosimo za navedbo le te?

21. Na 22. strani razpisne dokumentacije je navedeno, da izvajalec zagotovi označevanje vrečk in zbiralnikov za ostre predmete. Koliko zbiralnikov za ostre predmete se nahaja v naročnikovih prostorih?

22. Koliko vozičkov za prevoz odpadkov mora zagotoviti izvajalec?

23. Kakšen je cenik pranja delovnih oblačil, ki ga izvaja naročnik proti plačilu?

24. Prosimo, da že zdaj navedete število in velikosti predpražnikov, ki jih je potrebno zagotoviti za vhode v bolnišnice, saj ponudniki ne morejo predvideti stroška najema predpražnikov brez teh podatkov? Glede na to, da je tudi zagotavljanje predpražnikov predmet naročila, je pomembno da sledite načelu transparentnosti in enake obravnave ponudnikov, saj je trenutni izvajalec že v prednosti pri upoštevanju stroška vzdrževanja predpražnikov, medtem ko drugi ponudniki ne razpolagajo s tem podatkom.

25. Koliko torb za prenos biološkega materiala mora zagotoviti izvajalec?

26. Prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe in postavljanja vprašanj, saj gre za kompleksno in zahtevno javno naročilo.

27. Kdo zagotavlja nadomeščanje naročnikovega kadra?

28. V kolikor ponudnik zagotavlja nadomeščanje kadra, prosimo za podatek o številu dni bolniških odsotnosti v letu 2018 in letu 2019?

29. Ali drži, da je pričetek dela predviden po 31.3.2020?

30. Naročnik na strani 14, navaja 15 oseb, ki so zaposlene pri naročniku. Poleg navedenih oseb naročnik zagotavlja še 4 osebe. Prosimo za navedbo enakih podatkov o teh štirih osebah in sicer o delovnem mestu, omejitvah, letnem dopustu, številu dni bolniške odsotnosti?


ODGOVOR št. 24
1. V RD navajate, da spodaj opisane naloge spadajo v delokrog vodje izmene:

- Pomoč pri prevozu bolnikov, bolniškega materiala, krvi, krvnih derivatov, sterilnega in nesterilnega materiala, sanitetnega, potrošnega in ostalega materiala,
- Prenos napotnic in ostale bolniške dokumentacije, interne pošte
- Pomoč pri prevozu perila, hrane in smeti

2. Glede na to, da gre za specifične naloge (prevoz bolnikov, prenos napotnic in ostale bolniške dokumentacije), za kar je potrebno dodatno usposabljanje, domnevamo, da so osebe, ki jih zagotavljate kot naročnik, za to ustrezno usposobljene (str. 18: Vodje izmen (dve osebi) in dve osebi za nadomeščanje vodij izmen zagotovi naročnik, upravlja pa jih izbrani ponudnik)?
ODGOVOR: Da, osebe so ustrezno usposobljene.

3. Str 22: Ponudnik za potrebe naročnika zagotavlja higienski program: prosimo, da za lažje planiranje potrebnih količin navedete vsaj okvirne količine za preteklo leto in vrste toaletnega papirja in papirnatih brisač. Samo število oskrbnih dni in število zaposlenih ni zadosten podatek?
ODGOVOR: Glej odgovor št.: 19

4. Str. 21: Vsebina Priloge 9: Seznam čistilnih in pralnih sredstev in varnostni listi za VSA čistilna in pralna sredstva, ki jih namerava uporabljati pri naročniku in so okolju prijazna in ne vsebujejo klora. Uredba o ZeJN zahteva, da so okolju prijazna univerzalna čistila, čistila za sanitarne prostore, čistila za okna ter sredstva za pranje posode in perila. Vemo, da je za zagotavljanje ustrezne higiene v bolnišnici potrebnih tudi več drugih čistil (že samo za odstranjevanje vodnega kamna iz vseh izlivk, odstranjevalci premazov in podobno), ki zaradi učinkovitosti nimajo znaka okolju prijazno, zato prosimo, da točno opredelite ali navedemo ločen seznam za čistila, ki so skladna z uredbo in seznam preostalih čistil, ki se bodo uporabljala pri čiščenju in vzdrževanju?
ODGOVOR: Naročnik dovoljuje uporabo čistil, ki nimajo znaka okolju prijazno za naslednje namene: za odstranjevanje vodnega kamna iz vseh izlivk, odstranjevalci premazov ter beljenje sanitarne keramike. Ostala čistila morajo biti okolju prijazna.
Ponudnik ponudbi priloži seznam čistil ločeno za okolju prijazna čistila in okolju neprijazna čistila. Za vsa ponujena čistila mora ponudnik priložiti varnostne liste.


5. Ali razumemo prav, da naročnik zagotavlja tudi razkužila, ki jih čistilno osebje dnevno uporablja pri razkuževanju površin in predmetov?
ODGOVOR: Da, vsa razkužila zagotavlja naročnik.
a) Če je potrebno razkužila pripravljati preko centralne dozirne naprave ali jo zagotovi naročnik?
ODGOVOR: Razkužila je potrebno pripravljati preko centralne dozirne naprave, ki pa je ne zagotavlja naročnik.

b) Dobavitelji običajno zagotovijo brezplačno dozirno napravo glede na porabljene količine čistilnih oz. razkužilnih sredstev, zato domnevamo, da v tem primeru centralna dozirna naprava že obstaja pri naročniku?
ODGOVOR: Centralna dozirna naprava že obstaja, vendar ni v lasti naročnika.

c) Ali je za ta razkužila mišljen drugačen način doziranja?
ODGOVOR: Način priprave razkužilnih delovnih raztopin je enak-preko centralne dozirne naprave. Naročnik opredeli koncentracijo razkužil.

6. Ali se bodo pogajanja izvedla samo v primeru enakega števila najvišje doseženih točk po zaključenem ocenjevanju ponudb?
ODGOVOR: Da.

7. Ponudniki moramo predložiti lastni predračun in cenik dodatnih storitev v skladu s predlogom na 46. strani razpisne dokumentacije. Ali prav razumemo, da se lastni predračun izpolni v točno taki obliki kot je predlog lastnega predračuna?
ODGOVOR: Da.

a) Ali je pri 5. postavki »Strošek najema osnovnih sredstev - priloga kosovna in vrednostna razdelitev« mišljen strošek najema predpražnikov (menjava predpražnikov na 2 tedna, pozimi pa na 1 teden)?
ODGOVOR: Ne, mišljen je strošek najema osnovnih sredstev po izkustvenem seznamu na strani 23, tabela 4.

b) Prosimo, da pri 6. postavki »Strošek potrošnih materialov - priloga kosovna in vrednostna razdelitev (čistila, papirna galanterija, PE vrečke, )«, navedete točno ves potrošni material za katerega želite podrobno kosovno in vrednostno razdelitev, saj je pomembno, da vsi ponudniki upoštevajo in navedejo enake postavke?
ODGOVOR: Glej stran 22 razpisne dokumentacije.

c) Ali se strinjate, da je kosovna razdelitev potrošnega materiala zgolj ocena količine, saj ponudnik ne more natančno vedeti, kakšna bo dejanska količina potrošnega materiala v fazi izvajanja pogodbe?
ODGOVOR: DA, višja poraba ob nespremenjenih pogojih pri naročniku je strošek ponudnika.

č) Prosimo, da pri 7. postavki »Ostali stroški (režija, mikrobiološki nadzor, )«, prav tako navedete vse postavke, za katere želite, da jih ponudniki opredelijo, predvsem iz naslova zagotavljanja enakopravne obravnave ponudnikov in transparentnosti?
ODGOVOR: Ponudnik v postavki 7 »ostali stroški« navede vse stroške, ki niso vključeni v zgornjih 6 točk »lastnega predračuna« in jih bo imel z izvajanjem razpisanih storitev.

9. Ali število bolnišnično oskrbnih dni 78.164, pomeni skupno število oskrbnih dni vseh oskrbovanih pacientov oz. vsakega posameznega hospitaliziranega pacienta?
ODGOVOR: Bolnišnično oskrbni dnevi pomenijo skupno število dni vseh pacientov, sprejetih na bolnišnično obravnavo hospitaliziranih pacientov.

10. V primeru, da bi se izvajalec odločil, da naročnik zanj izvede izobraževanje in usposabljanje delavcev o HACCP sistemu, nas zanima, kakšna je cena takega izobraževanja po osebi?
ODGOVOR: To izobraževanje lahko izvede ponudnik sam, vodja PE ali oseba, ki ima opravljeno izobraževanje na podiplomski stopnji iz bolnišničnih higiene. To je osnovno izobraževanje čistilnega osebja v kuhinji, kjer je potrebno upoštevati dobro higiensko prakso po navodilih HACCAP sistema.

11. V 13. členu vzorca pogodbe o opravljanju storitev čiščenja je navedeno:
" Znesek se lahko enkrat letno oziroma po potrebi in na podlagi obrazložitve usklajuje na naslednji način:
Postavka: stroški zaposlenih (Strošek dela - bruto 2) iz lastnega predračuna izvajalca (obvezna priloga k OBR-3) in urna postavka za nadomeščanje se lahko uskladi v skladu z najnovejšo zakonodajo o minimalni plači za prejemnike minimalne plače.".

Zanima nas ali se bo pogodbena cena dejansko spremenila v primeru spremembe višine
minimalne plače? Namreč, smo že doživeli primer, ko naš naročnik, kljub temu, da je v
pogodbi pisalo "se lahko spremeni v primeru dviga minimalne plače", ni pristal na
spremembo pogodbene cene, ko je prišlo do dviga minimalne plače. Kot argument nam je
navedel, da je v pogodbi navedeno "se lahko spremeni" in to po obligacijskem zakonu ni
obveza, temveč je volja naročnika. Ker imate enake navedbo, vas iz previdnosti prosimo, da
jasno opredelite, da se bo v primeru spremembe minimalne plače, pogodbena cena res
uskladila. Gre za zelo pomemben podatek, ki ima velik vpliv na ponudbeno ceno v fazi
oddaje ponudbe.
ODGOVOR: DA

12. Razpisna dokumentacija vsebuje Prilogo 1 Izjava izvajalca del. Ali prav razumemo, da Prilogo 1, 2, in 3, izpolni in dostavi samo izbrani izvajalec?
ODGOVOR: DA.

13. Ali se strinjate, da se v seznam usposobljenih kadrov navede samo naš kader, ki bo izvajal čiščenje?
ODGOVOR: DA.

14. Katero dokazilo boste sprejeli kot dokazilo o znanju slovenskega jezika?
ODGOVOR: Zaključno spričevalo osnovne šole/zaključnega izpita ali spričevalo/dokazilo o izpitu iz znanja slovenščine kot tuj jezik.

15. Na 20. strani razpisne dokumentacije navajate, da ponudnik zagotavlja ob nastopu dela za vse izvajalce obvezno cepljenje proti Hepatitisu B v skladu z obvezno cepilno shemo in da bo izbrani ponudnik moral naročniku predložiti kopije dokazil o izvedenem cepljenju. Glede na to, da ponudnik nima delavcev na zalogi in da cepilni program za Hepatitis B traja 6 mesecev (1. doza, 2. doza po 1 mesecu, 3. doza- po 6 mesecu), lahko tak pogoj izpolni samo obstoječi izvajalec.

16. Glede na to, da ob nastopu dela, tehnično ni mogoče izvesti cepljenja z vsemi tremi dozami cepiva, ali zadostuje, da izbrani ponudnik predloži dokazilo o cepilnem statusu iz katerega bo razvidno, da je delavec prejel vsaj 1. dozo cepiva?
ODGOVOR: Da.

17. Kakšna dokazila o ostalih obveznih cepljenjih zahtevate? Za odrasle, ki delajo v zdravstvu, je obvezno cepljenje proti Hepatitisu B, ostala priporočena cepljenja so navedena v izjavi o varnosti z oceno tveganja. Prosimo, da natančno opredelite, katera dokazila in za katera obvezna cepljenja, je potrebno priložiti.
ODGOVOR: Cepljenja so predpisana v veljavni zakonodaji. Izbrani ponudnik pa bo za delavce moral predložiti dokazila v skladu z dokumentom naročnika Zaščita zdravstvenih delavcev in drugih delavcev v zdravstvu pred okužbo.

18. Ali je vsa oprema navedena na strani 23, dejansko last naročnika ali pa gre dejansko za zahtevo po opremi, ki jo zagotovi naročnik?
ODGOVOR: Opremo navedeno na strani 23 v tabeli 4: Izkustveni seznam opreme zagotovi ponudnik.

19. V kolikor gre za opremo, ki je last naročnika, ali bo naročnik zaračunal strošek uporabe opreme in kakšen bi bil mesečni strošek v tem primeru?
ODGOVOR: Glej zgornji odgovor.

20. Pod izkustvenim seznamom opreme je navedeno »Izbrani izvajalec z naročnikom podpiše Dogovor o skupnem delovišču in uporabi opreme naročnika.«. Ne razumemo katero naročnikovo opremo bo izvajalec dejansko uporabljal, prosimo za navedbo le te?
ODGOVOR: Izvajalec bo uporabljal opremo naročnika kot npr. vozičke za prevoz pacientov (ležeči in sedeči), vozički za prevoz zdravil, hrane, perila,

21. Na 22. strani razpisne dokumentacije je navedeno, da izvajalec zagotovi označevanje vrečk in zbiralnikov za ostre predmete. Koliko zbiralnikov za ostre predmete se nahaja v naročnikovih prostorih?
ODGOVOR: V letu 2018 je bilo porabljenih 4.840 zabojnikov/zbiralnikov za ostre predmete.

22. Koliko vozičkov za prevoz odpadkov mora zagotoviti izvajalec?
ODGOVOR: Glej stran 23 razpisne dokumentacije, tabela 4 zaporedna številka 16.

23. Kakšen je cenik pranja delovnih oblačil, ki ga izvaja naročnik proti plačilu?
ODGOVOR: Cena bo oblikovana na podlagi veljavnih cen v času trajanja pogodbe z izbranim izvajalcem, ki jih naročniku zagotavlja izvajalec pranja.

24. Prosimo, da že zdaj navedete število in velikosti predpražnikov, ki jih je potrebno zagotoviti za vhode v bolnišnice, saj ponudniki ne morejo predvideti stroška najema predpražnikov brez teh podatkov? Glede na to, da je tudi zagotavljanje predpražnikov predmet naročila, je pomembno da sledite načelu transparentnosti in enake obravnave ponudnikov, saj je trenutni izvajalec že v prednosti pri upoštevanju stroška vzdrževanja predpražnikov, medtem ko drugi ponudniki ne razpolagajo s tem podatkom.
ODGOVOR: Okvirne dimenzije:150x90cm 2 kos; 200x110cm 2 kos; 300x150cm 5 kos.

25. Koliko torb za prenos biološkega materiala mora zagotoviti izvajalec?
ODGOVOR: Glej odgovor št. 23

26. Prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe in postavljanja vprašanj, saj gre za kompleksno in zahtevno javno naročilo.
ODGOVOR: Glej odgovor št. 18

27. Kdo zagotavlja nadomeščanje naročnikovega kadra?
ODGOVOR: Izvajalec.

28. V kolikor ponudnik zagotavlja nadomeščanje kadra, prosimo za podatek o številu dni bolniških odsotnosti v letu 2018 in letu 2019?
ODGOVOR: Glej odgovor št.: 19

29. Ali drži, da je pričetek dela predviden po 31.3.2020?
ODGOVOR: DA

30. Naročnik na strani 14, navaja 15 oseb, ki so zaposlene pri naročniku. Poleg navedenih oseb naročnik zagotavlja še 4 osebe. Prosimo za navedbo enakih podatkov o teh štirih osebah in sicer o delovnem mestu, omejitvah, letnem dopustu, številu dni bolniške odsotnosti?
ODGOVOR: Osebe so ustrezno usposobljene in brez omejitev. Število dni letnega dopusta je opredeljeno v kolektivnih pogodbah, ki veljajo v zdravstvu.
Datum objave: 25.10.2019   10:11
VPRAŠANJE
Spoštovani!

1.Iz poglavja III. tehnične specifikacije predmeta javnega naročanja, ZAHTEVE NAROČNIKA GLEDE KADRA izhaja, da bo ponudnik izvajal storitve čiščenja v SB SG z lastnim kadrom ter vodenjem in upravljanjem kadrov naročnika (glej tabelo spodaj). V tabeli je navedenih 15 oseb z opisom spola, omejitev ter dveh rubrik o številu dni letnega dopusta 2019 in številu dni letnega dopusta 31.7.2019, poleg tega pa je v naslednjem stavku navedeno, da bo poleg zgoraj zaposlenih naročnik zagotovil še 4 osebe.
V zvezi s tem prosimo za pojasnilo, kaj pomeni »vodenje in upravljanje kadrov naročnika«. Če naj bi bile osebe, zaposlene pri naročniku, vključene v delovni proces, ki ga izvaja ponudnik, sledile njegovim navodilom glede izvajanja storitev čiščenja in uporabljale ponudnikova delovna sredstva, gre namreč za izvajanje instituta »zagotavljanja dela delavcev uporabniku«, kot ga določa 163. člen Zakona o urejanju trga dela. Ta določa, da gre za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku vsako zagotavljanje dela delavcev s strani pravne ali fizične osebe, s katero ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (v konkretnem primeru SB SG), uporabniku, pri katerem delavec opravlja delo pod nadzorom in v skladu z navodili uporabnika (v konkretnem primeru izbranega ponudnika) ali pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa uporabnika. V konkretnem primeru bi namreč s tem, ko bi ponudnik izvajal čiščenje z vašimi zaposlenimi, ki bi delali pod nadzorom in po navodilih ponudnika in pretežno z njegovimi delovnimi sredstvi, treba šteti ponudnika za uporabnika in naročnika za osebo, ki izvaja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku, te delavce pa za napotene delavce. Ker ocenjujemo, da naročnik nima pogojev za izvajanje te dejavnosti iz 164. člena ZUTD, ponudnik pa sme v skladu s drugim odstavkom 166. člena ZUTD sprejeti napotene delavce le od delodajalca za zagotavljanje dela, ki ima dovoljenje iz 167. člena tega zakona in je vpisan v register ali v evidenco, pomeni taka opredelitev predmeta javnega naročila kršitev navedenega zakonskega določila in posledično pa tudi prekršek po 178. členu ZUTD za uporabnika (torej ponudnika) in po 179. členu ZUTD za naročnika.
Glede na izrecni zapis v tč.6 poglavja I razpisne dokumentacije, da v primeru, ko je kakšno določilo razpisne dokumentacije v nasprotju z veljavno zakonodajo, velja zakon, določilo, ki nasprotuje zakonu, pa velja za nezapisano ter da je ponudnik dolžan glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja, med njimi tudi delovnopravna zakonodaja, ki bi jo ponudnik kršil v primeru, ko bi izvajal delo z zaposlenimi v SB SG brez da bi imela SB SG dovoljenje iz 167. člena ZUTD in je vpisan v register ali v evidenco, prosimo za izrecno pojasnilo, kaj dejansko pomeni »vodenje in upravljanje kadrov naročnika« oziroma kakšne pravice in obveznosti ima ponudnik do teh zaposlenih SB SG ter tudi, ali navedeno določilo, ki je evidentno v nasprotju z 166. členom ZUTD, velja za nezapisano v skladu z tretjim odstavkom tč. 6 poglavja I razpisane dokumentacije.

2.Za jasno opredelitev pravic in obveznosti ponudnika glede delavcev naročnika, ki naj bi jih ponudnik prevzel v »UPRAVLJANJE IN VODENJE« prosimo za izrecna pojasnila o tem:
ali ima ponudnik pravico dajati navodila za izvajanje del kadrom, ki so zaposleni pri naročniku in jih ima »v upravljanju«,
ali kadri naročnika, ki jih ponudnik prevzame v vodenje in upravljanje, sodijo med izvajalce del, glede katerih so v nadaljevanju razpisane dokumentacije določene dodatne obveznosti glede znanja slovenskega jezika, zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, razporejanja na delovišča, usposabljanja varstva pred požarom, cepljenja itd. in ali je ponudnik dolžan nositi stroške vsega navedenega tudi za kadre naročnika, ki jih ima v vodenju in upravljanju;
ali ima izbrani ponudnik možnost uveljavljati odškodninske sankcije zoper delavce naročnika, ki jih ima v upravljanju, če ti povzročijo izbranemu ponudniku škodo pri izvajanju del ali zaradi neizpolnjevanja delovnih obveznosti v zvezi z izvajanjem teh del ter ali ima izbrani ponudnik možnost sankcioniranja delavcev, zaposlenih pri SB SG, ki jih ima v upravljanju in vodenju, če ni njihov delodajalec pa ti kršijo delovne obveznosti, ki hkrati pomenijo kršitev pogodbenih obveznosti izbranega ponudnika do naročnika?

3.Zakaj naročnik ni opredelil lastnosti »ostalih 4 oseb, ki jih zagotovi naročnik«, če je opredelil lastnosti za 15 oseb? Ali imajo te osebe splošno zdravstveno sposobnost za izvajanje del oziroma imajo kakšne zdravstvene omejitve, katera dela naj bi izvajale ter ali so za izvajanje del usposobljene in izpolnjujejo ostale pogoje, ki jih je za izvajalce del določil naročnik v razpisni dokumentaciji?

4.Naročnik je na str. 18 razpisne dokumentacije navedel, da vodje izmen (dve osebi) in dve osebi za nadomeščanje vodij izmen zagotovi naročnik, upravlja pa jih izbrani ponudnik. Kaj pomeni navedena zahteva ter kakšne pristojnosti ima ponudnik glede teh štirih oseb (dajanje navodil vodjema izmen itd.) ter kakšne pristojnosti naj bi imele te osebe, ki niso zaposlene pri ponudniku v zvezi z izvajalci dela, ki so zaposleni pri ponudniku?

V zvezi s tem izpostavljamo tudi opredelitev Dela in naloge vodje izmene na str. 15 in 16 razpisne dokumentacije, iz katerih izhaja, da je pristojnost teh oseb tudi organizacija dela v posameznih delovnih izmenah če gre za osebe zaposlene v SB SG, ali so pri izvajanju teh del vezane na navodila naročnika kot delodajalca ali na navodila ponudnika kot izvajalca storitev?

5.Na str. 18 razpisne dokumentacije je pod »Splošne in ostale zahteve naročnika« določeno, da vsi izvajalci del, ki delajo na lokaciji naročnika, razumejo, govorijo in berejo slovenski jezik na osnovnem nivoju, izbrani ponudnik predloži naročniku ustrezno dokazilo. Prosimo za izrecno navodilo o tem, kdo je izdajatelj takega potrdila oziroma kaj se v skladu z razpisno dokumentacijo šteje za ustrezno potrdilo.

6.Na več mestih je v razpisni dokumentaciji določena obveznost izvedbe določenega ravnanja naročnika »10 minut po posredovanju klica«, npr. odzivni čas za izvedbo nujnih storitev čiščenja, odzivni čas za zbor vseh izvajalcev del itd.). Prosimo za pojasnilo, komu naj bi naročnik posredoval ta klic (ali vodji poslovne enote, ki bo zaposlena pri ponudniku ali vodi izmene, ki bo zaposlena pri naročniku).ODGOVOR št. 25
1.Iz poglavja III. tehnične specifikacije predmeta javnega naročanja, ZAHTEVE NAROČNIKA GLEDE KADRA izhaja, da bo ponudnik izvajal storitve čiščenja v SB SG z lastnim kadrom ter vodenjem in upravljanjem kadrov naročnika (glej tabelo spodaj). V tabeli je navedenih 15 oseb z opisom spola, omejitev ter dveh rubrik o številu dni letnega dopusta 2019 in številu dni letnega dopusta 31.7.2019, poleg tega pa je v naslednjem stavku navedeno, da bo poleg zgoraj zaposlenih naročnik zagotovil še 4 osebe.
V zvezi s tem prosimo za pojasnilo, kaj pomeni »vodenje in upravljanje kadrov naročnika«. Če naj bi bile osebe, zaposlene pri naročniku, vključene v delovni proces, ki ga izvaja ponudnik, sledile njegovim navodilom glede izvajanja storitev čiščenja in uporabljale ponudnikova delovna sredstva, gre namreč za izvajanje instituta »zagotavljanja dela delavcev uporabniku«, kot ga določa 163. člen Zakona o urejanju trga dela. Ta določa, da gre za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku vsako zagotavljanje dela delavcev s strani pravne ali fizične osebe, s katero ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (v konkretnem primeru SB SG), uporabniku, pri katerem delavec opravlja delo pod nadzorom in v skladu z navodili uporabnika (v konkretnem primeru izbranega ponudnika) ali pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa uporabnika. V konkretnem primeru bi namreč s tem, ko bi ponudnik izvajal čiščenje z vašimi zaposlenimi, ki bi delali pod nadzorom in po navodilih ponudnika in pretežno z njegovimi delovnimi sredstvi, treba šteti ponudnika za uporabnika in naročnika za osebo, ki izvaja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku, te delavce pa za napotene delavce. Ker ocenjujemo, da naročnik nima pogojev za izvajanje te dejavnosti iz 164. člena ZUTD, ponudnik pa sme v skladu s drugim odstavkom 166. člena ZUTD sprejeti napotene delavce le od delodajalca za zagotavljanje dela, ki ima dovoljenje iz 167. člena tega zakona in je vpisan v register ali v evidenco, pomeni taka opredelitev predmeta javnega naročila kršitev navedenega zakonskega določila in posledično pa tudi prekršek po 178. členu ZUTD za uporabnika (torej ponudnika) in po 179. členu ZUTD za naročnika.
Glede na izrecni zapis v tč.6 poglavja I razpisne dokumentacije, da v primeru, ko je kakšno določilo razpisne dokumentacije v nasprotju z veljavno zakonodajo, velja zakon, določilo, ki nasprotuje zakonu, pa velja za nezapisano ter da je ponudnik dolžan glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja, med njimi tudi delovnopravna zakonodaja, ki bi jo ponudnik kršil v primeru, ko bi izvajal delo z zaposlenimi v SB SG brez da bi imela SB SG dovoljenje iz 167. člena ZUTD in je vpisan v register ali v evidenco, prosimo za izrecno pojasnilo, kaj dejansko pomeni »vodenje in upravljanje kadrov naročnika« oziroma kakšne pravice in obveznosti ima ponudnik do teh zaposlenih SB SG ter tudi, ali navedeno določilo, ki je evidentno v nasprotju z 166. členom ZUTD, velja za nezapisano v skladu z tretjim odstavkom tč. 6 poglavja I razpisane dokumentacije.
ODGOVOR: Zahteva je podana v skladu z ZDR-1. Naročnik je v tehničnih specifikacijah opredelil navodila in nadzor nad izvajanjem čiščenja. Naročnik ne spreminja razpisne dokumentacije.

2.Za jasno opredelitev pravic in obveznosti ponudnika glede delavcev naročnika, ki naj bi jih ponudnik prevzel v »UPRAVLJANJE IN VODENJE« prosimo za izrecna pojasnila o tem:
ali ima ponudnik pravico dajati navodila za izvajanje del kadrom, ki so zaposleni pri naročniku in jih ima »v upravljanju«,
ali kadri naročnika, ki jih ponudnik prevzame v vodenje in upravljanje, sodijo med izvajalce del, glede katerih so v nadaljevanju razpisane dokumentacije določene dodatne obveznosti glede znanja slovenskega jezika, zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, razporejanja na delovišča, usposabljanja varstva pred požarom, cepljenja itd. in ali je ponudnik dolžan nositi stroške vsega navedenega tudi za kadre naročnika, ki jih ima v vodenju in upravljanju;
ali ima izbrani ponudnik možnost uveljavljati odškodninske sankcije zoper delavce naročnika, ki jih ima v upravljanju, če ti povzročijo izbranemu ponudniku škodo pri izvajanju del ali zaradi neizpolnjevanja delovnih obveznosti v zvezi z izvajanjem teh del ter ali ima izbrani ponudnik možnost sankcioniranja delavcev, zaposlenih pri SB SG, ki jih ima v upravljanju in vodenju, če ni njihov delodajalec pa ti kršijo delovne obveznosti, ki hkrati pomenijo kršitev pogodbenih obveznosti izbranega ponudnika do naročnika?
ODGOVOR: Zahteva je podana v skladu z ZDR-1. Naročnik je v tehničnih specifikacijah opredelil navodila in nadzor nad izvajanjem čiščenja. Delavci naročnika so v celoti strošek naročnika in odgovarjajo naročniku kot delodajalcu v skladu v veljavno zakonodajo. Naročnik ne spreminja razpisne dokumentacije.

3.Zakaj naročnik ni opredelil lastnosti »ostalih 4 oseb, ki jih zagotovi naročnik«, če je opredelil lastnosti za 15 oseb? Ali imajo te osebe splošno zdravstveno sposobnost za izvajanje del oziroma imajo kakšne zdravstvene omejitve, katera dela naj bi izvajale ter ali so za izvajanje del usposobljene in izpolnjujejo ostale pogoje, ki jih je za izvajalce del določil naročnik v razpisni dokumentaciji?
ODGOVOR: DA , osebe so ustrezno usposobljene in brez omejitev.

4.Naročnik je na str. 18 razpisne dokumentacije navedel, da vodje izmen (dve osebi) in dve osebi za nadomeščanje vodij izmen zagotovi naročnik, upravlja pa jih izbrani ponudnik. Kaj pomeni navedena zahteva ter kakšne pristojnosti ima ponudnik glede teh štirih oseb (dajanje navodil vodjema izmen itd.) ter kakšne pristojnosti naj bi imele te osebe, ki niso zaposlene pri ponudniku v zvezi z izvajalci dela, ki so zaposleni pri ponudniku?

V zvezi s tem izpostavljamo tudi opredelitev Dela in naloge vodje izmene na str. 15 in 16 razpisne dokumentacije, iz katerih izhaja, da je pristojnost teh oseb tudi organizacija dela v posameznih delovnih izmenah če gre za osebe zaposlene v SB SG, ali so pri izvajanju teh del vezane na navodila naročnika kot delodajalca ali na navodila ponudnika kot izvajalca storitev?
ODGOVOR: Naročnik je v tehničnih specifikacijah opredelil navodila in nadzor nad izvajanjem čiščenja ter določil dela in naloge vodij izmen.

5.Na str. 18 razpisne dokumentacije je pod »Splošne in ostale zahteve naročnika« določeno, da vsi izvajalci del, ki delajo na lokaciji naročnika, razumejo, govorijo in berejo slovenski jezik na osnovnem nivoju, izbrani ponudnik predloži naročniku ustrezno dokazilo. Prosimo za izrecno navodilo o tem, kdo je izdajatelj takega potrdila oziroma kaj se v skladu z razpisno dokumentacijo šteje za ustrezno potrdilo.
ODGOVOR: Glej odgovor št.: 24

6.Na več mestih je v razpisni dokumentaciji določena obveznost izvedbe določenega ravnanja naročnika »10 minut po posredovanju klica«, npr. odzivni čas za izvedbo nujnih storitev čiščenja, odzivni čas za zbor vseh izvajalcev del itd.). Prosimo za pojasnilo, komu naj bi naročnik posredoval ta klic (ali vodji poslovne enote, ki bo zaposlena pri ponudniku ali vodi izmene, ki bo zaposlena pri naročniku).
ODGOVOR: Naročnik v razpisni dokumentaciji ni opredelil osebe, ki bo v posameznem primeru klicana, saj je ta odvisna od namena klica.Datum objave: 25.10.2019   10:15
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali prav razumemo, da bo potrdila o cepljenju izvajalcev del proti hepatitisu B moral priložiti samo izbrani ponudnik pred podpisom pogodbe? Ponudniki namreč nimamo zaposlenih na zalogi in jih zaposlimo (in po potrebi cepimo) šele ob podpisu pogodbe.
Lep pozdrav.


ODGOVOR št. 26
Glej odgovor št. 20Datum objave: 25.10.2019   10:29
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pri prisotnosti vodje poslovne enote pogojujete, da mora biti prisotna od ponedeljka do petka od 7h do 15h (40 ur/teden). Ali bi bil sprejemljiv fleksibilen čas med 7 in 8 uro in med 15 in 16 uro (prav tako 40 ur/teden)?

Pri delu in nalogah vodje izmene je navedeno, da poroča o stanju in okvarah osnovnih sredstev odgovorni osebi naročnika. Za katera osnovna sredstva se poroča?

Pri delu in nalogah vodje poslovne enote je napisano, da se opravlja mesečna inventura čistilnih sredstev in pripomočkov, ter da se sprotno javlja odgovorni osebi naročnika o porabljeni porabi papirne galanterije, čistil in mila za roke. Glede na to, da je to strošek izvajalca, je nesmiselno, da naročnik zahteva porabo le tega, ker to ne vpliva na kvalitetno opravljeno storitev.

Pri delu in nalogah vodje poslovne enote je napisano: Ostala evidentiranja po naročilu odgovorne osebe naročnika. Prosimo, da natančno opredelite, katera evidentiranja so mišljena.

Na strani 24 je navedeno, da bo naročnik izbranemu ponudniku mesečno fakturiral nastali strošek elektrike in vode. Ali lahko opredelite tarifo (ceno) električne energije in vode?

Na strani 24 navajate, da lahko pranje oblačil proti plačilu zagotovi naročnik. Zanima nas cena pranja delovnih oblačil.


ODGOVOR št. 27
Pri prisotnosti vodje poslovne enote pogojujete, da mora biti prisotna od ponedeljka do petka od 7h do 15h (40 ur/teden). Ali bi bil sprejemljiv fleksibilen čas med 7 in 8 uro in med 15 in 16 uro (prav tako 40 ur/teden)?
ODGOVOR: Ne.

Pri delu in nalogah vodje izmene je navedeno, da poroča o stanju in okvarah osnovnih sredstev odgovorni osebi naročnika. Za katera osnovna sredstva se poroča?
ODGOVOR: Vodja izmene poroča za vsa osnovna sredstva v lasti naročnika, ki bi se poškodovala v okviru izvajanja storitev.

Pri delu in nalogah vodje poslovne enote je napisano, da se opravlja mesečna inventura čistilnih sredstev in pripomočkov, ter da se sprotno javlja odgovorni osebi naročnika o porabljeni porabi papirne galanterije, čistil in mila za roke. Glede na to, da je to strošek izvajalca, je nesmiselno, da naročnik zahteva porabo le tega, ker to ne vpliva na kvalitetno opravljeno storitev.
ODGOVOR: Naročnik ne spreminja razpisne dokumentacije

Pri delu in nalogah vodje poslovne enote je napisano: Ostala evidentiranja po naročilu odgovorne osebe naročnika. Prosimo, da natančno opredelite, katera evidentiranja so mišljena.
ODGOVOR: Ostala evidentiranja po naročilu odgovorne osebe naročnika, pri delu in nalogah vodje poslovne enote ne obstaja.

Na strani 24 je navedeno, da bo naročnik izbranemu ponudniku mesečno fakturiral nastali strošek elektrike in vode. Ali lahko opredelite tarifo (ceno) električne energije in vode?
ODGOVOR: Cena bo oblikovana na podlagi veljavnih cen v času trajanja pogodbe z izbranim izvajalcem, ki jih naročniku zagotavljajo dobavitelji energentov.

Na strani 24 navajate, da lahko pranje oblačil proti plačilu zagotovi naročnik. Zanima nas cena pranja delovnih oblačil.
ODGOVOR: Cena bo oblikovana na podlagi veljavnih cen v času trajanja pogodbe z izbranim izvajalcem, ki jih naročniku zagotavlja izvajalec pranja.


Datum objave: 25.10.2019   10:37
VPRAŠANJE
Podzravljeni

- Na strani 14. razpisne dokumentacije navajate, da bo naročnik zagotovil še 4 osebe. Prosim za posredovanje več podatkov o teh osebah. Prav tako vas pozivamo, da nam sporočite % bolniške odsotnosti do 30 dni za zaposlene v upravljanju.

- Glede na to, da natančno predpisujete število zaposlenih in njihovo urno prisotnost po oddelkih oz. deloviščih, nas zanima ali je namen izvedbe storitev čiščenja zagotavljanje ustreznega števila zaposlenih po z vaše strani predpisanem urniku ali je namen pogodbe kakovostna izvedba storitev čiščenja? Kaj boste storili v primeru, ko bo npr. določen dan delavec moral oditi iz delovišča pred z vaše strani predpisanim urnikom dela (delo na tem delovišču bo seveda opravil), zato, da bo opravil kakšno drugo pomembnejše oz. nujnejše delo na drugem delovišču. Kakšne so predvidene sankcije z vaše strani? Menimo, da smo ponudniki strokovnjaki na svojem področju, zato nam mora biti omogočeno tudi prerazporejanje delavcev, predvsem upoštevajoč potrebe bolnišnice, kjer se nenehno dogajajo spremembe na dnevni bazi. V sled temu predlagamo brisanje zahtev po urni prisotnosti.

- Ali prav razumemo, da bodo vodje izmen zaposlene pri naročniku in bodo v upravljanju pri izbranem ponudniku? V tem primeru je delodajalec vodij izmen naročnik, ki je edini, ki jim lahko odreja delo in kontrolira njihovo delo. Dela in naloge vodij izmen iz strani 15. in 16. RD ne sodita po našem mnenju med obveznosti izbranega ponudnika. Prosimo za razjasnitev.

- Zahteva: »vsi izvajalci del morali svoj prihod in odhod z dela evidentirati preko sistema kadrovske evidence naročnika« je po naši oceni v nasprotju z GDPR, zato vas pozivamo, da jo umaknete. Tovrsten poseg tudi ni sorazmeren z namenom javnega naročila, to je kakovostno izvedbo storitev čiščenja.

- Kakšno dokazilo imate v mislih, ko govorite o »vsi izvajalci del, ki delajo na lokaciji naročnika razumejo, govorijo in berejo slovenski jezik na osnovnem nivoju, izbrani ponudnik predloži naročniku ustrezno dokazilo«?

- Čemu je namenjen zbor delavcev? Kdo ga organizira in kdo sodeluje pri sklicu zbora delavcev?


ODGOVOR št. 28
- Na strani 14. razpisne dokumentacije navajate, da bo naročnik zagotovil še 4 osebe. Prosim za posredovanje več podatkov o teh osebah. Prav tako vas pozivamo, da nam sporočite % bolniške odsotnosti do 30 dni za zaposlene v upravljanju.
ODGOVOR: Glej odgovor št. 19 in 24

- Glede na to, da natančno predpisujete število zaposlenih in njihovo urno prisotnost po oddelkih oz. deloviščih, nas zanima ali je namen izvedbe storitev čiščenja zagotavljanje ustreznega števila zaposlenih po z vaše strani predpisanem urniku ali je namen pogodbe kakovostna izvedba storitev čiščenja? Kaj boste storili v primeru, ko bo npr. določen dan delavec moral oditi iz delovišča pred z vaše strani predpisanim urnikom dela (delo na tem delovišču bo seveda opravil), zato, da bo opravil kakšno drugo pomembnejše oz. nujnejše delo na drugem delovišču. Kakšne so predvidene sankcije z vaše strani? Menimo, da smo ponudniki strokovnjaki na svojem področju, zato nam mora biti omogočeno tudi prerazporejanje delavcev, predvsem upoštevajoč potrebe bolnišnice, kjer se nenehno dogajajo spremembe na dnevni bazi. V sled temu predlagamo brisanje zahtev po urni prisotnosti.
ODGOVOR: Ponudnik mora imeti nadomestilo za predčasni odhod delavca iz delovišča. V primeru oprave nujnih izrednih del na drugem delovišču pri naročniku pa o tem obvestiti naročnika.

- Ali prav razumemo, da bodo vodje izmen zaposlene pri naročniku in bodo v upravljanju pri izbranem ponudniku? V tem primeru je delodajalec vodij izmen naročnik, ki je edini, ki jim lahko odreja delo in kontrolira njihovo delo. Dela in naloge vodij izmen iz strani 15. in 16. RD ne sodita po našem mnenju med obveznosti izbranega ponudnika. Prosimo za razjasnitev.
ODGOVOR: Dela in naloge vodij izmen so navedene zaradi lažje organizacije dela ponudnika.

- Zahteva: »vsi izvajalci del morali svoj prihod in odhod z dela evidentirati preko sistema kadrovske evidence naročnika« je po naši oceni v nasprotju z GDPR, zato vas pozivamo, da jo umaknete. Tovrsten poseg tudi ni sorazmeren z namenom javnega naročila, to je kakovostno izvedbo storitev čiščenja.
ODGOVOR: Naročnik ne spreminja razpisne dokumentacije.

- Kakšno dokazilo imate v mislih, ko govorite o »vsi izvajalci del, ki delajo na lokaciji naročnika razumejo, govorijo in berejo slovenski jezik na osnovnem nivoju, izbrani ponudnik predloži naročniku ustrezno dokazilo«?
ODGOVOR: Glej odgovor št. 24

- Čemu je namenjen zbor delavcev? Kdo ga organizira in kdo sodeluje pri sklicu zbora delavcev?
ODGOVOR: Zbor delavcev je namenjen kontroli dnevne prisotnosti ter uporabo predpisane zaščitne opreme. Naroči ga naročnik, organizira ga vodja poslovne enote. Pri sklicu zbora sodelujejo predstavniki naročnika in izvajalca.


Datum objave: 25.10.2019   10:40
VPRAŠANJE
1. Prosimo, da umaknete zahtevo glede končane osnovne šole čistilnega kadra, saj izvajanje del na takem delovnem mestu, ni pogojeno z izobrazbo. Osebe, ki nimajo končane osnovne šole, prav tako lahko izvajajo delo čiščenja kot osebe, ki imajo končano osnovno šolo. Menimo, da je dovolj, da ponudnik zagotovi čistilni kader z dokazilom o znanju slovenskega jezika.

2. V 6. členu pogodbe je navedeno, da je izvajalec v primeru, da ne izvaja svojih obveznosti v skladu s pogodbo, dolžan za vsako posamezno kršitev plačati pogodbeno kazen v višini 50,00 za storitev, ki je bila opuščena, prepozno ali neustrezno opravljena.
a) Zanima nas kako se bo to presojalo?
b) Ali se pogodbena kazen lahko uveljavi le v primeru, če po prvem pozivu oz. reklamaciji iz. 3. odstavka 9. člena ne saniramo kršitve?
c) Ali se bo pogodbena kazen uveljavila kar takoj ob vsaki kršitvi brez predhodnega poziva k odpravi kršitve?

3. V 9. členu pogodbe je navedeno, da lahko naročnik unovči bančno garancijo v primeru, da se nekvalitetno čiščenje ponavlja. Prosimo, da jasno opredelite, kolikokrat naj bi to bilo?

4. Predlagamo, da se zadnji stavek v 9. členu: "Naročnik si pridrži pravico, da nekvalitetno izvedenih del ni dolžan plačati.", dopolni na naslednji način: "Naročnik si pridrži pravico, da nekvalitetno izvedenih del, katere kvaliteto izvajalec po pozivu ni odpravil, ni dolžan plačati."

5. V 22. členu pogodbe naročnik navaja v katerih primerih lahko odpove pogodbo. Glede na to, da je 22. člen zelo neugoden za izvajalca in ščiti samo interese naročnika, vas pozivamo, da člen dopolnite na način:

Izvajalec lahko pisno odpove pogodbo brez odpovednega roka, če naročnik v 10 dneh po poteku roka za plačilo ne poravna svojih obveznosti. V tem primeru pogodba preneha veljati z dnem, ko naročnik prejme odpoved pogodbe.

Predlagamo, da se doda še to določilo:
Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:
- če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje podatkov, ki so bistveni za izvedbo pogodbene obveznosti;
- če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z izvajanjem storitev ne more nadaljevati;
- v primeru vseh ostalih razlogov, ki so določeni v OZ.ODGOVOR št. 29
1. Prosimo, da umaknete zahtevo glede končane osnovne šole čistilnega kadra, saj izvajanje del na takem delovnem mestu, ni pogojeno z izobrazbo. Osebe, ki nimajo končane osnovne šole, prav tako lahko izvajajo delo čiščenja kot osebe, ki imajo končano osnovno šolo. Menimo, da je dovolj, da ponudnik zagotovi čistilni kader z dokazilom o znanju slovenskega jezika.
ODGOVOR: Naročnik ne spreminja razpisne dokumentacije.

2. V 6. členu pogodbe je navedeno, da je izvajalec v primeru, da ne izvaja svojih obveznosti v skladu s pogodbo, dolžan za vsako posamezno kršitev plačati pogodbeno kazen v višini 50,00 za storitev, ki je bila opuščena, prepozno ali neustrezno opravljena.
a) Zanima nas kako se bo to presojalo?
ODGOVOR: Kršitve se bodo ugotavljale na podlagi reklamacijskega zapisnika.

b) Ali se pogodbena kazen lahko uveljavi le v primeru, če po prvem pozivu oz. reklamaciji iz. 3. odstavka 9. člena ne saniramo kršitve?
ODGOVOR: Pogodbena kazen se lahko uveljavi v primeru, če kršitev ni odpravljena oz. v primeru, če se ista kršitev ponovi.

c) Ali se bo pogodbena kazen uveljavila kar takoj ob vsaki kršitvi brez predhodnega poziva k odpravi kršitve?
ODGOVOR: NE

3. V 9. členu pogodbe je navedeno, da lahko naročnik unovči bančno garancijo v primeru, da se nekvalitetno čiščenje ponavlja. Prosimo, da jasno opredelite, kolikokrat naj bi to bilo?
ODGOVOR: Ponavljanje pomeni večkratno ponovitev.

4. Predlagamo, da se zadnji stavek v 9. členu: "Naročnik si pridrži pravico, da nekvalitetno izvedenih del ni dolžan plačati.", dopolni na naslednji način: "Naročnik si pridrži pravico, da nekvalitetno izvedenih del, katere kvaliteto izvajalec po pozivu ni odpravil, ni dolžan plačati."
ODGOVOR: DA, dopolnitev bo upoštevana v pogodbi z izbranim izvajalcem.

5. V 22. členu pogodbe naročnik navaja v katerih primerih lahko odpove pogodbo. Glede na to, da je 22. člen zelo neugoden za izvajalca in ščiti samo interese naročnika, vas pozivamo, da člen dopolnite na način:

Izvajalec lahko pisno odpove pogodbo brez odpovednega roka, če naročnik v 10 dneh po poteku roka za plačilo ne poravna svojih obveznosti. V tem primeru pogodba preneha veljati z dnem, ko naročnik prejme odpoved pogodbe.

Predlagamo, da se doda še to določilo:
Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:
- če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje podatkov, ki so bistveni za izvedbo pogodbene obveznosti;
- če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z izvajanjem storitev ne more nadaljevati;
- v primeru vseh ostalih razlogov, ki so določeni v OZ.
ODGOVOR: Odpovedni rok in razlogi predčasne odpovedi so določeni v pogodbi. Naročnik izvaja 24 urno neprekinjeno zdravstveno varstvo in storitve čiščenja so za naročnika zelo pomembne. Glede na navedeno naročnik ne spreminja razpisne dokumentacije.Datum objave: 25.10.2019   10:41
VPRAŠANJE
Zahteva naročnika, da ponudnik izvaja čiščenje z lastni kadrom ter z vodenjem in upravljanjem naročnikovih kadrov, je zelo sporna, saj ne gre za dejanski prevzem delavcev, kot to določa zakon. Predlagamo, da se omenjena določba črta iz pogodbe, saj bi šlo v tem primeru za najem delovne sile, ki pa je po Zakonu o delovnih razmerjih prepovedana.

ODGOVOR št. 30
Zahteva je podana v skladu z ZDR-1. Naročnik je v tehničnih specifikacijah opredelil navodila in nadzor nad izvajanjem čiščenja. Naročnik ne spreminja razpisne dokumentacije.Datum objave: 25.10.2019   10:41
VPRAŠANJE
Na 22. strani razpisne dokumentacije je navedeno, da ponudnik zagotavlja mila in razkužila na ZTM-CTD SG. Prosimo navedite vrsto podajalnikov za milo in razkužilo ter okvirno letno porabo obeh artiklov.

ODGOVOR št. 31
Ponudnik zagotavlja samo mila. Podajalniki za mila morajo biti primerni za EURO plastenke.Datum objave: 25.10.2019   10:43
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji na strani 24 je navedeno, da izvajalec storitve zagotavlja postavitev in vzdrževanje predpražnikov. Kdo je nosilec stroška za najem predpražnikov? Naročnik ali izvajalec?
Lep pozdrav!

ODGOVOR št. 32
Najem predpražnikov vključite v ponudbeno vrednost. Glej odgovor št. 24 glede števila in dimenzij predpražnikov.Datum objave: 25.10.2019   10:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v predlogu lastnega predračuna ponudnika je v točkah 5 in 6 navedeno »priloga kosovna in vrednostna razdelitev«. Kaj točno je s tem mišljeno?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR št. 33
Glej odgovor št. 24Datum objave: 25.10.2019   10:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika ponovno pozivamo k spremembi razpisne dokumentacije v delu, ki se nanaša na merilo b (certifikat oz. ustrezno potrdilo na področju družbene odgovornosti) in merilo c (v sodelovanju s sindikati sprejet etični kodeks zaposlovanja). Slednji sta namreč oblikovana diskriminatorno in niso sorazmerna predmetu javnega naročila, kot je bilo pojasnjeno že pri zgornjem vprašanju. Edini organ, pristojen za razlago zakona, je Državni zbor. Dejstvo, da so merila vključena med Smernice MJU, še ne pomeni, da so, še manj v vsakem primeru in ne glede na to, kako jih naročnik vnese v določbe razpisne dokumentacije, skladna z načeli in drugimi določbami ZJN-3.
Na to kažejo tudi Priporočila za javno naročanje storitev, sprejeta na ravni EU, iz katerih izhaja, da se lahko med merila vključi kakovost izključno v primerih, kadar slednja bistveno vpliva na raven izvedbe naročila. Naročnik je tisti, ki nosi breme dokazovanja. Spremenite merila tako, da bodo skladna z ZJN-3.


ODGOVOR št. 34
Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila odražajo kakovost storitev čiščenja, ki jo naročnik zahteva. Ostali certifikati oz. ustrezna potrdila pa odražajo vrednote, ki jih ponudniki zasledujejo. Naročnik ne spreminja razpisne dokumentacije.Datum objave: 25.10.2019   10:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vezano na kadrovski pogoj za reference za kader, naročnika pozivamo, da zniža zahtevo po številu let delovnih izkušenj nominirane vodje poslovne enote na področju vodenja in organiziranja dela v bolnišničnem okolju. Zahteva ni sorazmerna glede na predmet javnega naročila in dejansko izključuje usposobljene ponudnike. Ni namreč mogoče dokazati, da je oseba, ki ima dve ali tri leta delovnih izkušenj na tovrstnem področju manj usposobljena od osebe, ki ima 5 let ali več delovnih izkušenj na tem področju, saj gre za istovrstno in utečeno delo. Enako velja tudi za osebo, ki bo imenovana za nadomeščanje vodje poslovne enote.
Na to, da je kadrovski pogoj nesorazmeren predmetu javnega naročila kaže tudi dejstvo, da je naročnik nasprotno za reference ponudnika (za gospodarski subjekt) zahteval zgolj 1 referenco v trajanju najmanj 12 mesecev. Očitno je naročnik ocenil, da neprekinjeno izvajanje storitve v trajanju zgolj 12 mesecev (pri zgolj 1 naročniku) izkazuje njegovo usposobljenost za izvedbo predmeta naročila.
Naročnik mora pogoj oblikovati tako, da bo pridobil usposobljenega ponudnika. Pogoji, za razliko od meril, ne smejo biti oblikovani strožje, saj s tem neupravičeno omejujejo konkurenco. Pogoji so minimum, ki ga morajo ponudniki izpolnjevati, merila pa so tista, ki odločajo o razvrstitvi ponudb.
Pozivamo naročnika, da spremeni kadrovski pogoj za vodjo poslovne enote in osebo, ki jo bo nadomeščala tako, da zniža zahteve.


ODGOVOR št. 35
Naročnik ne spreminja razpisnih zahtev.Datum objave: 25.10.2019   10:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika ponovno pozivamo k spremembi razpisne dokumentacije v delu, ki se nanaša na merilo b (certifikat oz. ustrezno potrdilo na področju družbene odgovornosti) in merilo c (v sodelovanju s sindikati sprejet etični kodeks zaposlovanja). Slednji sta namreč oblikovana diskriminatorno in niso sorazmerna predmetu javnega naročila, kot je bilo pojasnjeno že pri zgornjem vprašanju. Edini organ, pristojen za razlago zakona, je Državni zbor. Dejstvo, da so merila vključena med Smernice MJU, še ne pomeni, da so, še manj v vsakem primeru in ne glede na to, kako jih naročnik vnese v določbe razpisne dokumentacije, skladna z načeli in drugimi določbami ZJN-3.
Na to kažejo tudi Priporočila za javno naročanje storitev, sprejeta na ravni EU, iz katerih izhaja, da se lahko med merila vključi kakovost izključno v primerih, kadar slednja bistveno vpliva na raven izvedbe naročila. Naročnik je tisti, ki nosi breme dokazovanja. Spremenite merila tako, da bodo skladna z ZJN-3.


ODGOVOR št. 36
Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila odražajo kakovost storitev čiščenja, ki jo naročnik zahteva. Ostali certifikati oz. ustrezna potrdila pa odražajo vrednote, ki jih ponudniki zasledujejo. Naročnik ne spreminja razpisne dokumentacije.Datum objave: 29.10.2019   12:09
ODGOVOR št. 28
- Na strani 14. razpisne dokumentacije navajate, da bo naročnik zagotovil še 4 osebe. Prosim za posredovanje več podatkov o teh osebah. Prav tako vas pozivamo, da nam sporočite % bolniške odsotnosti do 30 dni za zaposlene v upravljanju.
ODGOVOR: Glej odgovor št. 19 in 24

DOPOLNILNI ODGOVOR k ODGOVORU ŠT. 28
Delež bolniške odsotnosti do 30 dni za zaposlene v upravljanju je 4,86%.