Dosje javnega naročila 006470/2019
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup in vzdrževanje Co2 laserja.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006470/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.09.2019
JN006470/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006470/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Borut Ludwig Benčina
borut.ludwig.bencina@kclj.si
+386 15221250

Internetni naslovi
https://www.kclj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/324688/RD_Nakup_in_preventivno_vzd.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12780
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup in vzdrževanje Co2 laserja.
Referenčna številka dokumenta: 845080102-077-19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33169100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup in preventivno vzdrževanje Co2 laserja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33169100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center
II.2.4 Opis javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.10.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.10.2019   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.09.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.09.2019   10:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali lahko ponudimo demo CO2 laser z veljavno garancijo in ki ustreza vsem strokovnim zahtevam?

Lep pozdrav.

ODGOVOR št 1 na vprašanje z dne 19.09.2019 12:59

DA
Datum objave: 26.09.2019   11:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
na podlagi tehnične specifikacije predvidevamo, da imate namen kupiti CO2laser moči 30W?
Istočasno vas pozivamo, da umaknete točko 19 Tehničnih specifikacij laserja, saj je več kot očitno, da takšni zahtevi lahko ugodi le en proizvalajec. Vsak proizvajalec ima namreč svoje kalupe in posledično dimenzije. Te (dimenzije) pa za delovanje in uporabo laserja Niso Relevantne.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR št 2 na vprašanje z dne 23.09.2019 13:09

Naročnik umika točko 19

Datum objave: 26.09.2019   11:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pri pregledu tehnične dokumentacije smo opazili zahtevo za uporabo fibra za večkratno uporabo. Zahteva je nelogična, saj omejuje uporabo fibra na do 5 krat.
Logično bi bilo, da se določi minimalno število uporabe fibra, saj v primeru, da se fiber lahko uporablja tudi večkrat (npr. 6x), nihče ne omejuje menjave fibra po 5 uporabah.
Vsekakor pa je za ceno posega pomembno ali se fiber lahko uporabi samo 5x ali celo 20 krat!!!
Prosimo za ustrezno obrazložitev in/ali popravek zahtev.


ODGOVOR št 3 na vprašanje z dne 23.09.2019 13:38
Mišljena je uporaba fibra najmanj 5x
Datum objave: 26.09.2019   11:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,
kot ponudnik svetovno priznanega proizvajalca različnih laserjev nam nekatere postavke iz tehničnih specifikacij niso popolnoma jasne, zato prosimo da nam jih razložite.

1. Pod točko 1 in 2 tehničnih specifikacij zahtevate CO2 laser z dvojnim izhodom - za prosti žarek in fiber. Zanima nas ali je naročnik kot alternativo, pripravljen sprejeti dve napravi, kjer bi ena bila CO2 laser z artikulirano roko- prostim žarkom, za potrebe endoskopskih operacija pa bi ponudili Diodni laser z uporabo fibrov. Menimo namreč, da bi tako naročnik pridobil več funkcionalnosti in fleksibilnosti. Ob tem bi lahko po potrebi istočasno uporabljal dve napravi v dveh različnih prostorih?

2. V točki 5 navajate da želite nastavek za zdravljenje stresne inkontinence in pomlajevanje nožnice. Zanima nas ali resnično nameravate uporabljati ta nastavek za Pomlajevanje nožnice in zdravljenje atrofije (kot naknadno navajeate v točki 44), ali zgolj SUI? praviloma so prej navedeni posegi samoplačniški in ne sodijo (po našem poznavanju) med plačane posege s strani zdravstvene zavarovalnice. Medtem ko se za zdravljenje SUI uporabljajo tudi druge metode.
Ob tem nas zanima ali vam je poznano, da opravljenje navedenih posegov s CO2 laserjem ni odobreno s strani FDA. (vemo da se nahajamo v Evropi in imamo drugačna pravila, vendar je FDA dobra refernčna ustanova. Obstaja veliko strokovnih člankov zakaj je temu tako.) Za navedene posege naj bi bile bolj primerne druge vrste laserjev (npr. Er:Yag (erbij), saj naj bi imeli boljši učinek in širše ter dolgotrajnejše delovanje). Prosimo tudi za razlago, katere posege dejansko nameravate opravljati, oz umaknitev te zahteve.

3. Zanima nas tudi dejanska zahtevana moč laserja, saj za uporabo v ginekologiji načeloma nikoli ne presega 25W?

4. Prosimo bolj točno predelite točko 15 tehničnih specifikacij. Sicer razumemo da naj bi bila ta zahteva takšna, da je najprej naveden fiber, nato pa artikulirana roka. Običajno se sicer določijo minimalne in ne točne zahteve (npr. min. 7 spojev, min. 100cm....). prosimo opredelite se glede navedenega vprašanja.

5.zahtevate tako fibre za enkratno uporabo kot fibre za večkratno. Pojasnite katere fibre boste dejansko uporabljali in za kakne nameme (ločeno za kaj večkratne in za kaj enkratne)?

6. v točki 32 navajate dvojno odzračevanje. Ta del razumemo kot del, kjer je tehnično govora o hlajenju (zato odvajanje zraka) v kolikor ni tako ustrezno spremenite zahteve in dokumentacijo!
Zahtevate dvojno odzračevanje, večina proizvajalcev pa uporablja že sodobnejše metode in tehnike in tega ne potrebuje, saj imajo bolj učinkovite tehnološke rešitve. Predlagamo da spremenite dokumentacijo v tem delu na: Ustrezno odzračevanje ( lahkko je dvojno ali enojno.).

7. Ali potrebujete t.i.Coupler za laparoskope? če da, katere laparoskope uporabljate?
V točki 27 navajate adapter za poravnavo snopa. Prosimo za obrazložitev zahteve, ali govorimo (kot mi razumemo) o adapterju za poravnavo žarka iz artikulirane roke(prostega žarka)?V kolikor je tako, menimo da zahteva nima smisla, saj se Prosit žarek in njegova uporaba s (takšnim) nastavkom in uporaba fibra medsebojno ne dopolnjujeta, ampak zamenjujeta. Fibre zahtevate ravno zaradi možnosti dostopa do težje dostopnih delov, ker se ukrivljajo ....

8. Zanima nas kako nameravate izvajati kontroliran odvod dima. Ali mora biti v ponudbi vključen tudi integriran Smoke Evakuator ali nameravate uporabljati lastnega? v primeru lastnega ne razumemo zakaj takšna zahtevam saj se to izvaja z obstoječim odvajevalcem dima, ki se ga zgolj priključi na laser?

9. V točki 39 omenjate kolposkopske posege, v točki 43 pa možnost uporabe različnih mikroskopov in kolposkopov. Seveda imajo to možnost načeloma vsi laserji, potreben je le nastavek-adapter. V kolikor nameravate uporabljati obstoječo opremo navedite tip in znamko opreme, da lahko ponudimo ustrezen adapter ali izbrišite zahtevo.

10. v Točki 40 zahtevate DIG nastavek za uporabo z Robotom DaVinci. Zadevo smo preiskali na internetu in nastavka, za katerega se bi na splošno uporabljalo takšno ime nismo našli. Predvidevamo, da gre za Ime proizvoda proizvajalca laserja, zato se nam zdi zahteva nekorektna v takšni obliki. Pričakujemo popolno pojasnitev zahteve z alternativnimi rešitvami ali njen umik. Še posebej, ker po se našem vedenju robot ki ga ima naročnik ne uporablja za ginekološke in laparoskopske posege.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR št 4 na vprašanje z dne 24.09.2019 09:48

Ad 1: Najpej in uvodoma. Obstojata dva tipa: Co2 in Erbi. Od nekdaj smo za prekanceroze na dnevni kliniki uporabljali Co2in sicer firme Lumenis. Ko se je aparat pokvaril (zaradi dotrajanosti) je bilo potrebno zaradi kontinuitete dela takoj najti zamenjavo. To žal ni šlo. Nasataja je čakalna vrsta. Vedeti je treba da čakalna vrsta pri prekancerozah pomeni da te lahko prehajao v pravi rak, kar je velika »usluga« za paciente. Glede na to da imamo tak sistem kot ga imamo (statut) vsi nerešljivi problemi končajo pri strokovnem direktorju. Torej sem se po svojih močeh zavzel, da najdemo eno od opcij za čimprejšnje nadaljevanje kliničnega dela. Ker je aparat te firme bil dobro sprejet, kolegi so poznali in znali z njim rokovati (nobeno dodatno usposabljanje, tečaji, delavnice in posledični stroški odpadejo) sem predlagal enak aparat. Ker je bil prejšnji aparat star model so nam razumljivo ponudili nov tip aparata z dodatnimi opcijami. Izstopata dve: fibra za laparaskopsko in robotsko operiranje najtežjih ginekoloških bolnic in zdravljenje kožnega obolenja vulve lihen sklerosus.Druga uporaba je pri zdravljenju stresne urinske inkontinence. Zavajujoče (tržno uspešno) tržijo to kot pomlajevanje nožnice kar je naravnost smešno. Gre za stabilizacijo/učvrstitev struktur medeničnega dna kar omili težave pri hipermobilnosti vratu sečnega mehurja s sposledično stresno urinsko inkontinenco.Pripominjam, da je v svetovnem merilu prva randomizirana raziskava o uporabi laserja narejena na naši kliniki, publicirana v Evropski ginekološki reviji. Drži tudi da je Evropa v tem zdravljenju zadržana, razmahnilo pa se je v ZDA in Aziji. FDA v ZDA še razmišlja Kanadska agenicija pa je že potrdila uporabo laserja za inkontinenco in lihen. Je pa res da je to navedeno, narejeno z Erbi laserjem, ki je proizvod firme Fotona. Ta aparat imamo na kliniki na reverz. V svetu je krvoločno tekmovanje kateri pristop v ginekologiji je boljši CO2 ali Erbi. Prijavljene smo imeli terciarrne projekte z Erbi Fotono laserrjem. Naše strokovne usmeritve so, da ne moremo favorizirati ene firme in smo se odločili da za prekaceroze nadaljujemo uporabljati Co2. Hkrati načrtujemo primerjalno, randomizirano prospektivno študijo kjer bomo primerjali uspešno, prednost in varnost CO2 in Erbi laserja.
Ad2: V literaturi ni dokončneo razjasnjeno, da bi bil Erbi laser bolj primeren. Zagovorniki in literatura trdijo da je CO2 učinkovitejši. Kot terciarna ustanova, ki je neodvisna od proizvajalcev želi primerjalno študijo, ki bi bila tudi sicer prva v svetu.
Da postopki sedaj niso plačani ne pomeni, da ni indikacije, da bi to metodo predstavili v potrditev Zdravstenemu svetu kot širitev programa. Primerljive metode zdravljenja stresne urinske inkontinence so večinoma kirurške in se tozadevno težko primerjajo z fototermalno terapijo z laserjem. Kar se tiče zdravljenja bolezni lihen sklerosus je alternativa lokalno mazanje z kortikosteroidi. Ta terapija ima svoje stranske učinke in ni optimalna. Eden od prvih člankov o uspešnosti zdravljenja lihen sklerosus smo naredili na kliniki skupaj z zasebnim cenrom Juna, ki se ukvarja z lasersko terapijo. Torej je samo vprašanje časa kdaj bomo to zdravljenje uvrstili v nplačane storitve.
Ad3: Višje energije so potrebne za laparoskopske operacije, zaradi koagulacije. Single pulse 5-40W, continuous wave: 5-40W, Repeat pulse 5-40W.
Ad4: Pomembno je, da sta dva ločena izhoda na enem laserju, torej fibra in artikulirana roka.
Ad5: Fibre bodo uporabljene šele potem, ko bodo naši kiurgi usposobljeni za tovrstno kirurško tehniko. Ginekološka klinika je PRVA v kliničenm centru (pred VSEMI ostalimi klinikami) uvedla laparaskopsko operiranje. Začelo se je na KO za reprodukcijo in sicer pri t.im sterilnostnih operacijah. Danes večji delež teh bolnic zajame OBMP program. Operiramo bolnice z napredovalo endometriozo. Ker so to ženske,ki še niso rodile in nezdravljene lahko končajo z težkim radikalnimi operaciji v kasnejšem starostnem obdobju je toliko bolj pomembno, da jim omogočimo najoptimalnejšo obravnavo. Poleg endometrioze je problem rkavih obolenj v reproduktivnem obdobju, ki zahtevajo minimalno invazivno kirurški pristop predvsem zaradi ohranitve reproduktivne sposobnosti. Razumljivo bomo v začetnem obdobju uporabljali samo fibre za večkratno uporabo.
Ad6: Se strinjam in spremenimo na :ustrezno odzračevanje. Bi bilo preobširno če začnem analizo tega vprašanja.
Ad7:Poravnava snopa v artikulirani roki ni pri vseh laserjih avtomatična in jih je potrebno manualno uravnavati, kar lahko ima za posledico razpršeni snop in zaradi tega večjo karbonizacijo okolnega tkiva. Velja tudi za fibro.
Ad8: Ni mi jasno zakaj to. Imamo svoj smoke evakuator
Ad9: Naša oprema je zbrana z vseh koncev in krajev zato predlagam, da se zahteva izbriše
Ad10:Ad10: DIG = Drop-In Guide in je potreben kot vodilo za robotske operacije z DaVinci robotom. Za samostojnu uporabo laserja ne igra posebne vloge, je pa edino certificirano vodilo za robotske operacije.