Dosje javnega naročila 006452/2019
Naročnik: OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Stara cesta 13, 1356 Dobrova
Gradnje: VZDRŽEVANJE JAVNIH VODOVODNIH SISTEMOV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 50.903,28 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006452/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.09.2019
JN006452/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.10.2019
JN006452/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2019
JN006452/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.12.2019
JN006452/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2019
JN006452/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 09.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006452/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC
Stara cesta 13
1356
SI
Dobrova
Slovenija
Sandra Bizjan
info@dobrova-polhovgradec.si
+386 13601811
+386 13601805

Internetni naslovi
http://www.dobrova-polhovgradec.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.s-procurement.si
ESPD: http://www.s-procurement.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://www.s-procurement.si
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: VZDRŽEVANJE JAVNIH VODOVODNIH SISTEMOV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema tekoče vzdrževanje in interventna dela v primeru okvar na javnih vodovodnih sistemih na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec. Predmet naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu »OBR-Ponudbeni predračun«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Območje KS Dobrova
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Dobrova-Polhov Gradec
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema tekoče vzdrževanje in interventna dela v primeru okvar na javnih vodovodnih sistemih na območju KS Dobrova. Predmet naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu »OBR-Ponudbeni predračun«.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Območje KS Polhov Gradec
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Dobrova-Polhov Gradec
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema tekoče vzdrževanje in interventna dela v primeru okvar na javnih vodovodnih sistemih na območju KS Polhov Gradec. Predmet naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu »OBR-Ponudbeni predračun«.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Območje KS Črni Vrh
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Dobrova-Polhov Gradec
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema tekoče vzdrževanje in interventna dela v primeru okvar na javnih vodovodnih sistemih na območju KS Črni Vrh. Predmet naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu »OBR-Ponudbeni predračun«.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Območje KS Šentjošt
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Dobrova-Polhov Gradec
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema tekoče vzdrževanje in interventna dela v primeru okvar na javnih vodovodnih sistemih na območju KS Šentjošt. Predmet naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu »OBR-Ponudbeni predračun«.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.10.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.10.2019   11:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v okviru informacijskega sistema »S-Procurement«.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje bo potekalo tako, da bo naročnik ponudbe odprl v okviru informacijskega sistema »S-Procurement« po uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb. V okviru odpiranja ponudb se ponudbe dešifrirajo in so podatki iz vsebine ponudb dostopni naročniku. Ponudnikom, ki so oddali ponudbe bo posredovan zapisnik o odpiranju ponudb v okviru sistema »S-Procurement«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.09.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.10.2019   12:38
VPRAŠANJE
OBR-Ponudbeni predračun
Predlagamo dodatno postavko Dežursto (cena/mesec)
Ostale postavke so odvisne od količine dela, ki bo opravljeno. Za nas pa bo strošek dežurstva fikna postavka, saj bo potrebno dežurstvo našim zaposlenim plačati v vsakem primeru, če se delo izvaja ali ne.

ODGOVOR
Naročnik dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali OBR-Ponudbeni predračun ne bo spremenil. Ponudniki morajo vse stroške, vključno z dežurstvom, skladno z določili iz vzorca pogodbe, vključiti v ponujene cene.