Dosje javnega naročila 006426/2019
Naročnik: OBČINA IVANČNA GORICA, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica
Gradnje: Prenova notranjosti kulturnega doma v Šentvidu pri Stični
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 336.174,18 EUR

JN006426/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.09.2019
JN006426/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.09.2019
JN006426/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.10.2019
JN006426/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.11.2019
JN006426/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.11.2019
JN006426/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.11.2019
JN006426/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 17.02.2020
JN006426/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 04.03.2020
JN006426/2019-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 16.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006426/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IVANČNA GORICA
Sokolska ulica 8
1295
SI
Ivančna Gorica
Slovenija
Janez Radoš
obc.ivancna.gorica@siol.net
+386 17812100
+386 17812120

Internetni naslovi
http://ivancna-gorica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.ivancna-gorica.si/Obcina-Ivancna-Gorica/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13137
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova notranjosti kulturnega doma v Šentvidu pri Stični
Referenčna številka dokumenta: 430-0028/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je prenova notranjosti kulturnega doma v Šentvidu pri Stični, to je dvorane skupaj s pomožnimi prostori. Prenova obsega izvedbo novih tlakov v dvorani z novo hidroizolacijo in toplotno izolacijo ter širitev balkona v dvorani (dodaten AB nosilec in jeklena podkonstrukcija). V dvorani se pod stropom izdela nov t.i. obešen strop iz lesenih akustičnih plošč, obstoječe lesene stenske obloge v višini 1,7 m se nadomestijo z novimi. Izdelajo se radiatorske niše skupaj z menjavo radiatorjev, prenovijo se obstoječi toaletni prostori v dvorani in zaodrju. Izvede se nova interna električna inštalacija. V zaodrju se odstrani obstoječa oprema, izdelajo se nove garderobe. V kleti objekta pa se izvede prezidava predelava obstoječe toplotne postaje, menjava dveh oken in montaža lokalnega prezračevalnega sistema.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Šentvid pri Stični
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je prenova notranjosti kulturnega doma v Šentvidu pri Stični, to je dvorane skupaj s pomožnimi prostori. Prenova obsega izvedbo novih tlakov v dvorani z novo hidroizolacijo in toplotno izolacijo ter širitev balkona v dvorani (dodaten AB nosilec in jeklena podkonstrukcija). V dvorani se pod stropom izdela nov t.i. obešen strop iz lesenih akustičnih plošč, obstoječe lesene stenske obloge v višini 1,7 m se nadomestijo z novimi. Izdelajo se radiatorske niše skupaj z menjavo radiatorjev, prenovijo se obstoječi toaletni prostori v dvorani in zaodrju. Izvede se nova interna električna inštalacija. V zaodrju se odstrani obstoječa oprema, izdelajo se nove garderobe. V kleti objekta pa se izvede prezidava predelava obstoječe toplotne postaje, menjava dveh oken in montaža lokalnega prezračevalnega sistema.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.10.2019   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.10.2019   13:01
Kraj: Portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.09.2019   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.09.2019   10:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo vas, da razdelite razpis na sklope in sicer tako, da bi odrska oprema predstavljala svoj sklop.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik vztraja pri enotnem javnem naročilu.

Občina Ivančna Gorica


Datum objave: 18.09.2019   12:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali lahko pogoj referenc izpolnjujemo komulativno s podizvajalcem?

ODGOVOR

Spoštovani,

ponudnik lahko pogoje referenc izpolnjuje kumulativno s partnerji in/ali podizvajalci ob pogoju, da so navedeni subjekti v okviru konkretnega posla nominirani za opravljanje navedenih del, za katere so podali reference.

Občina Ivančna Gorica

Datum objave: 19.09.2019   08:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika naprošamo, da umakne predmetno javno naročilo iz objave javnih naročil dokler ga strokovno ne dopolni na ustrezno minimalno raven in v skladu z ZJN-3.

Obrazložitev:
V sklopu "odrska oprema" je spisek opreme, ki jo mora ponudnik ponuditi specificiran s pomankljivimi minimalnimi tehničnimi karakteristikami in s pomankljivimi pričakovanji naročnika (uporabnika). Kot primer lahko navedemo v podsklopu "sistem odrske razsvetljave" točko 10. svetilka LED, v sklopu "sistem za projekcijo" točko 1 projektor ali pa v sklopu "sistem ozvočenja" točko 3 K&M mikrofonsko stojalo. Manjkajo minimalne tehnične karakteristike posamezne opreme, sicer lahko ponudnik ponudi tudi projektor za 600 in bo vseeno odgovarjal vašim razpisnim zahtevam. Dvomim, da si bodo v kulturnem centru kaj pomagali z njim.
Prav tako je projekt pripravljen (omejujemo se samo na sklop "Odrska oprema") sila slabo. Tako ni blok sheme povezav za predmetni sklop, ni konkretnejšega opisa željenega sistema in posameznih komponent le tega, njegove funkcionalnosti, itd.
Takisto ni zahtevana dokumentacijo, katero je potrebno predložiti k ponudbi, da bi lahko investitor lahko izvedel pregled tehnične ustreznosti ponujene oprem. Tako sedaj le to ni mogoče preveriti, prav tako pa je nemogoče izvesti primerjavo med ponudniki opreme in izbrati najbolj ugodnega ponudnika (najugodnejši ponudnik ne pomeni zgolj najcenejši).
V razpisni dokumentaciji ni navedena niti ena potrebna predložitev dokazila, vezano na podlagi zahteve o izvajanja naročila Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) kot npr. certifikati ali dokazila o zelenem naročanju za posamezno opremo ali napravo. Ponudniku ni potrebno navesti proizvajalca in tipa opreme, ni potrebno predložiti tehnične dokumentacije ponujene opreme, da bi naročnik lahko preveril ustreznost ponujene opreme, saj tehnične zahteve tudi niso podane.
Razpis je pripravljen nekakovostno in pomanjkljivo. V izogib metanju denarja čez oken ter prejemu popolnoma nefunkcionalne opreme za naš kulturni dom v Šentvidu pri Stični, zahtevamo, da se ga ustrezno dopolni in pripravi v skladu s toćko 2.1 razpisa, ZJN-3 ter pravili stroke in dobrega gospodarjenja.

ODGOVOR

Spoštovani,

danes dne 19.9.2019 bodo na spletni strani Občine Ivančna Gorica objavljeni dopolnjeni popisi odrske opreme z zahtevanimi karakteristikami, ter dodatna PZI dokumentacija.

Občina Ivančna Gorica


Datum objave: 19.09.2019   12:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

prosimo vas za podaljšanje roka za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb pri tem javnem naročilu do 4.10.2019 do 13.00 ure.

Občina Ivančna Gorica
Datum objave: 20.09.2019   08:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima nas ali boste upoštevali referenco za objekt iz enotne klasifikacije vrst objektov (CC-SI): 127?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

odgovor je NE.

Občina Ivančna Gorica


Datum objave: 20.09.2019   09:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali boste priznali kot referenčni objekt upravno stavbo v kateri se nahajajo konferenčne sobe, spominske sobe, sejne sobe...?

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik je v dokumentaciji za izvedbo javnega naročila postavil jasna navodila, kaj bo upošteval pri referencah.

Občina Ivančna Gorica


Datum objave: 23.09.2019   15:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Za pripravo ponudbe potrebujem bolj natančne podatke glede opreme.
Prosimo za informacijo, Kakšne stole ponudimo in pa dimenzije za kuhinjo ter dimenzije vgradnih omar in klop ???

hvala za odgovor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VPRAŠANJE
Zdravo, prosim za pojasnila.
- IX. Oprema, poz. 1 - kakšne stole želite, napišite proizvajalca in tip
- IX. Oprema, poz. 3, 4 - kaj smatrate pod 1 kpl ter podroben opis želenih omar, klopi in mizice (proizvajalec in tip)
- IX. Oprema, poz.2 - kakšne so dimenzije mize in kakšne stole želite v čajni kuhinji (napišite proizvajalca in tip), kakšen pult za ličenje,...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Prosimo vas za podrobnejši opis sledečih postavk:

A. Kakšni stoli specifikacija tehnični podatki

1. Dobava in montaža stolov kos 229,00


B. Podrobnejša specifikacija za mizo in stole - tehnični podatki.

2. Dobava in vgradnja opreme čajne kuhinje :
* kuhinjski niz z pomivalnim koritom, štedilnikom, hladilnikom
* omara za čistila
* pult za ličenje
* miza z 4 stoli
kpl 1,00


C. Podrobnejša specifikacija za mizo in klop - tehnični podatki.

4. Dobava in montaža lesene klopi z okroglo mizico kpl 1,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODGOVOR:

1. Dobava stolov:
Oblazinjen konferenčni stol za povezovanje v vrsto in z možnostjo nalaganja, predviden je izdelek srednjega cenovnega razreda (kot na primer Dawson ali La Filo, ali ustrezno).

2. Dobava in vgradnja opreme čajne kuhinje :
* kuhinjski niz s pomivalnim koritom, štedilnikom, hladilnikom
in
* omara za čistila
Materiali in izgled: visoka omara (en del namenjen za čistila) + pult + viseče omarice (vsi korpusi beli iveral, fronte lesni dekor beljen hrast, ročaji inox)
Visoka omara mere in opis: 1000mm x 2200mm x 600mm (š. x v. x g.), krilna vrata, cca. 30cm širok razdelek namenjen za metle in čistila z eno po višini nastavljivo polico, preostala širina korpusa 4 police nastavljive po višini;
Pult mere in opis: 1800mm x 900mm x 600mm (š. x v. x g.), (omarice pod pultom so razdeljene na tri korpuse(cca 3x600mm), prvi vsebuje vgradni hladilnik kot na primer Gorenje RBIU6092AW ali ustrezno, sredinski vsebuje tri plitve predalnike, tretji korpus vsebuje en globok predal), v površino pulta se vgradi steklokeramična kuhalna plošča 30cm ter pomivalno korito kot na primer Blanco Andano 6 S-IF ali ustrezno;
Viseče omarice mere in opis: 1800mm x 700mm x 300mm (š. x v. x g.), omarice pod pultom so razdeljene na tri korpuse (cca 3x600mm), v sredinski korpus se vgradi vgradno napo kot na primer Bosch DHU665E ali ustrezno, prvi in tretji korpus sta predeljena s po dvema po višini nastavljivima policama in zaprta z dvižnimi vratci.

* pult za ličenje
Dimenzije pulta: 1830mm x 200mm x 560mm (š. x v. x g.), material Crono compact plošče ali ustrezno, sive 12mm, pult na steno obešen na nosilcih, v pult vgrajen umivalnik kot napr. Laufen 56/44cm ali ustrezno (2kos.) ter nad pultom na steno pritrjeno ogledalo dimenzij 1830mm x 700mm.

* miza z 4 stoli
Dimenzije: 120 /80 cm, plošča deb. 3cm, lesni dekor v barvi front kuhinje, kovinske noge, npr. Voga Fifty fi 50 mm ali ustrezno.

3. Dobava in montaža vgradnih omar
3.1 Vgradna omara razdeljena na 4 korpuse po 1685mm širine, zunanje mere celotnega sklopa: 6790mm x 2900mm x 600mm (š. x v. x g.), z drsnimi vrati za vsak posamezni korpus,z vodili na tleh in na stropu, (4x korpus mere 55/168,5/240 cm), vsi korpusi beli iveral, stranice in drsna vrata bele barve, vsak korpus vsebuje drog za obešalnike in dve polici.
3.2 Vgradna omara v garderobnem prostoru (2 kosa): 255cm x 60cm x 290cm (š. x v. x g.), razdeljena na 3 korpuse (3x korpus 55/168,5/251 cm), vsi korpusi beli iveral, stranice in drsna vrata bele barve, vsak korpus vsebuje drog za obešalnike in dve polici.

4. Dobava in montaža lesene klopi z okroglo mizico
Dobava in montaža kotne lesene klopi dolž. 2,5 m + 2,25 m, z oblazinjenim sediščem in naslonom, tkanina enaka kot za stole, s kovinsko podkonstrukcijo iz jeklenih pohištvenih cevi 30/30 in dobava okrogle mizice fi 85 cm, plošča deb. 3 cm, lesni dekor v barvi kuhinje, kovinska noga, npr, Voga Terra ali ustrezno, zgornja plošča Terra 330x330 ali ustrezno, steber Terra fi 80 ali ustrezno, krožnik Terra fi 600 ali ustrezno.

Datum objave: 23.09.2019   15:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo vas za obrazložitev krmiljenja screen rolojev:
- Ali je na stikalo
- Ali je na daljinec, potem nas zanima ali je 1 kanalni ali 5 kanalni ?

Hvala za odgovor


ODGOVOR

Krmiljenje rolojev je na stikalo.


Datum objave: 23.09.2019   15:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali moramo priložiti tehnično dokumentacijo za odrsko opremo tudi če ponujamo po popisu?

ODGOVOR

Tehnično dokumentacijo za odrsko opremo je potrebno priložiti v vsakem primeru.


Datum objave: 23.09.2019   15:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo, da jasno označite (lahko z barvo) za katere pozicije je potrebno priložiti tehnično dokumentacijo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VPRAŠANJE
Ali pravilno razumemo, da moramo priložiti tehnično dokumentacijo za odrsko opremo samo za pozicije, kjer ste dopisali komercialno ime.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ODGOVOR

Tehnično dokumentacijo je potrebno priložiti za vse ponujene izdelke na listu "E odrska oprema".


Datum objave: 24.09.2019   12:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Navkljub popravkom, ki ste jih pripravili, je projekt še vedno slabo pripravljen in nekonsistenten. Na zahtevo o umiku predmetnega javnega naročila, ki je objavljeno na portalu javnih naročil 19.09.2019 ob 8:34 oziroma njegovi dopolnitvi v skladu z ZJN-3 le tega še vedno niste izvedli.
1. Pozivamo vas, da razpis dopolnete vsaj z minimalnimi tehničnimi zahtevami pri vsakem posameznem elementu v sklopu "Odrska oprema".
2. Prosimo, da nam pojasnite kaj točno pomeni naziv "enakovredno" pri posameznih elementih popisa? Ali to pomeni, da mora ponudnik ponuditi točno takšen element, kot je naveden kot referenčni artikel? V kolikor smatrate, da je potrebno ponuditi "enakovreden" ali boljši, nas zanima, kaj pomeni v tem primeru boljši? V tem primeru prosimo, da navedete za vsak tehnični parameter referenčnega modela, kaj je bolje (npr. ali je bolje, da je projektor lažji od referenčnega modela ali težji, ker je s tem mogoče njegova mehanska trdnost ohišja večja)?
3. Koliko je projekt slabo skoordiniran in nekonsistenten pokaže že opis točke 10.5 v "Prilogi 1B" .na strani 15, ki govori o 8000 ANSI lumnov svetlem visokokvalitetnem video projektorju, v popisih opreme se sklicujete na projektor EB-22650U, ki pa ima samo 5500ANSI lumnov svetilnosti. Tehnični dokumentaciji in priloženih blok shemah je navedeno, da je projektor montiran 13m od platna Na tej razdalji navedeni projektor ne generira zahtevane velikosti slik. Zaradi takšnih in drugačnih nesmislov in dvomljivih navedb iz projekta, vas prosimo, da ponovno revidirate celoten projekt, preverite izračune in risbe ter izvedete ustrezne popravke. Popravke posredujte na portal, nam ponudnikom pa določite ustrezno podaljšan rok, da lahko ponudbo kakovostno pripravimo.

lep pozdrav
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODGOVOR

1. V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav in opreme zgolj zaradi določitve kvalitete. Ponujen material, naprave in oprema mora biti enake ali boljše kvalitete od predpisane s projektom.

2. Termin »ali enakovredno« pomeni naslednje: »Ponujen material, naprave in oprema mora biti enake ali boljše kvalitete od predpisane s projektom.«.

3. - Kot minimalne tehnične specifikacije projektorja se upoštevajo specifikacije primera kot je naveden v popisu.

- Projektor je glede na načrt elektrotehnike, št. načrta 149-08/2019, št. lista 14, montiran na razdalji 6,76m od platna.

- Naročnik je že podaljšal rok za oddajo ponudb pri tem javnem naročilu do 4.10.2019 do 13.00 ure.
Datum objave: 24.09.2019   14:17
VPRAŠANJE
3. Dobava in montaža notranjih vrat . Vse komplet po shemah in navodilih projektanta.


a./ dim. 70/200 cm kos 3,00 0,00

b./ dim. 80/200 cm kos 3,00 0,00

c./ dim. 90/200 cm kos 1,00 0,00

d./ dim. 80/183 cm kos 1,00 0,00

e./ dvokrilna vrata v dvorano s panik kljuko dim. 200/244 cm kos 1,00 0,00

V shemah je napisano, da so notranja vrata furnirana, nič pa ne piše s kakšnim furnirjem in kakšna skrila vrat (brazdana ali nebrazdana).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODGOVOR

Notranja vrata (krila in podboji) so barvana, v sivem tonu, barvo potrdi arh. po predloženih vzorcih, krila z brazdo (dvojna pripira).


Datum objave: 24.09.2019   14:18
VPRAŠANJE
OBLOGA STROPA DVORANE
Obešen strop na kovinski podkonstrukciji, kamena volna 4 cm, lesena akustična obloga - MDF plošče 16 mm, perforirane, npr. DECIBEL AKUSTIK PERFO. Velikost panelov 1200x600, tip 32/32/8. m2 147,00 0,00


OBLOGA STEN DVORANE NAD VIŠINO OKEN
Obloga sten na kovinski podkonstrukciji, lesena akustična obloga - MDF plošče 16 mm, perforirane, npr. DECIBEL AKUSTIK PERFO. Velikost panelov 1200x600, tip 32/32/8. m2 36,60 0,00


LESENA OBLOGA STEN DVORANE
Obloga sten dvorane med radiatorskimi nišami z leseno oblogo deb. 4 cm, vključno z podkonstrukcijo, enak furnir kot pri poz. 2., a plošče brez utorov. m2 15,50 0,00


OBLOGA STEN DVORANE POD OKNI
Obloga sten na kovinski podkonstrukciji ( akustična obloga - DECIBEL AKUSTIK LINE. Velikost lamel 2440x192 mm, tip 28/4, nad radiatorji pod obogo kamena volna 2 cm. m2 25,00 0,00


Prosim za odgovor, s kakšnim furnirjem so obdelane akustične obloge.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ODGOVOR

Akustične obloge so obdelane s standardnim furnirjem (javor).