Dosje javnega naročila 006480/2019
Naročnik: POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR, Glavni trg 7, 2000 Maribor
Storitve: PAM PZI
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 29.219,00 EUR

JN006480/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.09.2019
JN006480/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.09.2019
JN006480/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.10.2019
JN006480/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.10.2019
JN006480/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006480/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
Glavni trg 7
2000
SI032
Maribor
Slovenija
Ivan Fras, direktor
ivan.fras@pokarh-mb.si
+386 41357326

Internetni naslovi
http://www.pokarh-mb.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/324717/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12782
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Dejavnost arhivov


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PAM PZI
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izbor izvajalca za izdelavo Projekta za izvedbo (PZI) za spremembo namembnosti in rekonstrukcijo objekta Pokrajinskega arhiva Maribor.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izbor izvajalca za izdelavo Projekta za izvedbo (PZI) za spremembo namembnosti in rekonstrukcijo objekta Pokrajinskega arhiva Maribor.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z Razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.09.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.09.2019   09:01
Kraj: Spletna aplikacija e-Oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.09.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.09.2019   08:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v referencah zahtevate:
Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, je v obdobju zadnjih petih (5) let pred objavo
tega naročila na Portalu javnih naročil, izvedel najmanj 1 (eno) istovrstno storitev s
področja javnega naročila za manj zahteven objekt, pri čemer je bila vrednost vseh
referenčnih storitev najmanj 30.000,00 EUR brez DDV (pogoj je torej izpolnjen v kolikor je
vrednost izdelave PGD (oz. DGD od 1. 6. 2018 naprej) ali vrednost izdelave PZI ali
vrednost izdelavo PGD in PZI skupaj vredna najmanj 30.000,00 EUR brez DDV).

Glede nato, da je zahteven objekt zahtevnejši za sprojektirat nas zanima ali lahko predložimo tudi reference za zahteven objekt?

Lep pozdrav


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da bo kot ustrezno štel tudi referenco za zahteven objekt, v kolikor bodo seveda izpolnjene vse preostale modalitete obravnavanega pogoja.Datum objave: 23.09.2019   08:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za objavo razpoložljive projektne dokumentacije DGD in PGD. Glede nato, da je PGD in DGD že izdelal določen ponudnik ne more biti, kot merilo rok za izdelavo projektne dokumentacije PZI, saj je ponudnik, ki že razpolaga z določenimi informacijami in je že izdelal dokumentacijo DGD in PZI v BISTVENI prednosti.....Lahko bi rekli saj ne more biti res, pa je.......Prosimo za spremembo merila saj je diskriminatorno.

V kakšni obliki bo izbranemu ponudniku na voljo že izdelana dokumentacija?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje v nadaljevanju podaja odgovor oziroma pojasnilo po posameznih točkah, kot je bilo zastavljeno vprašanje:

Vezano na zahtevo po objavi razpoložljive projektne dokumentacije (DGD in PGD) naročnik pojasnjuje, da je ta skladno z določili razpisne dokumentacije objavljena na spletni strani naročnika http://www.pokarh-mb.si/si/index.html, še natančneje na povezavi: http://www.pokarh-mb.si/si/s/16/katalog-informacij-javnega-znacaja.html.

Vezano na drugi del vprašanja vezano na merilo naročnik uvodoma pojasnjuje, da je kot merilo določen rok za izvedbo primarno iz razloga, ker je za naročnika bistvenega pomena, da se javno naročilo zaradi sledenja finančnemu načrtu črpanja sredstev izvede v najkrajšem možnem času. S takšnim ponderjem naročnik vsekakor ni dajal prednosti ali favoriziral kakršnegakoli ponudnika temveč zgolj sledil predvidenim ciljem izvedbe javnega naročila ter zasledoval ekonomske prednosti ponudb skladno z določili veljavne javno-naročniške zakonodaje. Ne glede na vse pojasnjeno in utemeljeno pa naročnik v zasledovanju cilja, da bi pridobil kar največ konkurenčnih ponudb usposobljenih ponudnikov spreminja MERILA na način, da se v teh sedaj določa:

Ponder 1: Najnižja ponudbena cena v EUR brez DDV za celoten obseg javnega naročila - maksimalno število točk 97.

Ponder 2: Gradbeni proizvodi, ki temeljijo na obnovljivih ali recikliranih surovinah - Ponudnik, ki bo podal ponudbo za projektiranje projekta za izvedbo, ki bo zagotovila, da se uporabijo gradbeni proizvodi, ki temeljijo na obnovljivih surovinah, kot so les, celuloza, konoplja, volna, ali na recikliranih surovinah, se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami, če obnovljive ali reciklirane surovine glede na prostornino vgrajenih materialov presegajo 30-odstotni delež lesa ali lesnih tvoriv, vgrajenih v stavbo (brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij) bo v okviru predmetnega ponderja prejel 3 točke.

Naročnik bo ustrezno prilagodil tudi obrazce in na portalu javnih naročil objavil popravek razpisne dokumentacije.


Vezano na vprašanje v kakšni obliki bo izbrani ponudnik prejel dokumentacijo pa naročnik pojasnjuje, da bo že izdelano dokumentacijo prejel v pdf in doc obliki, kot je objavljena na spletni strani naročnika.