Dosje javnega naročila 006484/2019
Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem
Blago: Nabava soli za zimsko sezono 2019/2020
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006484/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.09.2019
JN006484/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2019
JN006484/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006484/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG d.o.o.
Dobja vas 187
2390
SI
Ravne na Koroškem
Slovenija
Marjetica TASIČ BUKOVEC
kplog.kad@siol.net
+386 28705773
+386 28705750

Internetni naslovi
http://www.jkp-log.si
http://www.jkp-log.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jkp-log.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12783
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava soli za zimsko sezono 2019/2020
Referenčna številka dokumenta: 2/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
14400000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava soli za zimsko sezono 2019/2020.Sol za posipanje v rinfuzi oz. v razsutem stanju in sol za posipanje v vrečah po 25 kg. Pogoj je tudi enkraten dovoz soli, ki naj ne bi bil manjši od 24.000 kg, v ceno mora biti vključena dobava in prevoz soli na naslov naročnika, palete za sol v vrečah dobavitelj odpelje. Razmerje med dobavo soli v razsutem stanju in dobavo soli v vrečah je okvirno 7:3. Odzivni čas izvedbe naročila je v 24 urah.


II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
14400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava soli za zimsko sezono 2019/2020.Sol za posipanje v rinfuzi oz. v razsutem stanju in sol za posipanje v vrečah po 25 kg. Pogoj je tudi enkraten dovoz soli, ki naj ne bi bil manjši od 24.000 kg, v ceno mora biti vključena dobava in prevoz soli na naslov naročnika, palete za sol v vrečah dobavitelj odpelje. Razmerje med dobavo soli v razsutem stanju in dobavo soli v vrečah je okvirno 7:3. Odzivni čas izvedbe naročila je v 24 urah.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.10.2019
Konec: 30.03.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v primeru dolge zime oz. odvisno od vremenskih pogojev
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.09.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.09.2019   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.09.2019   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.09.2019   12:51
VPRAŠANJE
Koliko je ocenjena poraba sol v sezoni 2019/ 2020?

ODGOVOR:
Količina porabljene soli je odvisna od vremenskih zimskih razmer. Okvirna poraba se giblje med 160.000 in 300.000 kg.
Datum objave: 18.09.2019   12:58
VPRAŠANJE
1. Prosimo navedite kakšno sol potrebujete morsko ali kameno?
2. Koliko referenc je potrebno predložiti v ponudbi in kakšni so pogoji le teh( količina, upoštevana sezona)?
3. Ali vam bianco podpisano in žigosano menico za resnost ponudbe pošljemo po pošti?

ODGOVOR:
1. V vrečah mora biti kamena sol. V razsutem stanju je lahko morska.
2. Dokazilo, da so v pretekli sezoni dobavili sol vsaj enemu naročniku v količini vsaj 160.000 kg.
3. Lahko se pošlje po pošti original, ki mora biti poslana do datuma oddaje ponudbe. Lahko se skenira in odda skupaj s ponudbo, v primeru izbire, se priloži original.
Datum objave: 20.09.2019   09:40
VPRAŠANJE
Ali lahko priložimo referenco za katerokoli vrsto soli?

ODGOVOR:
DA