Dosje javnega naročila 006445/2019
Naročnik: ŽALE Javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana
Storitve: odvoz in predelava betona
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006445/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.09.2019
JN006445/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN006445/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006445/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ŽALE Javno podjetje, d.o.o.
Med hmeljniki 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Jurij Perger, Uprava - tajništvo
jurij.perger@zale.si
+386 14201700
+386 14201721

Internetni naslovi
http://www.zale.si/sl/Javni_razpisi/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zale.si/sl/Javni_razpisi/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12759
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
Komunalna dejavnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: odvoz in predelava betona
Referenčna številka dokumenta: JNMVP-0010/2019-S-POG
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
odvoz in predelava betona
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ŽALE, d.o.o. Tomačevska 2, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
odvoz in predelava betona
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.10.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.10.2019   12:01
Kraj: Portal EJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.10.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.09.2019   11:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim, če lahko bolj podrobno opišete način prevzema betona:
* kakšen način nakladanja ste izvajali do sedaj (kontejner, avtodvigalo ali z bagrom)
* količina enkratnega prevzema betona
* lokacija dostopa in z kakšnimi vozili je dovoljeno dostopiti
* od česa nastane ta višek betona katerega je potrebno odpeljati

saj lahko le tako definiramo ceno prevzema.

hvala in lp.

ODGOVOR

* kakšen način nakladanja ste izvajali do sedaj (kontejner, avtodvigalo ali z bagrom):
Odpadki so v razsutem stanju, nakladanje mora zagotoviti ponudnik sam, s svojimi delavci in stroji, na svoje stroške, ki morajo biti vkalkulirani v ceno na kg. Delno se nalaga s stroji, delno pa ročno.

* količina enkratnega prevzema betona:
Količina ni definirana, prilagaja se potrebam naročnika in rokom, ki jih vsakokrat določi naročnik.

* lokacija dostopa in z kakšnimi vozili je dovoljeno dostopiti:
Lokacija dostopa je ob pokopališču Žale, praviloma se je zaradi odklepanja in zaklepanja dostopa do deponije potrebno za dostop vnaprej dogovoriti z naročnikom za točen datum in uro. Dostop je možen s tovornjakom.

* od česa nastane ta višek betona katerega je potrebno odpeljati:
Gre za ostanke nagrobnih obeležij (spomenikov z napisi, robnikov, vaz, podložnega betona) in žarnih niš.

Lep pozdrav,
ŽALE, d.o.o.