Dosje javnega naročila 006587/2019
Naročnik: SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Nabava pisarniškega materiala, tonerjev in kartuš
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 542.777,06 EUR

JN006587/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.09.2019
JN006587/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.10.2019
JN006587/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.01.2020
JN006587/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.03.2020
JN006587/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.05.2020
JN006587/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.05.2020
JN006587/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 21.05.2020
JN006587/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 21.05.2020
JN006587/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 21.05.2020
JN006587/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 21.05.2020
JN006587/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 21.05.2020
JN006587/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 21.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006587/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 183-445129
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.slo-zeleznice.si/sl/

Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.slo-zeleznice.si/sl/

Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.slo-zeleznice.si/sl/

Slovenske železnice - Potniški promet, družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.slo-zeleznice.si/sl/

FERSPED, mednarodna špedicija, d.o.o.
Parmova ulica 37
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.fersped.si/

SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.sz-vit.si/

SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.sz-zip.si/

PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o. za področje raziskovalne in informativne dejavnosti ter izdelavo predinvesticijskih in investicijskih programov, Ljubljana, Kolodvorska 11
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.prometni-institut.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/324808/RD_-_Nabava_pisarniškega_materiala._tonerjev_in_kartuš.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12801
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava pisarniškega materiala, tonerjev in kartuš
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30192000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava pisarniškega materiala, tonerjev in kartuš
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Pisarniški potrošni material
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30192000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Pisarniški potrošni material
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Pisarniški papir za fotokopiranje in tiskanje
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30199130
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Pisarniški papir za fotokopiranje in tiskanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Tonerji in kartuše za naprave različnih proizvajalcev
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30125000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Tonerji in kartuše za naprave različnih proizvajalcev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Tonerji in kartuše za naprave KONICA MINOLTA
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30125000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Tonerji in kartuše za naprave KONICA MINOLTA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Tonerji in kartuše za naprave KYOCERA
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30125000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Tonerji in kartuše za naprave KYOCERA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.10.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.10.2019   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.10.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.10.2019   08:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V sklopih 4 in 5 ste zahtevane reference vezali na blagovno znamko. Prosim, da ta pogoj spremenite na način, da ponudniki priložimo referenčna potrdila, ki potrjujejo, da je ponudnik v ostalih nespremenjenih zahtevah dostavil referenčnemu naročniku potrošni material za tiskanje v zahtevani vrednosti ne glede na znamko potrošnega materiala. Takšen pogoj, kot ste ga postavili, je namreč pri teh dveh sklopih jasen pokazatelj, da gre za nedovoljeno prakso preferiranja določenega oz. določenih ponudnikov, kar pa je kot sami veste nezakonito dejanje in v nasprotju z ZJN3 ter AVK, ki terja pravne posledice.

Prav tako ugotavljam, da gre pri potrošnem materialu za tiskanje za prodajo splošno dosegljivega in redno prodajanega trgovskega blaga, zato ne vidim razloga, zakaj bi morali reference omejevati na podjetja z 250 in več zaposlenimi. Gre za očitno omejevanje konkurence. Številko 250 umaknite iz omenjene zahteve.

Prosim za takojšnji odgovor in popravek razpisne dokumentacije.

Hvala


ODGOVOR
Naročnikov pogoj glede referenc ni v povezavi z blagovno znamko. Naročnik v točki 6.2 »C: Tehnična in strokovna ter kadrovska sposobnost« razpisne dokumentacije navaja: » dobavljal blago, ki je podobno predmetu sklopa, za katerega oddaja ponudbo ...«, naročnik v referenčnih zahtevah ne določa blagovne znamke.
Naročnik bo črtal zahtevo: »veliko podjetje«. S tem bo razširil referenco tako, da bo upošteval tudi javne naročnike (ministrstva, zavode ...). Naročnik bo objavil popravek tako, da bo ta glasil: »Gospodarski subjekt je v obdobju zadnjih 3 (treh) let pred objavo tega javnega naročila vsaj 1 (enemu) naročniku z več kot 250 zaposlenimi dobavljal blago, ki je podobno predmetu sklopa, za katerega oddaja ponudbo «.
Zahteva glede števila zaposlenih ostaja nespremenjena. Zadevna zahteva je povezana in sorazmerna s predmetom tega javnega naročila, ponudnik namreč tehnično usposobljenost za izvedbo naročila po naravi stvari izkazuje s takim referenčnim poslom, ki ga je mogoče po obsegu, zahtevnosti in kvaliteti primerjati s predmetom naročila.
Datum objave: 09.10.2019   08:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji pri sklopih 3, 4 in 5 zahtevate dokazilo, da bo ponudnik res dostavljal originalen material.

Vsak ponudnik se s podpisom obrazca ESPD zaveže k temu, da bo dobavljal točno to, kar ponuja. Vaša zahteva je tako neutemeljena in predstavlja le dodatne stroške ponudnikom. Treba je namreč vedeti, da delujemo na prostem evropskem in svetovnem trgu, zato lahko kupujemo material tudi drugje, ne le od določenega distributerja, ki naj bi podpisal izjavo. Tako je tudi vaše preverjanje, kje ponudniki kupujemo material povsem neprimerno in v določenih primerih neizvedljivo ter hkrati predstavlja poseg v poslovne skrivnosti poslovnega subjekta, ki pri odločitvi o izbiri ponudnika za vas nimajo prav nobene teže. Gre za omejevanje konkurence, prosim preverite termine omejevanja konkurence, skladnosti z ZJN3 in AVK.

Prosim, da to zahtevo umaknete in prosim za čim hitrejši odgovor.

Hvala


ODGOVOR
Naročnik mora skladno z ZJN-3 preveriti obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, podpisanega ESPD obrazca ali morebitne druge izjave o sprejemanju oz. izpolnjevanju vseh pogojev oz. zahtev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ni mogoče upoštevati kot dokazilo za izpolnjevanje vseh pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije. Ne glede na podpisan in predložen ESPD obrazec so ponudniki dolžni predložiti vso ostalo zahtevano dokumentacijo in dokazila, ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 09.10.2019   08:25
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zanima nas kaj moramo vpisati v obrazcu 3 - Reference ponudnika v stolpcu količina (število dobav, število dobavljenih izdelkov...)?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Ponudniki vpišejo število dobav.Datum objave: 10.10.2019   12:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za dodatna pojasnila za sklop 1 - pisarniški material

22 Blazinica za žig NEUTRO 110x70MM - ali se lahko ponudi tudi blazinica dimenzije 120x80mm? V primeru, da je vaš odgovor NE, vas prosimo za proizvajalca želenih blazinic.
40 Darilna vrečka iz papirja, dim: 26x10x36 cm - ali se lahko ponudi tudi vrečka dimenzije 26x8x35?
46 Etikete na poli, 23x36MM, 1/100 - ali se ponudi cena za škatlo 100/1, ali za polo ali za eno etiketo?
47 Etikete na poli, 33x50MM, 1/100 - ali se ponudi cena za škatlo 100/1, ali za polo ali za eno etiketo?
48 Etikete na poli, 46x64MM, 1/100 - ali se ponudi cena za škatlo 100/1, ali za polo ali za eno etiketo in ali se lahko ponudi tudi 45x64mm? V primeru, da se ne sme ponuditi dimenzije 45x64, vas prosimo za proizvajalca želenih etiket.
49 Etikete na poli, 8x32MM, 1/100 - ali se ponudi cena za škatlo 100/1, ali za polo ali za eno etiketo?
50 Flomaster STAEDTLER 350 permanentni prirezana konica: barve: črna, modra, rdeča, zelen - flomaster 350 ima debelino sledi 2-5mm, ali se lahko ponudi tudi 1-5mm?
51 Flomaster STAEDTLER 352 permanentni, okrogla konica, barve: črna, modra, rdeča, zelena - flomaster 352 ima debelino sledi 2mm, ali se lahko ponudi tudi od 1,5-3mm?
62 Kocka papirna, lepljena po eni strani, 100x100x60MM, barvna - ali se lahko ponudi tudi 100x100x75mm? V primeru, da je vaš odgovor NE, vas prosimo za proizvajalca želenih kock.
63 Kocka papirna, lepljena po eni strani, 90x90x80MM, bela - ali se lahko ponudi tudi 100x100x75mm? V primeru, da je vaš odgovor NE, vas prosimo za proizvajalca želenih kock.
74 Kuverta B4, samolepilna, bela - pakirano zavitek 50/l - ali se lahko ponudi tudi silikonska? V primeru, da je vaš odgovor NE, vas prosimo za proizvajalca želenih kuvert.
75 Kuverta B4, samolepilna, rjava - pakirano zavitek 50/l - ali se lahko ponudi tudi silikonska? V primeru, da je vaš odgovor NE, vas prosimo za proizvajalca želenih kuvert.
90 Listki samolepilni 75x75MM, 450 lističev na blok, pastelne barve - ali se lahko ponudi tudi 76x76mm? V primeru, da je vaš odgovor NE, vas prosimo za proizvajalca želenih kock.
97 Magneti za tablo, 30MM, črna, 10/1 - ali se lahko ponudijo tudi v pakiranju 12/1 in se cena preračuna na želeno 10/1?
106 Mapa prešpan brez elastike in brez klape, A4, 400G karton - ali se lahko ponudi tudi mapa iz 450g kartona?V primeru, da je vaš odgovor NE, vas prosimo za proizvajalca želenih map.
107 Mapa prešpan s 3 klapami brez elastike, A4, 400G karton - ali se lahko ponudi tudi mapa iz 450g kartona? V primeru, da je vaš odgovor NE, vas prosimo za proizvajalca želenih map.
114 Mince grafitne HB, 0.5MM, 6CM dolžine, 12 minc v škatli - ali se lahko ponudijo tudi v pakiranju 20/1?
116 Motvoz konopljeni, 2,5/2, 350M - ali se lahko ponudi 370m rola?
136 Obrazec UPN A4 - laser - ali se ponudi UPN s QR kodo?
144 Ovojnica podložena z zračnimi mehurčki št.3 C, 150x210MM - ali se lahko ponudijo vrečke z odstopanjem +/- 1 cm?
145 Ovojnica podložena z zračnimi mehurčki št.6 F, 220x330MM - ali se lahko ponudijo vrečke z odstopanjem +/- 1 cm?
146 Ovojnica podložena z zračnimi mehurčki št.9 J, 300x400MM - ali se lahko ponudijo vrečke z odstopanjem +/- 1 cm?
161 Papir trgovski, črtan, 250 listov na zavitek - ali se lahko ponudijo tudi v pakiranju 100 oz. 200/1 in se cena preračuna na želeno 250/1?
162 Papir trgovski, mali karo, 250 listov na zavitek - ali se lahko ponudijo tudi v pakiranju 100 oz. 200/1 in se cena preračuna na želeno 250/1?
163 Papir trgovski, visoki karo, 250 listov na zavitek - ali se lahko ponudijo tudi v pakiranju 100 oz. 200/1 in se cena preračuna na želeno 250/1?
176 Registrator brez ovoja, A4, širine 35MM, debelina lepenke 2mm, z žepkom z zamenljivim vložkom, s kovinsko sponko - običajne širine samostoječih registratorjev so cca 45mm-ali se lahko ponudijo širine 45mm? V primeru, da je vaš odgovor NE, vas prosimo za proizvajalca želenih registratorjev.
178 Registrator v ovoju, A4, širine 40MM, s kovinsko sponko - običajne širine registratorjev v ovoju so cca 50mm-ali se lahko ponudijo širine 50mm? V primeru, da je vaš odgovor NE, vas prosimo za proizvajalca želenih registratorjev.
182 Spenjač klešče LEITZ, kapaciteta 12 listov, uporablja sponke št. 6 - prosimo za točno oznako spenjača Leitz, ki uporablja sponke št. 6, ker ga mi nikjer ne najdemo!
183 Spenjač klešče LEITZ, kapaciteta 30 listov, uporablja sponke 24/6 - prosimo za točno oznako spenjača Leitz, za kapaciteto 30 listov, ker ga mi nikjer ne najdemo!
195 Ščipalke za papir 19MM,črne, spenjanje večjega števila listov, 12/1 - ali se lahko ponudijo ščipalke v pakiranju 10/1 in se cena preračuna na želeno? V primeru, da je vaš odgovor NE, vas prosimo za proizvajalca želenih ščipalk.
196 Ščipalke za papir 25MM,črne, spenjanje večjega števila listov, 12/1 - ali se lahko ponudijo ščipalke v pakiranju 10/1 in se cena preračuna na želeno? V primeru, da je vaš odgovor NE, vas prosimo za proizvajalca želenih ščipalk.
218 Vrvica narodna, 1.5MMx100M, trobarvna - ali se ponudi cena za kolut s 100 metri?
219 Zvezek trde platnice črtan + rob, A4, 100L - standardno so omenjeni zvezki 96 listni + sprednja in zadnja stran + sprednja in zadnja pred stran-ali se ponudijo omenjeni zvezki? V primeru, da je vaš odgovor ne, vas prosimo za proizvajalca želenih zvezkov.
221 Zvezek trde platnice črtan, A5, 100L - standardno so omenjeni zvezki 96 listni + sprednja in zadnja stran + sprednja in zadnja pred stran-ali se ponudijo omenjeni zvezki? V primeru, da je vaš odgovor ne, vas prosimo za proizvajalca želenih zvezkov.
222 Zvezek trde platnice črtan+rob, A4, 100L - standardno so omenjeni zvezki 96 listni + sprednja in zadnja stran + sprednja in zadnja pred stran-ali se ponudijo omenjeni zvezki? V primeru, da je vaš odgovor ne, vas prosimo za proizvajalca želenih zvezkov.

Hvala in lepo pozdravljeni.


ODGOVOR

22 Blazinica za žig NEUTRO 110x70MM - ali se lahko ponudi tudi blazinica dimenzije 120x80mm? V primeru, da je vaš odgovor NE, vas prosimo za proizvajalca želenih blazinic.
ODGOVOR: Ne.

40 Darilna vrečka iz papirja, dim: 26x10x36 cm - ali se lahko ponudi tudi vrečka dimenzije 26x8x35?
ODGOVOR: Ne.

46 Etikete na poli, 23x36MM, 1/100 - ali se ponudi cena za škatlo 100/1, ali za polo ali za eno etiketo?
ODGOVOR: Ponudnik ponudi ceno na enoto mere kos, kar pomeni ceno za eno polo.

47 Etikete na poli, 33x50MM, 1/100 - ali se ponudi cena za škatlo 100/1, ali za polo ali za eno etiketo?
ODGOVOR: Ponudnik ponudi ceno na enoto mere kos, kar pomeni ceno za eno polo.

48 Etikete na poli, 46x64MM, 1/100 - ali se ponudi cena za škatlo 100/1, ali za polo ali za eno etiketo in ali se lahko ponudi tudi 45x64mm? V primeru, da se ne sme ponuditi dimenzije 45x64, vas prosimo za proizvajalca želenih etiket.
ODGOVOR: Ponudnik ponudi ceno na enoto mere kos, kar pomeni ceno za eno polo. Zahteva glede dimenzije ostane nespremenjena.

49 Etikete na poli, 8x32MM, 1/100 - ali se ponudi cena za škatlo 100/1, ali za polo ali za eno etiketo?
ODGOVOR: Ponudnik ponudi ceno na enoto mere kos, kar pomeni ceno za eno polo.

50 Flomaster STAEDTLER 350 permanentni prirezana konica: barve: črna, modra, rdeča, zelen - flomaster 350 ima debelino sledi 2-5mm, ali se lahko ponudi tudi 1-5mm?
ODGOVOR: Ne.

51 Flomaster STAEDTLER 352 permanentni, okrogla konica, barve: črna, modra, rdeča, zelena - flomaster 352 ima debelino sledi 2mm, ali se lahko ponudi tudi od 1,5-3mm?
ODGOVOR: Ne.

62 Kocka papirna, lepljena po eni strani, 100x100x60MM, barvna - ali se lahko ponudi tudi 100x100x75mm? V primeru, da je vaš odgovor NE, vas prosimo za proizvajalca želenih kock.
ODGOVOR: Ne.

63 Kocka papirna, lepljena po eni strani, 90x90x80MM, bela - ali se lahko ponudi tudi 100x100x75mm? V primeru, da je vaš odgovor NE, vas prosimo za proizvajalca želenih kock.
ODGOVOR: Ne.

74 Kuverta B4, samolepilna, bela - pakirano zavitek 50/l - ali se lahko ponudi tudi silikonska? V primeru, da je vaš odgovor NE, vas prosimo za proizvajalca želenih kuvert.
ODGOVOR: Ne.

75 Kuverta B4, samolepilna, rjava - pakirano zavitek 50/l - ali se lahko ponudi tudi silikonska? V primeru, da je vaš odgovor NE, vas prosimo za proizvajalca želenih kuvert.
ODGOVOR: Ne.

90 Listki samolepilni 75x75MM, 450 lističev na blok, pastelne barve - ali se lahko ponudi tudi 76x76mm? V primeru, da je vaš odgovor NE, vas prosimo za proizvajalca želenih kock.
ODGOVOR: Ne.

97 Magneti za tablo, 30MM, črna, 10/1 - ali se lahko ponudijo tudi v pakiranju 12/1 in se cena preračuna na želeno 10/1?
ODGOVOR: Ne.

106 Mapa prešpan brez elastike in brez klape, A4, 400G karton - ali se lahko ponudi tudi mapa iz 450g kartona?V primeru, da je vaš odgovor NE, vas prosimo za proizvajalca želenih map.
ODGOVOR: Ne.

107 Mapa prešpan s 3 klapami brez elastike, A4, 400G karton - ali se lahko ponudi tudi mapa iz 450g kartona? V primeru, da je vaš odgovor NE, vas prosimo za proizvajalca želenih map.
ODGOVOR: Ne.

114 Mince grafitne HB, 0.5MM, 6CM dolžine, 12 minc v škatli - ali se lahko ponudijo tudi v pakiranju 20/1?
ODGOVOR: Ne.

116 Motvoz konopljeni, 2,5/2, 350M - ali se lahko ponudi 370m rola?
ODGOVOR: Ne.

136 Obrazec UPN A4 - laser - ali se ponudi UPN s QR kodo?
ODGOVOR: Ne.

144 Ovojnica podložena z zračnimi mehurčki št.3 C, 150x210MM - ali se lahko ponudijo vrečke z odstopanjem +/- 1 cm?
ODGOVOR: Ne.

145 Ovojnica podložena z zračnimi mehurčki št.6 F, 220x330MM - ali se lahko ponudijo vrečke z odstopanjem +/- 1 cm?
ODGOVOR: Ne.

146 Ovojnica podložena z zračnimi mehurčki št.9 J, 300x400MM - ali se lahko ponudijo vrečke z odstopanjem +/- 1 cm?
ODGOVOR: Ne.

161 Papir trgovski, črtan, 250 listov na zavitek - ali se lahko ponudijo tudi v pakiranju 100 oz. 200/1 in se cena preračuna na želeno 250/1?
ODGOVOR: Ne.

162 Papir trgovski, mali karo, 250 listov na zavitek - ali se lahko ponudijo tudi v pakiranju 100 oz. 200/1 in se cena preračuna na želeno 250/1?
ODGOVOR: Ne.

163 Papir trgovski, visoki karo, 250 listov na zavitek - ali se lahko ponudijo tudi v pakiranju 100 oz. 200/1 in se cena preračuna na želeno 250/1?
ODGOVOR: Ne.

176 Registrator brez ovoja, A4, širine 35MM, debelina lepenke 2mm, z žepkom z zamenljivim vložkom, s kovinsko sponko - običajne širine samostoječih registratorjev so cca 45mm-ali se lahko ponudijo širine 45mm? V primeru, da je vaš odgovor NE, vas prosimo za proizvajalca želenih registratorjev.
ODGOVOR: Ne.

178 Registrator v ovoju, A4, širine 40MM, s kovinsko sponko - običajne širine registratorjev v ovoju so cca 50mm-ali se lahko ponudijo širine 50mm? V primeru, da je vaš odgovor NE, vas prosimo za proizvajalca želenih registratorjev.
ODGOVOR: Ne.

182 Spenjač klešče LEITZ, kapaciteta 12 listov, uporablja sponke št. 6 - prosimo za točno oznako spenjača Leitz, ki uporablja sponke št. 6, ker ga mi nikjer ne najdemo!
ODGOVOR: Naročnik nima podatka. Ponudnik lahko ponudi tudi enakovredno blago, druge blagovne znamke, ki mora imeti enake lastnosti kot blago blagovne znamke, ki jo navaja naročnik.

183 Spenjač klešče LEITZ, kapaciteta 30 listov, uporablja sponke 24/6 - prosimo za točno oznako spenjača Leitz, za kapaciteto 30 listov, ker ga mi nikjer ne najdemo!
ODGOVOR: Naročnik nima podatka. Ponudnik lahko ponudi tudi enakovredno blago, druge blagovne znamke, ki mora imeti enake lastnosti kot blago blagovne znamke, ki jo navaja naročnik.

195 Ščipalke za papir 19MM,črne, spenjanje večjega števila listov, 12/1 - ali se lahko ponudijo ščipalke v pakiranju 10/1 in se cena preračuna na želeno? V primeru, da je vaš odgovor NE, vas prosimo za proizvajalca želenih ščipalk.
ODGOVOR: Ne.

196 Ščipalke za papir 25MM,črne, spenjanje večjega števila listov, 12/1 - ali se lahko ponudijo ščipalke v pakiranju 10/1 in se cena preračuna na želeno? V primeru, da je vaš odgovor NE, vas prosimo za proizvajalca želenih ščipalk.
ODGOVOR: Ne.

218 Vrvica narodna, 1.5MMx100M, trobarvna - ali se ponudi cena za kolut s 100 metri?
ODGOVOR: Ne.
219 Zvezek trde platnice črtan + rob, A4, 100L - standardno so omenjeni zvezki 96 listni + sprednja in zadnja stran + sprednja in zadnja pred stran-ali se ponudijo omenjeni zvezki? V primeru, da je vaš odgovor ne, vas prosimo za proizvajalca želenih zvezkov.
ODGOVOR: Ne.

221 Zvezek trde platnice črtan, A5, 100L - standardno so omenjeni zvezki 96 listni + sprednja in zadnja stran + sprednja in zadnja pred stran-ali se ponudijo omenjeni zvezki? V primeru, da je vaš odgovor ne, vas prosimo za proizvajalca želenih zvezkov.
ODGOVOR: Ne.

222 Zvezek trde platnice črtan+rob, A4, 100L - standardno so omenjeni zvezki 96 listni + sprednja in zadnja stran + sprednja in zadnja pred stran-ali se ponudijo omenjeni zvezki? V primeru, da je vaš odgovor ne, vas prosimo za proizvajalca želenih zvezkov.
ODGOVOR: Ne.

Datum objave: 14.10.2019   08:08
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V okviru razpisne dokumentacije zahtevate skladnost s standardom ISO 11798. Opozarjamo, da tudi originalni artkili ne izpolnjujejo predmetne zahteve. Če vztrajate pri navedeni zahtevi, morate nujno spremeniti razpisno dokumentacijo na način, da ob upoštevanju načela enakopravne obravnave isto zahtevo podate tudi za originalni material, saj boste v nasprotnem primeru neupravičeno diskriminirali posamezne ponudnike. Glede na to, da navedenega originalni material ne izpolnjuje, predlagamo, da navedeno zahtevo izločite iz razpisne dokumentacije.ODGOVOR
Naročnik zahteva enakovredne tonerje in kartuše originalnim, tudi po ISO standardu 11798, in sicer v delu, ki govori o trajnosti in obstojnosti: zanesljivo trajna, kar zadeva odpornost proti bledenju in trajnost pisanja, tiskanja in kopiranja na papir.Datum objave: 14.10.2019   08:09
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Vaš odgovor:
Datum objave: 09.10.2019 08:25
kjer ste odgovori, da moramo ponudniki vpisati število dobav.
Mi smo že pridobili reference, kjer smo vpisali v stolpec količina število dobavljenih izdelkov. Ali bo taka referenca tudi sprejemljiva ali moramo referenco še enkrat dajati v podpisovanje kupcem.

Prosimo vas, da dopustite , da vpišemo podatek število dobavljevnih izdelkov (v stolpec količina).

ODGOVOR
Ponudnik lahko v stolpec »količina« vpiše tudi število dobavljenih izdelkov. Za ugotavljanje izpolnjevanja referenčnega pogoja iz razpisne dokumentacije je med drugim namreč bistvena vrednost reference in ne število dobav oz. količina.Datum objave: 14.10.2019   08:09
VPRAŠANJE
Sklop 1:
90 Listki samolepilni 75x75MM, 450 lističev na blok, pastelne barve
Ali lahko ponudimo blok z dimenzijami 76x76mm?ODGOVOR
Ne.Datum objave: 14.10.2019   08:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Pri sklopu pisarniškega materiala zahtevate pod zaporedno številko 91: Listki samolepilni NN 76x127MM. Ali lahko ponudimo artikel z minimalnim odstopanjem in sicer z dimenzijo: 75x125 ?


ODGOVOR
Ne.


Datum objave: 14.10.2019   08:12
VPRAŠANJE
V zvezi z zahtevo naročnika:
»Vsako testno poročilo (CTR) se mora nanašati na posamezen model oz. tip tiskalnika posamezne blagovne znamke. Iz poročila mora biti razvidno, da se ta nanaša na testiranje novega kompatibilnega tonerja (New Brand Compatible Toner). V kolikor iz poročila navedeno ni razvidno, mora ponudnik poleg poročila predložiti tudi izjavo neodvisne mednarodne inštitucije, ki je izvedla testiranje, da se testiranja nanašajo na nov (New Brand Compatible Toner).
V kolikor se CTR poročilo nanaša na nov (New Brand Compatible Toner), mora biti iz priložene izjave neodvisne mednarodne organizacije ki je izvedla testiranje razvidno, da za testirani toner niso potrebne patentne pravice (Patent Free).«
vas skladno z določili tretjega odstavka 70. člena ZJN-3, ki so glede na izbran način dokazovanja neposredno aplikativna pozivamo, da kot ustrezna dokazila sprejmete tudi druga ustrezna dokazila, na primer tehnično dokumentacijo oziroma izjavo proizvajalca.
V kolikor navedenih, zakonsko predpisanih dokazil ne boste šteli za ustrezna, bomo za zaščito naših interesov primorani zoper določila razpisne dokumentacije vložiti ustrezno pravno varstvo.


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in ponovno poudarja, da je za izpolnjevanje zahtev iz točke 9.2 (sklop 3, 4 in 5) potrebno predložiti dokazila, ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji. Naročnik zahteva od vseh ponudnikov enako, pri čemer se ponudniki samostojno odločajo, kateri material za tiskanje bodo ponudili pri tem javnem naročilu: nov originalni ali nov enakovredni kompatibilni material (tonerji in kartuše). Skladno s prvim odstavkom 70. člena ZJN-3 naročnik lahko zahteva, da gospodarski subjekti kot dokazilo o skladnosti s tehničnimi specifikacijami predložijo poročilo o preizkusu, ki ga pripravi organ za ugotavljanje skladnosti, ali potrdilo, ki ga izda tak organ, skladno z drugim odstavkom 70. člena ZJN-3 pa sprejme tudi potrdilo, ki ga izda drug enakovredni organ za ugotavljanje skladnosti. V zvezi z določbo tretjega odstavka 70. člena ZJN-3 opozarjamo, da dokazovanje iz tretjega odstavka 70. člena ZJN-3 ni brezpogojno, saj zadevna določba ponudniku nalaga določene obveznosti, naročnik mora sprejeti druga ustrezna dokazila le kadar določen gospodarski subjekt nima dostopa do potrdil ali poročil o preizkusih iz prvega odstavka 70. člena ZJN-3 ali jih ne more pridobiti v ustreznih rokih, pod pogojem, da ni odgovoren za to, da nima dostopa, ter pod pogojem, da gospodarski subjekt s tem dokaže, da (med drugim) blago, ki [ga] zagotavlja, izpolnjuje (med drugim) tehnične specifikacije. Poudarjamo, da ZJN-3 naročniku daje upravičenje, da od ponudnikov zahteva dokazovanje zahtevanih značilnosti lastnosti blaga.Datum objave: 14.10.2019   08:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Določen material v sklopu 3 po potrditvi proizvajalca, proizvajalec ne proizvaja več, zato vas prosim, da ta material umaknete iz predračuna oz. odgovorite, da ponudniki zanj ne oddamo ponudb.
Material je naslednji:
zaporedna številka 43. Kartuša HP C9385AE št.88 20ML, črna; 14 kos
zaporedna številka 44. Kartuša HP C9386AE št.88 20ML, cyan / modra; 12 kos
zaporedna številka 45. Kartuša HP C9387AE št.88 10ML, rdeča; 10 kos
zaporedna številka 46. Kartuša HP C9388AE št.88 10ML, rumena; 12 kos
zaporedna številka 48. Kartuša HP C9412A št.38 črna; 2 kos
zaporedna številka 49. Kartuša HP C9415A št.38 B9180, modra; 2 kos
zaporedna številka 50. Kartuša HP C9416A št.38 B9180, magenta / rdeča; 4 kos
zaporedna številka 51. Kartuša HP C9417A št.38 B9180, rumena; 2 kos
zaporedna številka 80. Toner HP C4092A 92A 2.500 strani, črna; 2 kos
zaporedna številka 83. Toner HP C9720A 9.000 strani, črna; 16 kos
zaporedna številka 121. Toner HP Q2624A 24A 2.500 strani, črna; 2 kos
zaporedna številka 122. Toner HP Q3960A črn; 14 kos
zaporedna številka 123. Toner HP Q3961A moder; 14 kos
zaporedna številka 124. Toner HP Q3962A rumen; 14 kos
zaporedna številka 125. Toner HP Q3963A rdeč; 14 kos
zaporedna številka 158. Toner Samsung MLT-D1092S 2.000 strani, črna; 4 kos

Hkrati prosim, da spremenite del razpisne dokumentacije, kjer ste določili, da lahko ponudnik v primeru, da originalnega materiala ni več mogoče ponuditi, ponudi nadomesten material.
Težava je namreč v tem, da s tako zastavljenimi razpisnimi pogoji in zahtevami, onemogočite sodelovanje na razpisu ponudnikom potrošnega materiala za tiskanje, ki ponujamo le originalen material. To je seveda nedopustno in v nasprotju s pravili. Hkrati se postavlja vprašanje, če ni razpis prirejen točno določenemu ponudniku. V primeru, da zgoraj naštetega materiala ne boste umaknili iz predračuna, bo to pomenilo točno to, kar pa samo po sebi kliče po reviziji in uporabi vseh razpoložljivih pravnih sredstev, z namenom omogočitve sodelovanja vsem zainteresiranim ponudnikom.

Hvala


ODGOVOR
Naročnik bo iz ponudbenega predračuna črtal navedene zaporedne številke in določbo, da lahko ponudnik v primeru, da originalnega materiala ni več mogoče ponuditi, ponudi nadomesten material. Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije.Datum objave: 14.10.2019   08:24
VPRAŠANJE
Spodnjega artikla ni več v prodaji.
Sklop 1: zap št.: 190- Strojček računski CANON MP121-MG
Prosimo vas, da nam sporočite, kateri računski strojček, ki je v prodaji vam ponudimo, oziroma ga črtajte iz razpisne dokumentacije.

hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Artikel Strojček računski CANON MP121-MG se črta iz ponudbenega predračuna. Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije.
Datum objave: 14.10.2019   08:46
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Sklop 1:
Spodnji obrazci ne obstajajo več.
136 Obrazec UPN A4 - laser
137 Obrazec UPN neskončni papir 234x4 1+0, 300 obrazcev na zavitek
138 Obrazec UPN neskončni papir 234x4 1+0, 300 obrazcev na zavitek

Zamenjava je UPN QR obrazec. Ali vam za pozicijo 136 ponudimo UPN QR A4?
Pozicija 137,138 nista več dobavljiva in tudi ni zamenjave na trgu. Ali podamo ceno 0?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pod zaporedno št. 136 se "Obrazec UPN A4 - laser" nadomesti z "Obrazec UPN QR A4 Laser"
Zaporedna številka 137 se črta iz ponudbenega predračuna
Pod zaporedno številko 138 se "Obrazec UPN neskončni papir 234x4 1+0, 300 obrazcev na zavitek" nadomesti z "Obrazec UPN QR A4 položnica 3 obrazci na stran 100/1 (v zavitku 100 obrazcev, 300 položnic)"
Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije.
Datum objave: 15.10.2019   12:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

KONICA MINOLTA Toner Cartridge f. pagepro 1480MF 1490MF ni več nedobavljiv.
Prosimo za popravek tabele.

Pri zaporedni številki:
34 KONICA MINOLTA Waste Toner Bottle
in
35 KONICA MINOLTA Waste Toner Box
nista dovolj natančno specificirali kateri WTB želite, prosim za pojasnitev.

Hvala.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Konica Minolta Toner Cartridge f.pagepro 1480MF 1490MF se črta iz ponudbenega predračuna.
Pri zaporedni številki 34 Konica Minolta Waste Toner Bottle: Waste Toner Bottle (koda A1AU0Y3) za naprave proizvajalca KONICA MINOLTA: C25, C3100P, C3110, C35, C35P.
Pri zaporedni številki 35 Konica Minolta Waste Toner Box: Waste Toner Box (koda A4Y5WY1) za naprave proizvajalca KONICA MINOLTA: C3350, C3850.
Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna.Datum objave: 15.10.2019   12:09
VPRAŠANJE
Prosim za kode potrošnega materiala za tiskalnike, sklop Minolta in sicer na pozicijah:
34. KONICA MINOLTA Waste Toner Bottle, 94 kos
35. KONICA MINOLTA Waste Toner Box, 14 kos
39. KONICA MINOLTA Intermediate Image Transfer Kit, 2 kos

hvala in lp
ODGOVOR
Pri zaporedni številki 34 Konica Minolta Waste Toner Bottle: Waste Toner Bottle (koda A1AU0Y3) za naprave proizvajalca KONICA MINOLTA: C25, C3100P, C3110, C35, C35P.
Pri zaporedni številki 35 Konica Minolta Waste Toner Box: Waste Toner Box (koda A4Y5WY1) za naprave proizvajalca KONICA MINOLTA: C3350, C3850.

Zaporedna številka 39 KONICA MINOLTA Intermediate Image Transfer Kit, 2 kos se črta iz ponudbenega predračuna.

Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna.Datum objave: 15.10.2019   12:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Konica Minolta Toner Cartridge f.pagepro 1480MF 1490MF ni več dobavljiv. Prosimo za popravek tabele. Pri zaporedni številki: 34 Konica Minolta Waste Toner Bottle in 35 Konica Minolta Waste Toner Box niste dovolj natančno specificirali Kateri WTB želite, prosimo za pojasnitev.

Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Konica Minolta Toner Cartridge f.pagepro 1480MF 1490MF se črta iz ponudbenega predračuna.
Pri zaporedni številki 34 Konica Minolta Waste Toner Bottle: Waste Toner Bottle (koda A1AU0Y3) za naprave proizvajalca KONICA MINOLTA: C25, C3100P, C3110, C35, C35P.
Pri zaporedni številki 35 Konica Minolta Waste Toner Box: Waste Toner Box (koda A4Y5WY1) za naprave proizvajalca KONICA MINOLTA: C3350, C3850.

Naročnik bo objavil popravek ponudbenega predračuna.Datum objave: 16.10.2019   09:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v razpisni dokumentaciji imate navedeno:
»Način dokazovanja za enakovredno ponujeno blago (druga blagovna znamka):
- Ponudnik mora za vsako ponujeno pozicijo blaga (artikel), ki je druge blagovne znamke (je enakovredno) predložiti dokazilo proizvajalca (tehnično dokumentacijo artikla) iz katerega mora biti razvidno, da ponujeni enakovredni artikel popolnoma ustreza je enakovreden zahtevanemu po vseh tehničnih karakteristikah, ki jih ima artikel navedene blagovne znamke, tudi tistih, ki jih naročnik ni navedel. Dokazilo (tehnična dokumentacija ponujenega blaga druge blagovne znamke) mora biti v slovenskem jeziku (v primeru predložitve dokumentacije v tujem jeziku, mora ponudnik zraven predložiti tudi uraden prevod v slovenski jezik).«
Ker so proizvajalci v veliko primerih iz drugih držav, je tehnična dokumentacija v tujem jeziku, običajno v angleškem ali nemškem jeziku. Običaj je, da naročnik dovoljuje v fazi zbiranja ponudb, da se omenjena dokumentacija predloži v tujem jeziku. Prevod pa zahteva naknadno pri preverjanju ponudb, če oceni, da je to potrebno. Prosimo vas, da umaknete zahtevo po uradnem prevodu v slovenski jezik, ker so stroški uradnih prevodov zelo visoki.
Zahvaljujemo se za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal zadevnih določb razpisne dokumentacije, dokazilo (tehnična dokumentacija ponujenega blaga druge blagovne znamke) mora biti v slovenskem jeziku (v primeru predložitve dokumentacije v tujem jeziku, mora ponudnik zraven predložiti tudi uraden prevod v slovenski jezik).Datum objave: 16.10.2019   09:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v obrazcu 1a Ponudbeni predračun imate stolpec z nazivom »Opis tehničnih lastnosti ponujenega blaga« Ali moramo ta stolpec izpolniti tudi v primeru če ponujamo referenčni artikel, ali samo v primeru če ponujamo blago druge blagovne znamke?
Hvala za odgovor in lep pozdrav,

ODGOVOR
Ponudnik, ki ponuja enakovredno blago, druge blagovne znamke mora v ponudbi (ponudbenem predračunu obrazec št. 1a) navesti katere blagovne znamke z opisom tehničnih lastnosti ponujenega blaga.Datum objave: 16.10.2019   09:28
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za dodatno pojasnilo v zvezi z obrazcem 3 reference ponudnika:
1. Ali moramo imeti s potrjevalcem reference obvezno sklenjeno pogodbo ali je dovolj da lahko višino zahtevane reference dokažemo z računi oziroma dobavnicami? V kolikor ni pogoj sklenjena pogodba, kaj v tem primeru vpišemo v stolpec pogodba/naročilo? Glede na to, da imamo za referenčno obdobje za posameznega kupca, ki nam bo potrdil referenco zelo veliko dobavnic in računov (lahko tudi več kot 6000) ali lahko v stolpec pogodba/naročilo navedemo »številne dobavnice ali številni računi«?
2. Ali lahko v obrazec 3 referenca ponudnika, v kolikor s potrjevalcem reference nimamo sklenjene pogodbe, v stolpec datum zaključka vpišemo obdobje na katero se vrednost reference nanaša?
3. Kaj moramo vpisati v stolpec količina?
Hvala za odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR
1. Referenco (torej razpisni obrazec 3) potrdi: podpiše in žigosa naročnik potrjevalec reference. Naročnik si pri potrjevalcih referenc pridružuje pravico preveriti resničnost predloženih referenc. Sklenjena pogodba ni pogoj, zato lahko ponudnik v stolpec pogodba/naročilo vpiše »številne dobavnice ali številni računi«.
2. Da, pri čemer mora biti predmetno obdobje v okviru zadnjih 3 (treh) let pred objavo tega javnega naročila.
3. V stolpec »količina« lahko ponudnik vpiše število dobav ali število dobavljenega blaga.
Datum objave: 16.10.2019   09:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas, da podaljšate rok za postavljanje vprašanj, ki je zelo kratek v primerjavi z rokom za oddajo ponudb. Ponudnikom morate omogočiti, da lahko postavi dodatna vprašanja, na vaše morebiti nejasne odgovore.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.


ODGOVOR
Rok za postavitev vprašanj ostane nespremenjen in je skladen z ZJN-3. Naročnikovi odgovori so jasni in nedvoumni.Datum objave: 16.10.2019   12:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosimo še za naslednja pojasnila:
1. V obrazcu 1a ponudbeni predračun imate stolpec v katerem piše: »ime izdelka/blagovna znamka. Prosimo, da natančno opredelite kaj želite, da ponudniki vpišemo v ta stolpec. Ali želite, da vpišemo ime izdelka ali blagovno znamko, ali ime izdelka in blagovno znamko.
2. Pri nekaterih artiklih je nemogoče navesti blagovno znamko, saj le-ta ni poznana oz. je proizvajalec nima. Ali lahko v takem primeru namesto blagovne znamke navedemo proizvajalca?
Hvala za odgovor in lep pozdrav,

ODGOVOR
1. V stolpec »ime izdelka/blagovna znamka« se zapiše oboje: ime izdelka in blagovna znamka.
2. Ne. Ponudnik navede ime izdelka in blagovno znamko.
Datum objave: 16.10.2019   12:36
VPRAŠANJE
Zap. št. 183 - Spenjač klešče LEITZ, kapaciteta 30 listov, uporablja sponke 24/6 v vaših odgovorih dne 10.10.2019 12:50, ste na zastavljeno vprašanje: »prosimo za točno oznako spenjača Leitz, za kapaciteto 30 listov, ker ga mi nikjer ne najdemo« - vaš odgovor je bil: »Naročnik nima podatka. Ponudnik lahko ponudi tudi enakovredno blago, druge blagovne znamke, ki mora imeti enake lastnosti kot blago blagovne znamke, ki jo navaja naročnik.«
Po zagotovilih uradnega distributerja blagovne znamke Leitz spenjač, ki spenja 30 listov s sponkami 24/6 ne obstaja. Problem je namreč v navedenih sponkah, ki so prekratke, da bi lahko spele 30 listov. Tako, da tudi noben drug spenjač druge blagovne znamke ne more speti 30 listov s sponkami 24/6. Sponke 24/6 spnejo maksimalno do 25 listov. Ali lahko ponudimo spenjač, s sponkami 24/6, ki spenjajo maksimalno do 25 listov?
Zap. št. 219, 221, 222 pri teh zvezkih je vaša zahteva 100L. Eden od potencialnih ponudnikov vam je že v svojih vprašanjih dne 10.10.2019 ob 12:50 pojasnil kako so narejeni ti zvezki. Se pravi imajo 96 listov + prednjo in zadnjo platnico + prednji in zadnji list. Kar nekateri štejejo kot 96 listne, drugi kot 100 listne in tretji kot 98 listne. Ali vam lahko ponudimo te zvezke?
Zap. št. 90 - Listki samolepilni 75x75MM, 450 lističev na blok, pastelne barve na zastavljeno vprašanje ali se lahko ponudijo samolepilni lističi dimenzije 76x76mm, ste odgovorili z NE. Glede na to da je odstopanje minimalno in ne vpliva na funkcionalno vrednost, vas prosimo, da dovolite, da vam ponudimo tudi lističe v dimenziji 76x76mm.
Hvala za odgovore in lep pozdrav,

ODGOVOR
Zap. št. 183 - Spenjač klešče LEITZ, kapaciteta 30 listov, uporablja sponke 24/6 v vaših odgovorih dne 10.10.2019 12:50, ste na zastavljeno vprašanje: »prosimo za točno oznako spenjača Leitz, za kapaciteto 30 listov, ker ga mi nikjer ne najdemo« - vaš odgovor je bil: »Naročnik nima podatka. Ponudnik lahko ponudi tudi enakovredno blago, druge blagovne znamke, ki mora imeti enake lastnosti kot blago blagovne znamke, ki jo navaja naročnik.«
Po zagotovilih uradnega distributerja blagovne znamke Leitz spenjač, ki spenja 30 listov s sponkami 24/6 ne obstaja. Problem je namreč v navedenih sponkah, ki so prekratke, da bi lahko spele 30 listov. Tako, da tudi noben drug spenjač druge blagovne znamke ne more speti 30 listov s sponkami 24/6. Sponke 24/6 spnejo maksimalno do 25 listov. Ali lahko ponudimo spenjač, s sponkami 24/6, ki spenjajo maksimalno do 25 listov?

Odgovor: Gre za kovinski pisarniški spenjač Leitz, ki uporablja palične sponke 24/6 za spenjanje do 30 listov.

Zap. št. 219, 221, 222 pri teh zvezkih je vaša zahteva 100L. Eden od potencialnih ponudnikov vam je že v svojih vprašanjih dne 10.10.2019 ob 12:50 pojasnil kako so narejeni ti zvezki. Se pravi imajo 96 listov + prednjo in zadnjo platnico + prednji in zadnji list. Kar nekateri štejejo kot 96 listne, drugi kot 100 listne in tretji kot 98 listne. Ali vam lahko ponudimo te zvezke?

Odgovor: Zahteva naročnika ostane nespremenjena.

Zap. št. 90 - Listki samolepilni 75x75MM, 450 lističev na blok, pastelne barve na zastavljeno vprašanje ali se lahko ponudijo samolepilni lističi dimenzije 76x76mm, ste odgovorili z NE. Glede na to da je odstopanje minimalno in ne vpliva na funkcionalno vrednost, vas prosimo, da dovolite, da vam ponudimo tudi lističe v dimenziji 76x76mm.

Odgovor: Zahteva naročnika ostane nespremenjena.Datum objave: 16.10.2019   12:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo še za naslednje odgovore:
Zap. št. 198 Škarje dolžine rezila 18 cm, plastični ročaj. Po temeljiti raziskavi trga nismo našli škarij z dolžino rezila 18 cm. Prosimo vas, da navedete blagovno znamko ali proizvajalca škarij ki jih zahtevate.
Zap. št. 164 - Pisalo gel roler Pentel ENERGEL BL75 na patent 0.5MM, z zamenljivim vložkom, barve: črna, modra, rdeča, zelena - Pisalo Energel BL75 ne obstaja, ali ste mogoče mislili BLN75? To pisalo tudi ne obstaja z zeleno barvo pisave. Ali lahko ponudimo pisalo Energel BLN75 z zamenljivim vložkom barve črna, modra in rdeča.

Zap. št. 212 - Vložek za pisalo gel roler Pentel ENERGEL BL75 na patent 0.5MM, barve: črna, modra, rdeča, zelena kot smo navedli že pri vprašanju pod zap.št.164, pisalo ENERGEL BL75 ne obstaja, Ali lahko ponudimo vložke za pisala ENERGEL BLN75 v črni, modri in rdeči barvi, ker vložkov zelene barve za omenjeno pisalo ni?

Zap. št. 192 - Svinčnik kemični na patent, 0,5MM, z zamenljivim vložkom, barve: črna, modra, rdeča prosimo vas če lahko navedete blagovno znamko kemičnega svinčnika.

Zap. št. 215 - Vložek za svinčnik kemični na patent, 0,5MM, barve: črna, modra, rdeča prosimo vas če lahko navedete blagovno znamko vložkov.
Zap. št. 144 - Ovojnica podložena z zračnimi mehurčki št.3 C, 150x210MM različni proizvajalci imajo minimalna odstopanja v dimenziji, kar pa ne vpliva na funkcionalno vrednost prosimo, da dovolite odstopanje +/- 1cm. Če bo vaš odgovor zopet NE, vas prosimo, da navedete blagovno znamko oz. proizvajalca, ki ima točno to dimenzijo katero zahtevate.
Zap. št. 145 - Ovojnica podložena z zračnimi mehurčki št.6 F, 220x330MM - različni proizvajalci imajo minimalna odstopanja v dimenziji, kar pa ne vpliva na funkcionalno vrednost prosimo, da dovolite odstopanje +/- 1cm. Če bo vaš odgovor zopet NE, vas prosimo, da navedete blagovno znamko oz. proizvajalca, ki ima točno to dimenzijo katero zahtevate.
Zap. št. 146 - Ovojnica podložena z zračnimi mehurčki št.9 J, 300x400MM takšna ovojnica ne obstoja pod oznako št. 9 je običajno dimenzija 300 x 445 +/-1cm. Ali vam lahko ponudimo ovojnico te dimenzije? Če bo vaš odgovor NE, vas prosimo, da navedete blagovno znamko oz. proizvajalca, ki ima točno to dimenzijo katero zahtevate.
Za odgovore se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Zap. št. 198 Škarje dolžine rezila 18 cm, plastični ročaj. Po temeljiti raziskavi trga nismo našli škarij z dolžino rezila 18 cm. Prosimo vas, da navedete blagovno znamko ali proizvajalca škarij ki jih zahtevate.

Odgovor: Gre za škarje dolžine 18 cm. Črta se "rezila". Objavljen bo popravek ponudbenega predračuna.

Zap. št. 164 - Pisalo gel roler Pentel ENERGEL BL75 na patent 0.5MM, z zamenljivim vložkom, barve: črna, modra, rdeča, zelena - Pisalo Energel BL75 ne obstaja, ali ste mogoče mislili BLN75? To pisalo tudi ne obstaja z zeleno barvo pisave. Ali lahko ponudimo pisalo Energel BLN75 z zamenljivim vložkom barve črna, modra in rdeča.

Odgovor: Gre za napako v ponudbenem predračunu. Pravilna oznaka je Pisalo gel roler Pentel ENERGEL BLN75 z zamenljivim vložkom barve črna, modra in rdeča. Barva zelena se črta. Objavljen bo popravek ponudbenega predračuna.

Zap. št. 212 - Vložek za pisalo gel roler Pentel ENERGEL BL75 na patent 0.5MM, barve: črna, modra, rdeča, zelena kot smo navedli že pri vprašanju pod zap.št.164, pisalo ENERGEL BL75 ne obstaja, Ali lahko ponudimo vložke za pisala ENERGEL BLN75 v črni, modri in rdeči barvi, ker vložkov zelene barve za omenjeno pisalo ni?

Odgovor: Vložek zelene barve se črta iz ponudbenega predračuna. Objavljen bo popravek ponudbenega predračuna.

Zap. št. 192 - Svinčnik kemični na patent, 0,5MM, z zamenljivim vložkom, barve: črna, modra, rdeča prosimo vas če lahko navedete blagovno znamko kemičnega svinčnika.

Odgovor: Kemični svinčnik Boy-Pen BP-EKO 0,5 mm ali enakovredno.

Zap. št. 215 - Vložek za svinčnik kemični na patent, 0,5MM, barve: črna, modra, rdeča prosimo vas če lahko navedete blagovno znamko vložkov.

Odgovor: Vložek za kemični svinčnik Boy-Pen BP-EKO 0,5 mm ali enakovredno.

Zap. št. 144 - Ovojnica podložena z zračnimi mehurčki št.3 C, 150x210MM različni proizvajalci imajo minimalna odstopanja v dimenziji, kar pa ne vpliva na funkcionalno vrednost prosimo, da dovolite odstopanje +/- 1cm. Če bo vaš odgovor zopet NE, vas prosimo, da navedete blagovno znamko oz. proizvajalca, ki ima točno to dimenzijo katero zahtevate.

Odgovor: Tehnične zahteve ostanejo nespremenjene.

Zap. št. 145 - Ovojnica podložena z zračnimi mehurčki št.6 F, 220x330MM - različni proizvajalci imajo minimalna odstopanja v dimenziji, kar pa ne vpliva na funkcionalno vrednost prosimo, da dovolite odstopanje +/- 1cm. Če bo vaš odgovor zopet NE, vas prosimo, da navedete blagovno znamko oz. proizvajalca, ki ima točno to dimenzijo katero zahtevate.

Odgovor: Tehnične zahteve ostanejo nespremenjene.

Zap. št. 146 - Ovojnica podložena z zračnimi mehurčki št.9 J, 300x400MM takšna ovojnica ne obstoja pod oznako št. 9 je običajno dimenzija 300 x 445 +/-1cm. Ali vam lahko ponudimo ovojnico te dimenzije? Če bo vaš odgovor NE, vas prosimo, da navedete blagovno znamko oz. proizvajalca, ki ima točno to dimenzijo katero zahtevate.

Odgovor: Tehnične zahteve ostanejo nespremenjene.
Datum objave: 16.10.2019   13:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,
lepo prosimo za naslednja pojasnila:
Zap. št. 5 Baterija Duracell alkalna AA LR06, zavitek 4 baterij ali je pri tej postavki količina pravilna glede na to da je enota mere zavitek?
Zap. št. 6 Baterija Duracell alkalna AAA LR03, zavitek 4 baterij - ali je pri tej postavki količina pravilna glede na to da je enota mere zavitek?
Zap. št. 12 Baterija Duracell za polnjenje 9V, 200mAh ali lahko ponudimo Duracell baterije 170mAh, ker 200mAh Duracell nima?
Zap. št. 40 Darilna vrečka iz papirja, dim: 26x10x36cm ali lahko ponudimo darilno vrečko dim: 26x8x35cm?
Zap. št. 48 Etikete na poli 46x64mm standardna dimenzija teh etiket je 45x64mm Ali vam lahko ponudimo etikete dimenzije 45x64mm?
V nasprotnem primeru vas prosimo, da navedete blagovno znamko oz. proizvajalca.
Zap. št. 55 Flomaster za tablo 1.5-3.0mm, set 6 (2xR, 2xČ, 1xZ, 1xM) Ali vam lahko ponudimo flomastre za tablo 1-3mm?
Zap. št. 57 Folija stretch prozorna ročna, 32mik, 500mm, 5kg folija 32mik ne obstaja ali ste mogoče mislili 23mik?
Pri kuvertah od zap. št. 70 do zap. št. 82 nas zanima če so pravilne količine glede na to, da je enota mere zavitek? Namreč količine so precej velike (npr. zap. št. 70 ali res potrebujete 6.508.000 kuvert)?
Zap. št. 74 Kuverta B4, samolepilna, bela kuverte B4 samolepilne ne obstajajo ali vam lahko ponudimo kuverte s silikonskim zapiranjem?
Zap. št. 75 Kuverta B4, samolepilna, rjava kuverte B4 samolepilne ne obstajajo ali vam lahko ponudimo kuverte s silikonskim zapiranjem?
Zap. št. 86 Lepilo v tubi univerzalno 20g/25ml ali lahko ponudimo lepilo 30ml?
Zap. št. 89 Listi ločilni kartonski velikosti 23x10cm, 10 listov na zavitek ali lahko ponudimo ločilne liste dimenzije 23,5x10,5cm?
Zap. št. 90 Listki samolepilni 75x75mm, 450 lističev na blok, pastelne barve ali lahko ponudimo samolepilne listke dimenzije 76x76mm?
Zap. št. 94 Luknjač namizni kovinski, 2 luknji, z distančnikom, za 20 listov ali lahko ponudimo luknjač za 25 listov?
Zap. št. 97 Magneti za tablo, 30mm, črna, 10/1 ali lahko ponudimo magnete dimenzije 32mm?
Zap. št. 101 Mapa kartonska z elastiko in 3 klapami A-4 s hrbtom 20mm 450g karton prosimo če lahko navedete primerljiv artikel, ker nam artikel ni znan. Ali lahko ponudimo mape iz 600g kartona?
Zap. št. 102 Mapa kartnoska z elastiko in 3 klapami, A4 brez hrbta, 450g kartno ali lahko ponudimo mape iz 600g kartona?
Zap. št. 103 Mapa kombinirana ovojnica, zavihek za 2CD, PP, 1/5 ker nam artikel ni znan vas prosimo, da nam navedete primerljiv artikel, blagovno znamko in da željen artikel bolj podrobno opištete.
Zap. št. 106 Mapa prešpan brez elastike in brez klape, A4, 400g karton ali lahko ponudimo mape iz 450g prešpan materiala?
Zap. št. 107 Mapa prešpan s 3 klapami brez elastike, A4, 400 g karton ali lahko ponudimo mape iz 450g prešpan materiala?
Zap. št. 108 Mapa prešpan s 3 klapami in elastiko, A4, 400 g karton ali lahko ponudimo mape iz 390 g prešpan materiala?
Zap. št. 110 Mapa viseča A4, 250g karton, z jahačem, barve: modra, rdeča ali lahko ponudimo mape iz 230g kartona?
Zap. št. 111 Mapa vložna iz PP, U 22x30cm (notranje mere), 55 mikronov, sijaj pakirano zavitek 50/kosov Ali vam lahko ponudimo mape 75 mikronov?
Hvala za odgovore in lep pozdrav.


ODGOVOR
Zap. št. 5 Baterija Duracell alkalna AA LR06, zavitek 4 baterij ali je pri tej postavki količina pravilna glede na to da je enota mere zavitek?

Odgovor: Da, količina je pravilna, naročnik je ocenil količino na podlagi pretekle porabe - gre za okvirno količino obdobja dveh let družb Slovenskih železnic.

Zap. št. 6 Baterija Duracell alkalna AAA LR03, zavitek 4 baterij - ali je pri tej postavki količina pravilna glede na to da je enota mere zavitek?

Odgovor: Da, količina je pravilna, naročnik je ocenil količino na podlagi pretekle porabe - gre za okvirno količino obdobja dveh let družb Slovenskih železnic.

Zap. št. 12 Baterija Duracell za polnjenje 9V, 200mAh ali lahko ponudimo Duracell baterije 170mAh, ker 200mAh Duracell nima?

Odgovor: Ne, naročnik bo navedel drugo blagovno znamko. Objavljen bo popravek ponudbenega predračuna.

Zap. št. 40 Darilna vrečka iz papirja, dim: 26x10x36cm ali lahko ponudimo darilno vrečko dim: 26x8x35cm?

Odgovor: Ne. Zahteve ostanejo nespremenjene.

Zap. št. 48 Etikete na poli 46x64mm standardna dimenzija teh etiket je 45x64mm Ali vam lahko ponudimo etikete dimenzije 45x64mm? V nasprotnem primeru vas prosimo, da navedete blagovno znamko oz. proizvajalca.

Odgovor: Ne. Zahteve ostanejo nespremenjene.

Zap. št. 55 Flomaster za tablo 1.5-3.0mm, set 6 (2xR, 2xČ, 1xZ, 1xM) Ali vam lahko ponudimo flomastre za tablo 1-3mm?

Odgovor: Ne. Zahteve ostanejo nespremenjene.

Zap. št. 57 Folija stretch prozorna ročna, 32mik, 500mm, 5kg folija 32mik ne obstaja ali ste mogoče mislili 23mik?

Odgovor: 23 mik. Objavljen bo popravek ponudbenega predračuna.

Pri kuvertah od zap. št. 70 do zap. št. 82 nas zanima če so pravilne količine glede na to, da je enota mere zavitek? Namreč količine so precej velike (npr. zap. št. 70 ali res potrebujete 6.508.000 kuvert)?

Odgovor: Da, količina je pravilna, naročnik je ocenil količino na podlagi pretekle porabe - gre za okvirno količino obdobja dveh let družb Slovenskih železnic.

Zap. št. 74 Kuverta B4, samolepilna, bela kuverte B4 samolepilne ne obstajajo ali vam lahko ponudimo kuverte s silikonskim zapiranjem?

Odgovor: Gre za kuverte, ki se zapirajo s samolepilnim trakom - silikonskim trakom.

Zap. št. 75 Kuverta B4, samolepilna, rjava kuverte B4 samolepilne ne obstajajo ali vam lahko ponudimo kuverte s silikonskim zapiranjem?

Odgovor: Gre za kuverte, ki se zapirajo s samolepilnim trakom - s silikonskim trakom.

Zap. št. 86 Lepilo v tubi univerzalno 20g/25ml ali lahko ponudimo lepilo 30ml?

Odgovor: Ne. Zahteve ostanejo nespremenjene.

Zap. št. 89 Listi ločilni kartonski velikosti 23x10cm, 10 listov na zavitek ali lahko ponudimo ločilne liste dimenzije 23,5x10,5cm?

Odgovor: Ne. Zahteve ostanejo nespremenjene.

Zap. št. 90 Listki samolepilni 75x75mm, 450 lističev na blok, pastelne barve ali lahko ponudimo samolepilne listke dimenzije 76x76mm?

Odgovor: Ne. Zahteve ostanejo nespremenjene.

Zap. št. 94 Luknjač namizni kovinski, 2 luknji, z distančnikom, za 20 listov ali lahko ponudimo luknjač za 25 listov?

Odgovor: Ne. Zahteve ostanejo nespremenjene.

Zap. št. 97 Magneti za tablo, 30mm, črna, 10/1 ali lahko ponudimo magnete dimenzije 32mm?

Odgovor: Ne. Zahteve ostanejo nespremenjene.

Zap. št. 101 Mapa kartonska z elastiko in 3 klapami A-4 s hrbtom 20mm 450g karton prosimo če lahko navedete primerljiv artikel, ker nam artikel ni znan. Ali lahko ponudimo mape iz 600g kartona?

Odgovor: Ne. Zahteve ostanejo nespremenjene.

Zap. št. 102 Mapa kartnoska z elastiko in 3 klapami, A4 brez hrbta, 450g kartno ali lahko ponudimo mape iz 600g kartona?

Odgovor: Ne. Zahteve ostanejo nespremenjene.

Zap. št. 103 Mapa kombinirana ovojnica, zavihek za 2CD, PP, 1/5 ker nam artikel ni znan vas prosimo, da nam navedete primerljiv artikel, blagovno znamko in da željen artikel bolj podrobno opištete.

Odgovor: Kombinirana vložna mapa je namenjena za vlaganje listov z odpiranjem na vrhu in zavihkom v katerega je mogoče dodati 2 CD/DVD medija brez ovitka. V zavitku je 5 kosov.

Zap. št. 106 Mapa prešpan brez elastike in brez klape, A4, 400g karton ali lahko ponudimo mape iz 450g prešpan materiala?

Odgovor: Ne. Zahteve ostanejo nespremenjene.

Zap. št. 107 Mapa prešpan s 3 klapami brez elastike, A4, 400 g karton ali lahko ponudimo mape iz 450g prešpan materiala?

Odgovor: Ne. Zahteve ostanejo nespremenjene.

Zap. št. 108 Mapa prešpan s 3 klapami in elastiko, A4, 400 g karton ali lahko ponudimo mape iz 390 g prešpan materiala?

Odgovor: Ne. Zahteve ostanejo nespremenjene.

Zap. št. 110 Mapa viseča A4, 250g karton, z jahačem, barve: modra, rdeča ali lahko ponudimo mape iz 230g kartona?

Odgovor: Ne. Zahteve ostanejo nespremenjene.

Zap. št. 111 Mapa vložna iz PP, U 22x30cm (notranje mere), 55 mikronov, sijaj pakirano zavitek 50/kosov Ali vam lahko ponudimo mape 75 mikronov?

Odgovor: Ne. Zahteve ostanejo nespremenjene.
Datum objave: 18.10.2019   12:59
Naročnik bo objavil:

- popravek odgovora (Datum objave: 10.10.2019 12:50) na vprašanje, vezano na zaporedno številko 182 in 183, sklop 1:
182 Spenjač klešče LEITZ, kapaciteta 12 listov, uporablja sponke št. 6 - prosimo za točno oznako spenjača Leitz, ki uporablja sponke št. 6, ker ga mi nikjer ne najdemo!
183 Spenjač klešče LEITZ, kapaciteta 30 listov, uporablja sponke 24/6 - prosimo za točno oznako spenjača Leitz, za kapaciteto 30 listov, ker ga mi nikjer ne najdemo!

IN

- popravek odgovora (Datum objave: 16.10.2019 12:36) na vprašanje, vezano na zaporedno številko 183, sklop 1:
Zap. št. 183 - Spenjač klešče LEITZ, kapaciteta 30 listov, uporablja sponke 24/6 v vaših odgovorih dne 10.10.2019 12:50, ste na zastavljeno vprašanje: »prosimo za točno oznako spenjača Leitz, za kapaciteto 30 listov, ker ga mi nikjer ne najdemo« - vaš odgovor je bil: »Naročnik nima podatka. Ponudnik lahko ponudi tudi enakovredno blago, druge blagovne znamke, ki mora imeti enake lastnosti kot blago blagovne znamke, ki jo navaja naročnik.«
Po zagotovilih uradnega distributerja blagovne znamke Leitz spenjač, ki spenja 30 listov s sponkami 24/6 ne obstaja. Problem je namreč v navedenih sponkah, ki so prekratke, da bi lahko spele 30 listov. Tako, da tudi noben drug spenjač druge blagovne znamke ne more speti 30 listov s sponkami 24/6. Sponke 24/6 spnejo maksimalno do 25 listov. Ali lahko ponudimo spenjač, s sponkami 24/6, ki spenjajo maksimalno do 25 listov?

Popravek odgovora:
Naročnik bo spremenil odgovore na zadevna vprašanja z objavo popravka razpisne dokumentacije in ponudbenega predračuna.