Dosje javnega naročila 006612/2019
Naročnik: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: nakup dveh strežnikov za oddaljene lokacije (Koper, Maribor)
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 55.268,15 EUR

JN006612/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.09.2019
JN006612/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.11.2019
JN006612/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.12.2019
JN006612/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006612/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 184-447393
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Komercialna služba, Janez Batič
janez.batic@rtvslo.si
+386 14752196
+386 14752186

Internetni naslovi
http://www.rtvslo.si/razpisi

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.rtvslo.si/razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12770
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni zavod


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: nakup dveh strežnikov za oddaljene lokacije (Koper, Maribor)
Referenčna številka dokumenta: JN-B0885
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48800000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
nakup dveh strežnikov za oddaljene lokacije (Koper, Maribor)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48800000
48820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
nakup dveh strežnikov za oddaljene lokacije (Koper, Maribor)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Ponudnik (gospodarski subjekt) mora imeti veljavno registracijo in vsa potrebna dovoljenja pristojnih organov za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Po dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi - na podstrani JAVNA NAROČILA-PUBLIC PROCUREMENT pod oznako javnega naročila JN-B0885

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.10.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.10.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.10.2019   09:00

Dodatne informacije:
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je brezplačno dostopna na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi - na podstrani JAVNA NAROČILA-PUBLIC PROCUREMENT pod oznako javnega naročila JN-B0885. Na tej strani bodo objavlje ne tudi morebitne spremembe dokumentacije, zato morajo ponudniki spremljati objave na tej spletni strani.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.09.2019   12:42
VPRAŠANJE
Pri tehničnih specifikacijah za strežnik zahtevate možnost nadgradnje do 30 trdih diskov 2,5 brez dodatnega zunanjega ohišja. Ali lahko ponudimo strežnik, ki je razširljiv do 28 trdih diskov 2,5 inch brez dodatnega zunanjega ohišja?

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 02.10.2019   13:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Ali lahko namesto Xeon Gold 6130 2,3 16C ponudimo procesor novejše generacije Xeon Gold 5218 2.3 16C?
2. Poleg tega nas še zanima, ali je mišljeno, da potrebujete v vsakem strežniku po dve 10G SFP+ kartici ali je dovolj v vsakem po ena 2 portna kartica?

Hvala.

LP

ODGOVOR
1. NE. Ponudnik mora ponuditi procesor, ki je zahtevan v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
2. Da. Naročnik zahteva dva porta. Ponudnik lahko ponudi dva porta tudi na eni 10g kartici.


VPRAŠANJE
1. Pri tehničnih specifikacijah za strežnik zahtevate možnost nadgradnje do 30 trdih diskov 2,5 brez dodatnega zunanjega ohišja. Ali lahko ponudimo strežnik, ki je razširljiv do 28 trdih diskov 2,5 inch brez dodatnega zunanjega ohišja?
________________________________________________________________________

2. Ponudniku s prvega vprašanja ste odgovorili, da dokumentacije ne boste spreminjali, vendar s tem omejujete izbor na enega samega ponudnika. Vljudno prosim, da spremenite tehnično zahtevo, ki ne vpliva na delovanje sistema.

ODGOVOR
1. Ne. Ponudnik mora ponuditi opremo, ki jo zahteva naročnik.
2. Naročnik ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 17.10.2019   13:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zahtevani minimalni garancijski rok za strežnika je 5 let. Zahtevana je garancija oz. podpora proizvajalca in ponudnika. Predvidevamo, da moramo ponudniki vključiti podporo proizvajalca z rokom za odprave napake do 6 ur od prijave napake in da se le-to lahko preveri na spletni strani proizvajalca za ponujeno strojno opremo (2x strežnik). Prosimo za potrditev.

Za odgovor se vnaprej zahvaljujemo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik potrjuje vaše navedene ugotovitve.