Dosje javnega naročila 006611/2019
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA-STANETA MARIBOR, Kersnikova ulica 10, 2000 Maribor
Blago: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 231.045,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006611/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.09.2019
JN006611/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.11.2019
JN006611/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.02.2020
JN006611/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.02.2020
JN006611/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 28.02.2020
JN006611/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 28.02.2020
JN006611/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 28.02.2020
JN006611/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 28.02.2020
JN006611/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 28.02.2020
JN006611/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 28.02.2020
JN006611/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 28.02.2020
JN006611/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 28.02.2020
JN006611/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 28.02.2020
JN006611/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 28.02.2020
JN006611/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 28.02.2020
JN006611/2019-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 28.02.2020
JN006611/2019-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 28.02.2020
JN006611/2019-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 28.02.2020
JN006611/2019-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 28.02.2020
JN006611/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.03.2020
JN006611/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.04.2020
JN006611/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2020
JN006611/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.07.2020
JN006611/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.09.2020
JN006611/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.10.2020
JN006611/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2020
JN006611/2019-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.01.2021
JN006611/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.03.2021
JN006611/2019-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.04.2021
JN006611/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.06.2021
JN006611/2019-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006611/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 184-447542
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA-STANETA MARIBOR
Kersnikova ulica 10
2000
SI
Maribor
Slovenija
Organizatorka šolske prehrane, Ana Veber
ana.veber@osbp.si
+386 22504300
+386 22504311

Internetni naslovi
http://www.o-frs.mb.edus.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sib-mb.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12823
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh, pekovsko pecivo in čajni keksi
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh, pekovsko pecivo in čajni keksi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Izdelki brez laktoze
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelki brez laktoze
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sladoled
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15555000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sladoled
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15110000
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Meso in mesni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutninsko meso in perutninski izdelki
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Perutninsko meso in perutninski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Jajca
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadje in zelenjava
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03220000
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Razna živila
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Razna živila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadni sokovi in voda
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadni sokovi in voda
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadni sirupi
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadni sirupi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Dietna prehrana ostala
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dietna prehrana ostala
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio kruh in pekovsko pecivo
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio kruh in pekovsko pecivo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio mleko
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio mleko
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio mlečni izdelki
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio kefir
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio kefir
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio razna živila
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio razna živila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.10.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.10.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.10.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA-STANETA MARIBOR
Kersnikova ulica 10
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.09.2019   13:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo zasledili, da naročnik želi dostavo vsak dan med 6. in 7. uro.
Predvidevamo, da se je pogoj dnevne dostave oblikoval predvsem za sklope svežega programa kot so kruh, meso ter sadje in zelenjava.
Glede na blago, ki ga dostavljamo imamo ponudniki različno prilagojen način dostave ter smo različno logistično organizirani, nekateri vozijo z mnogo več vozili, nekateri z manj, glede na količino ter tudi vrsto blaga, ki ga dostavljamo.
Zato prosimo naročnika, naj sporoči ali bi mu za sklope živil, ki se hranijo na sobni temperaturi in imajo daljši rok trajanja, zadostovala dostava dvakrat tedensko v dopoldanskem času, gre za sklope kot so:
SKLOP 9: RAZNA ŽIVILA
SKLOP 10: SADNI SOKOVI IN VODA
SKLOP 12: DIETNA PREHRANA - OSTALA
Seveda pa se bomo dobavitelji trudili, da naročnik prejme živila ob medsebojno dogovorjenem času, v izrednih primerih pa poiskali skupno rešitev.
Hvala,
Lep pozdrav,


ODGOVOR
Za omenjene sklope živil (9,10,12) se lahko dostava vrši dvakrat tedensko oz. se naročnik in dobavitelj sproti sporazumno dogovorita.Datum objave: 24.09.2019   13:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature, ki bi bila najboljši možen približek vašim iskanim, in ceno ustrezno preračunamo na iskano enoto mere?
Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi tudi drugačna pakiranja oz. gramature, vendar naj bodo najboljši približek ter vašo težo preračunate na našo enoto.Datum objave: 25.09.2019   09:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri izpolnjevanju razpisne dokumentacije smo opazili, da v obrazcu "3.Izjava" spodaj piše:
"Ponudnik potrdi izjavo z elektronskim podpisom."

Ker se ob oddaji razpisne dokumentacije priloge ne podpišejo z elektronskim podpisom, nas zanima, če lahko vse izjave in vzorec sporazuma podpišemo in žigosamo "fizično" ter skenirane priložimo med ostale priloge na portalu EJN?

Hvala za odgovor,
Lep pozdrav,


ODGOVOR
DaDatum objave: 26.09.2019   08:54
Naročnik obvešča potencialne ponudnike, da odstopanje od navedenih volumnov/teže izdelkov ni dovoljeno pri sklopu 10. Sadni sokovi in voda.

Datum objave: 26.09.2019   08:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Po naših izkušnjah in povratnih informacijah, ki jih dobimo s strani naročnikov, je naročnikom v interesu, da se v primeru dvoma v ustreznost ponujenih izdelkov opravi vzorčenje pred oddajo odločitve o oddaji naročila.

Z vzorčenjem se lahko naročnik izogne kasnejši dobavi neustreznih izdelkov, reklamacijam in nezadovoljstvu zaradi neustreznih izdelkov.
Za ponudnike pa vzorčenje pomeni večjo disciplino ter upoštevanje kakovostnih zahtev naročnika.

V primeru, da se vzorčenje ob dvomu v ustreznost izdelkov ne opravi, niso oškodovani samo neizbrani ponudniki, temveč tudi otroci v vrtcih in šolah, ki zaradi tega lahko dobijo izdelke slabše kakovosti.

Zanima nas torej, ali bo naročnik v primeru dvoma v neustreznost izdelkov (ki ga bo zaznal sam ali ga bo na sum opozoril eden od ponudnikov) ponudnika v fazi analize ponudb pozval k vzorčenju - se pravi k predložitvi fizičnih vzorcev živil, da boste s tem fizično preverili deklaracije in s tem preverili ali ponujeni izdelki dejansko ustrezajo vašim zahtevam?


ODGOVOR
Če bo naročnik menil, da izdelki niso ustrezni, lahko zahteva vzorce blaga.
Ponudnik mora ponuditi blago, ki ustreza razpisani kvalitetei in za to nosi vso odgovornost. Pri tako velikem številu akrtiklov ni mogoče zahtevati za vsak artikel vzorec blaga.Datum objave: 02.10.2019   12:15
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na vprašanja. Hvala že v naprej.

SKLOP 3: IZDELKI BREZ LAKTOZE
4. Sir poltrdi brez laktoze (nad 20 g skupnih maščob) 330 g verjetno ste imeli v mislih minimalno 20% skupnih maščob? Ker 20g skupnih maščob nam ne pove veliko (lahko je na 100g, 300g)?

SKLOP 9: RAZNA ŽIVILA
12. Čaj sadni (različni okusi) pakiran v filter vrečke po cca 2 g (40 g - 50 g) različni čaji različnih okusov imajo različne cene in različno pakiranje. V kolikor želite čaje več okusov razpišite več postavk, ali pa določite samo en okus.
13. Čaj zeliščni pakiran v filter vrečke po cca 2 g (40 g - 50 g) kateri zeliščni čaj želite? Različni zeliščni čaji imajo različno gramaturo in različno ceno.
23. Grisini, različni (150 g - 250 g) naročnika prosimo, da loči postavko na različne okuse, saj se cena izdelkov med seboj razlikuje.
34. Kis jabolčni 1 l prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom, konzervansov in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. Ali lahko ponudimo industrijski jabolčnii kis, ki ima dodane antioskidante, konzervanse in arome. Hvala za pojasnilo.
35. Kis vinski 1 l prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom, konzervansov in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. Ali lahko ponudimo industrijski vinski kis, ki ima dodane antioskidante, konzervanse in arome. Hvala za pojasnilo.
50. Margarina 250 g ali želite margarino za peko ali za namaze?
52. Marmelada jagodna 20 g v razpisni dokumentaciji na strani 19 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse porcijske marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v porcijskem pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
53. Marmelada jagodna 3 kg v razpisni dokumentaciji na strani 19 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse gastro marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v gastro pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
54. Marmelada marelična 20 g v razpisni dokumentaciji na strani 19 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse porcijske marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v porcijskem pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
55. Marmelada marelična 3 kg v razpisni dokumentaciji na strani 19 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse gastro marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v gastro pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
56. Marmelada mešana 20 g v razpisni dokumentaciji na strani 19 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse porcijske marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v porcijskem pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
57. Marmelada mešana 3 kg v razpisni dokumentaciji na strani 19 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse gastro marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v gastro pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
74. Paprika file rumena 4 kg ali lahko ponudimo rdečo papriko?
86. Sladkor vanilja 5x10 g ali naročnik želi, da ceno izdelka podamo na kos 10g ali na zavitek 5x10g?
89. Salni krekerji 250 g ali lahko ponudimo neslane krekerje?
96. Tortilje pšenične, premer 25 cm, pakiranje po 5 tortilij, 305 g ali ceno izdelka preračunamo na 305g? Prosimo za potrditev.

SKLOP 10: SADNI SOKOVI IN VODA
3. Sok jabolko 0,2 l (100 % sadni delež brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, barvil in konzervansov) ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
5. Sok pomaranča 0,2 l (100 % sadni delež brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, barvil in konzervansov) ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
14. Nektar jabolko v steklenički 0,2 l (min. 50 % sadni delež) ali lahko ponudimo sok jabolko s 100% sadnim deležev v STEKLENIČKI, namesto nektarja?

SKLOP 12: DIETNA PREHRANA - OSTALA
1. Kruh - ciabata bela brez glutena, laktoze in mlečnih beljakovin, jajc, oreščkov 200 g (4x50 g) (*enakovredno kotCiabattine Schär) prosimo za potrditev, da ceno izdelka podamo na zavitek 200g.
2. Kruh - bagete bele brez glutena, laktoze in mlečnih beljakovin, jajc, oreščkov 150 g ( 2x75 g) (*enakovredno kot Mini baguetee Schär) prosimo za potrditev, da ceno izdelka podamo na zavitek 150g.
3. Kruh - štručke bele brez glutena, laktoze in mlečnih beljakovin, oreščkov 200 g ( 4x50 g) (*enakovredno kot Bon Matin Schär) prosimo za potrditev, da ceno izdelka podamo na zavitek 200g.
4. Kruh hamburger brez glutena, laktoze in mlečnih beljakovin, jajc, oreščkov 4x75 g (*enakovredno kot Hamburger Schär) prosimo za potrditev, da ceno izdelka podamo na zavitek 300g.
6. Kruh beli brez glutena, laktoze in mlečnih beljakovin, jajc, oreščkov 400 g (*enakovredno kot Pan carre Schär) izdelek Pan carre ne obstaja več. Prosimo za umik.
9. Kruh rustikalni brez glutena, laktoze in mlečnih beljakovin, jajc, oreščkov 450 g (2x225 g) (*enakovredno kot Rustico Schär) prosimo za potrditev, da ceno izdelka podamo na zavitek 450g.
Izdelek 2x225g ne obstaja več, sedaj je mogoče dobiti le 250g pakiranje Rustico Schar. V tem primeru je ena postavka preveč, saj bomo ponudili isti kruh, saj imate isti kruh razpisan pod zaporedno št. 9 in 10.
28. Desert - puding sojin karamela brez glutena in laktoze 230 g (2x115 g) (*enakovredno kot Valsoia) izdelek okus karamela je bil zaradi slabe prodaje umaknjen iz prodaje. Sedaj se lahko dobi samo okus vanilija in čokolada. Povejte katerega ponudimo?

SKLOP 17: BIO RAZNA ŽIVILA
3. Bio marmelada brusnična 3 kg ali lahko ponudimo izdelek okus bio marelica, bio jagoda, bio sliva ali bio malina ali bio jabolko-cimet namesto brusnica?

Lep pozdrav.


ODGOVOR
SKLOP 3: IZDELKI BREZ LAKTOZE
4. Sir poltrdi brez laktoze (nad 20 g skupnih maščob) 20g/100 g oz. 20 %

SKLOP 9: RAZNA ŽIVILA
12. Čaj sadni (različni okusi) pakiran v filter vrečke po cca 2 g (40 g - 50 g) različni čaji različnih okusov imajo različne cene in različno pakiranje. V kolikor želite čaje več okusov razpišite več postavk, ali pa določite samo en okus. Objavljena je sprememba: http://www.sib-mb.si/javna_narocila/911/dokumentacija.html
13. Čaj zeliščni pakiran v filter vrečke po cca 2 g (40 g - 50 g) o. Artikel se odstrani.
23. Grisini, različni (150 g - 250 g). Objavljena je sprememba: http://www.sib-mb.si/javna_narocila/911/dokumentacija.html
34. Kis jabolčni 1 l. Ponudite kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom, konzervansov in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd.
35. Kis vinski 1 l. Ponudite kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom, konzervansov in antioksidantov kot so na primer k- metabisulfit oz. žveplov dioksid itd.
50. Margarina 250 g. Za namaze
52. Marmelada jagodna 20 g. Ponudite izdelek v porcijskem pakiranju.
53. Marmelada jagodna 3 kg. Ponudite izdelek v gastro pakiranju 3 kg.
54. Marmelada marelična 20 g. Ponudite izdelek v porcijskem pakiranju.
55. Marmelada marelična 3 kg. Ponudite izdelek v gastro pakiranju 3 kg.
56. Marmelada mešana 20 g. Ponudite izdelek v porcijskem pakiranju.
57. Marmelada mešana 3 kg. Ponudite izdelek v gastro pakiranju 3 kg.
74. Paprika file rumena 4 kg. Ne, želimo rumeno papriko.
86. Sladkor vanilja 5x10 g. Na zavitek 5x10g.
89. Salni krekerji 250 g. Ne, želimo slane krekerje.
96. Tortilje pšenične, premer 25 cm, pakiranje po 5 tortilij, 305 g. Da

SKLOP 10: SADNI SOKOVI IN VODA
3. Sok jabolko 0,2 l (100 % sadni delež brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, barvil in konzervansov). Ne
5. Sok pomaranča 0,2 l (100 % sadni delež brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, barvil in konzervansov). Ne
14. Nektar jabolko v steklenički 0,2 l (min. 50 % sadni delež). Navedeni deleži v predračunu so minimalni, dovoljena so odstopanja navzgor.

SKLOP 12: DIETNA PREHRANA - OSTALA
1. Kruh - ciabata bela brez glutena, laktoze in mlečnih beljakovin, jajc, oreščkov 200 g (4x50 g) (*enakovredno kotCiabattine Schär). Da
2. Kruh - bagete bele brez glutena, laktoze in mlečnih beljakovin, jajc, oreščkov 150 g ( 2x75 g) (*enakovredno kot Mini baguetee Schär). Da
3. Kruh - štručke bele brez glutena, laktoze in mlečnih beljakovin, oreščkov 200 g ( 4x50 g) (*enakovredno kot Bon Matin Schär). Da
4. Kruh hamburger brez glutena, laktoze in mlečnih beljakovin, jajc, oreščkov 4x75 g (*enakovredno kot Hamburger Schär). Da
6. Kruh beli brez glutena, laktoze in mlečnih beljakovin, jajc, oreščkov 400 g (*enakovredno kot Pan carre Schär) izdelek Pan carre ne obstaja več. Prosimo za umik. Izdelek umikamo iz predračuna.
9. Kruh rustikalni brez glutena, laktoze in mlečnih beljakovin, jajc, oreščkov 450 g (2x225 g) (*enakovredno kot Rustico Schär). Da
Izdelek 2x225g ne obstaja več, sedaj je mogoče dobiti le 250g pakiranje Rustico Schar. V tem primeru je ena postavka preveč, saj bomo ponudili isti kruh, saj imate isti kruh razpisan pod zaporedno št. 9 in 10. Izdelek pod 10 se odstrani.
28. Desert - puding sojin karamela brez glutena in laktoze 230 g (2x115 g) (*enakovredno kot Valsoia). Ponudite okus čokolada.

SKLOP 17: BIO RAZNA ŽIVILA
3. Bio marmelada brusnična 3 kg. Naročnik želi bio brusnično marmelado.
Datum objave: 03.10.2019   09:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za odgovore na zastavljena vprašanja

KLOP 9: RAZNA ŽIVILA

24. Kakav instant (25 % manj masten kakav, 2,5 % kakavovega masla) 2,5 kg (*enakovredno kot Benquick) -ali lahko ponudimo manjmasten kakav 25% ki vsebuje 10-12% kakavovega masla?
29. Karamele sadne žvečljive 1 kg (*enakovredno kot Softi)-ali lahko ponudimo pakiranje 150g ker je cenovno ugodnejše (dovoljeno je odstopanje na portalu).
48. Krispi kruhki, različni 150 g-Ali lahko ponudimo kruhke kateri so cenovno ugodnejši in pakirani
52. Marmelada jagodna 20 g-ali lahko ponudimo džem ki je pakiran 100kosov *25g in so v kartonu mešani okusi, med njimi tudi jagoda
65. Namaz kakavov z lešniki dvobarvni (2,5 kg - 3 kg) Ali lahko ponudimo enobarvni namaz z lešniki in kakavom? V nasprotnem primeru dovolite da ponudimo pakiranje 750g( dovoljeno odstopanje -portal)
73. Paprika file rdeča 1 kg-Ali lahko ponudimo papriko rdečo celo, oziroma ali lahko ponudimo pečeno papriko?
78. Pašteta tunina otroška brez konzervanskov, ojačevalcev okusa in glutena 45 g (*enakovredno kot Argeta Junior)-ali lahko ponudimo pašteto brez konzervansov in glutena 50g,na njej pa ni navedeno da je otroška pašteta.
82. Riž okroglozrnati (za mlečni riž) 1 kg-Ali lahko ponudimo pakiranje 5kg(dovoljeno odstopanje)
96. Tortilje pšenične, premer 25 cm, pakiranje po 5 tortilij, 305 g-ali ,lahko ponudimo pakranje 18kosov premera 25cm.
102. Začimba poper črni mleti 600 g-ali lahko ponudimo pakiranje 1kg
SKLOP 10: SADNI SOKOVI IN VODA
14. Nektar jabolko v steklenički 0,2 l (min. 50 % sadni delež)-ali lahko ponudimo sok jabolko kateri ima višji sadni delež?

ODGOVOR
24. Kakav instant (25 % manj masten kakav, 2,5 % kakavovega masla) 2,5 kg (*enakovredno kot Benquick) - Ne
29. Karamele sadne žvečljive 1 kg (*enakovredno kot Softi)- Želimo pakiranje po 1 kg. V primeru, da nam takšnega pakiranja ne morete ponuditi, nam ponudite pakiranje, ki je najboljši približek našim zahtevam ter težo preračunate na našo enoto.
48. Krispi kruhki, različni 150 g- Ne
52. Marmelada jagodna 20 g- Ne
65. Namaz kakavov z lešniki dvobarvni (2,5 kg - 3 kg) Zahtevamo namaz kakavov z lešniki dvobarvni in ne enobarvnega. V primeru, da nam takšnega pakiranja ne morete ponuditi, nam ponudite pakiranje, ki je najboljši približek našim zahtevam ter težo preračunate na našo enoto.
73. Paprika file rdeča 1 kg- Ne
78. Pašteta tunina otroška brez konzervanskov, ojačevalcev okusa in glutena 45 g (*enakovredno kot Argeta Junior)- Lahko ponudite 50 g tunino pašteto, na kateri ni navedeno, da je otroška, vendar mora biti brez konzervansov, ojačevalcev okusa in glutena.
82. Riž okroglozrnati (za mlečni riž) 1 kg- Da
96. Tortilje pšenične, premer 25 cm, pakiranje po 5 tortilij, 305 g- Da
102. Začimba poper črni mleti 600 g- Da

SKLOP 10: SADNI SOKOVI IN VODA
14. Nektar jabolko v steklenički 0,2 l (min. 50 % sadni delež)- DaDatum objave: 03.10.2019   09:22
VPRAŠANJE
Ali naročnik ne potrebuje zamrznjenih živil (sadje, zelenjava, ribe)?

ODGOVOR
Ne, ker ima šola razdelilno kuhinjo.Datum objave: 08.10.2019   14:55
VPRAŠANJE
Spoštovani!

SKLOP 16: RAZNA ŽIVILA
Pod zaporedno št. 3-11 zahtevate čaje v verigah. Ali lahko ponudimo izdelek, ki je sicer identičen zahtevanemu, ampak so te gastro vrečice že predhodno narezane na posamezne vrečke. Prosimo za dovoljenje, da tak artikel ponudimo?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
DaDatum objave: 08.10.2019   14:58
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop 9: Razna živila
107. Čaj jagoda pakiran v filter vrečke po cca 2 g (40g) - saj lahko ponudimo izdelek čaj jagoda-vanilija?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Da.Datum objave: 08.10.2019   14:59
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Sklop 9: Razna živila
24. Kakav instant (25 % manj masten kakav, 2,5 % kakavovega masla) 2,5 kg (*enakovredno kot Benquick) - prosimo, da spremenite opis v minimalno 25% manj mastnega kakava in minimalno 2,5% kakavovega masla.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Ponuditi je treba kakav instant z minimalno 25% manj mastnega kakava in minimalno 2,5% kakavovega masla.Datum objave: 08.10.2019   15:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je cena konfekcioniranega mesa in izdelkov enaka ceni mesa in izdelkov v kosu?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Ni zahtevano.Datum objave: 08.10.2019   15:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas:

SKLOP 5: MESO IN MESNI IZDELKI
4. Sveža svinjska riba, v kosu - Ali je mišljena svinjska pljučna?
5. Sveža svinjska riba, zrezki - Ali je mišljena svinjska pljučna?
6. Sveža svinjska zarebernica - Kaj je mišljeno tu? Ali je v kosu ali razrezano?
8. Sveže mleto meso, mlada govedina, max 20 % maščobe - Ali je plečeta ali iz stegna?
16. Suha salama, narezana - Po kateri vrsti salame konkretno povprašujete?
18. Delikatesna šunka, narezana - Po kateri šunki konkretno povprašujete: šunka v ovitku ali kaj drugega?

SKLOP 6: PERUTNINSKO MESO IN PERUTNINSKI IZDELKI
1. Piščančja bedra - Ali je mišljen zgornji in spodnji del skupaj s kostjo in kožo?
3. Piščančja stegna - Ali je mišljen samo zgornji del s kostjo in kožo?
9. Piščančji file, kocke - Ali so iz prsnega dela?
12. Piščančji ražnjiči - Ali so z zelenjavo?
18. Piščančje prsi v ovoju (narezano) - Ali je mišljena salama?
21. Puranje prsi v ovoju (narezano) - Ali je mišljena salama?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR
SKLOP 5: MESO IN MESNI IZDELKI
4. Želimo svinjski file oz. ribico.
5. Želimo svinjski file oz. ribico, zrezki.
6. Želimo kare oz. zarebernico v kosu.
8. Iz plečeta.
16. Enakovredno ogrski salami.
18. Šunka v ovitku.

SKLOP 6: PERUTNINSKO MESO IN PERUTNINSKI IZDELKI
1. DA
3. DA
9. DA
12. DA
18. DA
21. DA
Datum objave: 10.10.2019   10:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji navajate, da morajo biti računu priložene podpisane dobavnice. Dne, 15.10.2015 je Ministrstvo za finance RS, Uprava RS za javna plačila objavilo obvestilo v zvezi z novostmi pri izmenjavi e-računov z javnim sektorjem. Prilaganje dobavnice k računu (skeniranje in pripenjanje k e-računu) ni v skladu z izmenjavo elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi RS za javna plačila (v nadaljevanju Pravilnik). Po veljavnem pravilniku (pričel je veljati s 09.10.2015, uporabljalo pa se ga bo od 01.01.2016) je obvezen podatek na e-računu številka navedene dobavnice, katero dobavitelji navajamo na vsakem e-računu, tako, da v tej zadevi ne vidimo smisla in vas prosimo, da jo črtate iz okvirnih sporazumov.
Kot dobavitelj vedno ob dostavi pustimo naročniku 2 izvoda (enega za kuhinjo in enega za finančno službo), en izvod pa ostane nam.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Se upošteva.Datum objave: 10.10.2019   14:34
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali lahko ponudimo pri artiklu
3. Bio marmelada brusnična 3 kg
kakšen drug okus? Izdelek ima samo en ponudnik v Sloveniji.
Naročnika prosimo, da pusti možnost, da se na ta sklop prijavi več ponudnikov.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Želimo bio brusnično marmelado, kot smo navedli.