Dosje javnega naročila 006507/2019
Naročnik: SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
Gradnje: »Ureditev pisarniških prostorov v objektu »VIT«, Zaloška 219 (Dokončanje poslovne stavbe SŽ-VIT na Zaloški 219 v Ljubljani) gradbeno obrtniška in inštalacijska dela«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 887.686,57 EUR

JN006507/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.09.2019
JN006507/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.09.2019
JN006507/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.11.2019
JN006507/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.01.2020
JN006507/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006507/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Tomšič
mojca.tomsic@slo-zeleznice.si
+386 12914635
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.sz-vit.si/
https://www.sz-vit.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/324820/Objava_GOI_dela_VIT.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/324820/espd/Narocnik_ESPD_VIT_GOI.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12743
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Ureditev pisarniških prostorov v objektu »VIT«, Zaloška 219 (Dokončanje poslovne stavbe SŽ-VIT na Zaloški 219 v Ljubljani) gradbeno obrtniška in inštalacijska dela«
Referenčna številka dokumenta: 121/2019/08
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del (GOI del) za »Ureditev pisarniških prostorov v objektu »VIT«, Zaloška 219 namenjenih dokončanju poslovne stavbe SŽ-VIT na Zaloški 219 v Ljubljani. Vsebina javnega naročila so gradbeno obrtniška dela, strojne inštalacije in elektro ter TK inštalacije. Rok za izvedbo je 74 delovnih dni od podpisa pogodbe.
Priloga A: Projekt za izvedbo (PZI) »Ureditev pisarniških prostorov v objektu »VIT«, Zaloška 219 , Ljubljana, junij 2019 je objavljen na spletni strani Slovenskih železnic https://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Zaloška cesta 219
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del (GOI del) za »Ureditev pisarniških prostorov v objektu »VIT«, Zaloška 219 namenjenih dokončanju poslovne stavbe SŽ-VIT na Zaloški 219 v Ljubljani. Vsebina javnega naročila so gradbeno obrtniška dela, strojne inštalacije in elektro ter TK inštalacije. Rok za izvedbo je 80 delovnih dni od podpisa pogodbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 80
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.10.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.10.2019   10:01
Kraj: Avtomatsko v elektronskem informacijskem sistemu eJN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.10.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.09.2019   10:16
VPRAŠANJE
Spoštovani, na omenjeni povezavi projekti niso dostopni. Na vaši spletni strani je zgolj povezava na Portal javnih naročil. Prosimo za odpravo oz. objavo projektov. Hvala

ODGOVOR

Spoštovani!

Zaradi tehničnih težav se je objava malo zavlekla. Vse priloge so objavljene in dostopne na spletni strani Slovenskih železnic.


Lep pozdrav!


Datum objave: 20.09.2019   12:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima me, zakaj se od izvajalca zahteva razpolaganje z vodjo del vpisanim v imenik pooblaščenih inženirjev? Gradbeni zakon od podjetja, ki opravlja dejavnost gradbeništva, zahteva eno osebo katera izpolnjuje pogoje za pridobitev naziva Vodja del. Prav tako imajo Vodje del, skladno z Gradbenim zakonom, pooblastila za vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje nezahtevnega objekta. Naziv Pooblaščenega inženirja nudi dodatna pooblastila, ki glede na naravo tega naročila, niso potrebna.

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik razpisne dokumentacije v točki 4. poglavja 5.1.2 Pogoji za sodelovanje ne bo spreminjal.

Lep pozdrav!

Datum objave: 20.09.2019   12:19
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali ste na prvi razveljavljen razpis, kaj povečali razpoložljiva sredstva? Popise ste praktično spremenili samo pri tlakarskih delih, ponudniki v prvem razpisu pa so vsi krepko presegli vaša sredstva?

ODGOVOR

Spoštovani !

Da.

Lep pozdrav!


Datum objave: 23.09.2019   12:14
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo shem stavbnega pohištva. V objavljeni PZI dokumentaciji le teh ni.

ODGOVOR
Spoštovani!

Sheme stavbnega pohištva so v tehničnem delu razpisa, ARHITEKTURA, datoteka 2019-09-16-PZI-A_tekst, strani od 50 do 59. Oken se ne menja.

Lep pozdrav!


Datum objave: 23.09.2019   13:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naprošam sheme stavbnega pohištva.

ODGOVOR


Spoštovani!

Naročnik je na podobno vprašanje danes že odgovarjal (objava 23.09.2019 ob 12:14). Sheme stavbnega pohištva so v tehničnem delu razpisa na spletni strani Slovenskih železnic; Priloge po sklopih; ARHITEKTURA, datoteka 2019-09-16-PZI-A_tekst, strani od 50 do 59. Oken se ne menja.
Povezava do tehničnega dela dokumentacije: https://predal.sz.si/links/aadc20b8-3651-4580-abf0-543ff31891fe

Lep pozdrav!

Datum objave: 24.09.2019   08:53
VPRAŠANJE
Sheme in popisi niso usklajeni
- Vrata po popisih s skritimi 3D tečaji ( dražja izvedba )
- Vrata po shemah z vidnimi tečaji ( cenejša izvedba )
Kaj ponudimo?


ODGOVOR

Spoštovani!

Izvajalec naj ponudi vidne tečaje (cenejša izvedba).

Lep pozdrav!Datum objave: 24.09.2019   13:15
VPRAŠANJE
Spoštovani, dovolite referenčne obrazce preteklega razpisa? Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik bo upošteval tudi referenčne obrazce iz preteklega razpisa, če obsegajo vse v tem javnem naročilu zahtevane podatke.

Lep pozdrav!

Datum objave: 24.09.2019   15:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

popisi za strojne inštalacije so nepopolni (manjkajo podatki) in so zastareli (niso energetsko učinkoviti) zato na podlagi teh popisov ne moremo pripraviti korektne ponudbe. Prosimo za dopolnitev/popravek popisov.

ODGOVOR

Spoštovani!

Načrt strojnih inštalacij je izdelan skladno z zadnjimi pravilniki in smernicami veljavnimi v Republiki Sloveniji ter projektno nalogo.

Lep pozdrav!

Datum objave: 25.09.2019   08:30
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da objavi ocenjeno vrednost projekta.

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik ne bo objavil ocenjene vrednosti projekta.

Lep pozdrav!


Datum objave: 25.09.2019   11:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnik v popisu suhomontažnih del zahteva toplotno izolacijo mavčnih sten s produktom Knauf Insulation TP 115, debeline 80 mm. Te izolacije ni več v prodaji, na voljo je le tanjša izvedba. Podjetje Knauf Insulation (tel. 04 5114 105) kot alternativo predlaga model TI140W debeline 75 mm. Prosimo za navodilo katero izolacijo ponudimo.


ODGOVOR

Spoštovani!
Ponudnik naj ponudi tehnično rešitev, ki jo priporoča proizvajalec suhomontažnih sistemov ter je cenovno in karakteristično enakovredna suhomontažnemu sistemu iz PZI-ja.

Lep pozdrav!


Datum objave: 26.09.2019   09:09
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Kje v popisih najdemo mobilno pregradno steno iz zložljivih panelov? V načrtih je shema te stene.

Hvala in LP!

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik je ugotovil da montažne zložljive stene zaradi napake v dosedanjem popisu ni. Naročnik bo objavil popravljen popis, po vsebini identičen dosedanjemu, z dodano postavko montažne zložljive stene (zavihek 2. NADSTROPJE G+O dela, vrstica 82; »Izdelava in montaža zložljive stene SZ1, velikosti 470 x 300 + 65 cm, zvočno izolativne Rw 52 dB, 4 krila«).

Lep pozdrav!
Datum objave: 30.09.2019   11:29
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V popisu je pri tlakarskih delih predvidena talna obloga Projectline Loc z debelino zaščitnega sloja 0,55 mm. Zanima nas ali lahko ponudimo vinilno talno oblogo v roli (kot npr. Concept 70 proizvajalca IVC, heterogeni vinil) z 0,70 mm zaščitnega sloja in debeline 3,5 mm. Po našem mnenju gre za bolj primerno talno oblogo glede na namen uporabe, ocenjujemo tudi, da bi naročnik lahko v primeru potrditve tega materiala vinila, realiziral prihranke.

V kolikor naročnik vztraja pri izbranem materialu (Projectline loc), svetujemo, da v popis vključi tudi proti drsno peno, ki se zaradi zmanjševanja hrupnosti pri hoji po vinilu na klik, običajno vgrajuje pod oblogo na klik.ODGOVOR


Spoštovani!

Ponudniki naj ponudijo vinilni tlak, ki je po ceni in kvaliteti primerljiv s tlakom iz popisa del. V popisu del je pri postavki tlakov namreč dikcija »kot na primer«. Dopustna so manjša odstopanja tehničnih karakteristik, ki bistveno ne vplivajo na kvaliteto.

Lep pozdrav!

Datum objave: 04.10.2019   07:38
VPRAŠANJE
Spoštovani
v čem je smisel prilaganja PZI dokumentacije:
Opomba: Ponudnik natisne ter za obrazcem priloži dokumente Priloga A: Projekt za izvedbo (PZI) Ureditev pisarniških prostorov v objektu »VIT«, Zaloška 219, Ljubljana, junij 2019.
Objavljeno na spletni strani Slovenskih železnic https://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi .
Prosimo, da se to prekliče, ker tega niti ne moremo priložiti v ponudbi, ker ni A4 format.ODGOVOR

Spoštovani!

Ponudniki v ponudbi predložijo izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 15 Tehnične zahteve. Ponudnikom za obrazcem 15 ni potrebno prilagati Priloge A: Projekt za izvedbo (PZI).

Lep pozdrav!


Datum objave: 04.10.2019   07:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Kako izpolniti obrazec na strani 42:
Podjetje/projekt/delovno mesto/ustrezne tehnične in vodilne izkušnje predvsem pri gradnji ali obnovi visokih stavb

Zahtevana je 1 referenca v višini 800.000,00 eur, ki se vpisuje že v obrazcu nad tem!
hvala za odgovor

ODGOVOR

Spoštovani!

Ponudnik v istem obrazcu (obrazec 6) na prvi strani vpiše podatke o zahtevanem strokovnjaku ter en referenčni projekt s katerim izkazuje izpolnjevanje kadrovskih pogojev za sodelovanje na predmetnem javnem naročilu. V tabelo na drugi strani istega obrazca, na katero se vprašanje nanaša, ponudnik vpiše podatke, ki so zahtevani (zapisani) in ki izkazujejo, da ima prijavljeni strokovnjak 5 let delovnih izkušenj na zahtevanem področju. Strokovnjak je izkušnje lahko pridobil tudi pri drugem(ih) pravnih subjektih.

Lep pozdrav!


Datum objave: 04.10.2019   07:40
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnik zahteva zavarovalno vsoto v višini 400.000 EUR. Prosimo naročnika, da zniža zavarovalno vsoto na zahteve Gradbenega zakona in sicer 50.000 EUR.

hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik zahtev glede zavarovalne vsote ne bo spremenil.

Lep pozdrav!