Dosje javnega naročila 001900/2019
Naročnik: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava in montaža tehničnega varnostnega sistema elektroenergetskih objektov družbe ELES - 2 sklopa
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 545.545,35 EUR

JN001900/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 29.03.2019
JN001900/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2019
JN001900/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2019
JN001900/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 01.10.2019
JN001900/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001900/2019-F01 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) 2019/S 190-463100

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javnanarocila@eles.si
+386 14743000
+386 14742502

Internetni naslovi
http://www.eles.si
http://www.eles.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža tehničnega varnostnega sistema elektroenergetskih objektov družbe ELES - 2 sklopa
Referenčna številka dokumenta: MAP2019/0059
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35120000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža tehničnega varnostnega sistema elektroenergetskih objektov družbe ELES« po sklopih:
- SKLOP A: Dobava in montaža tehničnega varnostnega sistema elektroenergetskih objektov za RTP Kidričevo in RTP Maribor;
- SKLOP B: Dobava in montaža tehničnega varnostnega sistema ostalih elektroenergetskih objektov za RTP Kleče, RTP Beričevo, RTP Cerkno, RTP Brestanica in RTP Krško.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 447.168,32 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov:  sklop A: Dobava in montaža tehničnega varnostnega sistema elektroenergetskih objektov za RTP Kidričevo in RTP Maribor
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
sklop A: Dobava in montaža tehničnega varnostnega sistema elektroenergetskih objektov za RTP Kidričevo in RTP Maribor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Garancija do vključno 24 m0
Garancija do vključno 36 m10
Garancija nad 36 m20

Merilo stroškov:
imeponder
Ponudbena cena80

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov:  SKLOP B: Dobava in montaža tehničnega varnostnega sistema ostalih elektroenergetskih objektov za RTP Kleče, RTP Beričevo, RTP Cerkno, RTP Brestanica in RTP Krško.
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP B: Dobava in montaža tehničnega varnostnega sistema ostalih elektroenergetskih objektov za RTP Kleče, RTP Beričevo, RTP Cerkno, RTP Brestanica in RTP Krško
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Garancija do 24 m0
Garancija do 36 m10
Garancija nad 36 m20

Merilo stroškov:
imeponder
Ponudbena cena80

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN001900/2019-E01
Številka obvestila v UL: 2019/S 064-149919
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 27.03.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov:  sklop A: Dobava in montaža tehničnega varnostnega sistema elektroenergetskih objektov za RTP Kidričevo in RTP Maribor

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
30.08.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
A KODA PLUS, tehnična oprema objektov d.o.o.
Celovška cesta 175
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 199.416,65 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 151.027,87 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
delna dobava opreme tehničnega varnostnega sistema in pomoč pri zagonu
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov:  SKLOP B: Dobava in montaža tehničnega varnostnega sistema ostalih elektroenergetskih objektov za RTP Kleče, RTP Beričevo, RTP Cerkno, RTP Brestanica in RTP Krško.

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
30.08.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
A KODA PLUS, tehnična oprema objektov d.o.o.
Celovška cesta 175
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 318.909,50 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 296.140,45 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
delna dobava opreme tehničnega varnostnega sistema in pomoč pri zagonu
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.09.2019