Dosje javnega naročila 006586/2019
Naročnik: OBČINA PESNICA, Pesnica pri Mariboru 43A, 2211 Pesnica pri Mariboru
Storitve: Prevoz učencev iz Občine Pesnica v osnovne šole v šolskih leti 2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022
ZJN-3: Odprti postopek

JN006586/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.09.2019
JN006586/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.11.2019
JN006586/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006586/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 183-445848
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA PESNICA
Pesnica pri Mariboru 43A
2211
SI
Pesnica pri Mariboru
Slovenija
Pesnica pri Mariboru 39a, Nevenka Maček
rosanda.bratkovic@pesnica.si
+386 26542367
+386 26542319

Internetni naslovi
http://www.pesnica.si://
http://www.pesnica.si://
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.pesnica.si://

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12776
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevoz učencev iz Občine Pesnica v osnovne šole v šolskih leti 2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022
Referenčna številka dokumenta: 6092-0002/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Opravljanje dnevnih prevozov učencev iz Občine Pesnica v osnovne šole v šolskih leti 2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022 . Javno naročilo je razdeljeno na 6 sklopov.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 510.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 6
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 1: PREVOZ UČENCEV V OSNOVNO ŠOLO JAKOBSKI DOL
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OBMOČJE OBČINE PESNICA
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 1: PREVOZ UČENCEV V OSNOVNO ŠOLO JAKOBSKI DOL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.12.2019
Konec: 30.06.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 2: PREVOZ UČENCEV V OSNOVNO ŠOLO JARENINA
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OBMOČJE OBČINE PESNICA
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 2: PREVOZ UČENCEV V OSNOVNO ŠOLO JARENINA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.12.2019
Konec: 30.06.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 3: PREVOZ UČENCEV V OSNOVNO ŠOLO JARENINA IN OSNOVNO ŠOLO PESNICA
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OBMOČJE OBČINE PESNICA
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 3: PREVOZ UČENCEV V OSNOVNO ŠOLO JARENINA IN OSNOVNO ŠOLO PESNICA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.12.2019
Konec: 30.06.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 4: PREVOZ UČENCEV V OSNOVNO ŠOLO PESNICA
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OBMOČJE OBČINE PESNICA
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 4: PREVOZ UČENCEV V OSNOVNO ŠOLO PESNICA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.12.2019
Konec: 30.06.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 5: PREVOZ UČENCEV V PODRUŽNIČNO ŠOLO PERNICA
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OBMOČJE OBČINE PESNICA
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 5: PREVOZ UČENCEV V PODRUŽNIČNO ŠOLO PERNICA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.12.2019
Konec: 30.06.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 6: PREVOZ UČENCEV s posebnimi potrebami iz občine Pesnica, ki so z odločbami Zavoda RS za šolstvo napoteni na šolanje v OSNOVNO ŠOLO GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR IN ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VA
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OBMOČJE OBČINE PESNICA
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 6: PREVOZ UČENCEV s posebnimi potrebami iz občine Pesnica, ki so z odločbami Zavoda RS za šolstvo napoteni na šolanje v OSNOVNO ŠOLO GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR IN ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA, DNEVNI CENTER MARIBOR
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.12.2019
Konec: 30.06.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.10.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.10.2019   10:05
Kraj: Avtomatično preko sistema e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.10.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA PESNICA
Pesnica pri Mariboru 43A
2211
Pesnica pri Mariboru
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.09.2019   07:19
Obrazce za potrjevanje reference je potrebno predložiti nove, kot to določa 7. točka Navodil ponudnikom za izvedbo ponudbe (Razpisna dokumentacija -stran 7), kjer je navedeno ".... v zadnjih treh (3) letih od dneva oddaje ponudbe .....) .Obrazce ponudbene dokumentacije in obrazec predračun/ponudba bomo še naložili v "word" obliki.

Datum objave: 14.10.2019   07:37
Občina Pesnica kot naročnik tega javnega naročila smo preverili to zadevo pri URI SOČA Ljubljana in dobili razlago , da ni potrebno nameščati še dodatnih H pasov v vozilo, dovolj so že obstoječi standardno vgrajeni varnostni pasovi.