Dosje javnega naročila 006588/2019
Naročnik: NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana
Blago: Prenova sekundarne lokacije za infrastrukturo eZdravje v Mariboru
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 482.781,61 EUR

JN006588/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.09.2019
JN006588/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2019
JN006588/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.11.2019
JN006588/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006588/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 183-445126
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE
Trubarjeva cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Nacionalni inštitut za javno zdravje, ga. Liljana Petruša
javna.narocila@nijz.si
+386 56630800
+386 56630808

Internetni naslovi
http://www.nijz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.nijz.si/sl/nijz/javna-narocila/prenova-sekundarne-lokacije-za-infrastrukturo-ezdravje-v-mariboru

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12791
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova sekundarne lokacije za infrastrukturo eZdravje v Mariboru
Referenčna številka dokumenta: 76K100919
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup opreme za dograditev obstoječe IT infrastrukture »Prenova in dograditev DRC lokacije« in vključuje predviden obseg:
Lot 1: prenova in dograditev data center infrastrukture (diskovna polja in strežniške rezine);
Lot 2: prenova in dograditev omrežne, varnostne infrastrukture (mrežna oprema in delilniki mrežnega bremena).
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 409.836,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72222300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: V razpisni dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup opreme za dograditev obstoječe IT infrastrukture »Prenova in dograditev DRC lokacije«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 409.836,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.10.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.10.2019   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.10.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE
Trubarjeva cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.09.2019   10:32
VPRAŠANJE
zakaj so zahteve popolnoma prirejene proizvajalcu HP; kar nakazuje da bo naročnik ponovno plačal trojni znesek realne vrednosti ?

ODGOVOR

Spoštovani,
kot je že navedeno v specifikacij:
Obstoječa naročnikova oprema v data center infrastrukturi temelji na opremi proizvajalca Hewlett-Packard Enterprise, za katero ima naročnik zagotovljene strokovnjake. V okolju je 99% opreme proizvajalca Hewlett-Packard Enterprise.

Naročnik za svoje potrebe že poseduje strežniške rezine HPE BL460 in pripadajoča ohišja za strežniške rezine HPE BladeSystem c7000 ter diskovno polje HPE 3PAR 8200. Za potrebe neprekinjenega poslovanja in povečevanja diskovnih kapacitet na DRC Maribor bo naročnik po potrebi strežniške rezine prestavljal med ohišji, torej morajo biti nove strežniške rezine združljive z obstoječimi strežniškimi rezinami oziroma obstoječimi ohišji za strežniške rezine. Naročnik za diskovni podsistem na lokaciji v Ljubljani že uporablja HPE 3PAR 8200 zato mora biti diskovni podsistem za lokacijo Maribor popolnoma kompatibilen z obstoječim.