Dosje javnega naročila 006610/2019
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice
Blago: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.210.928,62 EUR

JN006610/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.09.2019
JN006610/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.10.2019
JN006610/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.12.2019
JN006610/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.12.2019
JN006610/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.02.2020
JN006610/2019-ODL01P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.02.2020
JN006610/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.03.2020
JN006610/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.03.2020
JN006610/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 23.03.2020
JN006610/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 23.03.2020
JN006610/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 23.03.2020
JN006610/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 23.03.2020
JN006610/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 23.03.2020
JN006610/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 23.03.2020
JN006610/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 23.03.2020
JN006610/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 23.03.2020
JN006610/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 23.03.2020
JN006610/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 23.03.2020
JN006610/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 23.03.2020
JN006610/2019-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 23.03.2020
JN006610/2019-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 23.03.2020
JN006610/2019-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 23.03.2020
JN006610/2019-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 23.03.2020
JN006610/2019-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 23.03.2020
JN006610/2019-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 23.03.2020
JN006610/2019-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 23.03.2020
JN006610/2019-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 23.03.2020
JN006610/2019-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 26.03.2020
JN006610/2019-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 26.03.2020
JN006610/2019-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 26.03.2020
JN006610/2019-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 26.03.2020
JN006610/2019-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 26.03.2020
JN006610/2019-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 26.03.2020
JN006610/2019-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 26.03.2020
JN006610/2019-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 26.03.2020
JN006610/2019-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 26.03.2020
JN006610/2019-Pog30 - Pogodba, objavljeno dne 26.03.2020
JN006610/2019-Pog31 - Pogodba, objavljeno dne 26.03.2020
JN006610/2019-Pog32 - Pogodba, objavljeno dne 26.03.2020
JN006610/2019-Pog33 - Pogodba, objavljeno dne 26.03.2020
JN006610/2019-Pog34 - Pogodba, objavljeno dne 22.04.2020
JN006610/2019-Pog35 - Pogodba, objavljeno dne 22.04.2020
JN006610/2019-Pog36 - Pogodba, objavljeno dne 22.04.2020
JN006610/2019-Pog37 - Pogodba, objavljeno dne 22.04.2020
JN006610/2019-Pog38 - Pogodba, objavljeno dne 22.04.2020
JN006610/2019-Pog39 - Pogodba, objavljeno dne 22.04.2020
JN006610/2019-Pog40 - Pogodba, objavljeno dne 22.04.2020
JN006610/2019-Pog41 - Pogodba, objavljeno dne 22.04.2020
JN006610/2019-Pog42 - Pogodba, objavljeno dne 22.04.2020
JN006610/2019-Pog43 - Pogodba, objavljeno dne 22.04.2020
JN006610/2019-Pog44 - Pogodba, objavljeno dne 22.04.2020
JN006610/2019-Pog45 - Pogodba, objavljeno dne 22.04.2020
JN006610/2019-Pog46 - Pogodba, objavljeno dne 22.04.2020
JN006610/2019-Pog47 - Pogodba, objavljeno dne 22.04.2020
JN006610/2019-Pog48 - Pogodba, objavljeno dne 22.04.2020
JN006610/2019-Pog49 - Pogodba, objavljeno dne 22.04.2020
JN006610/2019-Pog50 - Pogodba, objavljeno dne 22.04.2020
JN006610/2019-Pog51 - Pogodba, objavljeno dne 22.04.2020
JN006610/2019-Pog52 - Pogodba, objavljeno dne 22.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006610/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 184-447407
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
Cesta maršala Tita 112
4270
SI
Jesenice
Slovenija
Služba za nabavo in javna naročila, Mateja Hafner Malovrh, univ. dipl. geog. in prof. zgod.
mateja.malovrh@sb-je.si
+386 045868248
+386 045868310

Internetni naslovi
http://www.sb-je.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/324723/RD_medicinski_potrošni_material.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12798
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL, ENTERALNA PREHRANA IN FARMACEVTSKE SNOVI
Referenčna številka dokumenta: JN 05/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava medicinskega potrošnega materiala za obdobje 2 let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: MATERIAL ZA PATOHISTOLOŠKI LABORATORIJ
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopov razdeljeno na več podsklopov. Pri vseh podsklopih (skupinah blaga) v tem sklopu je potrebno ponuditi 100% razpisanih vrst blaga iz posameznega podsklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: KEMIKALIJE IN BARVILA - PATOLOGIJA
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Odprt sklop
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: MATERIAL ZA HIGIENO IN DEZINFEKCIJO
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopov razdeljeno na več podsklopov. Pri vseh podsklopih (skupinah blaga) v tem sklopu je potrebno ponuditi 100% razpisanih vrst blaga iz posameznega podsklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 22
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: INFUZIJSKI IN TRANSFUZIJSKI SISTEMI
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopov razdeljeno na več podsklopov. Pri vseh podsklopih (skupinah blaga) v tem sklopu je potrebno ponuditi 100% razpisanih vrst blaga iz posameznega podsklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: INTRAVENOZNE KANILE IN PERIF. VENSKI KATETRI
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopov razdeljeno na več podsklopov. Pri vseh podsklopih (skupinah blaga) v tem sklopu je potrebno ponuditi 100% razpisanih vrst blaga iz posameznega podsklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: ELEKTRODE
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopov razdeljeno na več podsklopov. Pri vseh podsklopih (skupinah blaga) v tem sklopu je potrebno ponuditi 100% razpisanih vrst blaga iz posameznega podsklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 22
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALI MEDICINSKI PRIPOMOČKI
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopov razdeljeno na več podsklopov. Pri vseh podsklopih (skupinah blaga) v tem sklopu je potrebno ponuditi 100% razpisanih vrst blaga iz posameznega podsklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALI LABORATORIJSKI MATERIAL
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopov razdeljeno na več podsklopov. Pri vseh podsklopih (skupinah blaga) v tem sklopu je potrebno ponuditi 100% razpisanih vrst blaga iz posameznega podsklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: MATERIAL ZA ENDOOSKOPSKO KIRURGIJO IN MEHANSKI ŠIV ZA KLASIČNO KIRURGIJO
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopov razdeljeno na več podsklopov. Pri vseh podsklopih (skupinah blaga) v tem sklopu je potrebno ponuditi 100% razpisanih vrst blaga iz posameznega podsklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: PRIPOMOČKI ZA REGIONALNO ANESTEZIJO
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopov razdeljeno na več podsklopov. Pri vseh podsklopih (skupinah blaga) v tem sklopu je potrebno ponuditi 100% razpisanih vrst blaga iz posameznega podsklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: ENTERALNA PREHRANA SONDE, SISTEMI ZA HRANJENJE
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopov razdeljeno na več podsklopov. Pri vseh podsklopih (skupinah blaga) v tem sklopu je potrebno ponuditi 100% razpisanih vrst blaga iz posameznega podsklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: ENTERALNA PREHRANA- ZDRAVILA
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
33610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
odprt sklop
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: KEMIKALIJE FARMACEVTSKE
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Odprt sklop
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: FARMACEVTSKA OVOJNINA
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopov razdeljeno na več podsklopov. Pri vseh podsklopih (skupinah blaga) v tem sklopu je potrebno ponuditi 100% razpisanih vrst blaga iz posameznega podsklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: MATERIAL ZA UROLOGIJO
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopov razdeljeno na več podsklopov. Pri vseh podsklopih (skupinah blaga) v tem sklopu je potrebno ponuditi 100% razpisanih vrst blaga iz posameznega podsklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: DIHALNI SISTEMI IN OSTALI PRIPOMOČKI ZA RESPIRACIJO
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopov razdeljeno na več podsklopov. Pri vseh podsklopih (skupinah blaga) v tem sklopu je potrebno ponuditi 100% razpisanih vrst blaga iz posameznega podsklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: MATERIAL ZA ENDOSKOPIJO
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopov razdeljeno na več podsklopov. Pri vseh podsklopih (skupinah blaga) v tem sklopu je potrebno ponuditi 100% razpisanih vrst blaga iz posameznega podsklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.10.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.10.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.10.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
Cesta maršala Tita 112
4270
Jesenice
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.09.2019   13:28
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji navajate: Razdelitev na sklope: Blago je razdeljeno na sklope (npr K1 ostali medicinski pripomočki), znotraj posameznih sklopov so oblikovani zaprti podsklopi (npr. Brizgalke trodelne). Ponudniki lahko predložijo ponudbo za posamezni podsklop, več podsklopov ali za vse razpisane podsklope.

Zanima nas 12.sklop 19ENT ENTERALNA PREHRANA- ZDRAVILA. ALi je ta sklop porazdeljen v podsklope? Glede na to da gre za 80 artiklov, nas zanima ali moramo ponuditi vse atrikle (torej vseh 80 artiklov) ali lahko ponudimo posamezen artikel?

ODGOVOR

Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji je navedeno, da je sklop 19 ENT odprt sklop, tako da lahko ponudite samo za posamezen artikel.
Enako je s sklopoma 19C1 in 19T0.

Lep pozdrav,


Datum objave: 26.09.2019   13:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

imamo vprašanje za podsklop ARLO00401 Škarje laparoskopske.

Prosimo za bolj natančen opis kakšne škarje želite. Samo opis škarje laparoskopske 5x340mm oz 5x190mm je premalo za pripravo ponudbe.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,

dodaten opis artikla in strokovne zahteve so navedene v programu Go-Soft.

Lep pozdrav,


Datum objave: 26.09.2019   14:42
VPRAŠANJE
Vprašanje .
Spoštovani,
NLK1080502 Predpasnik 140x65 cm.
Ali lahko ponudimo dimenzijo 140x75 cm ?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

lahko ponudite.

Lep pozdrav,


Datum objave: 27.09.2019   10:29
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo, kam pošljemo vprašanje, ki se nanaša na opis artikla, zahteve glede artikla, itd. - na go-soft ali na portal?

ODGOVOR

Pozdravljeni,

vsa vprašanja morate podati preko portala.

Lep pozdrav,Datum objave: 27.09.2019   10:33
VPRAŠANJE
Zanima nas, kaj je navidezni artikle v go-soft - ali je mišljeno da poda navidezni artikel, ki je obarvan modro, vpišemo artikle, ki ga ponujamo kot enakovreden artikel?

Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Da, artikel mora ustrezati tehničnemu opisu navedenem za ta določen artikel.

Lep pozdrav,


Datum objave: 30.09.2019   12:39
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE :
Prosimo za soglasje, da lahko pri Referencah vključimo tudi Domove za starejše osebe in Domove upokojencev.
Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

lahko vključite.

LP,


Datum objave: 30.09.2019   12:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za potrditev, da nam v ponudbi ni potrebno priložiti obrazca št.10.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

obrazec št. 10 bo potrebno predložiti naknadno v kolikor bo od ponudnika to dodatno zahteval naročnik.

LP,


Datum objave: 30.09.2019   13:34
VPRAŠANJE
Ali drži, da je dobavni rok 72 ur od potrditve naročila (12 .člen pogodbe) in ne 24 ur kot je navedeno v tehničnih specifikacijah?ODGOVOR

Pozdravljeni,

pravilni dobavni rok je 24 ur od potrditve naročila kot je navedeno v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije.

4. alineja 12. člena pogodbe se torej glasi:
- dobavil naročeno blago v dobavnem roku za ves medicinski potrošni material, ki je predmet tega razpisa v 24 urah od potrditve naročila na lokacijo naročnika.

Lep pozdrav,Datum objave: 01.10.2019   11:40
VPRAŠANJE
NLK1030501
Peservativ za UZ - sterilni

ali res potrebujete sterilne prezervative ali je prišlo do napake?

ODGOVOR

Pozdravljeni,

artikli morajo biti za enkratno uporabo in sterilni.

LP,


Datum objave: 01.10.2019   11:41
VPRAŠANJE
prednapolnjene brizge za prebrizgavanje
#NLK1020502
#LE002844
#NLK1020503
#LE002845

Ali želite sterilne ali nesterilne brizge?
Ali vam lahko ponudimo drugačno pakiranje (100, 120 kosov/SC)?


ODGOVOR

Pozdravljeni,

Zahtevamo posamično sterilno pakiranje, lahko ponudite drugačno količino pakiranja.

LP,


Datum objave: 01.10.2019   11:48
VPRAŠANJE
NLL1021501
ARLL10215
Ali lahko ponudimo artikle s pakiranjem 25 kosov?
Ali naj ceno preračunamo na zahtevano pakiranje 10 kosov?

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Lahko ponudite drugačno pakiranje, vendar morajo artikli izpolnjevati vse ostale zahtevane tehnične zahteve.

Ceno preračunajte na 20 kosov.

Lep pozdrav,


Datum objave: 01.10.2019   11:51
VPRAŠANJE
NLL1021001
ARLL10210
Ali lahko ponudimo artikel s pakiranjem 25 kosov?
Ali naj ceno preračunamo na zahtevano pakiranje 20 kosov?

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Lahko ponudite artikel z drugačnim pakiranjem, vendar morajo artikli izpolnjevati vse ostale zahtevane tehnične zahteve.

Ceno preračunajte na 20 kosov.

Lep pozdrav,Datum objave: 01.10.2019   11:51
VPRAŠANJE


NLL1020901
ARLL10209
Ali lahko ponudimo artikel s pakiranjem 20 kosov?
Ali naj ceno preračunamo na 10 kosov, kot je zahtevano?


ODGOVOR

Pozdravljeni,

Lahko ponudite artikel z drugačnim pakiranjem, vendar morajo artikli izpolnjevati vse ostale zahtevane tehnične zahteve.

Ceno preračunajte na 10 kosov.

Lep pozdrav,


Datum objave: 01.10.2019   11:58
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Vprašanje za dva artikla iz sklopa ARLK10810: V podrobnem opisu navajate specifikacije za drug artikel, ki pa niso grelne jakne. Prosim brišite oz. popravite dodatne opise pod NLK1081101 in NLK1081102. Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Prilagamo nov opis artiklov iz sklopa ARLK10810 in sicer za artikla:

NLK1081101 in NLK1081102: Grelna jakna

nesterilna, narejena iz 50g anti-statičnega netkanega materiala polipropilena. Ima dva stranska žepa. Jopica se zapenja s plastičnimi neti. Ima patent iz poliestra na rokavih (8 cm) in na ovratniku (4 cm) za boljši oprijem. Velikost L, velikost M

Lep pozdrav,

Datum objave: 01.10.2019   14:05
VPRAŠANJE
Postavka NLK 1050301: Prosimo da poveste koliko ml ledvičko PVC potrebujete 300 ali 800ml.
Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Volumen PVC ledvičke mora biti 500 ml.

Lep pozdrav,


Datum objave: 03.10.2019   08:59
VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da pravilno razumemo, da bo potrebno na poziv naročnika priložiti eno referenco.

Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

na poziv naročnika bo potrebno predložiti vsaj 2 referenci (navedeno v razpisni dokumentaciji 2.20) .

LP,


Datum objave: 03.10.2019   09:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Ali vam v sklopu #NLK1053403 lahko ponudimo vrečko za telemetrijo veliko 15 x 19 cm?

Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Ponudite lahko vrečko, ki ustreza opisu in dimenzijam navedenih v tehničnih specifikacijah artikla.

Lep pozdrav,

Datum objave: 03.10.2019   09:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1.Ali vam v sklopu #NLK1050802 lahko ponudimo sterilen kompresijski trak 10cm x 270 cm?
Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Ponudite lahko trak, ki ustreza opisu navedenem v tehničnih specifikacijah artikla.

Lep pozdrav,Datum objave: 03.10.2019   09:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Ali vam v sklopu #NLK1050801 lahko ponudimo sterilen kompresijski trak 7,5 cm x 270 cm?


ODGOVOR

Pozdravljeni,

Ponudite lahko trak, ki ustreza opisu navedenem v tehničnih specifikacijah artikla.

Lep pozdrav,


Datum objave: 03.10.2019   09:43
VPRAŠANJE
Spoštovani

ali v ceno Etanolov vključimo trošarino ali ne ?

hvala

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Uporaba etilnega alkohola v zdravstvene namene je oproščena plačila trošarine.

Lep pozdrav,


Datum objave: 03.10.2019   12:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za soglasje, da lahko pri referencah vključimo tudi Zavod RS za transfuzijsko medicino, saj laboratorijski material nabavljajo tudi oni.

Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

lahko.

Lep pozdrav,


Datum objave: 03.10.2019   14:08
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnik želi 2 referenčni potrdili na zahtevo. Slovenija je del pravnega reda EU, zato veljajo vse reference znotraj EU.
Pri naši ponudbi bomo ponudili veliko izdelkov, ki jih že poznate pa tudi nekaj novih, ki jih v Sloveniji še nismo ponujali, se pa
redno uporabljajo po ustanovah v EU.

Prosimo da lahko priložimo (če nas boste pozvali) tudi potrdila naših proizvajalcev, da se pri točno navedenih ustanovah po EU
uspešno uporabljajo ponujeni artikli in boste to referenco priznali?

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR

Pozdravljeni,

referenca mora biti potrjena s strani v referenci navedene ustanove, ki je znotraj EU.

Lep pozdrav,


Datum objave: 04.10.2019   07:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pri artiklih varne kanile, in sicer postavke: #NLG0010102, #NLG0010103, #NLG0010104, #NLG0010105, #NLG0010106 bi vas ponudili IV varne kanile priznanega proizvajalca, ki jih uporabljajo tudi ostale bolnišnice v Sloveniji! IV kanile so enakovrednih karakteristik, s samodejnim sprožitvenim mehanizmom, brez pršenja krvi, material poliuretan, aerobna krilca omogočajo »dihanje« kože skozi kanilo, nesnemljiv varnostni mehanizem, radiopačne linije, port ki se zaklene (se nehote ne odpira), brez lateksa, brez PVC-ja
IV kanile so v skladu z »EU direktivo2010/32/EU o preprečevanje neželenih vbodov in uporaba pasivnih mehanizmov pri vseh razpoložljivih artiklih s ostrimi konicami. Poleg kanil, bi ponudili tudi ustrezne obturatorje/mandrene vseh ustreznih velikost.
Prosim potrdite, da lahko ponudimo.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

lahko ponudite. V procesu pregledovanja in ocenjevanja bomo artikle, ki nam niso poznani testirali.

Lep pozdrav,


Datum objave: 04.10.2019   07:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pri artiklih varne kanile, in sicer postavke: #NLG0010102, #NLG0010103, #NLG0010104, #NLG0010105, #NLG0010106 bi vas ponudili IV varne kanile priznanega proizvajalca, ki jih uporabljajo tudi ostale bolnišnice v Sloveniji! IV kanile so enakovrednih karakteristik, s samodejnim sprožitvenim mehanizmom, brez pršenja krvi, material poliuretan, aerobna krilca omogočajo »dihanje« kože skozi kanilo, nesnemljiv varnostni mehanizem, radiopačne linije, port ki se zaklene (se nehote ne odpira), brez lateksa, brez PVC-ja
IV kanile so v skladu z »EU direktivo2010/32/EU o preprečevanje neželenih vbodov in uporaba pasivnih mehanizmov pri vseh razpoložljivih artiklih s ostrimi konicami. Poleg kanil, bi ponudili tudi ustrezne obturatorje/mandrene vseh ustreznih velikost.
Prosim potrdite, da lahko ponudimo.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

odgovor na to vprašanje smo že podali.

Lep pozdrav,


Datum objave: 04.10.2019   07:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop ARLH00102, šifra NLH0010201; Ali vam lahko ponudimo elektrodo, ki ustreza vašim strokovnim zahtevam, dimenzije 36x50mm?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

NE

Lep pozdrav,


Datum objave: 04.10.2019   10:47
VPRAŠANJE
NLK1052401: Slinčki, velikost 40 x 70 cm - Ali lahko ponudimo slinčne velikosti 38x70 cm s trakovi za zavezovanje, vpojne in z zaščitno folijo pakirane po 100 kos?

ODGOVOR
Pozdravljeni,

LAHKO, samo, da je spodnji rob zapognjen v žep.

Lep pozdrav,
Datum objave: 04.10.2019   13:57
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Artikel NLK1201103 (nastavek za aspiracijo ENFIT)

VPRAŠANJE: ali naročnik soglaša z nastavkom dolžine 15cm? ali 25 cm? V ostalih zahtevah popolnoma ustrezamo.


Artikel NLK1201104 (Adapter univerzalni/enfit konekt)

VPRAŠANJE: ali lahko naročnik podrobneje opiše artikel, ki ga potrebuje? Prosim potrdite, če vas prav razumemo: želite adapter Y oblike, ki ima na eni strani LL - priklop na set za dovajanje enteralne prehrane, na drugi strani pa priklopa za brizgo in za sistem s pokrovčkom?


Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Artikel NLK1201103 (nastavek za aspiracijo ENFIT): Odgovor: Želimo dolžino 20 cm.

Artikel NLK1201104 (Adapter univerzalni/enfit konekt): odgovor: DA.

Lep pozdrav,


Datum objave: 04.10.2019   14:00
VPRAŠANJE


NLK1051307
Zabojnik za odpadke 12l

Ali lahko ponudimo zabojnik z 11 l?ODGOVOR

Pozdravljeni,

DA, lahko ponudite.

Lep pozdrav,


Datum objave: 07.10.2019   14:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da se zahteva dobavni rok 24 ur, prosimo, da se doda stavek; s tem da je naročilo s strani naročnika oddano do 12:00 ure", ker v kolikor dobimo naročilo npr. ob 15h, nikakor ne moremo dostaviti materiala v 24 urah.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Naročnik se strinja s predlagano dopolnitvijo zapisa v osnutek pogodbe in bo navedeno dopolnitev upošteval pri pripravi pogodbe o dobavi z izbranimi dobavitelji.

Lep pozdrav,Datum objave: 07.10.2019   14:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji je pod pogoji za izključitev navedeno, da lahko ponudniki (namesto pooblastila)
predložijo potrdila o nekaznovanosti za pravne in fizične osebe. izpis ne sme biti starejši od
datuma objave konkretnega javnega naročila.

Ker pridobitev teh potrdil v tujini terja določene stroške in traja od 3 do 4 tedne , sprašujemo, ali lahko predložimo
dokazila o nekaznovanosti, ki so malce starejša od datuma objave konkretnega javnega
naročila, vendar še vedno izkazujejo zadnje realno stanje. Potrdila so namreč iz meseca
julija ter avgusta.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

Lahko.

Lep pozdrav,


Datum objave: 07.10.2019   14:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


v RD so zahtevana potrdila o nekaznovanosti za pravne in fizične osebe, ki pa niso starejša od datuma objave konkretnega javnega naročila. Pravkar smo prejeli potrdilo za našega zakonitega zatopnika iz tujine, ampak je iz začetka septembra, zato sprašujemo ali lahko predložimo kar tega? Izraža relano stanje.

Hvala.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

DA, lahko.

Lep pozdrav,


Datum objave: 07.10.2019   14:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Injekcijske igle:
#NLK1020604 Igla injekcijska 0.8x38mm 10400
#LE551343 IGLA INJEKCIJSKA 0,80x40 Ref:304432/BD a100kom 10400
#NLK1020605 Igla injekcijska 0.8x50mm 9500
#LE551348 IGLA INJEKCIJSKA 0,80x50 21G Ref:301155/BD a100kom 9500
#NLK1020609 Igla injekcijska 1,2x38mm 76500
#LE551341 IGLA INJEKCIJSKA 1,20x40 18G Ref:304622/BD a100kom 1#5000kom 76500

Ali pravilno razumemo, da lahko ponudimo injekcijske igle, ki so dimenzije:
IGLE L 0,8X40 MM A100 in niso od proizvajalca, ki ga navajate
Ali potem ta izdelek ponudimo pod šiframi NLK.. ali LE55.. ?

IGLA L 0,8X50 MM A100 in niso od proizvajalca, ki ga navajate
Ali potem ta izdelek ponudimo pod šiframi NLK.. ali LE55.. ?

IGLA L 1,2X40 MM A100 in niso od proizvajalca, ki ga navajate
Ali potem ta izdelek ponudimo pod šiframi NLK.. ali LE55.. ?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

Lahko ponudite dolžino igle, ki je navedena pod LE šifro posameznega artikla. V kolikor ima artikel drugo kataloško številko kot artikel naveden pod LE šifro, se mora artikel ponuditi pod NL šifro. V kolikor gre za drugega proizvajalca mora ponudnik artikel ponuditi pod NL šifro.

Lep pozdrav,


Datum objave: 08.10.2019   09:42
VPRAŠANJE
ARLC005 NASTAVKI ZA PIPETE

1. V seznamu razpisanih artiklov je naveden tudi NLC0050101, medtem ko ga v go-softu ni. Ali je pomotoma izpadel?

2. LE702027

Ali morajo biti ti nastavki sterilni?

Ali morajo biti nastavki v škatlah ali razsuti?

Ali naj bodo ti nastavki velikosti 50-1000 UL ali 100- 1000 UL?

Hvala.


ODGOVOR

1. Pravilno je v GOSOFTU, torej je podsklop ARLC005 Nastavki za pipete sestavljen iz artiklov NLC0050102 in NLC0050103, kot je navedeno v GO-SOFT programu.

2.
Ali morajo biti ti nastavki sterilni? NE

Ali morajo biti nastavki v škatlah ali razsuti? Nastavki morajo biti v škatlah.

Ali naj bodo ti nastavki velikosti 50-1000 UL ali 100- 1000 UL? zahtevana velikost je 100- 1000 ULDatum objave: 08.10.2019   09:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali vam lahko pri sklopu ARLL119 in ARLL120 ponudimo alternativo, pri kateri dobite brezplačno v uporabo merilnike glukoze za čas trajanja pogodbe. Tako bodo stroški samo testni lističi.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,

ponujeni artikli morajo biti kompatibilni z merilniki navedenimi v tehničnih specifikacijah.

Lep pozdrav,


Datum objave: 08.10.2019   09:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas ali je v sklopu ARLG006 artikel NLG0060104 mišljen kot trilumenski ali dvolumenski?

Hvala za odgovor

ODGOVOR

Pozdravljeni,

artikel mora biti dvolumenski.

Lep pozdrav,
Datum objave: 08.10.2019   09:49
VPRAŠANJE


NLL1020501 Rotavirus - Adenovirus hitri test (pak 30)

Ali lahko ponudimo artikle s pakiranjem 25?

Ali ceno preračunamo na EM 30 kosov)?

Hvala.

ODGOVOR


Pozdravljeni,

lahko ponudite drugačno pakiranje, vendar mora artikel ustrezati ostalim tehničnim zahtevam.

Ceno preračunajte na 30 kosov.

Lep pozdrav,

Datum objave: 08.10.2019   09:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop ARLK10211:

Pri poziciji #NLK1020802 zahtevate iglo 19G (1,1 x19 mm). Naročnika prosimo za potrditev, da lahko ponudimo enako iglo, z enakimi karakteristikami dolžine 20mm (naša 19G 1,1x20mm)?
Omenjeno odstopanje je minimalno in ne vpliva na način rokovanja ali kako drugače na postopek dela.

Pri poziciji #NLK1020803 zahtevate iglo 22G (0,7x 19mm). Naročnika prosimo za potrditev, da lahko ponudimo enako iglo, z enakimi karakteristikami dolžine 20mm (22G 0,7x 20mm)?
Omenjeno odstopanje je minimalno in ne vpliva na način rokovanja ali kako drugače na postopek dela.

Hvala za odgovora in lep pozdrav.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

1. DA, lahko ponudite.

2. DA, lahko ponudite.

Lep pozdrav,


Datum objave: 08.10.2019   10:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko pri ARLO00403 Endoklip laparaskopski (artikla NLO0040301 in NLO0040302) ponudimo ustrezne klipe pakirane po 14 polnil po 6 klipov v škatli? Količina pakiranja ne vpliva na kvaliteto in funkcionalnost izdelka.

Ali v tem primeru podamo ceno na škatlo glede na naše pakiranje?

Hvala.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

lahko ponudite artikle pakirane po 14 polnil po 6 klipov, vendar morajo artikli ustrezati vsem ostalim tehničnim zahtevam.

Ceno preračunajte na pakiranje 20 polnil po 6 klipov, torej 120 klipov na škatlo.

Lep pozdrav,


Datum objave: 08.10.2019   10:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko pri artiklu #NLO0010801 (Prijemalka endoskopska 5mm, 31cm, dvokraka) ponudimo prijemalko dolžine 35 cm?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

NE.

Lep pozdrav,


Datum objave: 08.10.2019   10:43
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik, pošiljamo vprašanje vezano na ARLO0104 Insuflacijska igla - sprašujemo ali lahko ponudimo Veress iglo za insuflacijo dolžine 150 mm in 120 mm in je pakirana po 1 kos ter je za večkratno uporabo kompatibilna z avtoklav sterilizacijo? V primeru da je odgovor pozitiven vas lepo prosimo, da nam sporočite koliko jih moramo ponuditi, ker količine so navedene za material za enokratno uporabo.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Ne, igle morajo biti za enkratno uporabo.

Lep pozdrav,Datum objave: 08.10.2019   11:04
VPRAŠANJE
LE553821

EM je sc. Ali podamo ceno za pakiranje 25 kosov, kot je navedeno pri kat. št.?

ODGOVOR

Pozdravljeni,

ponudite ceno na pakiranje 20 kom v škatli.

Lep pozdrav,


Datum objave: 08.10.2019   12:13
VPRAŠANJE
SPOŠTOVANI

Zanima nas ali vam moramo v sklopih ARLD107 in ARLD108 kjer razpisujete robčke podati ceno za 1kom, torej za 1 robček, ali so navedene količine zavitki?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

za robčke v podsklopu ARLD108 morate podati ceno za 1 kom

za robčke v podsklopu ARLD107 morate podati ceno za pakiranje po 125 kom v enem paketu.

Lep pozdrav,


Datum objave: 09.10.2019   12:14
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Da bi vam lahko pripravili ustrezno ponudbo, imamo za vas nekaj vprašanj.

Artikel NLF0040201 (Podaljšek za perfuzor).

V opisih je navedena dolžina 200 do 250 cm, presek pa 1 - 2,5 mm. Kot referenčni artikel pa je naveden izdelek proizvajalca TIK, ki je dolg 150 cm.

VPRAŠANJA:
Kakšno dolžino potrebuje naročnik?
Kakšen presek potrebuje naročnik? Ali pravilno razumemo opis, da potrebujete podaljšek z notranjim premerom 1 mm in zunanjim 2,5 mm?Artikel NLK1020106 (brigza 3 delna s kateter nastavkom)

VPRAŠANJE: naročnik želi brizgo velikosti 60 ml. Ali je sprejemljiva brizga velkosti 50 ml? Ostale zahteve izpolnjujemo.


Artikel NLK1020202 (brizga 2 delna 5 ml)

VPRAŠANJE: ali je za naročnika sprejemljiva brizga 5 ml z graduacijo 0,2 ml? Ostale zahteve izpolnjujemo.


Artikel NLK1020701 (igla punkcijska 0,8 mm * 80 mm)

VPRAŠANJE: Ali je za naročnika sprejemljiva igla dolžine 90 mm? Ostale zahteve izpolnjujemo.


Artikel NLK1020702 (igla punkcijska 1,2 mm * 80 mm)

VPRAŠANJE: Ali je za naročnika sprejemljiva igla dolžine 90 mm? Ostale zahteve izpolnjujemo.


Artikel NLK1020703 (igla punkcijska 0,9 mm * 135 mm)

VPRAŠANJE: Ali je za naročnika sprejemljiva igla dolžine 150 mm? Ostale zahteve izpolnjujemo.


Artikel NLK1020704 (igla punkcijska 0,7 mm * 135 mm)

VPRAŠANJE: Ali je za naročnika sprejemljiva igla dolžine 150 mm? Ostale zahteve izpolnjujemo.


Artikel NLK1060201 (Cev silikonska 5 * 8 mm)

V opisu artikla je navedena dolžina 15 m v roli, referenčni artikli pa so dolžine 25 m.

VPRAŠANJA:
Kaksno dolžino naročnik prićakuje? ALi je za naročnika sprejemljiva cev 5 * 10 mm?


Artikel NLK1060201 (Cev silikonska 6 * 11mm)

V opisu artikla je navedena dolžina 15 m v roli, referenčni artikli pa so dolžine 25 m.

VPRAŠANJA:
Kaksno dolžino naročnik prićakuje? ALi je za naročnika sprejemljiva cev 7 * 12 mm?


Artikel NLK1070401 (Cev povezovalna za asprator 1,5-2m)

VPRAŠANJE: ali je za naročnika sprejemljiva cev CH24? Ostale zahteve izpolnjujemo.


Artikel NLK1070403 (Cev povezovalna z regulatorjem pretoka za aspiracijo)

Naročnik v naslovu navaja cev z regulatorjem pretoka, v opisu pa cev z univerzalnim priključkom na obeh konceh.

VPRAŠANJA:
Kakšno cev želi naročnik? Z univerzalnima priključkoma na obeh straneh? ali z regulatrojem vleka na eni? Je cev lahko dolga 1,8m? ali 2,7m?

Artikel NLK1070607 (cev povezovalna za sukcijo)

VPRAŠANJE: ali je za naročnika sprejemljiva cev dolžine 25m? ostale zahteve izpolnjujemo.


Artikel NLW0010101 (urinska vrečka za odrasle)

VPRAŠANJE: ali lahko ponudimo urinsko vrečko in obešalo za urinsko vrečko posebej z dvema kodama in skopno ceno? Proizvajalec namreč proizvaja posebej vrečke in obešala. Ostale zahteve glede vrečke izpolnujemo.


Artikel NLR0050102 (sonda za enteralno prehrano)

VPRAŠANJE: ali je za naročnika sprejemljiva sonda dolžine 10 cm? ali 130 cm? Je za nraočnika sprejemljiva sonda brez priloženega obliža?


Hvala za odgovore in lep pozdrav!

ODGOVOR

Pozdravljeni,

prilagamo odgovore na vprašanja:


1. Artikel NLF0040201 (Podaljšek za perfuzor).
V opisih je navedena dolžina 200 do 250 cm, presek pa 1 - 2,5 mm. Kot referenčni artikel pa je naveden izdelek proizvajalca TIK, ki je dolg 150 cm.
VPRAŠANJA:
Kakšno dolžino potrebuje naročnik?
Kakšen presek potrebuje naročnik? Ali pravilno razumemo opis, da potrebujete podaljšek z notranjim premerom 1 mm in zunanjim 2,5 mm?

Pri tem artiklu popravljamo opis artikla in sicer mora biti:

Podaljšek kompatibilen s črpalkami B.Braun Perfusor Space
Luer lock nastavek na obeh straneh
Dolžine 1.5x2.7mm, dolžine 150cm
Ne vsebujejo lateksa, DEHP-ja
Odporen na tlak s katerim pefuzor infudira zdravilo, vsaj 2 Bara
Transparentna linija, skozi katero se dobro vidi tekočina, morebitni delci, zračni mehurčki
Luer lock navoji dobro tesnijo, ni možnosti odkonektiranja
Minimalno pakiranje 100kos


2. Artikel NLK1020106 (brigza 3 delna s kateter nastavkom), VPRAŠANJE: naročnik želi brizgo velikosti 60 ml. Ali je sprejemljiva brizga velkosti 50 ml? Ostale zahteve izpolnjujemo.
ODG: NE

3. Artikel NLK1020202 (brizga 2 delna 5 ml), VPRAŠANJE: ali je za naročnika sprejemljiva brizga 5 ml z graduacijo 0,2 ml? Ostale zahteve izpolnjujemo.
ODG: DA

4. Artikel NLK1020701 (igla punkcijska 0,8 mm * 80 mm), VPRAŠANJE: Ali je za naročnika sprejemljiva igla dolžine 90 mm? Ostale zahteve izpolnjujemo.
ODG: DA

5. Artikel NLK1020702 (igla punkcijska 1,2 mm * 80 mm), VPRAŠANJE: Ali je za naročnika sprejemljiva igla dolžine 90 mm? Ostale zahteve izpolnjujemo.
ODG: DA

6. Artikel NLK1020703 (igla punkcijska 0,9 mm * 135 mm), VPRAŠANJE: Ali je za naročnika sprejemljiva igla dolžine 150 mm? Ostale zahteve izpolnjujemo.
ODG: DA

7. Artikel NLK1020704 (igla punkcijska 0,7 mm * 135 mm), VPRAŠANJE: Ali je za naročnika sprejemljiva igla dolžine 150 mm? Ostale zahteve izpolnjujemo.
ODG: DA

8. Artikel NLK1060201 (Cev silikonska 5 * 8 mm), V opisu artikla je navedena dolžina 15 m v roli, referenčni artikli pa so dolžine 25 m.
VPRAŠANJA:
Kaksno dolžino naročnik prićakuje? ALi je za naročnika sprejemljiva cev 5 * 10 mm?
ODG: NI SPREJEMLJIVA

9. Artikel NLK1060201 (Cev silikonska 6 * 11mm), V opisu artikla je navedena dolžina 15 m v roli, referenčni artikli pa so dolžine 25 m.
VPRAŠANJA:
Kaksno dolžino naročnik prićakuje? ALi je za naročnika sprejemljiva cev 7 * 12 mm?
ODG: NI SPREJEMLJIVA.

10. Artikel NLK1070401 (Cev povezovalna za asprator 1,5-2m), VPRAŠANJE: ali je za naročnika sprejemljiva cev CH24? Ostale zahteve izpolnjujemo.
ODG: NE

11. Artikel NLK1070403 (Cev povezovalna z regulatorjem pretoka za aspiracijo), Naročnik v naslovu navaja cev z regulatorjem pretoka, v opisu pa cev z univerzalnim priključkom na obeh konceh.
VPRAŠANJA:
Kakšno cev želi naročnik? Z univerzalnima priključkoma na obeh straneh? ali z regulatrojem vleka na eni? Je cev lahko dolga 1,8m? ali 2,7m?
ODG: ŽELIMO CEV Z REGULATORJEM PRETOKA. CEV MORA BITI DOLGA 1,8 M.

12. Artikel NLK1070607 (cev povezovalna za sukcijo), VPRAŠANJE: ali je za naročnika sprejemljiva cev dolžine 25m? ostale zahteve izpolnjujemo.
ODG: NE

14. Artikel NLR0050102 (sonda za enteralno prehrano), VPRAŠANJE: ali je za naročnika sprejemljiva sonda dolžine 10 cm? ali 130 cm? Je za naraočnika sprejemljiva sonda brez priloženega obliža?
ODG: NE

Lep pozdrav,


Datum objave: 09.10.2019   15:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da odprete sklop ARLH00401, saj vam artikel NLH0040102 (nevtralne elekrode za otroke s kablom), lahko ponudi samo 1 ponudnik.

lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik ne bo spreminjal tehničnih specifikacij.

Lep pozdrav,


Datum objave: 11.10.2019   14:58
VPRAŠANJE
2.20. Reference
Naročnik bo lahko od ponudnika zahteval reference in sicer da je ponudnik v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe na navedeni javni razpis vsaj eno leto dobavljal istovrstno blago vsaj dvema bolnišnicama, ki sta po velikosti primerljivi z naročnikom.


Ker so predmet naročila tudi kemikalije, laboratorijski material in ostali artikli, ki jih prodajamo tudi drugim naročnikom in ne samo bolnicam (npr. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Inštitut Jozef Štefan in mnogim ostalim) vas prosimo, da razširite vašo zahtevo, tako, da lahko kot reference navedemo naročnike, ki niso samo bolnišnice.

ODGOVOR
Naročnik bo upošteval tudi referenco navedeno v vprašanju.

lpDatum objave: 14.10.2019   08:46
VPRAŠANJE
2.20. Reference
Naročnik bo lahko od ponudnika zahteval reference in sicer da je ponudnik v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe na navedeni javni razpis vsaj eno leto dobavljal istovrstno blago vsaj dvema bolnišnicama, ki sta po velikosti primerljivi z naročnikom.


Ker so predmet naročila tudi kemikalije, laboratorijski material in ostali artikli, ki jih prodajamo tudi drugim naročnikom in ne samo bolnicam (npr. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Inštitut Jozef Štefan in mnogim ostalim) vas prosimo, da razširite vašo zahtevo, tako, da lahko kot reference navedemo naročnike, ki niso samo bolnišnice.

ODGOVOR
Naročnik bo upošteval tudi referenco navedeno v vprašanju.

VPRAŠANJE
Na vprašanja ponudnika glede referenc ste odgovorili, da bo naročnik upošteval tudi referenco navedeno v vprašanju. Ali bo naročnik upošteval kot reference tudi ostale javne zavode in ustanove npr. domove upokojencev, socialno varstvene zavode, univerze, medicinsko fakulteto, ostale inštitute, kamor tudi prodajamo material, ki je predmet vašega razpisa?

ODGOVOR

Pozdravljeni,

V vezi z zgornjima vprašanjema, bo naročnik upošteval tudi te reference.

Lep pozdrav,Datum objave: 14.10.2019   08:48
VPRAŠANJE
ARLC005 Nastavki za pipete

Ali je tu potrebno ponuditi NLC0050102 in NLC0050103, ali lahko le enega od teh dveh?

Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

potrebno je ponuditi oba artikla, saj gre za zaprt podsklop.

Lep pozdrav,


Datum objave: 14.10.2019   08:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,
lahko pri artiklu LE213200 (NLC0060123) ponudimo pakiranje po 1 lit. ali 5 lit.?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

v tehničnih specifikacijah je navedeno, da je lahko pakiranje po največ 2,5L, tako da lahko ponudite pakiranje po 1L.

Lep pozdrav,Datum objave: 14.10.2019   08:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali lahko ponudimo samo izdelek NLD0010201?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

NE, ker gre za zaprt podsklop (ARLD101) morate ponuditi vse artikle v tem podsklopu.

Lep pozdrav


Datum objave: 14.10.2019   08:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je potrebno za podsklopa ARLK10801 in ARLK10809 poleg katalogov predložiti katerekoli certifikate, ipd., v kolikor prijavljamo navidezne artikle?

ODGOVOR

Pozdravljeni,

priložiti morate dokumentacijo, ki dokazuje, da artikel ustreza naročnikovim zahtevam.

Lep pozdrav,Datum objave: 14.10.2019   08:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

podsklop ARLK10513 Zabojnik za odpadke.
NLK1051303; NLK1051307 ; NLK1051306

Kakšno je dovoljeno odstopanje od volumna? Ponudili bi vam zabojnike z volumnom +/- 1L?

Lep pozdrav,


ODGOVOR

Pozdravljeni,

Za zgoraj navedene artikle odstopanja ne dovoljujemo.

Lep pozdrav,Datum objave: 14.10.2019   11:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali pravilno razumemo, da niso zahtevane potrjene reference v fazi oddaje JN, ampak bo naročnik v primeru, da bo dvomiv v verodostojnost navedene reference le to preveril sam.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Ponudnik bo moral predložiti reference v kolikor bo prejel poziv s strani naročnika.

Ponudnik bo moral dostaviti zahtevano referenco v roku 6 dni po pozivu naročnika preko eJN sistema, v nasprotnem primeru se njegova ponudba izloči iz nadaljnje obravnave. Reference bodo morale biti potrjene od ustanove, v kateri se medicinski potrošni material uporablja.

Lep pozdrav,Datum objave: 14.10.2019   11:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali pravilno razumemo, da zavarovanje za resnost ponudbe ni zahtevano.
Hvala

ODGOVOR

Pozdravljeni,

glede zavarovanja naročnik zahteva finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovanja za resnost ponudbe naročnik ne zahteva.

Lep pozdrav,

Datum objave: 14.10.2019   11:31
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni,

pošiljam vprašanja za naslednje postavke znotraj razpisa SB JESENICE, sklop: KEMIKALIJE FARMACEVTSKE in sicer me zanima, če lahko ponudimo naslednje alternative:

1.) Postavka ETHANOLUM 96 % manjše pakiranje 5 L, namesto 10 L (kataloška št: 32294-5L)

2.) Pri spodnjih postavkah pa bi namesto Farmalaborja ponudili Caelo:
Olivae oleum virginale CL-7322-1L
Lactosum monohydricum Cl-2582-1kg
Acidum Boricum CL-2010-1KG
Natrii hydrogencarbonas CL-2428-1KG
Vaselinum Album CL-3200-1KG

3.) Pri spodnji postavki bi namesto Fagrona (MOLAR) ponudili Merck:
Iodium MC1047610100

4.) Pri spodnji postavki bi namesto Farmalaborja ponudli material od Sigme-Aldrich (Merck):
Gentiana Violet SL-G2039-25G

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav,


ODGOVOR:

Pozdravljeni,
Na nadrejeni artikel se lahko prijavi alternativa, ki ustreza opisu, ki je podan za določen nadrejeni artikel. Omejitve pakiranja so posebej podane v opisu, kadar jih zahtevamo.

Lep pozdrav,Datum objave: 14.10.2019   11:33
VPRAŠANJE
SKLOP INFUZIJSKI
NLF0020101 transfuzijski s plastično enokanalno iglo

Vprašali bi ali vam lahko pod omenjen razpisan artikel ponudimo Izboljšan transfuzijski sistem za aplikacijo krvi in krvnih derivatov, ki po definiciji NIOSH 2004 predstavlja ZAPRT SISTEM, z naslednjimi lastnostmi:
Topa in popolnoma transparentna enokanalna plastična igla, ki omogoča enostavno namestitev, vendar onemogoča slučajno predrtje vrečke na drugi strani
- Popolnoma transparentna kapljična komora z vmesnim obročkom za dober oprijem. Zgornji del komore je trd, spodnji pa mehkejši, kar omogoča enostavno in hitro polnjenje komore
- Brez zračnega filtra, ki lahko predstavlja dodaten vhod različne kontaminanate
- V spodnji polovici kapljične komore se nahaja 200 µm delčni filter s površino 11 cm2, ki zadrži vse delce večje od 200 µm, kot so krvni koagulati in celični debris. Kapaciteta filtra je tako velika, da lahko skozenj apliciramo 10 enot eritrocitnih koncentratov in še vedno ohrani visoko pretočnost
- Povezovalna liniji ne vsebuje PVC in DEHP, na njej se nahaja bel stišček, ki omogoča natančno regulacijo pretoka. Stišček ima dodaten prostor v katerega se po končani aplikaciji terapije shrani enokanalna topa plastična igla (ni je potrebno rezati ali lomiti)
- Povezovalna linija ima na koncu pokrovček s Primestop membrano, hidrofobno membrano, ki omogoča uhajanje zraka iz sistema, hkrati pa onemogoča iztekanje tekočine. Sistem se tako sam odzračuje.
- Pod pokrovčkom se nahaja Spin-Lock konektor, ki preprečuje zvijanje in obračanje celotne povezovalne linije ob nameščanju na IV kanilo. Zagotavlja tesno povezavo sistema na pacienta.

HVala in lp

ODGOVOR

Pozdravljeni,

pri pregledovanju in ocenjevanju ponudb ter pri izbiri bomo upoštevali kriterije navedene v opisu navideznega artikla.

Lep pozdrav,


Datum objave: 15.10.2019   08:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali vam lahko pri sklopu ARLK10529 za artikel NLK1052901 grelna blazina 203,2 x 101,3 cm ponudimo grelno blazino dimenzij 196 x 57 cm, ki sicer ustreza ostalim navedenim specifikacijam?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

NE, želimo dimenzije, ki smo jih podali v tehnični specifikaciji artikla.

Lep pozdrav,


Datum objave: 15.10.2019   09:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali lahko pod šifro artikla #NLO0040801 ponudimo biosintetično razgradljivo mrežico iz politetra hidroksibutirata (P4HB) za rekonstrukcijo defektov ventralnih kil in rekonstrukcijo oz. ojačanje abdominalne stene, dimenzije 15,2cmx20,3cm?

Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

NE.

Lep pozdrav,Datum objave: 15.10.2019   09:35
VPRAŠANJE
Spoštovanim

Ali lahko v podsklopu ARLK11801 laringoskop z opti.kan.1xup ponudimo laringoskope z led svetilko in kanalom za uvajanje tubusa za enkratno uporabo, s katerimi imajo bolnice tako po Sloveniji kot drugje po EU zelo dobre izkušnje in so zelo dobro sprejeti. Bi jih bili pripravljeni stestirati v sklopu tega razpisa?

Hvala za odgovor.

Lepo pozdravljeni.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

NE.

Lep pozdrav,


Datum objave: 15.10.2019   09:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

želeli bi zastaviti naslednja vprašanja:

#NLK1020802: Ali lahko ponudimo enakovredno iglo za podkožni port dolžine 20 mm in podaljškom 21,5 cm, ki z majhnim odstopanjem zagotovo ne spreminja narave dela?
#NLK1020803: Ali lahko ponudimo enakovredno iglo za podkožni port dolžine 20 mm in podaljškom 21,5 cm, ki z majhnim odstopanjem zagotovo ne spreminja narave dela?

#NLK1051301: Ali lahko ponudimo enakovreden zabojnik s prostornino 0,5 L?
#NLK1051302: Ali lahko ponudimo enakovreden zabojnik s prostornino 0,5 L ali 1 L?

Hvala in lep pozdrav.ODGOVOR

Pozdravljeni,

1. NE
2. NE
3. NE
4. NE

Lep pozdrav,


Datum objave: 15.10.2019   09:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas:

#NLH0020101: Ali lahko ponudimo enakovredne pediatrične monitoring elektrode s premerom 24 ali 35 mm?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

NE.

Lep pozdrav,


Datum objave: 15.10.2019   11:32
VPRAŠANJE
Ali v go-soft vpišemo ceno na zahtevano enote mere brez ddv ali z ddv?

Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

v sistem vpisujete ceno brez DDV-ja.

Lep pozdrav,


Datum objave: 15.10.2019   11:42
VPRAŠANJE
1. Ali v zavihku 5-19GO, pod šiframi artikla NLG0050101, NLG0050102, NLG0050103, NLG0050104, sklop ARLG00501 zahtevate antimikrobne centralne venske katetre, ki dokazano s študijami ne povzročajo rezistence mikroorganizmov in povzročajo anafilaktičnih reakcij?
2. Ali v zavihku 5-19GO, pod šiframi artikla NLG0050101, NLG0050102, NLG0050103, NLG0050104, sklop ARLG00501 zahtevate CVK katetre, ki imajo prevleko mešanice žlahtnih kovin iz zlata, srebra in paladija in se ne izločajo v krvni obtok ?
3. Ali zahtevate v zavihku 5-19GO, pod šiframi artikla NLG0050101, NLG0050102, NLG0050103, NLG0050104, sklop ARLG00501 cvk katetre, ki dokazano z vsaj eno randomizirano študijo zmanjšujejo nastanek katetrskih infektov za vsaj 50% in katetrskih seps za vsaj 40%?
4. Ali v sklopu ARLG00501 zahtevate katetre, ki imajo učinkovitost na MRSA vsaj 85%?
5. Ali zahtevate v sklopu ARLG00501 cvk katetre, ki imajo v setu atravmatsko vodilno žico z Nitinola?ODGOVOR

Pozdravljeni,

tehnične specifikacije, ki so zahtevane za posamezen razpisan artikel so opredeljene v tehničnih zahtevah posameznega artikla. Ponudniki naj upoštevajo zahteve, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav,

Datum objave: 15.10.2019   11:44
VPRAŠANJE
1. Ali v zavihku 16-19x2, sklop ARLX210 zahtevate tubuse za subglotično aspiracijo, ki dokazano zmanjšujejo nastanek biofilma za vsaj 40% in s tem zmanjšujejo možnost infektov?
2. Ali v sklopu ARLX210 endotrahelani tubusi s subglotično aspiracijo šifre NLX1060501 do NLX1060505 zahtevate tubuse, ki dokazano z vsaj eno klinično študijo preprečijo nastanek pljučnice povezano z umetno ventilacijo VAP za vsaj 65%?
3. Ali v sklopu ARLX210 zahtevate subglotične tubuse, ki imajo antimikrobno prevleko znotraj in zunaj tubusa, ki se ne izloča v telo in ni toksična?
4. Ali v sklopu ARLX210 zahtevate subglotične tubuse, ki dokazano zmanjšujejo infekte najpogostejših mikrobov, kot so Staphylococcus Aureus, Staphylococcus Epidermis, MRSA, Escherichia coli, Pseudomonas Aureginosa, Neisseria elongate,?


ODGOVOR

Pozdravljeni,

tehnične specifikacije, ki so zahtevane za posamezen razpisan artikel so opredeljene v tehničnih zahtevah posameznega artikla. Ponudniki naj upoštevajo zahteve, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav,


Datum objave: 15.10.2019   11:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu ARLX205 pod artiklom ARLX10205 imate razpisan mehanski bakterijski in virusni filter, z strokovnimi kriteriji volumen mrtvega prostora 80 ml, primeren za dihalne volumne od 300 do 1500 ml. Upornost 1,4 mbar pri pretoku 30l/min. Luer-lock spojka z zamaškom, ki ne sme biti ločljiv od filtra. Brez PVC in lateksa, iz prozornega materiala za lažji vizualni nadzor.
Pri zahtevanih strokovnih kriterijih se omejujete pri izbiri filtra, zato vam predlagamo , da se strokovni kriteriji prilagodijo z spremembo opisa pri volumnu mrtvega prostora do 80 ml, primeren za dihalne volumne vsaj od 200 do 1500 ml in upornost do 1,4 mbar pri pretoku 30l/min. Ali se strinjate z našim predlogom?

Hvala za odgovor, lep pozdrav.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

Naročnik ne bo spreminjal tehničnih specifikacij.

Lep pozdrav,


Datum objave: 15.10.2019   11:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop ARLK10801 Prevleka za obutev: Ali prav razumemo, da pod št. LE554338 ponudimo enakovreden artikel, ker v GO-SOFTU ne moremo vpisati podatkov artikla (možnost je samo vpisa cene), ceno pa podamo za kom? V obrazcu št. 1A pa tega sklopa sploh ni. Ali dovolite, da ga dodamo sami?

Hvala

ODGOVOR

Pozdravljeni,

prosimo, da se v sistemu ne prijavljate na podsklop ARLK10801, razpisanega podsklopa tudi ni navedenega v Predračunu (obrazec 1A).

Lep pozdrav,


Datum objave: 15.10.2019   11:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da se v sklopu ARLK11701 pod artiklom #NLK11701 ELEKTRODA za mer.globine anestezije BIS XP senzor, umakne komercialno ime za razpisane senzorje, kar ni v skladu z zakonom o javnih naročilih.

Najlepša hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik spreminja ime navideznega artikla in sicer:
NLK11701 ELEKTRODA ZA MERJENJE GLOBINE SEDACIJE

zahtevane tehnične specifikacije artikla se ne spreminjajo.

Lep pozdrav,

Datum objave: 15.10.2019   12:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V sklopu ARLX206 pod artiklom NLX10701 imate razpisan Absorbent za CO2. Lahko vsebuje največ 1,5 % natrijevega hidroksida in biti brez kalcijevega klorida. Pakiranje po 10 x 1kg.
Ali želite takšen absorbent, kot ste ga uporabljali sedaj, z vsebnostjo največ 1,5 % natrijevega hidroksida in 5 % zeolita?

Hvala in lepo pozdravljeni.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

Naročnik ne bo spreminjal tehničnih zahtev podanih v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav,Datum objave: 15.10.2019   12:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V sklopu ARLX206 pod artiklom NLX10702 imate razpisan Absorbent za CO2. Lahko vsebuje največ 1,5 % natrijevega hidroksida in biti brez kalcijevega klorida. Pakiran v posodi za enkratno uporabo, ki je kompatibilna z Dragerjevim cic nastavkom. Ali želite takšen absorbent, kot ste ga uporabljali sedaj, z vsebnostjo največ 1,5 % natrijevega hidroksida in 5 % zeolita in je kompatibilen z dragerjevim cic nastavkom?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Naročnik je tehnične zahteve za artikel podal v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav,


Datum objave: 15.10.2019   12:02
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

Ali v podsklopu ARLX207 za artikel LE550635, za katerega zahtevate dolžino cevke 2,45m, dovoljujete odstopanje? Lahko ponudimo cevko dolžine 2m ali 2,5m?Hvala za vašo strpnost in odgovor.
Lepo pozdravljeni


ODGOVOR

Pozdravljeni,

NE.

Lep pozdrav,


Datum objave: 15.10.2019   12:03
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

Ali lahko v podklopu ARLX203 za artikel LE555098 in LE555099, katerega imata zahtevane dolžine 2 in 3 m ponudimo 1,6m?


Hvala za vašo strpnost in odgovor.
Lepo pozdravljeniODGOVOR

Pozdravljeni,

NE.

Lep pozdrav,Datum objave: 15.10.2019   12:05
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

Ali lahko v podsklopu ARLX202 ponudimo:
Za artikel LE552742 za katerega želite volumen 1500ml, ponudimo dihalni balon z volumnom 1490ml

Za artikel LE552743 za katerega želite volumen 550ml, ponudimo dihalni balon z volumnom 500 ali 635ml

Za artikel LE552748 za katerega želite volumen 280ml, ponudimo dihalni balon z volumnom 240 ali 370ml


Hvala za vašo strpnost in odgovor.
Lepo pozdravljeni


ODGOVOR

Pozdravljeni,

1. NE
2. NE
3. NE

Lep pozdrav,Datum objave: 15.10.2019   12:18
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

V podsklopu ARLX201 želite ponudbe tudi za naslednje artikle:
Pripomoček supraglotični št.1
PRIPOMOČEK supraglotični št.1 iGel
Ref:8201 /Intersurgical 1sc=10kom
Pripomoček supraglotični št.1,5
PRIPOMOČEK supraglotični št.1,5
iGel Ref:8215/Intersurgical 1sc=10kom
Pripomoček supraglotični št.2
PRIPOMOČEK supraglotični št.2
iGel Ref:8202/Intersurgical 1sc=10kom
Pripomoček supraglotični št.2,5
PRIPOMOČEK supraglotični št.2,5
iGelRef:8225/Intersurgical 1sc=10kom
Pripomoček supraglotični št.3
PRIPOMOČEK supraglotični št.3 iGel
Ref:8203/Intersurgical 1sc=25kom
Pripomoček supraglotični št.4
PRIPOMOČEK supraglotični št.4 iGel
Ref:8204/Intersurgical 1sc=25kom
Pripomoček supraglotični št.5
PRIPOMOČEK supraglotični št.5 iGel
Ref:8205/Intersurgical 1sc=25kom

Te artikle lahko ponudi samo en proizvajalec. Tako ostalih artiklov, ki so v skupini ne more podati nihče drug. Bi bilo možno da bi te artikle pomaknili v nov podsklop in tako omogočili drugim ponudnikom, da podajo ponudbe za ostale artikle. Tako lahko tudi naročnik pridobi več ponudb in ima večjo možnost pridobitve ponudb z nižjimi cenami.
Ali pa samo omogočite testiranje podobnih produktov kot je I-gel?


Hvala za vašo strpnost in odgovor.
Lepo pozdravljeniODGOVOR

Pozdravljeni,

pri pripravi ponudbe upoštevajte tehnične specifikacije, ki so navedene pod navideznimi artikli (ARLX in NLX šifre).
Naročnik tehničnih zahtev glede podsklopov ne bo spreminjal.

Lep pozdrav,Datum objave: 15.10.2019   13:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Ali vam lahko pod šifro 19Z0 , ARLZ012 Cevke, uvajala pod NLZ01201 ponudimo uvajalo za plastične stente, 10F, delovna dolžina 2025 mm?

2. Ali vam lahko pod šifro 19Z0 , ARLZ012 Cevke, uvajala pod NLZ01204 ponudimo cev iz atravmatskega materiala dolgo 70mm?

3. Ali vam lahko pod šifro 19Z0 , ARLZ012 Cevke, uvajala pod NLZ1206 ponudimo cev iz atravmatskega materiala dolgo 90mm?
4. Ali vam lahko pod šifro 19Z0 , ARLZ012 Cevke, uvajala pod NLZ1209 ponudimo cevko za odtok pankreatične vsebine dolžine 30 mm?
5. Ali vam lahko pod šifro 19Z0 , ARLZ012 Cevke, uvajala pod NLZ1212 ponudimo cev iz atravmatskega materiala dolgo 120 mm?
6. Ali vam lahko pod šifro 19Z0 , ARLZ012 Cevke, uvajala pod NLZ1213 ponudimo cev iz atravmatskega materiala dolgo 120 mm?
7. Ali vam lahko pod šifro 19Z0 , ARLZ012 Cevke, uvajala pod NLZ1212 ponudimo cev iz atravmatskega materiala dolgo 90 mm?


ODGOVOR

Pozdravljeni,

1. NE
2. NE
3. NE
4. NE
5. NE
6. NE
7. NE

Lep pozdrav,


Datum objave: 15.10.2019   14:00
VPRAŠANJE
1. Ali vam lahko pod šifro 19Z0, ARLZ024, NLZ02401 zanka za elektroresekcijo ponudimo zanko diameter 27mm, za delovni kanal min. 2,8mm?
2. Ali vam lahko pod šifro 19Z0, ARLZ024, NLZ03101 zanka za odstranjevanje polipov ponudimo zanko okrogle oblike za hladni rez za delovni kanal min. 2,8mm?
3. Ali vam lahko pod šifro 19Z0, ARLZ042, NLZ03201, NLZ03202, NLZ03203 zanka za elektroresekcijo ponudimo zanke okrogle oblike za delovni kanal min. 2,8mm?ODGOVOR

Pozdravljeni,

1. DA
2. DA
3. DA

Lep pozdrav,


Datum objave: 15.10.2019   14:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Ali vam lahko pod šifro JR 19Z0, ARLZ03, NLZ00301 ponudimo balon za odst.žolčnih kamnov diameter 9-13-16 mm, 3 lumenski, kompatibilen z žico 0,035 incha, delovna dolžina 200 cm? Ali želite uporabo kontrasta nad ali pod balonom?
2. Ali vam lahko pod šifro JR 19Z0, ARLZ018, NL01801 ponudimo kleščice za večkratno uporabo, ovalne, dolžine 230 cm, min.delovni kanal 2,5mm?
3. Ali vam lahko pod šifro JR 19Z0, ARLZ020, NL02001 ponudimo kleščice za večkratno uporabo, ovalne, z igloo, dolžine 230 cm, min.delovni kanal 2,5mm?

Hvala za odgovore

LP

ODGOVOR

Pozdravljeni,

1. DA. Želimo uporabo kontrasta nad in pod balonom.
2. NE
3. NE

Lep pozdrav,


Datum objave: 15.10.2019   14:05
VPRAŠANJE
Ali vam lahko pod šifro JR19Z0, ARLZ040, NLZ00704 ponudimo kovinsko sponko za hemostazo, večkratno odpiranje in zapiranje, diameter 11mm, 360 stopinjsko vrtljivost. Uvajalo je pleteno tako, da ne poškoduje endoskopa. Prosimo za potrditev, da lahko ponudimo.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

DA, kovinska sponka pa mora biti kompatibilna z MR.

Lep pozdrav,


Datum objave: 15.10.2019   14:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

19. RO ENTERALNA PREH., SONDE, SIST. ZA HRANJ.

NLR0010302
Glede na to, da zahtevate standardno formulo z vlakninami, ali lahko ponudimo podoben izdelek z razmerjem B:M:OH 15:29:56 in kombinacijo vlaknin (topne, netopne in FOS:1,76/100ml), pakirano v plastenki

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

NE.

Lep pozdrav,
Datum objave: 15.10.2019   14:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop ARLK10801 - Prevleka za obutev: Ponudili bi nadomestni artikel, vendar ga ni mogoče vnesti. Prosimo, popravite sklop.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo za potrditev, da vam lahko pod šifro JR 19Z0, ARLZ044, NLZ03301 ponudimo enakovreden stent priznanega proizvajalca diameter 10mm, dolžine 40mm.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

NE.

Lep pozdrav,Datum objave: 15.10.2019   14:17
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali želite pod šifro JR19Z0, ARLZ044 biliane oporonice v celoti krite ali delno krite. Poleg tega navajate v opisu različne dimenzije. Ali razumemo pravilno, da želite diameter 10mm in tri različne dolžine?

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Opornice naj bodo v celoti krite.
DA, zahtevamo opornice treh različnih dolžin z diametrom 10mm.

Lep pozdrav,


Datum objave: 15.10.2019   14:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Ali vam lahko pod šifro JR19Z0, ARLZ044, NLZ03301 ponudimo biliarni opornico v celoti krito, diameter 10 mm in dolžine 40mm?

Hvala za odgovor

LP

ODGOVOR

Pozdravljeni,

NE.

Lep pozdrav,Datum objave: 15.10.2019   14:21
VPRAŠANJE
SKLOP 10, NLQ0050206
Kot omenjeno, proizvajalec ne proizvaja več Stimuplex D igel. z vašo potrditvijo bi vma ponudili vidne pod UZ. pri artiklu NLQ0050206 želite dolžino 120mm. 120mm namreč v novih, vidnih UZ iglah ni več na voljo.
Ali se strinjate, da vam ponudimo 100mm ali mogoče 150mm?
lp

ODGOVOR

Pozdravljeni,

DA, lahko ponudite.

Lep pozdrav,


Datum objave: 15.10.2019   14:23
VPRAŠANJE
pozdravljeni,

v sklopu 10, artikli Igla za pleksus anestezijo (LE556168, LE556166, LE700285, LE700288) ste bili že v začetku leta 2018 obveščeni, da navadnih igel (Stimuplex D) za pleksus anestezijo ni več. Obstajajo le vidne pod UZ.
Prosim potrdite, da vam lahko ponudimo popolnoma enakovredne igle, istega proizvajalca, vidne pod UZ 360 stopinj okoli svoje osi, po celotni dolžini, izolirano?
Hvala

ODGOVOR

Pozdravljeni,

DA, lahko ponudite, vendar jih morate ponuditi pod navidezen artikel, kjer so navedene ostale tehnične specifikacije.

Lep pozdrav,


Datum objave: 15.10.2019   14:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pošiljamo vam vprašanja:

1.
19F0; ARLF00101; sistem infuzijski
Vaša zahteva: transparentna kapljlna komora za lažji nadzor pretoka, mehek spodnji del komore za lažje rokovanje, obroček na sredini komore za boljši oprijem.

a) Navedena zahteva po obročku ni klinično pomembna in razen estetskega vidika ter domnevno boljšega oprijema in po našem mnenju ta zahteva ne bi smela predstavljati ključnega argumenta za izbiro artikla. S to zahtevo namreč zožate izbor na samo točno določenega proizvajalca, ki omenjeni obroček ima in zato prosimo, da omenjeno zahtevo umaknete. Ali se strinjate s predlogom?
b) Prosimo potrdite, da vam lahko ponudimo infuzijski sistem, ki ima celotno kapljalno komoro mehko in tako omogoča lažje rokovanje, saj se le to lahko stiska po celotni površini in ne le na točno določenem delu?

2.
19F0; ARLF00402; podaljšek za perfuzor
a) Vaša zahteva: ima filter, ki preprečuje kontaminacijo
Prosimo za pojasnilo na katerem delu mora imeti podaljšek filter in koliko mikronski naj bo?

b) Fleksibilna cev dolžine 200 cm, 250 cm in premera 1.6 so 25 mm, filter, ki preprečuje kontaminacijo in zaščita za nastavkov
Prosimo za pojasnilo ali mora biti podaljšek 1 ali 2 ceven?
Ali lahko ponudimo podaljšek dolžine 150-200cm?
Ali lahko ponudimo podaljšek, ki ima zunanji premer 1,5mm?
Prosimo za pojasnilo na katerem delu mora imeti podaljšek filter in koliko mikronski naj bo?

c) Prosimo za potrdilo, da lahko ponudimo podaljšek z vzdržljivostjo do 5 barov?


3.
19F0; ARLF00406; kanila pretočna pvc brez filtra za delce
Prosimo potrdite, da potrebujete pretočno kanilo, ki ima na obeh straneh vbodno iglo in je brez zračnega filtra, enakovredno Braun, ref: 04090500?

4.
19F0; ARLF00408, ARLF00409, ARLF00410; skupne strokovne zahteve za spojke, ventile in sisteme za aplikacijo in aspiracijo medikamentov z vsebovanimi mehanizmi proti okužbam
Zap.št.1; spojka ne sme omogočati preboda z iglo, ob vbodu z iglo ne pride do aspiracije niti injiciranja
Opozarjamo vas, da je vaša zahteva nesmiselna in nima vpliva na kvaliteto ali varnost dela ter je podana bolj zato, da izključuje konekte, narejene iz mehkejših materialov. Kot že ime pove, se brezigelni konekti uporabljajo za dostopanje BREZ IGLE, torej z brizgo, inf. sistemom... in ni nobenega razloga, zaradi katerega bi kdo želel prebadati z iglo in aspirirati ali injicirati. Ker so konekti sestavljeni iz različnih materialov, trših in mehkejših, pa kot že rečeno, taka postavka lahko popolnoma neupravičeno izloča ponudnike, katerih konekt vsebuje tudi silikonske vložke in ne zgolj trde plastike. Zato vas upravičeno prosimo, da to zahtevo umaknete in tako dovolite prijavo več ponudnikom.

5.
19F0; ARLF00408, ARLF00409, ARLF00410; skupne strokovne zahteve za spojke, ventile in sisteme za aplikacijo in aspiracijo medikamentov z vsebovanimi mehanizmi proti okužbam
Zap.št.2; pretok spojke mora biti vsaj 150 ml/min
Prosimo potrdite, da lahko ponudimo spojko s pretokom 140 ml/min?
Odstopanje je minimalno, namen uporabe pa še vedno ostaja enak.

6.
19K1; ARLK10201, NLK1020101; brizgalke trodelne 1ml, inzulinske brez igle
Prosimo potrdite, da je potrebno ponuditi brizgalko graduacije U100?

7.
19K1, ARLK10201, NLK1020106, brizga trodelna 60ml s kateter nastavkom
Prosim potrdite, da lahko ponudimo brizgo trodelno velikosti 50/60ml s kateter nastavkom?

8.
19K1, ARLK10202, NLK1020201; brizgalke dvodelne 2ml brez igle z graduacijo na desetinke ml
Prosimo potrdite, da lahko ponudimo graduacijo 0,1ml? Name uporabe brizge ostaja enak oz. manjša graduacija omogoča še boljšo natančnost pri odmiranju zdravila.

9.
19K1, ARLK10202, NLK1020202; brizgalke dvodelne 5ml brez igle z graduacijo na 1ml in na desetinke ml
Prosimo potrdite, da lahko ponudimo graduacijo 0,2ml? Name uporabe brizge ostaja enak oz. manjša graduacija omogoča še boljšo natančnost pri odmiranju zdravila.

10.
19K1, ARLK10202, NLK1020203; brizgalke dvodelne 10ml brez igle z graduacijo na 1ml
Prosimo potrdite, da lahko ponudimo graduacijo 0,5ml? Name uporabe brizge ostaja enak oz. manjša graduacija omogoča še boljšo natančnost pri odmiranju zdravila.

11.
19k1, ARLK10206; igle injekcijske
Glede na to, da je ostrina igle zelo pomembna in jo je težko opredeliti, vas sprašujemo, če je potrebno predložiti dokumentacijo, iz katere je razvidno da je sila, potrebna za upogib igle vsaj dvakrat večja od sile, potrebne za penetracijo?
Na tak način se boste izognili iglam slabe kvalitete, ki pacientom povzročajo nepotrebne bolečine ob zabadanju, ali se v najslabšem primeru zlomijo ob zbadanju.

12.
19K1, ARLK10210, NLK1020701; igla punkcijska 0,8x80mm
V našem asortimaju imamo punkcijske igle z minimalnim odstopanjem v dimenziji glede na vaše zahteve, namen igle pa ostaja enak.
Prosimo za vašo potrditev dimenzije, ki vam še ustreza in sicer vam lahko ponudimo sledeče dimenzije: 0,7x90mm (črne barve), 0,7x75mm (črne barve), 0,9x90mm (rumene barve) ali 0,9x75mm (rumene barve)?

13.
19K1, ARLK10210, NLK1020702; igla punkcijska 1,2x80mm
V našem asortimaju imamo punkcijske igle z minimalnim odstopanjem v dimenziji glede na vaše zahteve, namen igle pa ostaja enak.
Prosimo za vašo potrditev dimenzije, ki vam še ustreza in sicer vam lahko ponudimo sledeče dimenzije: 1,2x75mm (roza barve) ali 1,2x90mm (roza barve)?

14.
19K1, ARLK10210, NLK1020703; igla punkcijska 0,9x135mm
V našem asortimaju imamo punkcijske igle z minimalnim odstopanjem v dimenziji glede na vaše zahteve, namen igle pa ostaja enak.
Prosimo za vašo potrditev, da vam lahko ponudimo sledečo dimenzijo: 0,9x152mm?

15.
19K1, ARLK10210, NLK1020704; igla punkcijska 0,7x135mm
V našem asortimaju imamo punkcijske igle z minimalnim odstopanjem v dimenziji glede na vaše zahteve, namen igle pa ostaja enak.
Prosimo za vašo potrditev, da vam lahko ponudimo sledečo dimenzijo: 0,7x127mm?

16.
19K1, ARLK10212, NLK1020502; BRIZGALKE PREDNAPOLNJENE, 10ML
Prosimo potrdite, da je potrebno ponuditi prednapolnjeno brizgalko s sledečimi karakteristikami:
a) Za uporabo na nesterilnih površinah?
b) "zero reflux" učinek?
c) Velik luer lok zamašek, ki omogoča varno in enostavno rokovanje, ter onemogoča onesteriljenje vhoda brizge?
d) Brez konzervansov, brez lateksa, brez DEHP?
e) Rok uporabe vsaj 3 leta?
f) Graduacija brizgalke na vsaj 0,5 ml

17.
19K1, ARLK10212, NLK1020503; BRIZGALKE PREDNAPOLNJENE, 5ML
Prosimo potrdite, da je potrebno ponuditi prednapolnjeno brizgalko s sledečimi karakteristikami:
a) Za uporabo na nesterilnih površinah?
b) "zero reflux" učinek?
c) Velik luer lok zamašek, ki omogoča varno in enostavno rokovanje, ter onemogoča onesteriljenje vhoda brizge?
d) Brez konzervansov, brez lateksa, brez DEHP?
e) Rok uporabe vsaj 3 leta?
f) Bat brizgalke, ne glede na volumen tekočine, nudi enak pritisk prebrizgavanja, kot pri običajnih 10 ml brizgah.
g) Graduacija brizgalke na vsaj 0,5 ml

18.
19K1, ARLK10534, NLK1053401; termometer telesni brez Hg
Prosimo potrdite, da je potrebno ponuditi termometer brez HG, ki po meritvi omogoča enostavno in takojšnje zbijanje skale?

19.
19Q0, ARLQ00101, NLQ0010104, Subarahnoidalne igle 22G x 3, 1/2"
Prosimo potrdite, da lahko ponudimo iglo dimenzije 22Gx90mm ali dimenzije 22Gx75mm?

20.
19Q0, ARLQ00101, NLQ0010105, Subarahnoidalne igle 22G x 4, 3/4"
Prosimo potrdite, da lahko ponudimo iglo dimenzije 22Gx127mm?

21.
19Q0, ARLQ00101, NLQ0010108, Subarahnoidalne igle 25G x 4, 3/4"
Prosimo potrdite, da lahko ponudimo iglo dimenzije 25Gx119mm?

22.
19Q0, ARLQ00101, NLQ0010202, Spinalna igla z vodilno žico 27G x 4"
Prosimo potrdite, da lahko ponudimo iglo dimenzije 27Gx90mm?

23.
19WO, ARLW00101, NLW0010101; Urinska vrečka za odrasle
a) Prosimo potrdite, da lahko ponudimo urinsko vrečko 2.000ml z izpustom in nepovratnim ventilom, brez držala?

24.
A9F0, ARLF00401, NLF0040101; DVOKANALNI PRIKLJUČEK
Prosimo potrdite, da lahko ponudimo dvokanalni priključek z integriranim brezigelnim konektom?
Artikel predstavlja tudi cenovno ugodno rešitev, saj sta v enem pakiranju združena dva artikla.

25.
a) 19G0; ARLG00101; Intravenozna kanila
Prosimo, da sledečo kanilo NLG0010101; intravenozna kanila 24G, premaknete v svoj sklop, saj je le ta specifična in ni primerljiva z ostalimi kanilami, ki se nahajajo v tem sklopu?
b)19G0; ARLG00201; mandren, obturator za i.v. kanilo
Prosimo, da sledeč mandren NLG0020105; mandren, obturator za i.v. kanilo 24G, premaknete v svoj sklop, saj je le ta namenjen za uporabo z zgornjo intravenozno kanilo 24G (NLG0010101)?

Hvala za odgovore

ODGOVOR

Pozdravljeni,

podajamo odgovore na naslednja vprašanja:
6.
19K1; ARLK10201, NLK1020101; brizgalke trodelne 1ml, inzulinske brez igle
Prosimo potrdite, da je potrebno ponuditi brizgalko graduacije U100?
ODG: PONUDNIK NAJ PODA PONUDBO SKLADNO S TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI, KI SO NAVEDENE V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.

7.
19K1, ARLK10201, NLK1020106, brizga trodelna 60ml s kateter nastavkom
Prosim potrdite, da lahko ponudimo brizgo trodelno velikosti 50/60ml s kateter nastavkom?
ODG: PONUDNIK NAJ PODA PONUDBO SKLADNO S TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI, KI SO NAVEDENE V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.

8.
19K1, ARLK10202, NLK1020201; brizgalke dvodelne 2ml brez igle z graduacijo na desetinke ml
Prosimo potrdite, da lahko ponudimo graduacijo 0,1ml? Name uporabe brizge ostaja enak oz. manjša graduacija omogoča še boljšo natančnost pri odmiranju zdravila.
ODG: PONUDNIK NAJ PODA PONUDBO SKLADNO S TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI, KI SO NAVEDENE V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.

9.
19K1, ARLK10202, NLK1020202; brizgalke dvodelne 5ml brez igle z graduacijo na 1ml in na desetinke ml
Prosimo potrdite, da lahko ponudimo graduacijo 0,2ml? Name uporabe brizge ostaja enak oz. manjša graduacija omogoča še boljšo natančnost pri odmiranju zdravila.
ODG: PONUDNIK NAJ PODA PONUDBO SKLADNO S TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI, KI SO NAVEDENE V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.

10.
19K1, ARLK10202, NLK1020203; brizgalke dvodelne 10ml brez igle z graduacijo na 1ml
Prosimo potrdite, da lahko ponudimo graduacijo 0,5ml? Name uporabe brizge ostaja enak oz. manjša graduacija omogoča še boljšo natančnost pri odmiranju zdravila.
ODG: PONUDNIK NAJ PODA PONUDBO SKLADNO S TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI, KI SO NAVEDENE V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.

11.
19k1, ARLK10206; igle injekcijske
Glede na to, da je ostrina igle zelo pomembna in jo je težko opredeliti, vas sprašujemo, če je potrebno predložiti dokumentacijo, iz katere je razvidno da je sila, potrebna za upogib igle vsaj dvakrat večja od sile, potrebne za penetracijo?
Na tak način se boste izognili iglam slabe kvalitete, ki pacientom povzročajo nepotrebne bolečine ob zabadanju, ali se v najslabšem primeru zlomijo ob zbadanju.
ODG: PONUDNIK NAJ PODA PONUDBO SKLADNO S TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI, KI SO NAVEDENE V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.

12.
19K1, ARLK10210, NLK1020701; igla punkcijska 0,8x80mm
V našem asortimaju imamo punkcijske igle z minimalnim odstopanjem v dimenziji glede na vaše zahteve, namen igle pa ostaja enak.
Prosimo za vašo potrditev dimenzije, ki vam še ustreza in sicer vam lahko ponudimo sledeče dimenzije: 0,7x90mm (črne barve), 0,7x75mm (črne barve), 0,9x90mm (rumene barve) ali 0,9x75mm (rumene barve)?
ODG: LAHKO

13.
19K1, ARLK10210, NLK1020702; igla punkcijska 1,2x80mm
V našem asortimaju imamo punkcijske igle z minimalnim odstopanjem v dimenziji glede na vaše zahteve, namen igle pa ostaja enak.
Prosimo za vašo potrditev dimenzije, ki vam še ustreza in sicer vam lahko ponudimo sledeče dimenzije: 1,2x75mm (roza barve) ali 1,2x90mm (roza barve)?
ODG: LAHKO

14.
19K1, ARLK10210, NLK1020703; igla punkcijska 0,9x135mm
V našem asortimaju imamo punkcijske igle z minimalnim odstopanjem v dimenziji glede na vaše zahteve, namen igle pa ostaja enak.
Prosimo za vašo potrditev, da vam lahko ponudimo sledečo dimenzijo: 0,9x152mm?
ODG: LAHKO

15.
19K1, ARLK10210, NLK1020704; igla punkcijska 0,7x135mm
V našem asortimaju imamo punkcijske igle z minimalnim odstopanjem v dimenziji glede na vaše zahteve, namen igle pa ostaja enak.
Prosimo za vašo potrditev, da vam lahko ponudimo sledečo dimenzijo: 0,7x127mm?
ODG: LAHKO

16.
19K1, ARLK10212, NLK1020502; BRIZGALKE PREDNAPOLNJENE, 10ML
Prosimo potrdite, da je potrebno ponuditi prednapolnjeno brizgalko s sledečimi karakteristikami:
a) Za uporabo na nesterilnih površinah?
b) "zero reflux" učinek?
c) Velik luer lok zamašek, ki omogoča varno in enostavno rokovanje, ter onemogoča onesteriljenje vhoda brizge?
d) Brez konzervansov, brez lateksa, brez DEHP?
e) Rok uporabe vsaj 3 leta?
f) Graduacija brizgalke na vsaj 0,5 ml
ODG: PONUDNIK NAJ PODA PONUDBO SKLADNO S TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI, KI SO NAVEDENE V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.


17.
19K1, ARLK10212, NLK1020503; BRIZGALKE PREDNAPOLNJENE, 5ML
Prosimo potrdite, da je potrebno ponuditi prednapolnjeno brizgalko s sledečimi karakteristikami:
a) Za uporabo na nesterilnih površinah?
b) "zero reflux" učinek?
c) Velik luer lok zamašek, ki omogoča varno in enostavno rokovanje, ter onemogoča onesteriljenje vhoda brizge?
d) Brez konzervansov, brez lateksa, brez DEHP?
e) Rok uporabe vsaj 3 leta?
f) Bat brizgalke, ne glede na volumen tekočine, nudi enak pritisk prebrizgavanja, kot pri običajnih 10 ml brizgah.
g) Graduacija brizgalke na vsaj 0,5 ml

ODG: PONUDNIK NAJ PODA PONUDBO SKLADNO S TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI, KI SO NAVEDENE V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.

18.
19K1, ARLK10534, NLK1053401; termometer telesni brez Hg
Prosimo potrdite, da je potrebno ponuditi termometer brez HG, ki po meritvi omogoča enostavno in takojšnje zbijanje skale?
ODG: DA

19.
19Q0, ARLQ00101, NLQ0010104, Subarahnoidalne igle 22G x 3, 1/2"
Prosimo potrdite, da lahko ponudimo iglo dimenzije 22Gx90mm ali dimenzije 22Gx75mm?
ODG: NE

20.
19Q0, ARLQ00101, NLQ0010105, Subarahnoidalne igle 22G x 4, 3/4"
Prosimo potrdite, da lahko ponudimo iglo dimenzije 22Gx127mm?
ODG: NE

21.
19Q0, ARLQ00101, NLQ0010108, Subarahnoidalne igle 25G x 4, 3/4"
Prosimo potrdite, da lahko ponudimo iglo dimenzije 25Gx119mm?
ODG: NE

22.
19Q0, ARLQ00101, NLQ0010202, Spinalna igla z vodilno žico 27G x 4"
Prosimo potrdite, da lahko ponudimo iglo dimenzije 27Gx90mm?
ODG: NE

Lep pozdrav,

Datum objave: 15.10.2019   14:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vprašanja glede izdelkov smo vam poslali preko spletne aplikacije - upamo da je to OK.

Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

vsa vprašanja morate podati preko portala javnih naročil.

Lep pozdrav,


Datum objave: 15.10.2019   14:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali vam lahko pri sklopu ARLK10529 za artikel NLK1052901 grelna blazina 203,2 x 101,3 cm ponudimo grelno blazino dimenzij 195x100 cm, ki sicer ustreza ostalim navedenim specifikacijam?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

NE.

Lep pozdrav,


Datum objave: 15.10.2019   16:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu ARLK12001 pod artiklom NLK1201103 imate razpisan sistem Nastavek za aspiracijo tekočine iz lončka z ENFit nastavkom, dolžina 20 cm. Želimo vam ponuditi željen nastavek za aspiracijo z zahtevanimi specifikacijami z dolžino 15 cm, ali se strinjate z dolžino nastavka?

Najlepša hvala in lepo pozdravljeni.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

Želimo dolžino 20 cm.

Lep pozdrav,


Datum objave: 16.10.2019   07:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1.sklop: 19C0 MATERIAL ZA PATOHISTOLOŠKI LABORATORIJ
Ali lahko v podsklopu ARLC003 MIKROTOMSKA REZILA ponudimo mikrotomska rezila drugega proizvajalca, ki so po tehničnih karakteristikah in kvaliteti primerljiva z navedenimi?

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR

Pozdravljeni,

tehnične specifikacije so navedene pod navideznim artiklom. V kolikor se prijavljate z artiklom, ki je različen od artikla vpisanega pod LE šifro in ustreza tehničnim zahtevam se morate prijaviti pod navidezni artikel (NL šifra).

Lahko so drugega proizvajalca, ustrezati pa morajo tehničnim zahtevam.

Lep pozdrav,Datum objave: 16.10.2019   07:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1.sklop: 19C0 MATERIAL ZA PATOHISTOLOŠKI LABORATORIJ
V podsklopu ARLC002 GOBICA ZA TEHNIČNO OBD. TKIVNIH VZORCEV sta navedeni sta dve šifri LE550022 in LE702198 za popolnoma identičen material dveh različnih proizvajalcev.
Sklepamo, da gre za odprt podsklop ARLC002 in lahko ponudimo gobice samo od enega proizvajalca?

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Pod LE šifro se prijavite le, če artikel popolnoma ustreza tako proizvajalcu kot kataloški številki artikla navedenega v šifri.
V kolikor se prijavljate z artiklom, ki ni naveden v LE šifri in ustreza zahtevanim tehničnim specifikacijam se prijavite pod NL šifro.

Lep pozdrav,


Datum objave: 16.10.2019   09:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za potrditev, da vam pod šifro JR 19Z0, ARLZ044 ponudimo enakovredne stente priznanega proizvajalca diameter 10mm, dolžine 40mm, 60mm in 80mm.
Hvala za odgovor.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik je že podal odgovor na to vprašanje.

Zahtevamo artikle z diametrom 10mm in dolžinami 50mm, 60mm, 80 mm.

Lep pozdrav,


Datum objave: 16.10.2019   09:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prejeli smo odgovor, da lahko pod šifro JR 19Z0, ARLZ203, NLZ00301 ponudimo balon za odst. žolčnih kamnov diameter 9-13-16mm, 3 lumenski, kompatibilen z žico 0,035 inch, delovna dolžina 200cm z uporabo kontrasta nad in pod balonom. Ponudimo lahko samo en artikel, saj program ne omogoča vnos obeh.
Prosimo vas za odgovor kako prijavimo oba artikla, oziroma v primeru da ne, kateri balon ponudimo.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

pod to šifro artikla ponudite balon z polnjenjem kontrastnega sredstva nad balonom.

Lep pozdrav,


Datum objave: 16.10.2019   09:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo za vaše odgovore :

NLZ00901: v Nazivu artikla navajate dva različna noža, enega za večkratno uporabo in drugega za enkratno uporabo. Vam torej ponudimo oba?
NLZ01101: V Nazivu artikla navajate produkt Litotriptor, v Opombi pa je opis za ekstracijsko košarico. Vam torej ponudimo oba artikla?
NLZ01201: Ali vam lahko ponudimo uvajalo plastično za stente dolžine 1550mm namesto 1600 mm?
NLZ01301: Žica za večkratno uporabo ni več dobavljiva. Ali vam lahko ponudimo ekvivalentno žico za enkratno uporabo? Želite kratko ali dolgo žico?
NLZ01801: Ali vam lahko ponudimo biopsijske kleščice, dolžine 2300mm ?
NLZ02001: Ali vam lahko ponudimo biopsijske kleščice, dolžine 1950mm ?
NLZ02101: Ali vam lahko ponudimo kleščice za večkratno uporabo, brez igle, za delovni kanal 2.0mm, dolžine 1550mm, kot jih navajate v Nazivu artikla?
NLZ02701: Ali vam lahko ponudimo kleščice dolžine 1550 mm?

Hvala

ODGOVOR

Pozdravljeni,

NLZ00901: v Nazivu artikla navajate dva različna noža, enega za večkratno uporabo in drugega za enkratno uporabo. Vam torej ponudimo oba?
ODG: Ponudite nož za večkratno uporabo.

NLZ01101: V Nazivu artikla navajate produkt Litotriptor, v Opombi pa je opis za ekstracijsko košarico. Vam torej ponudimo oba artikla?
ODG: Ponudite artikel, ki ustreza opisu pod NLZ šifro.

NLZ01201: Ali vam lahko ponudimo uvajalo plastično za stente dolžine 1550mm namesto 1600 mm?
ODG: DA

NLZ01301: Žica za večkratno uporabo ni več dobavljiva. Ali vam lahko ponudimo ekvivalentno žico za enkratno uporabo? Želite kratko ali dolgo žico?
ODG: DA

NLZ01801: Ali vam lahko ponudimo biopsijske kleščice, dolžine 2300mm ?
ODG: DA

NLZ02001: Ali vam lahko ponudimo biopsijske kleščice, dolžine 1950mm ?
ODG: DA

NLZ02101: Ali vam lahko ponudimo kleščice za večkratno uporabo, brez igle, za delovni kanal 2.0mm, dolžine 1550mm, kot jih navajate v Nazivu artikla?
ODG: DA

NLZ02701: Ali vam lahko ponudimo kleščice dolžine 1550 mm?
ODG: DA

Lep pozdrav,


Datum objave: 16.10.2019   09:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V sklopu ARLK10529 pod artiklom NLK1052901 imate razpisano grelno blazino dimenzij 203,2 x 101,3 cm. Ali vam lahko ponudimo grelno blazino dimenzij 195 x 100 cm, ki ima možnost konekcije povezovalne cevi na štirih mestih? Blazina ustreza vsem ostalim zahtevanim strokovnim kriterijem.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

NE.

Lep pozdrav,Datum objave: 16.10.2019   09:53
VPRAŠANJE
NLH0010201 - Elektrode za ekg, za odrasle- na peni

Ali zahtevate elektrodo s tekočim gelom, premer 50 mm?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Zahtevamo elektrodo s premerom 50 mm.

Lep pozdrav,


Datum objave: 16.10.2019   11:07
VPRAŠANJE
Skupina ARLK11701 - artikel NLK11701
Ali mora biti ponujena elektroda kompatibilna z obstoječim aparatom BIS za merjenje globine anestezije ?


ODGOVOR

Pozdravljeni,

elektroda mora biti kompatibilna z aparatom Masimo.

Lep pozdrav,


Datum objave: 16.10.2019   11:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

4. sklop, šifra #NLF0070201:
Ali zahtevate, da ima razkužilna kapica Luer Lock navoj, ki se dobro prilagodi, objame in dezinficira stično površino in vrhnji del ter navoj brezigelnega konekta ter se ne sme z lahkoto odstraniti ali se celo spontano sneti z brezigelnega konekta?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Razkuzilna kapica ima lahko luer navoj in mora ustrezati opisanim strokovnim kriterijem pod opisom navidezne šifre NLF0070201.

Lep pozdrav,

Datum objave: 16.10.2019   11:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ARLL102140101 Hitri test za droge
(MAMP/OPI/COC/THC/PCP/BZO/BAR/MDN/TCA/AMP/)
Kaj predstavlja kratica MAMP in kaj MDN?
Lep pozdrav.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

Odgovor: MAMP- metamfetamin; MDN- metadon

Lep pozdrav,


Datum objave: 16.10.2019   11:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ARLL102140101 Hitri test za droge
(MAMP/OPI/COC/THC/PCP/BZO/BAR/MDN/TCA/AMP/)
Specifičnost in senzitivnost 98-100% zahtevate v primerjavi z GC/MS? Torej ujemanje z GC/MS? Proizvajalci testov na droge ne podajajo specifičnosti in senzitivnosti v procentih.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Odgovor: Sprejemljivo je diagnostično varno ujemanje z GC/MS.

Lep pozdrav,


Datum objave: 16.10.2019   11:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ARLL1021501 CALFAST hitri test za določanje kalprotektina v fecesu
Zahtevana je 98-100% specifičnost in senzitivnost testa. Ali sprejmete senzitivnost 97,8%?


ODGOVOR

Pozdravljeni,

Odgovor: DA

Lep pozdrav,Datum objave: 16.10.2019   11:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ARLL1021501 CALFAST hitri test za določanje kalprotektina v fecesu
Kakšno je želeno pakiranje? Ali je lahko pakirano po 10 testov ?

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Odgovor: Željeno pakiranje je po 20 testov.

Lep pozdrav,


Datum objave: 16.10.2019   11:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ident: NLT0010506 - lahko ponudimo klorovodikovo kislino 32% v kvaliteti p.a. (kot je navedeno tudi v kat.št. 84421)?
ident: NLT0010507 - lahko ponudimo dietil eter samo v kvaliteti Ph.Eur.?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

Ponujeni artikli morajo ustrezati tehničnim zahtevam navedenim v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav,


Datum objave: 16.10.2019   11:30
Pozdravljeni,

objavljamo popravek opisa v sklopu ARLF00402 za artikel NLF0040201 (Podaljšek za perfuzor).

Pri tem artiklu popravljamo opis artikla in sicer mora biti:

Podaljšek kompatibilen s črpalkami B.Braun Perfusor Space
Luer lock nastavek na obeh straneh
Dolžine 1.5x2.7mm, dolžine 150cm
Ne vsebujejo lateksa, DEHP-ja
Odporen na tlak s katerim pefuzor infudira zdravilo, vsaj 2 Bara
Transparentna linija, skozi katero se dobro vidi tekočina, morebitni delci, zračni mehurčki
Luer lock navoji dobro tesnijo, ni možnosti odkonektiranja
Minimalno pakiranje 100kos

Datum objave: 16.10.2019   11:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

19F0; ARLF00403; Podaljšek s t priključkom
Opozorili bi vas, da se opis artikla ne sklada z artiklom, ki ga trenutno uporabljate zato vas naprošamo, da potrdite, da vam lahko ponudimo sledeči artikel:
Podaljšek dolžine 10cm s 3-potnim petelinčkom ter celotnim polnitvenim volumnom 0,80ml?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Ponujen artikel mora ustrezati opisu navedenem v tehničnih zahtevah in je naveden po NLF šifro. Naročnik tehničnih zahtev ne bo spreminjal.

Lep pozdrav,


Datum objave: 16.10.2019   11:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V sklopu ARLF00103 pod artiklom NLF0010301 imate razpisan sistem infuzijski za natančno doziranje, v katerem je tudi zahteva po avtomatski zapori za preprečevanje zračne embolije, ali s tem mislite na membrano, ki ne dopušča prehoda zraka v sistem ob izteku infuzije?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

navedena je membrana, ki ne dopušča prehoda zraka v sistem ob izteku infuzije.

Lep pozdrav,

Datum objave: 16.10.2019   11:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

#NLG0060101: Ali lahko ponudimo enakovreden enolumenski kateter PICC iz mehkega in termosenzitivnega poliuretana 4 Fr x 55 cm, za večnamensko uporabo kot je intravenska terapija, hitro vbrizgavanje kontrastnega sredstva 5 mL/s pri max. 325 psi pritiska, monitoring centralno venskega tlaka, infuzijo krvi, jemanje krvi, dovajanje totalne parenteralne hrane. V setu je tudi peel-away dilatator dolžine 7 cm, vodilna žica 0,018 inch in dolžine 50 ali 67 cm (ponudimo lahko eno ali drugo) z enoročnim uvajalnikom (vodilna žica odporna na kinkanje, žica iz nitinola), varni scalpel št. 11, merilna papirna skala, kožni fiksator, 21 G x 7 cm varna igla, brezigelni konekt in brizga 10 mL.

#NLG0060102: Ali lahko ponudimo enakovreden enolumenski kateter PICC iz mehkega in termosenzitivnega poliuretana 5 Fr x 55 cm, za večnamensko uporabo kot je intravenska terapija, hitro vbrizgavanje kontrastnega sredstva 6 mL/s pri max. 325 psi pritiska, monitoring centralno venskega tlaka, infuzijo krvi, jemanje krvi, dovajanje totalne parenteralne hrane. V setu je tudi peel-away dilatator dolžine 7 cm, vodilna žica 0,018 inch in dolžine 50 ali 67 cm (ponudimo lahko eno ali drugo) z enoročnim uvajalnikom (vodilna žica odporna na kinkanje, žica iz nitinola), varni scalpel št. 11, merilna papirna skala, kožni fiksator, 21 G x 7 cm varna igla, brezigelni konekt in brizga 10 mL.

#NLG0060103: Ali lahko ponudimo enakovreden dvolumenski kateter PICC iz mehkega in termosenzitivnega poliuretana 5 Fr x 55 cm, za večnamensko uporabo kot je intravenska terapija, hitro vbrizgavanje kontrastnega sredstva 5 mL/s pri max. 325 psi pritiska, monitoring centralno venskega tlaka, infuzijo krvi, jemanje krvi, dovajanje totalne parenteralne hrane. V setu je tudi peel-away dilatator dolžine 7 cm, vodilna žica 0,018 inch in dolžine 50 ali 67 cm (ponudimo lahko eno ali drugo) z enoročnim uvajalnikom (vodilna žica odporna na kinkanje, žica iz nitinola), varni scalpel št. 11, merilna papirna skala, kožni fiksator, 21 G x 7 cm varna igla, brezigelni konekt in brizga 10 mL.

#NLG0060104: Ali lahko ponudimo enakovreden dvolumenski kateter PICC iz mehkega in termosenzitivnega poliuretana 6 Fr x 55 cm, za večnamensko uporabo kot je intravenska terapija, hitro vbrizgavanje kontrastnega sredstva 5 mL/s pri max. 325 psi pritiska, monitoring centralno venskega tlaka, infuzijo krvi, jemanje krvi, dovajanje totalne parenteralne hrane. V setu je tudi peel-away dilatator dolžine 7 cm, vodilna žica 0,018 inch in dolžine 50 ali 67 cm (ponudimo lahko eno ali drugo) z enoročnim uvajalnikom (vodilna žica odporna na kinkanje, žica iz nitinola), varni scalpel št. 11, merilna papirna skala, kožni fiksator, 21 G x 7 cm varna igla, brezigelni konekt in brizga 10 mL.

Hvala za odgovore in lep pozdrav.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

Lahko ponudite.

Lep pozdrav,Datum objave: 16.10.2019   11:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 19D1 podsklop ARLLD103 : Ali vam lahko ponudimo pod šifro LE 702353 isti artikel samo v večji embalaži 1l , ker v zahtevani militraži ni več dobavljiv in posledično oblikujemo ceno za 250ml.

Hvala in lep pozdrav.ODGOVOR

Pozdravljeni,

NE.

Lep pozdrav,Datum objave: 16.10.2019   11:51
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Sklop ARLK10513 Zabojnik za odpadke

Dne 4.10. ob 14.uri ste dovolili ponuditi zabojnik manjšega volumna; NLK1051307
Citiram odgovor:
NLK1051307
Zabojnik za odpadke 12l
Ali lahko ponudimo zabojnik z 11 l?
ODGOVOR
Pozdravljeni,
DA, lahko ponudite.


med tem, ko ste na vprašanje, ki se navezuje na isti material odgovorili kontradiktorno citiram:
podsklop ARLK10513 Zabojnik za odpadke.
NLK1051303; NLK1051307 ; NLK1051306

Kakšno je dovoljeno odstopanje od volumna? Ponudili bi vam zabojnike z volumnom +/- 1L?

ODGOVOR

Pozdravljeni,
Za zgoraj navedene artikle odstopanja ne dovoljujemo.

Prosim, da poenotite odgovor in nam dovolite ponuditi volumen 11L oz. 13L.

Lep pozdrav,
ODGOVOR

Pozdravljeni,

Naročnik spreminja odgovor in sicer se glasi: za artikel NLK1051307 je dovoljeno odstopanje -1 l, torej zabojnik 11 l. Mora pa biti pravokotne oblike dimenzije 27x17cm. za artikel NLK1051303 ter NLK1051306 odstopanje NI dovoljeno.

Lep pozdrav,Datum objave: 16.10.2019   11:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali vam lahko pod šifro artikla #NLK1020801 ponudimo ustrezno iglo gripper velikosti 20G, 25mm (1")?
Ali vam lahko pod šifro artikla #NLK1020802 ponudimo ustrezno iglo gripper velikosti 19G, 19mm (0,75")?
Ali vam lahko pod šifro artikla #NLK1020803 ponudimo ustrezno iglo gripper velikosti 22G, 19mm (0,75")?

Zahvaljujemo se vam za odgovor.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

ponuditi je potrebno artikle skladno s tehničnimi zahtevami naročnika.

Lep pozdrav,Datum objave: 16.10.2019   12:49
VPRAŠANJE
1. Prosimo vas, da v zavihku 16-19x2, razdelite sklop ARLX209 na dva smiselna sklopa in sicer otroške silikonizirane tubuse pod šiframi NLX1060101 do NLX1060201 in odrasle PVC tubuse šfre NLX1060201 do NLX1060209. Silikonizirane tubuse lahko ponudi le en ponudnik, medicinski PVC pa veliko več. Prosimo vas, da s smiselno razdelitvijo sklopa po materialu omogočite prijavo na PVC tubuse tudi ostalim ponudnikom in s tem povečate konkurenčnost, ter si znižate nabavno ceno. Hvala

2. Ali lahko v zavihku 16-19X2, sklop ARLX211, šifre NLX1060304 do NLX1060312 žični tubusi, ponudimo termosenzibilne, biokampatibilne PVC žične tubuse?


ODGOVOR

Pozdravljeni,

ponuditi je potrebno artikle, ki ustrezajo zahtevam v razpisni dokumentaciji. Naročnik tehničnih zahtev ne bo spreminjal.

Lep pozdrav,Datum objave: 16.10.2019   12:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali vam lahko pod šifro artikla #NLG0030102 ponudimo obliž-fiksator za brezšivno stabilizacijo centralno venskih katetrov?
Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Ne, Zahtevan je fiksater brez lepljenja in šivanja. Pod šifro artikla NGL0030102 so razpisane strokovne zahteve.

Lep pozdrav,

Datum objave: 16.10.2019   14:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Material za urologijo:
ali lahko za sklop NLW0010201 Urinska vrečka za urno diurezo ponudimo enakovredno vrečko, ki ustreza specifikacijam, z 2.600 ml volumna?

hvala za odgovor


ODGOVOR

Pozdravljeni,

DA.

Lep pozdrav,


Datum objave: 16.10.2019   14:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali vam lahko pod šifro artikla #NLW0010801 ponudimo suprapubični katetrski set, ki vsebuje vbodno iglo, pigtail dranažni kateter ustrezne velikosti, dolžine 50 cm, urinsko vrečko, katetrsko varnostno sponko ter posodico za vzorčenje urina?

Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

NE.

Lep pozdrav,


Datum objave: 16.10.2019   14:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1.
19F0; ARLF00103; NLF0010301; Sistem infuzijski za nat. doz. tekočin
a) Prosimo potrdite, da je potrebno ponuditi inf.sistem, ki ima na dnu kapljalne komore filter, ki ob izteku infuzije preprečuje prehod zraka v sistem?
b) Prosimo potrdite, da mora biti dolžina infuzijskega sistema 190cm?
c) Prosimo potrdite, da ima lahko infuzijski sistem na spodnjem delu dodatni brezigelni konekt?

2.
19F0; ARLF00105; NLF0010501; Sistem inf. za nat. doz. tek. brez sistema
a) Prosimo potrdite, da mora biti dolžina sistema 55cm?
b) Prosimo potrdite ali želite regulator pretoka z enojno ali z dvojno skalo?

3.
19W0; ARLW00105; NLW0010501; vrečka drenažna
a)Prosimo potrdite, da lahko ponudimo vrečko volumna 2.000ml?
b)Prosimo potrdite, da mora vrečka imeti nepovratno valvulo?

hvala

ODGOVOR

Pozdravljeni,

1.
19F0; ARLF00103; NLF0010301; Sistem infuzijski za nat. doz. tekočin
a) Prosimo potrdite, da je potrebno ponuditi inf.sistem, ki ima na dnu kapljalne komore filter, ki ob izteku infuzije preprečuje prehod zraka v sistem? DA
b) Prosimo potrdite, da mora biti dolžina infuzijskega sistema 190cm? LAHKO
c) Prosimo potrdite, da ima lahko infuzijski sistem na spodnjem delu dodatni brezigelni konekt? BREZ DODATNEGA BREZIGELNEGA KONEKTA

2.
19F0; ARLF00105; NLF0010501; Sistem inf. za nat. doz. tek. brez sistema
a) Prosimo potrdite, da mora biti dolžina sistema 55cm? ZAHTEVANA DOLŽINA JE 25 CM
b) Prosimo potrdite ali želite regulator pretoka z enojno ali z dvojno skalo? ZAHTEVANA JE ENOJNA SKALA

3.
19W0; ARLW00105; NLW0010501; vrečka drenažna
a)Prosimo potrdite, da lahko ponudimo vrečko volumna 2.000ml? DA
b)Prosimo potrdite, da mora vrečka imeti nepovratno valvulo? NI POTREBNO.

Lep pozdrav,Datum objave: 16.10.2019   14:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ARLC005 Zahtevan je naslednji artikel: LE553192 NASTAVEK za pipete 50-1000 mcl Ref:7022 10/Brand 1sc=60kom
Po preverjanju v Brandu, tega artikla nimajo več. Temu artiklu se najbolj pribljiža artikel:

7322 12 Nastavek za pipete, TipBox, 50 1000 µl, Pack = 480 kos.
Ali vam lahko ponudimo ta artikel?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

lahko ponudite.

Lep pozdrav,Datum objave: 16.10.2019   14:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

NLK1031101 Krtačka za bris -sterilna: Ali mora imeti ščetka za odvzem brisa iz materničnega vratu zaščito za ščetine (zaščitno cevko), ki preprečuje deformacijo ščetin (preprečuje, da bi se ščetka sploščila)?

LE701495 VREČKA za bruhanje: Smemo ponuditi vrečke za bruhanje brez graduacije?

Hvala in lep pozdrav.ODGOVOR
Pozdravljeni,

1. Artikel mora ustrezati tehničnim zahtevam, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

2. Artikel mora ustrezati tehničnim zahtevam, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav,Datum objave: 16.10.2019   15:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

NLK1051303
Zabojnik za odpadke 1,5l
Ali lahko ponudimo zabojnik z 1,8 l?

NLK1051307
Zabojnik za odpadke 8l
Ali lahko ponudimo zabojnik z 9 l?

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Pozdravljeni,

NLK1051303
Zabojnik za odpadke 1,5l
Ali lahko ponudimo zabojnik z 1,8 l?

Odstopanje ni dovoljeni.

NLK1051307
Zabojnik za odpadke 8l
Ali lahko ponudimo zabojnik z 9 l?

Pri artiklu s šifro NLK1051307, gre za 12L zabojnik in smo odgovor že podali.
Odstopanja pri zabojniku 8L ne dovoljujemo.

Lep pozdrav,


Datum objave: 16.10.2019   15:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1.
19K1, ARLK10212, NLK1020502; BRIZGALKE PREDNAPOLNJENE, 10ML
19K1, ARLK10212, NLK1020503; BRIZGALKE PREDNAPOLNJENE, 5ML
Prosimo navedite kat.št. in proizvajalca OBEH prednapolnjenih brizgalk, ki jih trenutno uporabljate?

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik je tehnične zahteve za artikla podal pod navideznim artiklom (NLK šifro), prosim upoštevajte pri pripravi ponudbe.

Lep pozdrav,


Datum objave: 16.10.2019   15:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za podaljšanje roka za oddajo ponudb, saj odgovorov na vprašanja še nismo prejeli in bomo zato težko pripravili kvalitetno ponudbo.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik bo zaradi prejetih vprašanj v zadnjih dveh dnevih podaljšal rok za oddajo ponudb.

Podaljšanje roka za oddajo ponudb bo objavljeno na portalu javnih naročil.

Lep pozdrav,


Datum objave: 16.10.2019   15:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni! Glede na to, da ne odgovarjate na naša vprašanja, vas naprošamo, da podaljšate rok za vprašanja, saj lahko vaši odgovori bistveno spremenijo vaše zahteve. V kolikor nam ne pridete naproti vas prosimo za pojasnilo zakaj na vprašanja odgovarjate po roku za zastavljanje vprašanj.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik bo zaradi števila prejetih vprašanj v zadnjih dveh dnevih podaljšal rok za oddajo ponudb.

Podaljšanje roka za oddajo ponudb bo objavljeno na portalu javnih naročil.

Lep pozdrav,


Datum objave: 16.10.2019   15:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb, za vsaj en teden, saj bi nam s tem omogočili kvalitetnejšo pripravo ponudbe.

S spoštovanjem

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik bo zaradi prejetih vprašanj v zadnjih dveh dnevih podaljšal rok za oddajo ponudb. Rok za postavljanje vprašanj se ne bo podaljšal.

Podaljšanje roka za oddajo ponudb bo objavljeno na portalu javnih naročil.

Lep pozdrav,


Datum objave: 16.10.2019   15:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Naročnika sprašujemo ali vam lahko v sklopu #19Q0, pod šifro #NLQ0010104 ponudimo subarahnoidalno iglo z mandrenom iz nerjavečega jekla, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam?

2. Naročnika sprašujemo ali vam lahko v sklopu #19Q0, pod šifro #NLQ0010105 ponudimo subarahnoidalno iglo z mandrenom iz nerjavečega jekla, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam?

3. Naročnika sprašujemo ali vam lahko v sklopu #19Q0, pod šifro #NLQ0010106 ponudimo subarahnoidalno iglo dolžine 70mm, z uvajalom in mandrenom iz nerjavečega jekla, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam?

4. Naročnika sprašujemo ali vam lahko v sklopu #19Q0, pod šifro #NLQ0010107 ponudimo subarahnoidalno iglo z mandrenom iz nerjavečega jekla, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam?

5. Naročnika sprašujemo ali vam lahko v sklopu #19Q0, pod šifro #NLQ0010108 ponudimo subarahnoidalno iglo z mandrenom iz nerjavečega jekla, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam?

6. Naročnika sprašujemo ali vam lahko v sklopu #19Q0, pod šifro #NLQ0010201 ponudimo spinalno iglo z 21G nastavkom vodilne igle, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam?


7. Naročnika sprašujemo ali vam lahko v sklopu #19Q0, pod šifro #NLQ0010202 ponudimo spinalno iglo 27Gx103mm, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam?


8. Naročnika sprašujemo ali vam lahko v sklopu #19Q0, pod šifro #NLQ0030102 ponudimo set za kombinirano spinalno in epiduralno anestezijo, ki vsebuje: mehak epiduralni kateter 20Gx90cm, helične spirale iz nerjavečega jekla, zaprtega tipa s šestimi stranskimi odprtinami, tuohy epiduralna igla 18Gx90mm, spinalna igla 27G, s sistemom zaklepa, mini filter 0.2µm, clamping adapter in LOR 10ml brizgo?

9. Naročnika sprašujemo ali vam lahko v sklopu #19Q0, pod šifro #NLQ0040201 ponudimo kavdalno iglo dolžine 40mm, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam?

10. Naročnika sprašujemo ali vam lahko v sklopu #19Q0, pod šifro #NLQ0050204 ponudimo iglo za pleksusno anestezijo, izolorano do poševnega kota, dimenzije 22Gx50mm, celotni tok dražljaja je koncentriran na sami konici igle, z injekcijsko cevko in električnim kablom , igla je kompatibilna z živčnim stimulatorjem za pleksusno anestezijo?

11. Naročnika sprašujemo ali vam lahko v sklopu #19Q0, pod šifro #NLQ0050205 ponudimo iglo za pleksusno anestezijo, izolorano do poševnega kota, dimenzije 22Gx80mm, celotni tok dražljaja je koncentriran na sami konici igle, z injekcijsko cevko in električnim kablom , igla je kompatibilna z živčnim stimulatorjem za pleksusno anestezijo?

12. Naročnika sprašujemo ali vam lahko v sklopu #19Q0, pod šifro #NLQ0050206 ponudimo iglo za pleksusno anestezijo, izolorano do poševnega kota, dimenzije 22Gx120mm, celotni tok dražljaja je koncentriran na sami konici igle, z injekcijsko cevko in električnim kablom , igla je kompatibilna z živčnim stimulatorjem za pleksusno anestezijo?

13. Naročnika sprašujemo ali vam lahko v sklopu #19Q0, pod šifro #NLQ0050209 ponudimo iglo za pleksusno anestezijo, izolorano do poševnega kota, dimenzije 22Gx50mm, celotni tok dražljaja je koncentriran na sami konici igle, z injekcijsko cevko in električnim kablom , igla je kompatibilna z živčnim stimulatorjem za pleksusno anestezijo?

14. Naročnika sprašujemo ali vam lahko v sklopu #19Q0, pod šifro #NLQ0050210 ponudimo iglo za pleksusno anestezijo, izolorano do poševnega kota, dimenzije 22Gx100mm, celotni tok dražljaja je koncentriran na sami konici igle, z injekcijsko cevko in električnim kablom , igla je kompatibilna z živčnim stimulatorjem za pleksusno anestezijo?


15. Naročnika sprašujemo ali vam lahko v sklopu #19Q0, pod šifro #NLQ0050211 ponudimo iglo za pleksusno anestezijo, izolorano do poševnega kota, dimenzije 22Gx50mm, celotni tok dražljaja je koncentriran na sami konici igle, z injekcijsko cevko in električnim kablom , igla je kompatibilna z živčnim stimulatorjem za pleksusno anestezijo?

16. Naročnika sprašujemo ali vam lahko v sklopu #19Q0, pod šifro #NLQ0050212 ponudimo iglo za pleksusno anestezijo, izolorano do poševnega kota, dimenzije 22Gx80mm, celotni tok dražljaja je koncentriran na sami konici igle, z injekcijsko cevko in električnim kablom , igla je kompatibilna z živčnim stimulatorjem za pleksusno anestezijo?

17. Naročnika sprašujemo ali vam lahko v sklopu #19Q0, pod šifro #NLQ0050213 ponudimo set za kontinuirano anestezijo viden pod UZ, ki vsebuje: stimulacijska igla 18Gx50mm z električnim kablom, injekcijska cevka, kateter 20Gx50cm helične spirale iz nerjavečega jekla s centralno odprtino in stileto iz nerjavečega jekla, clamping adapter, minifilter 0.2µm ter sistem za fiksacijo katetra?


18. Naročnika sprašujemo ali vam lahko v sklopu #19Q0, pod šifro #NLQ0050214 ponudimo set za kontinuirano anestezijo viden pod UZ, ki vsebuje: stimulacijska igla 18Gx100mm z električnim kablom, injekcijska cevka, kateter 20Gx50cm helične spirale iz nerjavečega jekla s centralno odprtino in stileto iz nerjavečega jekla, clamping adapter, minifilter 0.2µm ter sistem za fiksacijo katetra?

Lep dan

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik ne bo spreminjal tehničnih zahtev opredeljenih v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav,


Datum objave: 16.10.2019   15:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

#ENP0035: enteralna prehrana za bolnike z ledvično insuficienco v preddializnem obdobju:
Ali vam lahko ponudimo enteralno prehrano za bolnike z ledvično insuficienco v preddializnem obdobju, ki ustreza vašim opisnim zahtevam, z energijsko gostoto 2 kcal/1ml (namesto 1,8kcal/1ml)?

#NLR0050101: Sonda za enteralno prehrano ch8, dolžina 60-75 cm
Ali vam lahko ponudimo sondo za enteralno prehrano ch8, ki ustreza vašim opisnim zahtevam, le da ima dolžino 80 cm?

#NLR0070101 Instant gostilo za živila
Ali vam lahko ponudimo Instant gostilo za živila - Pakiranje v pločevinki po 225g s priloženo merico. Primerno je za hitro in enostavno zgoščanje hladnih in toplih napitkov, juh in piriranih jedi. Nevtralnega okusa, ne spreminja okusa jedi in pijač. Se lepo meša, se ne grudi ter ohranja enakomerno konsistenco. Iz modificiranega koruznega škroba in maltodekstrina; brez glutena in laktoze. Rok uporabe minimalno 9 mesecev, "notifikacija živil za posebne zdravstvene namene" Ministrstva za zdravje RS. Ceno lahko preračunamo na želeno pakiranje.

Hvala

ODGOVOR


Pozdravljeni,


#ENP0035: enteralna prehrana za bolnike z ledvično insuficienco v preddializnem obdobju:
Ali vam lahko ponudimo enteralno prehrano za bolnike z ledvično insuficienco v preddializnem obdobju, ki ustreza vašim opisnim zahtevam, z energijsko gostoto 2 kcal/1ml (namesto 1,8kcal/1ml)?

ODG: Lahko, če ustreza vsem ostalim kriterijem v opisu artikla, razen energijske gostote.

#NLR0050101: Sonda za enteralno prehrano ch8, dolžina 60-75 cm
Ali vam lahko ponudimo sondo za enteralno prehrano ch8, ki ustreza vašim opisnim zahtevam, le da ima dolžino 80 cm?

ODG: lahko

#NLR0070101 Instant gostilo za živila
Ali vam lahko ponudimo Instant gostilo za živila - Pakiranje v pločevinki po 225g s priloženo merico. Primerno je za hitro in enostavno zgoščanje hladnih in toplih napitkov, juh in piriranih jedi. Nevtralnega okusa, ne spreminja okusa jedi in pijač. Se lepo meša, se ne grudi ter ohranja enakomerno konsistenco. Iz modificiranega koruznega škroba in maltodekstrina; brez glutena in laktoze. Rok uporabe minimalno 9 mesecev, "notifikacija živil za posebne zdravstvene namene" Ministrstva za zdravje RS. Ceno lahko preračunamo na želeno pakiranje.

ODG: Lahko, če ustreza vsem ostalim kriterijem pri opisu artikla, razen volumnu pakiranja.

Lep pozdrav,
Datum objave: 16.10.2019   15:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Naročnika prosimo za potrditev, da lahko predložimo scan celotne ponudbe v eni pdf datotki.

2. Naročnika prosimo za potrditev, da nam obrazcev za podizvajalce ni potrebno prilagati, v kolikor z njimi ne nastopamo.


Lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,

1. Lahko predložite, razen tistih obrazcev, ki jih morate predložiti v druge razdelke skladno z navodili.

2. V kolikor ne nastopate z podizvajalci vam obrazcev ni potrebno prilagati.

Lep pozdrav,

Datum objave: 16.10.2019   15:24
VPRAŠANJE
NLH0060101 Elektrode - igelne 37 mm
NLH0060102 Elektrode - igelne 50 mm

ali je dovoljeno odstopanje za 0,01 mm?

lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,

lahko ponudite odstopanje 0,01mm.

Lep pozdrav,


Datum objave: 16.10.2019   15:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu ARLX205 pod artiklom ARLX10205 imate razpisan mehanski bakterijski in virusni filter, primeren za dihalne volumne od 300 do 1500 ml. Upornost 1,4 mbar pri pretoku 30l/min.
Ali vam lahko ponudimo mehanski bakterijski in virusni dihalni filter za dihalne volumne od 200 ml do 1500 ml in upornost do 1,4 mbar?

Hvala za odgovor. Lep pozdrav.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

lahko ponudite.

Lep pozdrav,Datum objave: 16.10.2019   15:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Opazili smo, da je pri nekaterih zahtevah za en (1) razpisan ident potrebno prijaviti več artiklov (npr. gre za dva različna artikla, ki tvorita set, ali pa gre za različne artikle različnih dimenzij). Kako naj to vpišemo v sistem?


2. Prosimo za podaljšanje oddaje ponudbe za nekaj dni, saj je glede na zgornje vprašanje veliko nejasnosti.

Lep pozdrav


ODGOVOR

Pozdravljeni,

1. v kolikor prijavljate artikel, ki ustreza kataloški številki LE šifre se prijavite pod LE šifro, v nasprotnem se z artiklom, ki ustreza tehnični zahtevam prijavite pod navidezni artikel (NL šifra)

2. Naročnik bo zaradi števila vprašanj v zadnjih dveh dnevih podaljšal rok za oddajo ponudb. Rok za postavljanje vprašanj se ne podaljšuje.

Lep pozdrav,Datum objave: 16.10.2019   15:32
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji zahtevate:
V kolikor se ponudnik na javni razpis prijavlja z navideznim artiklom je potrebno predložiti originalni katalog proizvajalca, iz katerega je razvidna kataloška številka, opis ponujenega artikla ali barvno fotokopijo strani iz kataloga ali izpis iz spletne strani. Če ponudnik predloži fotokopijo ali izpis iz spletne strani, mora biti razvidno na kateri originalni katalog se nanaša (ime, letnica) ter na kateri strani je predstavljen artikel. Na zahtevo naročnika morajo ponudniki naknadno predložiti celoten katalog. Omenjene listine je potrebno dostaviti v roku petih (5) dni po naročnikovi zahtevi za dostavo le-teh.

Vljudno prosimo naročnika da nam olajša in racionalizira delo tako, da ni potrebno navajati na kateri originalni katalog se nanaša (ime, letnica) ter na kateri strani je predstavljen artikel. Ker gre za elektronsko oddajo ponudbe in bomo velikokrat uporabili izpis iz spletne strani naročnika je zamudno iskati še njihove kataloge ter število strani, kjer je izdelek in letnico itd za vse te razline arikle in proizvajalce.Te podatke lahko posredujemo, če bomo izbrani in če bomo naknadno pošiljali naročniku originalen katalog-tedaj lahko priišemo številko strani.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

lahko predložite predlagano dokumentacije iz katere pa mora biti razvidno ali artikel ustreza vsem zahtevanim tehničnim zahtevam in na kateri artikel se opis nanaša.

Lep pozdrav,


Datum objave: 16.10.2019   15:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

2.sklop: 19C1 KEMIKALIJE IN BARVILA - PATOLOGIJA
NLC0070103 POKRIVNO SREDSTVO GLC-1408
Ali lahko ponudimo enakovredno pokrivno sredstvo kot npr. CV MOUNT, 250ml , ki je primerno tako za strojno kakor tudi ročno pokrivanje?

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR

Pozdravljeni,

lahko ponudite enakovredno pokrivno sredstvo.

Lep pozdrav,


Datum objave: 16.10.2019   15:41
VPRAŠANJE
Vprašanje se nanaša na
19X2 DIHALNI SISTEMI IN OST.PRIP.ZA RESPIRAC
ARLX205 Filter virusni in bakteriološki mehanski, za odrasle
ARLX10205 Filter virusni in bakteriološki mehanski, za odrasle
Mehanski bakterijski in virusni filter. Volumen mrtvega prostora 80 ml. Primeren za dihalne volumne od 300 do 1500 ml. Upornost 1,4 mbar pri pretoku 30l/min. Luer-lock spojka z zamaškom, ki ne sme biti ločljiv od filtra. Brez PVC in lateksa, iz prozornega materiala za lažji vizualni nadzor.

Vprašanje: Ali lahko ponudimo mehanski bakterijski in virusni filter z volumnom mrtvega prostora 55 ml. Primeren za dihalne volumne od 300 do 1500 ml. Upornost 1,3 mbar pri pretoku 30l/min. Luer-lock spojka z zamaškom, ki ni ločljiv od filtra. Brez PVC in lateksa, iz prozornega materiala za lažji vizualni nadzor, pri tem je bakteriološko in virološko enako učinkovit (99,9999%).


Vprašanje se nanaša na
19X2 DIHALNI SISTEMI IN OST.PRIP.ZA RESPIRAC
ARLX206 Absorbent za CO2
NLX10701 Absorbent za CO2 največ 1,5% natrijevega hidroksida
Absorbent za CO2. Lahko vsebuje največ 1,5 % natrijevega hidroksida in biti brez kalcijevega klorida. Pakiranje po 10 x 1kg.

Vprašanje: Ali lahko ponudimo absorbent za CO2, ki vsebuje 2%- 4% natrijevega hidroksida. Pakiranje po 1 x 5 litrov.


Vprašanje se nanaša na
19X2 DIHALNI SISTEMI IN OST.PRIP.ZA RESPIRAC
ARLX206 Absorbent za CO2
NLX10702 Absorbent za CO2 Draegersorb clic free
Absorbent za CO2. Lahko vsebuje največ 1,5 % natrijevega hidroksida in biti brez kalcijevega klorida. Pakiran v posodi za enkratno uporabo, ki je kompatibilna z Dragerjevim cic nastavkom.

Vprašanje: Ali zahtevate absorbent s kalcijevim kloridom z vsebnostjo natrijevega hidroksida 0,5% do 2% (kot npr. Draegersorb clic free)
ali absorbent brez kalcijevega klorida z vsebnostjo natrijevega hidroksida 2% do 4% (kot npr. Draegersorb clic 800+)?


Vprašanje se nanaša na
19X2 DIHALNI SISTEMI IN OST.PRIP.ZA RESPIRAC
ARLX203 Dihalni sistemi za prenosni ventilator
NLX1080202 Sistem dihalni krožni za Oxylog 2000 in 3000 2m
Sistem dihalni krožni za Oxylog 2000 in 3000, z ventilom, ki ne vsebuje lateksa. Dolžine 1,5m

Vprašanje: Ali mora imeti ponujeni artikel potrdilo o kompatibilnosti proizvajalca ventilatorja Oxylog (Declaration of Compatibility), ki zagotavlja pravilno delovanje kombinacije ventilatorja in dihalne cevi?


Vprašanje se nanaša na
19X2 DIHALNI SISTEMI IN OST.PRIP.ZA RESPIRAC
ARLX203 Dihalni sistemi za prenosni ventilator
NLX1080203 Sistem dihalni krožni za Oxylog 2000 in 3000 3m
Sistem dihalni krožni za Oxylog 2000 in 3000, z ventilom, ki ne vsebuje lateksa. Dolžine 3m

Vprašanje: Ali mora imeti ponujeni artikel potrdilo o kompatibilnosti proizvajalca ventilatorja Oxylog (Declaration of Compatibility), ki zagotavlja pravilno delovanje kombinacije ventilatorja in dihalne cevi?


ODGOVOR

Pozdravljeni,

Vprašanje se nanaša na

1. Vprašanje: Ali lahko ponudimo mehanski bakterijski in virusni filter z volumnom mrtvega prostora 55 ml. Primeren za dihalne volumne od 300 do 1500 ml. Upornost 1,3 mbar pri pretoku 30l/min. Luer-lock spojka z zamaškom, ki ni ločljiv od filtra. Brez PVC in lateksa, iz prozornega materiala za lažji vizualni nadzor, pri tem je bakteriološko in virološko enako učinkovit (99,9999%).

ODG: lahko ponudite.


2. Vprašanje: Ali lahko ponudimo absorbent za CO2, ki vsebuje 2%- 4% natrijevega hidroksida. Pakiranje po 1 x 5 litrov.
ODG: Ponujeni artikli morajo ustrezati tehničnim zahtevam opredeljenih v razpisni dokumentaciji.


3. Vprašanje: Ali zahtevate absorbent s kalcijevim kloridom z vsebnostjo natrijevega hidroksida 0,5% do 2% (kot npr. Draegersorb clic free)
ali absorbent brez kalcijevega klorida z vsebnostjo natrijevega hidroksida 2% do 4% (kot npr. Draegersorb clic 800+)?

ODG: Ponujeni artikli morajo ustrezati tehničnim zahtevam opredeljenih v razpisni dokumentaciji.

4. Vprašanje: Ali mora imeti ponujeni artikel potrdilo o kompatibilnosti proizvajalca ventilatorja Oxylog (Declaration of Compatibility), ki zagotavlja pravilno delovanje kombinacije ventilatorja in dihalne cevi?
ODG: Ponujeni artikli morajo ustrezati tehničnim zahtevam opredeljenih v razpisni dokumentaciji.

5. Vprašanje: Ali mora imeti ponujeni artikel potrdilo o kompatibilnosti proizvajalca ventilatorja Oxylog (Declaration of Compatibility), ki zagotavlja pravilno delovanje kombinacije ventilatorja in dihalne cevi?
ODG: Ponujeni artikli morajo ustrezati tehničnim zahtevam opredeljenih v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav,Datum objave: 16.10.2019   15:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali vam lahko pri sklopu ARLL119 Testni lističi za profesionalne glukozametre, ponudimo Dialab teste lističe, ki so tudi pakirani po 50T (v brezplačno uporabo dobite tudi glukometre)?

Hvala in lp,

ODGOVOR

Pozdravljeni,

NE.

Lep pozdrav,


Datum objave: 16.10.2019   15:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V dodatnih tehničnih zahtevah v podsklopu ARLX106: endotrahealni tubusi zahtevate, da mora ponudnik zagotavljati tudi artikel, ki omogoča 24 urni nadzor in uravnavanje pritiska v mešičku, ki se nahaja med 20 30 cm H2O in pa trak za fiksacijo tubusa.

Zanima nas kaj naročnik točno misli z zahtevo, da mora ponudnik, ki ponuja tubuse zagotavljati tudi ta dva artikla? Ali to pomeni, da ju mora ponudnik, ki ponuja tubuse imeti v prodajnem programu ali ste mislili kaj drugega?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Ponuditi morate artikel, ki izpolnjuje zahteve navedene v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav,


Datum objave: 16.10.2019   15:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za odgovore na vprašanja za sklop 19D1, podsklop ARLD115:
1. Ali dopuščate možnost prijave artikla pri NLD0060102 odstopanje +/-10%?
2. Pri NLD0060103 zahtevate artikel Incidin pro, vendar v opisu želite pripravljeno raztopino za hitro razkuževanje na osnovi propanola. Prosim za razjasnitev, katere aktivne učinkovine zahtevate, da vam lahko ponudimo ustrezno alterativo incidin pro.
3. Vezano na NLD0060103 vas sprašujemo, če lahko ponudimo izdelek z manjšo militražo - 1l in posledično oblikujemo ceno za 6l.

hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Točka 1, 2 ter 3: Naročnik je v razpisni dokumentaciji natančno navedel lastnosti proizvodov.

Ponujeni artikli morajo ustrezati tehničnim zahtevam razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav,


Datum objave: 17.10.2019   10:11
VPRAŠANJE
Artikel NLH0010201
Referenčna okrogla EKG elektroda z oznako T715 ima premer 5,5 cm,kar je netipična mera za elektrodo. Večina proizvajalcev ima elektrode s premerom 5,0 cm.
Vprašanje :
Ali ustreza tudi okrogla EKG elektroda,ki ima vse druge lastnosti kot referenčna elektroda,le premer ima 5,0 cm ?

Artikel NLK1201103
Različni proizvajalci imajo različne dolžine cevi na nastavku za aspiracijo ENFIT. Referenčni izdelek ima dolžino cevi 20 cm in omejuje konkurenco. Teh 5 cm razlike v dolžini cevi v ničemer ne spreminja funkcionalnosti. Proizvajalec, ki ga zastopamo prodaja te izdelke po celem svetu in bi torej morali ustrezati tudi na našem trgu.
Vprašanje :
Ali ustreza tudi nastavek z dolžino cevi 25 cm ?


ODGOVOR

Pozdravljeni,

1. Tehnične zahteve za artikel NLH0010201 so podane med tehničnimi specifikacijami artikla.

2. Artikel NLK1201103 - Naročnik spreminja odgovore, ki jih je podal predhodno za ta artikel in potrjuje, da za ta artikel lahko ponudite artikel z dolžino cevi med 15 in 25 cm.

Lep pozdrav,


Datum objave: 17.10.2019   10:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V sklopu ARLK10529 pod šifro NLK1052901 želite grelno blazino dimenzij 203,2x101,3 cm.
Ali dovoljujete odstopanje dimenzij +-4%?

Hvala in lp.


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

v zvezi s sklopom ARLL11401 nas zanima ali želite celovit sistem materiala za odvzem krvi skladno z mednarodnimi priporočili CLSI, EFLP in SLO kriteriji RSK za laboratorijsko diagnostiko? Ali morajo biti varni pripomočki ki jih navajate v specifikaciji skladni z uredbo o varovanju delavcev pred tveganji zaradi poškodb z ostrimi pripomočki?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Strokovne zahteve naročnika so:
Zaprt vakuumski sistem za odvzem venske krvi za enkratno uporabo in izboljšavami za varno delo pred vbodom
Epruvete: dimenzije morajo biti standardne in prilagojene analizatorjem Siemensove in Roche avtomatizacije. Vakuum in aditivi v epruvetah morajo biti stabilni. V epruvetah mora biti ustrezen podtlak za optimalno polnjenje. Dodatki v epruvetah morajo biti v skladu z veljavnimi standardi (ponudnik mora priložiti dokazilo), epruvete morajo imeti standardne barvne kode zamaškov. Epruvete morajo zadostiti zahtevam standardov CLSI H1-A5 in H3-A5. ). Epruvete morajo biti klinično preskušene (ponudnik bo moral v ponudbi predložiti dokazila).

Lep pozdrav,


Datum objave: 17.10.2019   10:48
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Da bi vam lahko pripravili ustrezno ponudbo, imamo za vas nekaj vprašanj.

Artikel NLF0040201 (Podaljšek za perfuzor).

V opisih je navedena dolžina 200 do 250 cm, presek pa 1 - 2,5 mm. Kot referenčni artikel pa je naveden izdelek proizvajalca TIK, ki je dolg 150 cm.

VPRAŠANJA:
Kakšno dolžino potrebuje naročnik?
Kakšen presek potrebuje naročnik? Ali pravilno razumemo opis, da potrebujete podaljšek z notranjim premerom 1 mm in zunanjim 2,5 mm?Artikel NLK1020106 (brigza 3 delna s kateter nastavkom)

VPRAŠANJE: naročnik želi brizgo velikosti 60 ml. Ali je sprejemljiva brizga velkosti 50 ml? Ostale zahteve izpolnjujemo.


Artikel NLK1020202 (brizga 2 delna 5 ml)

VPRAŠANJE: ali je za naročnika sprejemljiva brizga 5 ml z graduacijo 0,2 ml? Ostale zahteve izpolnjujemo.


Artikel NLK1020701 (igla punkcijska 0,8 mm * 80 mm)

VPRAŠANJE: Ali je za naročnika sprejemljiva igla dolžine 90 mm? Ostale zahteve izpolnjujemo.


Artikel NLK1020702 (igla punkcijska 1,2 mm * 80 mm)

VPRAŠANJE: Ali je za naročnika sprejemljiva igla dolžine 90 mm? Ostale zahteve izpolnjujemo.


Artikel NLK1020703 (igla punkcijska 0,9 mm * 135 mm)

VPRAŠANJE: Ali je za naročnika sprejemljiva igla dolžine 150 mm? Ostale zahteve izpolnjujemo.


Artikel NLK1020704 (igla punkcijska 0,7 mm * 135 mm)

VPRAŠANJE: Ali je za naročnika sprejemljiva igla dolžine 150 mm? Ostale zahteve izpolnjujemo.


Artikel NLK1060201 (Cev silikonska 5 * 8 mm)

V opisu artikla je navedena dolžina 15 m v roli, referenčni artikli pa so dolžine 25 m.

VPRAŠANJA:
Kaksno dolžino naročnik prićakuje? ALi je za naročnika sprejemljiva cev 5 * 10 mm?


Artikel NLK1060201 (Cev silikonska 6 * 11mm)

V opisu artikla je navedena dolžina 15 m v roli, referenčni artikli pa so dolžine 25 m.

VPRAŠANJA:
Kaksno dolžino naročnik prićakuje? ALi je za naročnika sprejemljiva cev 7 * 12 mm?


Artikel NLK1070401 (Cev povezovalna za asprator 1,5-2m)

VPRAŠANJE: ali je za naročnika sprejemljiva cev CH24? Ostale zahteve izpolnjujemo.


Artikel NLK1070403 (Cev povezovalna z regulatorjem pretoka za aspiracijo)

Naročnik v naslovu navaja cev z regulatorjem pretoka, v opisu pa cev z univerzalnim priključkom na obeh konceh.

VPRAŠANJA:
Kakšno cev želi naročnik? Z univerzalnima priključkoma na obeh straneh? ali z regulatrojem vleka na eni? Je cev lahko dolga 1,8m? ali 2,7m?

Artikel NLK1070607 (cev povezovalna za sukcijo)

VPRAŠANJE: ali je za naročnika sprejemljiva cev dolžine 25m? ostale zahteve izpolnjujemo.


Artikel NLW0010101 (urinska vrečka za odrasle)

VPRAŠANJE: ali lahko ponudimo urinsko vrečko in obešalo za urinsko vrečko posebej z dvema kodama in skopno ceno? Proizvajalec namreč proizvaja posebej vrečke in obešala. Ostale zahteve glede vrečke izpolnujemo.


Artikel NLR0050102 (sonda za enteralno prehrano)

VPRAŠANJE: ali je za naročnika sprejemljiva sonda dolžine 10 cm? ali 130 cm? Je za nraočnika sprejemljiva sonda brez priloženega obliža?


Hvala za odgovore in lep pozdrav!


ODGOVOR

Pozdravljeni,

podajamo odgovore na še ne odgovorjena vprašanja:

1. Artikel NLK1060201 (Cev silikonska 5 * 8 mm)
Tehničnih zahtev navideznega artikla ne bomo spreminjali. Dimenzija cevi se ne sme spreminjati, dolžina pa je lahko 25m.

Artikel NLK1060201 (Cev silikonska 6 * 11mm)
Tehničnih zahtev navideznega artikla ne bomo spreminjali. Dimenzija cevi se ne sme spreminjati, dolžina pa je lahko 25m.

2. Artikel NLW0010101 (urinska vrečka za odrasle)

VPRAŠANJE: ali lahko ponudimo urinsko vrečko in obešalo za urinsko vrečko posebej z dvema kodama in skopno ceno? Proizvajalec namreč proizvaja posebej vrečke in obešala. Ostale zahteve glede vrečke izpolnujemo.

Urinska vrečka mora imeti vgrajen nosilec (obešalnik), ki se enostavno namešča na posteljo oz. voziček.

Lep pozdrav,Datum objave: 17.10.2019   11:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali vam lahko v sklopu ARLG006 pod šiframi artiklov (#NLG0060101, #NLG0060102, #NLG0060103, #NLG0060104) ponudimo ustrezen poliuretanski PICC kateter? Set vsebuje PICC kateter s stiletom, dilatator 7 cm, vodilno žico iz nitinola 50 cm x 0.018, varni scalpel, merilno papirno skalo, kožni fiksator, iglo 21 Ga x 7 cm, brizgo 12 ml, IV kateter 20Ga, zapiralne kapice za lumen.

Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Ne, ponudite artikle, ki ustrezajo opisanim strokovnim kriterijem pod sklopom ARLG006.

Lep pozdrav,Datum objave: 17.10.2019   11:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Za NLK1080502, ARLK 10805 predpasnik, kakšno debelino zahtevate v micronih, ki je standardna mera za predpasnike.

Lp

ODGOVOR

Pozdravljeni,

ponudite artikel skladen s tehničnimi zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav,


Datum objave: 17.10.2019   11:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Ali vam lahko v sklopu ARLK10512, pod šifro NLK1051201 ponudimo trikomorni drenažni sistem za suho sukcijo z avtomatskim ohranjanjem prednastavljene ravni sukcije (ne glede na fluktuacijo v viru sukcije ali pretoku zraka), volumna 2500ml, z nastavitvijo sukcije od -10 do -40cm H2O s kalibrirnim kontrolnim mehanizmom, s tremi varnostnimi valvulami (valvula za izpust pozitivnega pritiska, ročna valvula za izpust visokega negativnega pritiska in plavajoča valvula negativnega pritiska), z brezigelnim konektom za vzorčenje, avtotransfuzijskim zaklepnim konektom in samozapiralnim portom, sterilno pakiran, prozoren, graduiran, možnost odčitavanja, možnost namestitve na posteljo, iz materiala, ki se ne lomi, možnost barvnega indikatorja v redukcijski komori in možnost enostavnega dolivanja vode?

2. Ali vam lahko v sklopu ARLW00102, pod šifro NLW0010201 ponudimo enakovredno urinsko vrečko za urno diurezo z naslednjimi lastnostmi: sistem za merjenje majhnih in velikih količin urina, volumen vrečke (brez zbirne posode) je 2000 ml, volumen zbirne posode je 500 ml. Prva stran vrečke je prozorna, z natisnjeno skalo, zadnja stran vrečke je bela in omogoča lažje odčitavanje, mere od 100 do 2000 ml, najmanjša umerjena količina je 100 ml, ostale količine si sledijo v korakih po 100 ml. Zbirna posoda je v celoti prozorna z označeno graduacijo in razločno vidno skalo, količine so umerjene in označene po 1 ml do količine od 3 ml do 55 ml, po 5 ml od 55ml do 110 ml, po 10 ml od 110 ml do 120 ml in po 20 ml od 120 ml do 500 ml. V spodnjem delu je odtočni ventil, ki omogoča enoročno odpiranje in zapiranje. Na vrečki je atibakterijski filter, suha prozorna komora in nepovratna valvula. Dovodna cev je iz prozornega PVC materiala, dolga je 120 cm. Na cevki je stišček za prekinitev dovoda urina in označeno mesto za brezigelni odvzem vzorcev urina. Nastavek za spoj s katetrom je konusne oblike. Sistem ima komoro z nepovratno valvulo in zračnim filtrom. Trdota cevi preprečuje kolenčenje in omogoča stabilen položaj. Centralno ležeča kireta do 55 ml. Ni samodejnega pretoka urina v centralno vrečko. Vrečko je možno pritrditi na različne vrste postelj in vozičkov ter na prirejeno infuzijsko stojalo s plastičnima trakovoma. Držalo ostane nedeformirano vsaj 10 dni. Vrečka je posamično sterilno pakirana v ovoj, vidna je smer odpiranja, material je netoksičen, nealergen in brez latexa. Stišček za izpust urina je umeščen na cev, da se prepreči možnost kontaminacije?

3. Ali vam lahko v sklopu ARLW00106, pod šifro NLW0010601 ponudimo ustrezno vrečko za oskrbo fistule volumna 190 ml, z izrezom do 70 mm x 50 mm, ki ni graduirana in ni sterilna?

4. Ali vam lahko v sklopu ARLW00106, pod šifro NLW0010602 ponudimo ustrezno vrečko za oskrbo fistule volumna 60 ml, z izrezom do 40 mm x 30 mm, ki ni graduirana in ni sterilna?

5. Ali vam lahko v sklopu ARLX204, pod šifro ARLX10201 ponudimo enakovreden filter virusni in bakteriološki, vlažilni, elektrostatski, za dihalne volumne od 150 1000 ml, luer-lock spojka z zamaškom, ki ni ločljiv od filtra, teža filtra 31 g, preizkušen na učinkovitost filtracije TBC, Hepatitis C, Bacillus subtilis var. Niger in virus MS-2 ter HIV, učinkovitost filtracije več kot 99,99999 % za bakterije, več kot 99,999 % za viruse in več kot 99,999 % za tuberkulozo, vlaženje 30 mg H2O/l pri Vt 1000 ml, mrtvi prostor 35 ml, odpornost pri pretoku 60 l/min je 1,8 cm H2O?

6. Ali vam lahko v sklopu ARLX204, pod šifro ARLX10202 ponudimo enakovreden filter virusni in bakteriološki, elektrostatski, za dihalne volumne od 150 1000 ml, luer-lock spojka z zamaškom, ki ni ločljiv od filtra, teža filtra 22 g, preizkušen na učinkovitost filtracije TBC, Hepatitis C, Bacillus subtilis var. Niger in virus MS-2 ter HIV, učinkovitost filtracije več kot 99,9999 % za bakterije in več kot 99,999 % za viruse, mrtvi prostor 26 ml, odpornost pri pretoku 60 l/min je 1,6 cm H2O?

7. Ali vam lahko v sklopu ARLX204, pod šifro ARLX10203 ponudimo enakovreden otroški filter virusni in bakteriološki, vlažilni, elektrostatski, za dihalne volumne od 50 250 ml, luer-lock spojka z zamaškom, ki ni ločljiv od filtra, teža filtra 13,5 g, preizkušen na učinkovitost filtracije TBC, Hepatitis C, Bacillus subtilis var. Niger in virus MS-2 ter HIV, učinkovitost filtracije več kot 99,9999 % za bakterije in več kot 99,99 % za viruse, vlaženje 30 mg H2O/l pri Vt 250 ml, mrtvi prostor 12 ml, odpornost pri pretoku 20 l/min je 1,4 cm H2O?

8. Ali vam lahko v sklopu ARLX204, pod šifro ARLX10204 ponudimo enakovreden filter virusni in bakteriološki, vlažilni, elektrostatski, v kompletu z nastavkom za tubus, za dihalne volumne od 150 1000 ml, luer-lock spojka z zamaškom, ki ni ločljiv od filtra, teža filtra 31 g, preizkušen na učinkovitost filtracije TBC, Hepatitis C, Bacillus subtilis var. Niger in virus MS-2 ter HIV, učinkovitost filtracije več kot 99,99999 % za bakterije, več kot 99,999 % za viruse in več kot 99,999 % za tuberkulozo, vlaženje 30 mg H2O/l pri Vt 1000 ml, mrtvi prostor 35 ml, odpornost pri pretoku 60 l/min je 1,8 cm H2O?

9. Ali vam lahko v sklopu ARLX209 (šifre: NLX1060101, NLX1060102, NLX1060103, NLX1060104) ponudimo ustrezne tubuse endotrahealne brez mešička, narejene iz PVC, s črno konico, ki omogoča lažje vstavljanje tubusa v trahejo, ki imajo namesto blue line nitke radiopačno nitko po celotni dolžini?

10. Ali vam lahko v sklopu ARLX209 (šifre: NLX1060201, NLX1060202, NLX1060203, NLX1060204, NLX1060205, NLX1060206, NLX1060207, NLX1060208, NLX1060209) ponudimo ustrezne tubuse endotrahealne, ki imajo označeno samo I.D. tubusa, s črno markacijo pozicionirano nad balončkom, ki omogoča lažje spremljanje globine intubacije, ki imajo namesto blue line nitke radiopačno nitko po celotni dolžini?

11. Ali vam lahko v sklopu ARLX211 (šifre: NLX1060304, NLX1060305, NLX1060306, NLX1060307, NLX1060308, NLX1060309, NLX1060310, NLX1060311, NLX1060312) ponudimo ustrezne tubuse ojačane (žične), narejene iz PVC materiala?

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

1. Ponujeni artikli morajo ustrezati tehničnem zahtevam, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
2. DA
3. DA
4. DA
5. NE
6. NE
7. NE
8. NE
9. Ponujeni artikli morajo ustrezati tehničnem zahtevam, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
10. Ponujeni artikli morajo ustrezati tehničnem zahtevam, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
11. Ponujeni artikli morajo ustrezati tehničnem zahtevam, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav,Datum objave: 17.10.2019   11:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Ali vam lahko v sklopu ARLG00501, pod šifro NLG0050101 ponudimo ustrezen kateter subklavijski, narejen iz gladkega radiopačnega poliuretana, ki se ob uvajanju v žilo zmehča in zaradi svojih fizikalnih lastnosti ne draži žilne stene. Konica katetra je atravmatska in vodljiva, ob stiku z žilno steno ne povzroča draženja, poškodbe in perforacije žile. Kateter ima dve svetlini, ki omogočata sočasno dovajanje več učinkovin, krvi in krvnih derivatov in ločeno dovajanje nekompatibilnih zdravil. Izdelan iz radiopačnega poliuretana za kontrolo RTG lege. Material ima vtisnjene oznake dolžine. Kraka katetra sta barvno kodirana. Lumen svetline: distalni lumen: 16G, proksimalni lumen: 16G. Kateter velikosti 7F in dolžine 20 cm. Kateter ima stranska "krilca" za pričvrstitev na kožo in sponko, ki preprečuje zdrs in izvlek katetra. Set v katerem je kateter vsebuje še: vodilno iglo 18 G x 6,35 cm, vodilno žico, ki ne »kinka« in ima na eni strani J konico, na eni strani pa ravno konico, sistem za enoročno uvajanje, tro-delno brizgalko 5ml luer slip, dilatator, pokrovček za vsak krak katetra?

2. Ali vam lahko v sklopu ARLG00501, pod šifro NLG0050102 ponudimo ustrezen kateter subklavijski, narejen iz gladkega radiopačnega poliuretana, ki se ob uvajanju v žilo zmehča in zaradi svojih fizikalnih lastnosti ne draži žilne stene. Konica katetra je atravmatska in vodljiva, ob stiku z žilno steno ne povzroča draženja, poškodbe in perforacije žile. Kateter ima dve svetlini, ki omogočata sočasno dovajanje več učinkovin, krvi in krvnih derivatov in ločeno dovajanje nekompatibilnih zdravil. Izdelan iz radiopačnega poliuretana za kontrolo RTG lege. Material ima vtisnjene oznake dolžine. Kraka katetra sta barvno kodirana. Lumen svetline: distalni lumen: 16G, proksimalni lumen: 16G. Kateter velikosti 7F in dolžine 30 cm. Kateter ima stranska "krilca" za pričvrstitev na kožo in sponko, ki preprečuje zdrs in izvlek katetra. Set v katerem je kateter vsebuje še: vodilno iglo 18 G x 6,35 cm, vodilno žico, ki ne »kinka« in ima na eni strani J konico, na eni strani pa ravno konico, sistem za enoročno uvajanje, tro-delno brizgalko 5ml luer slip, dilatator, pokrovček za vsak krak katetra?

3. Ali vam lahko v sklopu ARLG00501, pod šifro NLG0050103 ponudimo ustrezen kateter subklavijski, narejen iz gladkega radiopačnega poliuretana, ki se ob uvajanju v žilo zmehča in zaradi svojih fizikalnih lastnosti ne draži žilne stene. Konica katetra je atravmatska in vodljiva, ob stiku z žilno steno ne povzroča draženja, poškodbe in perforacije žile. Kateter ima tri svetline, ki omogočajo sočasno dovajanje več učinkovin, krvi in krvnih derivatov in ločeno dovajanje nekompatibilnih zdravil. Izdelan iz radiopačnega poliuretana za kontrolo RTG lege. Material ima vtisnjene oznake dolžine. Kraki katetra so barvno kodirani. Lumen svetlin: distalni lumen: 16G, proksimalni lumen: 18G, srednji lumen : 18G. Kateter velikosti 7F in dolžine 20 cm. Kateter ima stranska "krilca" za pričvrstitev na kožo in sponko, ki preprečuje zdrs in izvlek katetra. Set v katerem je kateter vsebuje še: vodilno iglo 18 G x 6,35 cm, vodilno žico, ki ne »kinka« in ima na eni strani J konico, na eni strani pa ravno konico, sistem za enoročno uvajanje, tro-delno brizgalko 5ml luer slip, dilatator, pokrovček za vsak krak katetra?

4. Ali vam lahko v sklopu ARLG00501, pod šifro NLG0050104 ponudimo ustrezen kateter subklavijski, narejen iz gladkega radiopačnega poliuretana, ki se ob uvajanju v žilo zmehča in zaradi svojih fizikalnih lastnosti ne draži žilne stene. Konica katetra je atravmatska in vodljiva, ob stiku z žilno steno ne povzroča draženja, poškodbe in perforacije žile. Kateter ima tri svetline, ki omogočajo sočasno dovajanje več učinkovin, krvi in krvnih derivatov in ločeno dovajanje nekompatibilnih zdravil. Izdelan iz radiopačnega poliuretana za kontrolo RTG lege. Material ima vtisnjene oznake dolžine. Kraki katetra so barvno kodirani. Lumen svetlin: distalni lumen: 16G, proksimalni lumen: 18G, srednji lumen : 18G. Kateter velikosti 7F in dolžine 30 cm. Kateter ima stranska "krilca" za pričvrstitev na kožo in sponko, ki preprečuje zdrs in izvlek katetra. Set v katerem je kateter vsebuje še: vodilno iglo 18 G x 6,35 cm, vodilno žico, ki ne »kinka« in ima na eni strani J konico, na eni strani pa ravno konico, sistem za enoročno uvajanje, tro-delno brizgalko 5ml luer slip, dilatator, pokrovček za vsak krak katetra?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Lahko ponudite.

Lep pozdrav,


Datum objave: 17.10.2019   11:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnik v sklopu ARLG00501, pod šifro NLG0050102 razpisuje kateter subklavijski dvolumenski velikosti 7F, dolžine 30 cm, v dodatnem opisu pod »opombo« pa zahteva kateter dolžine 20 cm. Ali je pri zapisu dodatnih lastnosti prišlo do napake in naročnik pod to šifro dejansko zahteva kateter dolžine 30 cm?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik pod to šifro želi kateter dolžine 30 cm.

Lep pozdrav,


Datum objave: 17.10.2019   11:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vam lahko pod šifro NLK1052103 ponudimo tudi set velikosti 16FR?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Artikel mora ustrezati strokovnim zahtevam navedenih v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav,


Datum objave: 17.10.2019   11:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vam lahko pod šifro NLK1052103 ponudimo tudi set velikosti 14FR?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Artikel mora ustrezati strokovnim zahtevam navedenih v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav,Datum objave: 17.10.2019   11:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu ARLK10521 razpisujete Freka peg gastric. Ker želimo ponuditi pod šifro NLK1052101 PEG drugega proizvajalca, vas prosimo, da lahko pod šifro NLK1052102 ponudimo ustrezen set za zamenjavo, ki je kompatibilen s ponujenim PEGom.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Pod NLK šifro morate ponuditi artikel, ki ustreza tehničnim zahtevam, ki so navedene pod NLK šifro tega artikla.

Lep pozdrav,
Datum objave: 17.10.2019   11:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V sklopu ARLK10529 pod artiklom NLK1052901 imate razpisano grelno blazino dimenzij 203,2 x 101,3 cm. Ali vam lahko ponudimo grelno blazino dimenzij 195 x 100 cm, ki ima možnost konekcije povezovalne cevi na štirih mestih? Blazina ustreza vsem ostalim zahtevanim strokovnim kriterijem.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik spreminja predhodno podan odgovor za artikel pod šifro NLK1052901 in sicer:

Lahko ponudite.

Lep pozdrav,Datum objave: 17.10.2019   11:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V sklopu ARLK10529 pod šifro NLK1052901 želite grelno blazino dimenzij 203,2x101,3 cm.
Ali dovoljujete odstopanje dimenzij +-4%?

Hvala in lp.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik spreminja predhodno podan odgovor za artikel pod šifro NLK1052901 in sicer se odgovor glasi:

Naročnik dovoljuje odstopanje -4%.

Lep pozdrav,


Datum objave: 17.10.2019   11:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V sklopu ARLK10529 pod šifro NLK1052901 želite grelno blazino dimenzij 203,2x101,3 cm.
Ali so to dimenzije napihnjene ali nenapihnjene blazine?

Hvala in lp.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

Naročnik dovoljuje določeno odstopanje, te mere so lahko napihnjene ali nenapihnjene blazine.

Lep pozdrav,
Datum objave: 17.10.2019   11:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V sklopu ARLK10814 Zaščita za oči pri dojenčku zahtevate različne velikosti. Odprto pa imate samo eno prijavno mesto za artikel.

Prijavimo artikel ene velikosti oz vnesemo za velikost znak X?

Prosimo za odprtje dodatnih artiklov za velikost S, M in L.

Hvala za odgovor.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Ponudite artikel velikosti M.

Lep pozdrav,Datum objave: 17.10.2019   11:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu ARLK12001 pod šifro NLK1201103 imate razpisan nastavek za aspiracijo tekočine iz lončka z ENFit nastavkom, dolžine 20 cm, ki ga lahko ponudi samo en ponudnik. Ponovno vas prosimo, da dovolite prijavo nastavka za aspiracijo z zahtevanimi specifikacijami z dolžino 15 cm.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR


Pozdravljeni,

naročnik je spremenil predhodno podan odgovor in sicer se odgovor glasi:

Lahko ponudite nastavek z dolžino 15 cm.

Lep pozdrav,


Datum objave: 17.10.2019   11:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

cev silikonska - NLK1060201; NLK1060203; NLK1060202
Kakšen je namen uporabe teh cevi, morajo te cevi imeti določene standarde?
Ponudili bi vam cevi silikonske, primerne za uporabo v laboratoriju.

Lep pozdrav,


ODGOVOR

Pozdravljeni,

ponujene cevi morajo ustrezati tehničnim zahtevam, ki so opredeljene v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav,


Datum objave: 17.10.2019   11:57
VPRAŠANJE


II. Ponudbena cena
Razvidna za posamezni sklop oz. podsklop v obrazcu št. 1.A. (naložena v PDF obliki v razdelek »Predračun« ter
*Ponudbena cena je razvidna v Predračunu-seznamu razpisanega blaga ali storitev, ki je sestavni del ponudbe. Pisna verzija predračuna mora biti izpolnjena, podpisana in ožigosana in v PDF obliki naložena v razdelek "Ponudba" in se mora ujemati z vneseno ponudbo v naročnikov sistem GO SOFT.


V zvezi z napisanim prosimo za pojasnilo:

Pisna verzija predračuna mora biti izpolnjena, podpisana in ožigosana in v PDF obliki naložena v razdelek "Ponudba" in se mora ujemati z vneseno ponudbo v naročnikov sistem GO SOFT.

kateri predračun ima naročnik v mislih (št. obrazca ali ime) in kaj je mišljeno s tem, da naj se ga naloži v razdelek " ponudba" - možni razdelki so predračun, ESPD, druge priloge.

Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

pri oddaji ponudbe prosim upoštevajte točko 2.3 razpisne dokumentacije.

namesto razdelek Ponudba je pravilno Druge priloge.

Lep pozdrav,
Datum objave: 17.10.2019   12:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V skladu z razpisno dokumentacijo moramo ponudniki v razdelek »Predračun« naložiti izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Predračun (obrazec št. 1A) v scan (pdf.) obliki, ki po odpiranju ponudb postane del zapisnika o odpiranju in je v skladu z zakonom na vpogled vsem sodelujočim ponudnikom. Glede na to, da je naročnik v skladu z 88. členom ZJN-3 dolžan zagotoviti zapisnik o odpiranju nas zanima, kako bo naročnik ukrepal v primeru, da ponudnik v ta razdelek (bodisi po pomoti, bodisi načrtno) naloži napačen dokument (npr. drug obrazec) ali dokument na katerem zaradi slabe kakovosti scana ne bodo vidni podatki ali pa spremenjen dokument, na tak način, ki ga naročnik ni predhodno odobril (npr. prekriti določeni podatki ali navedba samo nekaterih podatkov, torej ne v celoti izpolnjen predračun), kar se po dosedanji praksi pogosto dogaja?

1. Ali bo naročnik takega ponudnika kot neustreznega izločil ali pozval k dopolnitvi in oddaji pravilnega dokumenta, kot je bil le-ta zahtevan v razpisni dokumentaciji?
2. V primeru poziva k dopolnitvi, kako bo naročnik pravilen dokument posredoval drugim ponudnikom?
3. V primeru poziva k dopolnitvi, ali bo naročnik ponudnika, ki ne bo dopolnil ponudbe kot neustreznega izločil?
4. V primeru poziva k dopolnitvi, v katerih časovnih rokih bo naročnik ponudnika pozval k dopolnitvi in v kakšnem roku bo dokument posredoval ostalim sodelujočim ponudnikom?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

1.
V kolikor bo ponudnik v razdelek »Predračun« naložil slabo razviden dokument, bo naročnik preveril ali je v razdelku »Drugi dokumenti« naložen pravilno izpolnjen Ponudbeni predračun - razčlenjen. Če da, bo naročnik upošteval le-tega, kajti rekapitulacija je le povzetek ponudbenega predračuna. Tudi v tem primeru naročnik ponudnika ne bo pozival k dopolnitvi.

V kolikor ponudba ne bo vsebovala ponudbenega predračuna - razčlenjenega, bo naročnik takšno ponudbo označil kot nedopustno.

2.
V kolikor ponudba ne bo vsebovala ponudbenega predračuna - razčlenjenega, bo naročnik takšno ponudbo označil kot nedopustno ter v obrazložitvi k zapisniku o odpiranju ponudb to pojasnil vsem ponudnikom.

3. Naročnik ponudnika ne bo pozival k dopolnitvi.
V kolikor je ponudbeni predračun - rekapitulacija oddan v napačen razdelek Drugi dokumenti, ga bo naročnik vseeno upošteval. V kolikor ponudbeni predračun - rekapitulacija ni oddan, je pa oddan ponudbeni predračun - razčlenjen bo naročnik upošteval tega, saj je ponudbeni predračun - rekapitulacija le povzetek ponudbenega predračuna - razčlenjenega. V obeh primerih bo naročnik posredoval vsem ponudnikom zapisnik o odpiranju ponudb z obrazložitvijo (posredovanjem manjkajočih podatkov) v petih delovnih dneh od odpiranja ponudb.

V kolikor ponudba ne bo vsebovala ponudbenega predračuna razčlenjenega, bo naročnik takšno ponudbo označil kot nedopustno.

4. Naročnik ponudnika ne bo pozival k dopolnitvi.
V kolikor zaradi manjkajočega ali napačnega dokumenta naloženega v razdelek »Predračun« ter podatki ne bodo znani vsem ponudnikom, bo naročnik posredoval zapisnik o odpiranju ponudb skupaj s pojasnilom (manjkajočim ponudbenim predračunom - rekapitulacijo, zakritim ponudbenim predračunom - razčlenjenim ali pojasnilom o nedopustnosti ponudbe) v petih delovnih dneh od odpiranja ponudb.

Lep pozdrav.Datum objave: 17.10.2019   12:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

#NLG0050101: Ali lahko ponudimo enakovreden dvolumenski kateter iz radiopačnega žili prijaznega termosenzibilnega poliuretana z atravmatsko konico in fiksacijskimi krilci, dimenzij 7 Fr x 20 cm (lumna: 14 G in 18 G) oz. dimenzij 8 Fr x 20 cm (lumna: 14 G in 14 G), ki v setu še vsebuje: injekcijsko iglo, 5 mL 3-delno brizgo, uvajalno iglo z dodatnim krakom za uvajanje žice, uvajalno žico z J-konico z enoročnim uvajalnikom, dilatator, dodatna fiksacijska krilca, injekcijski kapici in skalpel?

#NLG0050102: Ali lahko ponudimo enakovreden dvolumenski kateter iz radiopačnega žili prijaznega termosenzibilnega poliuretana z atravmatsko konico in fiksacijskimi krilci, dimenzij 7 Fr x 30 cm (lumna: 14 G in 18 G) oz. dimenzij 8 Fr x 30 cm (lumna: 14 G in 14 G), ki v setu še vsebuje: injekcijsko iglo, 5 mL 3-delno brizgo, uvajalno iglo z dodatnim krakom za uvajanje žice, uvajalno žico z J-konico z enoročnim uvajalnikom, dilatator, dodatna fiksacijska krilca, injekcijski kapici in skalpel?

#NLG0050103: Ali lahko ponudimo enakovreden trolumenski kateter iz radiopačnega žili prijaznega termosenzibilnega poliuretana z atravmatsko konico in fiksacijskimi krilci, dimenzij 7 Fr x 20 cm (lumni: 16 G, 18 G in 18 G), ki v setu še vsebuje: injekcijsko iglo, 5 mL 3-delno brizgo, uvajalno iglo z dodatnim krakom za uvajanje žice, uvajalno žico z J-konico z enoročnim uvajalnikom, dilatator, dodatna fiksacijska krilca, injekcijski kapici in skalpel?

#NLG0050104: Ali lahko ponudimo enakovreden trolumenski kateter iz radiopačnega žili prijaznega termosenzibilnega poliuretana z atravmatsko konico in fiksacijskimi krilci, dimenzij 7 Fr x 30 cm (lumni: 16 G, 18 G in 18 G), ki v setu še vsebuje: injekcijsko iglo, 5 mL 3-delno brizgo, uvajalno iglo z dodatnim krakom za uvajanje žice, uvajalno žico z J-konico z enoročnim uvajalnikom, dilatator, dodatna fiksacijska krilca, injekcijski kapici in skalpel?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

lahko ponudite.

Lep pozdrav,


Datum objave: 17.10.2019   12:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


19G0; ARLG00101; Intravenozna kanila
Prosimo potrdite, da vam lahko ponudimo enovhodno teflonsko 24G kanilo, se pravi brez sekundarnega porta, ki pa se uvaja z enako tehniko kot dvovhodne kanile. Po naših informacijah se pri tako malih kanilah sekundarni port ne uporablja za injiciranje, pač pa le za lažji prijem ob uvajanju in lahko predstavlja večjo nevarnost za inficiranje pacienta. Prosimo potrdite torej, da vam lahko ponudimo kanilo brez sekundarnega porta, ki pa je oblikovana tako, da jo lahko uvedete z isto tehniko kot dvovhodno kanilo.

Hvala

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Lahko.

Lep pozdrav,Datum objave: 18.10.2019   07:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali vam lahko pod šifro artikla #NLK1190101 ponudimo torakalni dren iz nerjavečega jekla, ustrezne velikosti, dolžine 20 cm, z oznakami na 1 cm, pakiranje 20kos?
Ali vam lahko pod šifro artikla #NLK1190102 ponudimo torakalni dren iz nerjavečega jekla, ustrezne velikosti, dolžine 23 cm, z oznakami na 1 cm, pakiranje 20kos?
Ali vam lahko pod šifro artikla #NLK1190103 ponudimo torakalni dren iz nerjavečega jekla, ustrezne velikosti, dolžine 23 cm, z oznakami na 1 cm, pakiranje 20kos?
Ali vam lahko pod šifro artikla #NLK1190104 ponudimo torakalni dren iz nerjavečega jekla, ustrezne velikosti, dolžine 23 cm, z oznakami na 1 cm, pakiranje 20kos?
Ali vam lahko pod šifro artikla #NLK1190105 ponudimo ustrezen torakalni dren, dolžine 39 cm, z oznakami na 1 cm, pakiranje 20kos?
Ali vam lahko pod šifro artikla #NLK1190106 ponudimo ustrezen torakalni dren, dolžine 39 cm z oznakami na 1 cm, pakiranje 20kos?
Ali vam lahko pod šifro artikla #NLK1190107 ponudimo ustrezen torakalni dren, dolžine 39 cm, z oznakami na 1 cm, pakiranje 20kos?
Ali vam lahko pod šifro artikla #NLK1190108 ponudimo ustrezen torakalni dren, dolžine 39 cm, z oznakami na 1 cm, pakiranje 20kos?

Zahvaljujemo se vam za odgovore.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Naročnik ne bo spreminjal tehničnih zahtev.

Lep pozdrav,


Datum objave: 18.10.2019   08:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1.
a) 19G0; ARLG00101; Intravenozna kanila
Prosimo, da sledečo kanilo NLG0010101; intravenozna kanila 24G, premaknete v svoj sklop, saj je le ta specifična in ni primerljiva z ostalimi kanilami, ki se nahajajo v tem sklopu?
b)19G0; ARLG00201; mandren, obturator za i.v. kanilo
Prosimo, da sledeč mandren NLG0020105; mandren, obturator za i.v. kanilo 24G, premaknete v svoj sklop, saj je le ta namenjen za uporabo z zgornjo intravenozno kanilo 24G (NLG0010101)?

2.
Prosimo potrdite, da je potrebno ponuditi v sklopu 19K1, ARLK10212 - BRIZGALKE PREDNAPOLNJENE, 10ML (NLK1020502) in BRIZGALKE PREDNAPOLNJENE, 5ML (NLK1020503) brizgalko z graduacijo 0,5ml ter z velikim luer lok zamaškom, ki omogoča varno in enostavno rokovanje, ter onemogoča onesteriljenje vhoda brizge, kar bi pomenilo, da je potrebno tako brizgalko zavreči oz. v najslabšem primeru lahko pride do okužbe pacienta?

Lep pozdrav,


ODGOVOR

Pozdravljeni,

1. naročnik je kanilo s šifro NLG0010101 in mandren s šifro NLG0020105 prestavil v svoj podsklop. Sprememba je že objavljena v programu GO - SOFT.
Na portalu javnih naročil bomo objavili popravek predračuna, kjer je dodan ta podsklop.
Ponudniki, ki se ne prijavljajo na podsklop Intravenozne kanile lahko oddajo prvoten predračun.

2. DA.

Lep pozdrav,


Datum objave: 18.10.2019   11:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

NLL11502
Lanceta 23G globina vboda 1,3 mm, 1,8 mm in 2,3 mm; ali vam lahko ponudimo posamezne varne lancete s točno določeno globino vboda (kot jih zahtevate v opisu), ki omogočajo kakovostnejšo izvedbo vboda, minimalno poškodbo vbodnega mesta in s tem pridobitev zadostne količine vzorca krvi?

hvala

ODGOVOR

Pozdravljeni,

lahko ponudite posamezne varne lancete, pogoj je, da je za posamezne lancete vseh globin vboda enaka cena.
Pod navidezen artikel se je potrebno prijaviti z lanceto dolžine 1,8 mm.

Lep pozdrav,Datum objave: 18.10.2019   11:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

NLL1010101 - mikropipetor in mikrokapilare 10uL
V dodatnem opisu imate kataloško, ki ustreza samo mikropipetorju, brez mikrokapilar volumna 10uL. Torej vam ponudimo za to pozicijo samo mikropipeter, brez mikrokapilar 10 uL?


NLL1010202 - mikropipetor in mikrokapirale 25 uL
V dodatnem opisu imate kataloško, ki ustreza samo mikrokapilaram volumna 25 uL. Torej vam ponudimo za to pozicijo samo mikrokapilare, brez mikropipetorja?


Lep pozdrav,

ODGOVOR

Pozdravljeni,

1. naročnik spreminja opis mikropipetorja pod šifro NLL1010101 in sicer zahtevamo mikropipetor z volumnom 25uL.

2. ponudite samo mikrokapilare.

Lep pozdrav,Datum objave: 18.10.2019   13:33
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

V podsklopu ARLX207 pri nekaterih maskah zahtevate indikator dihanja, katerega lahko dobavi samo en proizvajalec. Sam namen indikatorja dihanja je izvenel, tudi samo kot orientacijsko ni zadostno. Pacienta se vedno pregleda celostno. Ali lahko podamo maske brez indikatorja dihanja?

Hvala za vašo strpnost in odgovor.
Lepo pozdravljeni


ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik ne bo spreminjal tehničnih zahtev.

Lep pozdrav,


Datum objave: 18.10.2019   13:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

19F0; ARLF00402; NLF0040201; podaljški za perfuzor
Prosimo potrdite, da lahko ponudimo podaljšek dolžine 150cm, z notranjim premerom 1,5mm in zunanjim premerom 3,0mm, ki omogoča vzdržljivost do 20 barov?


Hvala za odgovor

ODGOVOR

Pozdravljeni,

ponujen artikel mora ustrezati tehničnim zahtevam.

Lep pozdrav,


Datum objave: 18.10.2019   14:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za naslednje odgovore.
1. zanima nas ali se lahko prijavimo na posamezen izdelke v nekem sklopu, ali moramo oddati ponudbe za vse izdelke v sklopu.
2. NLF0010101-Sistem infuzijski, gravitacijski-ali vam lahko ponudimo dolžino 150cm
3. prosimo preverite željeno količino za izdelek NLL11501 Insulinska igla 31Gx 6mm
4. ali vam lahko za izdelek NLL11502 Lanceta 23G globina vboda 1,3 mm, 1,8 mm in 2,3 mm - ponudimo lanceto omenjene globine 26G
5. NLL1050201 ali vam lahko ponudimo opisano epruveto z razširjenim vratom za lažje odlivanje
6. NLL1050203- ali vam lahko ponudimo lonček skupnega volumna 120 ml, ki je graduiran do 100ml in ali mora biti posamezno pakiran
7. NLL1050210- ali vam moramo ponuditi kontejner z integrirano napravo za neposreden prenos urina
8. NL1050212 ali vam lahko ponudimo Cupsi za Hitachi fi 17×38mm 3ml
9. NLL1020901- ali vam lahko ponudimo Uricult ploščica CLED/MAC CONKEY/CETRIMIDE
10. NLK1020601- ali vam lahko ponudimo igloo dimenzije 0,45×25mm
11. Arlg00101- POD DODATNINI STROKOVNIMI ZAHTEVAMI imate v drugi alineji zapisano: preostali del igle naj bo zaščiten s posebno plastično prevleko, ki prepreči direkten stik z uporabljeno iglo. Zaščitni mehanizem mora biti tako zasnovan, da se ne morete niti opraskati glede na navedeno vas naj opozorimo, da navedeno zahtevo lahko izpolni samo en ponudnik, saj na trgu obstaja same en dobavitelj, ki lahko ponudi IV kanile s posebno plastično prevleko ob igli. V direktivi o varnih pripomočkih ni nikjer zaznati, da je vaša zahteva opravičene. IV kanila, ki ima zaklep na igli zagotavlja varno odstranitev pripomočka po odvzemu (zaklenitev igle) in slednje zadošča in izpolnjuje zahtevo o varnih pripomočkih. Prav tako v nadaljevanju opažamo,da se posamezno IV kanilo omejili s pretočnostjo. Navedeno nakazuje na hujšo kršitev ZJN-3, saj z navedenim omejujete konkurenco. G posameznih IV kanil so določeni s stadardom, ki po dimenzijah določa tudi pretočnost in njihovo odstopanje. V skladu z navedenim prosimo da postopate v skladu z zakoni in ne omejujete konkurence.
12. NLG0010104- ali vam lahko ponudimo kanilo dimenzije 18G×32mm, ki je enakovredna zahtevani
13. V spletni aplikaciji ne najdemo ARLL10504, KI JE NAVEDEN V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
Dodatno pregledujemo in usklajujemo splošne specifikacije iz razpisne dokumentacije s spletno aplikacij, kjer smo opazli da sklopi na obeh omenjenih delih niso enaki. Npr. (razpisna dokumentacija) ARLL11101 Urisediment ploščica, (spletna aplikacija) tukaj te skupine ni??????

Dodatno nas zanima kako je z vzorci ali jih boste zahtevali. Če, prosimo za dovolj dolgi rok za dostavo le teh in pribljižno oceno količine, ki jo boste zahtevali.

Za vase odgovore se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

1. zanima nas ali se lahko prijavimo na posamezen izdelke v nekem sklopu, ali moramo oddati ponudbe za vse izdelke v sklopu.
ODG: Artikli so razdeljeni v podsklope pri zaprtih podsklopih morate ponuditi vse artikle znotraj posameznega podsklopa.

2. NLF0010101-Sistem infuzijski, gravitacijski-ali vam lahko ponudimo dolžino 150cm
ODG: DA

3. prosimo preverite željeno količino za izdelek NLL11501 Insulinska igla 31Gx 6mm
ODG: Razpisana količina je 80 SC torej 80000 KOM. V sistem vpišete ceno na KOM.

4. ali vam lahko za izdelek NLL11502 Lanceta 23G globina vboda 1,3 mm, 1,8 mm in 2,3 mm - ponudimo lanceto omenjene globine 26G
ODG: NE

5. NLL1050201 ali vam lahko ponudimo opisano epruveto z razširjenim vratom za lažje odlivanje
ODG: NE

6. NLL1050203- ali vam lahko ponudimo lonček skupnega volumna 120 ml, ki je graduiran do 100ml in ali mora biti posamezno pakiran
ODG: Ni potrebno posamezno pakiranje.

7. NLL1050210- ali vam moramo ponuditi kontejner z integrirano napravo za neposreden prenos urina
ODG: DA

8. NL1050212 ali vam lahko ponudimo Cupsi za Hitachi fi 17×38mm 3ml
ODG: Lahko ponudite, artikel mora biti kompatibilen z ROCHE imunološkimi analizatorji.

9. NLL1020901- ali vam lahko ponudimo Uricult ploščica CLED/MAC CONKEY/CETRIMIDE
ODG: DA

10. NLK1020601- ali vam lahko ponudimo igloo dimenzije 0,45×25mm
ODG: NE

12. NLG0010104- ali vam lahko ponudimo kanilo dimenzije 18G×32mm, ki je enakovredna zahtevani
ODG: DA

13. V spletni aplikaciji ne najdemo ARLL10504, KI JE NAVEDEN V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
Dodatno pregledujemo in usklajujemo splošne specifikacije iz razpisne dokumentacije s spletno aplikacij, kjer smo opazli da sklopi na obeh omenjenih delih niso enaki. Npr. (razpisna dokumentacija) ARLL11101 Urisediment ploščica, (spletna aplikacija) tukaj te skupine ni??????

ODG: pri pripravi ponudbe upoštevajte program GO- SOFT in obrazec 1A - Predračun.

Dodatno nas zanima kako je z vzorci ali jih boste zahtevali. Če, prosimo za dovolj dolgi rok za dostavo le teh in pribljižno oceno količine, ki jo boste zahtevali.
ODG: Skladno z razpisno dokumentacijo (točka 2.15) lahko za artikle, ki jih ne poznamo od ponudnika zahtevamo dostavo vzorcev, ki jih bo moral ponudnik dostaviti v predpisanem roku 6 delovnih dni. Število vzorcev za testiranje bo podala stroka in se bo razlikovala glede na vrsto materiala.

Lep pozdrav,
Datum objave: 18.10.2019   14:03
Pozdravljeni,

na Portalu javnih naročil smo objavili podaljšanje roka za oddajo ponudb in sicer:

NOV ROK ZA ODDAJO PONUDB JE 30.10.2019 do 10.00 ure.

Zaradi spremembe pri podsklopih v sklopu 19G0 - Intravenozne kanile smo objavili tudi nov predračun. V kolikor se ne prijavljate na spremenjene sklope pri oddaji ponudbe lahko uporabite prvoten predračun.

Lep pozdrav,

Datum objave: 22.10.2019   14:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za naslednje odgovore.
1. zanima nas ali se lahko prijavimo na posamezen izdelke v nekem sklopu, ali moramo oddati ponudbe za vse izdelke v sklopu.
2. NLF0010101-Sistem infuzijski, gravitacijski-ali vam lahko ponudimo dolžino 150cm
3. prosimo preverite željeno količino za izdelek NLL11501 Insulinska igla 31Gx 6mm
4. ali vam lahko za izdelek NLL11502 Lanceta 23G globina vboda 1,3 mm, 1,8 mm in 2,3 mm - ponudimo lanceto omenjene globine 26G
5. NLL1050201 ali vam lahko ponudimo opisano epruveto z razširjenim vratom za lažje odlivanje
6. NLL1050203- ali vam lahko ponudimo lonček skupnega volumna 120 ml, ki je graduiran do 100ml in ali mora biti posamezno pakiran
7. NLL1050210- ali vam moramo ponuditi kontejner z integrirano napravo za neposreden prenos urina
8. NL1050212 ali vam lahko ponudimo Cupsi za Hitachi fi 17×38mm 3ml
9. NLL1020901- ali vam lahko ponudimo Uricult ploščica CLED/MAC CONKEY/CETRIMIDE
10. NLK1020601- ali vam lahko ponudimo igloo dimenzije 0,45×25mm
11. Arlg00101- POD DODATNINI STROKOVNIMI ZAHTEVAMI imate v drugi alineji zapisano: preostali del igle naj bo zaščiten s posebno plastično prevleko, ki prepreči direkten stik z uporabljeno iglo. Zaščitni mehanizem mora biti tako zasnovan, da se ne morete niti opraskati glede na navedeno vas naj opozorimo, da navedeno zahtevo lahko izpolni samo en ponudnik, saj na trgu obstaja same en dobavitelj, ki lahko ponudi IV kanile s posebno plastično prevleko ob igli. V direktivi o varnih pripomočkih ni nikjer zaznati, da je vaša zahteva opravičene. IV kanila, ki ima zaklep na igli zagotavlja varno odstranitev pripomočka po odvzemu (zaklenitev igle) in slednje zadošča in izpolnjuje zahtevo o varnih pripomočkih. Prav tako v nadaljevanju opažamo,da se posamezno IV kanilo omejili s pretočnostjo. Navedeno nakazuje na hujšo kršitev ZJN-3, saj z navedenim omejujete konkurenco. G posameznih IV kanil so določeni s stadardom, ki po dimenzijah določa tudi pretočnost in njihovo odstopanje. V skladu z navedenim prosimo da postopate v skladu z zakoni in ne omejujete konkurence.
12. NLG0010104- ali vam lahko ponudimo kanilo dimenzije 18G×32mm, ki je enakovredna zahtevani
13. V spletni aplikaciji ne najdemo ARLL10504, KI JE NAVEDEN V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
Dodatno pregledujemo in usklajujemo splošne specifikacije iz razpisne dokumentacije s spletno aplikacij, kjer smo opazli da sklopi na obeh omenjenih delih niso enaki. Npr. (razpisna dokumentacija) ARLL11101 Urisediment ploščica, (spletna aplikacija) tukaj te skupine ni??????

Dodatno nas zanima kako je z vzorci ali jih boste zahtevali. Če, prosimo za dovolj dolgi rok za dostavo le teh in pribljižno oceno količine, ki jo boste zahtevali.

Za vase odgovore se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.
ODGOVOR

Pozdravljeni,

odgovarjamo na 11. vprašanje:

V bolnišnici strmimo k uporabi medicinskih pripomočkov, ki omogočajo maksimalno varno uporabo. Iz tega razloga zahtevamo kanilo, ki uporabnika varuje pred vbodom, kapljično pršitvijo in naključnim kontaktom z okrvavljeno površino igle. Iz navedenega razloga naročnik ne spreminja podanih tehničnih zahtev.

Vaša navedba glede standardiziranosti pretoka ni točna. Pretočnost kanile je odvisna od materiala katetra, bolj kot je kateter mehak, boljša je pretočnost.
V tem delu dodatno pojasnjujemo našo zahtevo glede pretokov in sicer so zahtevani pretoki minimalni, dovoljujemo pa vam, da ponudite večje pretoke.

Lep pozdrav,
Datum objave: 22.10.2019   14:09
Naročnik je odgovoril na vsa prejeta vprašanja.

Naročnik je dne 18.10.2019 poslal v objavo na Portal javnih naročil podaljšanje roka za oddajo ponudb in sicer je novi rok 30.10.2019 do 10.00 ure.

Lep pozdrav,