Dosje javnega naročila 006496/2019
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, Polje 40, 6310 Izola - Isola
Blago: Dobava, montaža in vzdrževanje medicinske opreme za okulistiko - oftalmološki mikroskop
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 153.110,00 EUR

JN006496/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.09.2019
JN006496/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2019
JN006496/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.12.2019
JN006496/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.12.2019
JN006496/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 27.12.2019
JN006496/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 12.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006496/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Polje 40
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Tea Jelačič
javna.narocila@sb-Izola.si
+386 51280489
+386 56606580

Internetni naslovi
http://www.sb-izola

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/jn-055rn-19-dobava-montaza-in-vzdrzevanje-medicinske-opreme-za-okulistiko-oftalmoloski-mikroskop
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12804
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava, montaža in vzdrževanje medicinske opreme za okulistiko - oftalmološki mikroskop
Referenčna številka dokumenta: NMV 055/RN-19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava, montaža in vzdrževanje medicinske opreme za okulistiko - oftalmološki mikroskop.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33122000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava, montaža in vzdrževanje medicinske opreme za okulistiko - oftalmološki mikroskop.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.10.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.10.2019   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.09.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.09.2019   08:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

imamo vprašanja v povezavi s tehničnimi specifikacijami operacijskega mikroskopa in sicer:

1. Talni prevozni stativ na štirih vrtljivih kolesih, ki jih je mogoče posamično zavreti, dimenzije stativa max 970 mm v višino.
Želimo ponuditi centralno zavoro, ki je se nahaja na novejših mikroskopih in je hitrejša in bolj zanesljiva kakor to, ki jo omenjate.

ODGOVOR: Dopuščamo centralno zavoro, v kolikor je po učinkovitosti enakovredna zahtevanim zavoram.

Ali je mišljena max višina stativa 1970 mm? Saj se stativ upošteva kot višina celotnega mikroskopa.

ODGOVOR: Kakor navajate, je max. višina stativa 1970mm.Datum objave: 26.09.2019   10:48
VPRAŠANJE
Spoštovani.Pri tehničnih zahtevah navajate med drugim:

.... Stereo baza 25mm za globinsko sliko.
25 mm stereo baza ni pogoj za globinsko sliko, gre za marketinško potezo enega od ponudnikov, saj je edini, ki
uporablja 25 stereo bazo.
Zato predlagamo, da omogočite sodelovanje tudi ponudnikom, ki imajo stereo bazo večjo od 21mm, in ne izključno samo 25mm.

ODGOVOR: Dopuščamo min 24 mm širine stereo baze za optimalen globinski vid ter dobro resolucijo.

Navajate tudi:
.... Oprema za določanje optične osi toričnih leč z gumbom za rotacijo, ki omogoča vstavitev toričnih intraokoularnih leč.

Oprema, ki jo navajate, ali mora biti že sedaj vključena v dobavo, ali kot kasnejša nadgradnja?

Oprema za določanje optične osi toričnih leč z gumbom za rotacijo, ki omogoča vstavitev toričnih intraokularnih leč mora biti vključena v dobavo.Datum objave: 26.09.2019   10:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,


Dolgoživa nastavljiva intenziteta LED osvetliteve z vsemi varnostnimi komponentami (filter za zaščito mrežnice, vgrajen UV filter, fluorescenčni ekscitacijski filter 485nm, filtri se motorizirano vstavljajo v optično pot.

Zahteve operacijskih mikroskopov so kontrolirane z mnogimi standardi, ki določajo, da mora biti končni izdelek vedno zelo varen za uporabnika, kot tudi za pacienta. Naš mikroskop ne uporablja klasične LED osvetlitve preko optičnih vlaken, ki potrebujejo zaščitne filtre. Naša iluminacija je direktna LED osvetlitev, ki je manj agresivna in zagotavlja ISO standard (DIN EN ISO 15004-2). Po teh standardih je določen tudi priporočen maksimalni čas osvetlitve v operacijske namene, ki je z glavno osvetlitvijo na 25% pri našem mikroskopu 4 min. V primerjavi s konkurenčnim produktom je to precej saj je lahko ta čas tudi več kot polovico krajši zaradi agresivnejše in bolj škodljive osvetlitve. Pri 25% koaksialne osvetlitve (red reflex) znaša ta čas 10 min.

ODGOVOR: Dopuščamo direktno Led osvetlitev (ki naj bi bila manj agresivna) kot jo navajate.

V primerih, kjer je več filtrov, je smiselno, da so le ti motorizirani s programskim varnostnim mehanizmom - ne prihaja do pomešanja filtrov, kar bi potencialno ogrožalo uporabnika. Ker naš mikroskop potrebuje le ekstrakcijski filter, ni smiselno, da je motoriziran, saj ga je enostavno s potiskom vključiti v optično pot, brez nevarnosti za uporabnika. Proces je enostaven in primerljiv s pritiskom na gumb. Manualni pomik pa odstrani možnost okvare motoriziranih delov, tako je mikroskop varnejši, saj v primeru odpovedi motoriziranih filtrov postane mikroskop neuporaben do popravila.

Sprejmete našo rešitev, za katero menimo, da je enostavnejša za uporabo, varnejša in primernejša?

ODGOVOR: Vgrajeni morajo biti filtri, ki so navedeni v razpisnih zahtevah.
Datum objave: 26.09.2019   10:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

postavljamo vprašanje v povezani s teh. specifikacijo operacijskega mikroskopa.

Doseg posamične roke stativa vsaj 1300 mm, dvižno območje vsaj do 1600 mm.

Doseg roke od centra stativa do centra optične poti, oz tako imenovani maksimalni razpon roke ponujenega mikroskopa znaša 1571 mm. Podatka o najvišjem dvižnem območju nimamo definiranega - je manj pomemben (npr pri nevrokirurgiji je ta podatek pomembnejši in imamo definiranega za mikroskope namenjene takšnim operacijam). Mikroskop je visok 1940 mm in ima dvižno območje 756 mm (-335/+421). V razpisni dokumentaciji prvega razpisa ste zahtevali dvižno območje vsaj 360 mm, kar naš mikroskop zagotavlja. Menimo, da je dvižno območje mikroskopa večje od 1600 mm, vendar ker nimamo uradnega podatka vam le tega ne moremo zagotoviti. Ali sprejmete podatek dvižno območje mikroskopa znaša 756 mm?

ODGOVOR: Dopuščamo dvižno območje mikroskopa 756mm.

Vsaj 21,5" LCD monitor certificiran za uporabo v operacijskih dvoranah, občutljiv na dotik, polne HD ločljivosti za prikaz video signala in kot centralni uporabniški vmesnik za nastavljanje parametrov posameznega uporabnika. Sistem mora omogočati vnos več uporabnikov in načinov dela za prednji ali zadnji segment in za vsakega uporabnika vsaj 5 različnih profilov dela.

Ali sprejmete dva na dotik občutljiva zaslona, enega za polno HD ločljivost prikazovanja video signala iz kamere in drugega kot uporabniški vmesnik. Menimo, da gre za boljšo rešitev, saj tako lahko spreminjamo nastavitve brez izgube slike operacijskega območja?

ODGOVOR: Dopuščamo 2 na dotik občutljiva zaslona, kot navajate.

Stereo baza 25mm za globinsko sliko.
Širina baze je sicer pomemben faktor, vendar ne kot samostojen podatek. Proizvajalci imajo v osnovi nekoliko različne dimenzije stereo baze. Ker ima bazo s 25 mm le en proizvajalec (glede na naše znanje), želimo da sprejmete tudi 24 mm bazo, kolikor znaša pri ponujenem mikroskopu. Baza je narejena optimalno za doseganje optimalne kvalitetne slike (resolucije) in globinskega vida. S sprejetjem te spremembe, omogočate na prijavo več kot le enemu proizvajalcu.

ODGOVOR: Širina baze naj bo min. 24mm.
Datum objave: 26.09.2019   10:58
VPRAŠANJE
Popolnoma integrirana 3 čipovna barvna kamera v polni HD ločljivosti. Občutljivost mora biti takšna, da ustreza tudi operacijam zadnjega segmenta pri npr. endo osvetlitvi. Kontrolna enota kamere integrirana v stativ mikroskopa in kontrolirana preko centralnega uporabniškega vmesnika.

Ali sprejmete 3 čipovno barvno kamero v polni HD ločljivosti, primerno tudi za operacijo zadnjega segmenta. Kontrolna enote kamere je modularna in je vstavljena v stativ mikroskopa in se jo kontrolira preko posebnega vmesnika nameščenega direktno pod centralni uporabniški vmesnik. Gre za modularno zasnovo mikroskopa, kar omogoča lažje in hitrejše nadgradnje, servis in popravila mikroskopa, prav tako pa mikroskop ob sicer malo verjetni odpovedi modula ostane funkcionalen.

ODGOVOR: Dopuščamo modularno kamero, v kolikor v preostalem ustreza razpisnim zahtevam.
Datum objave: 26.09.2019   13:20
VPRAŠANJE
180°nagibna tubusa za kirurga in vsaj 160 stopinj za asistenta in širokokotnimi okularji z 10x povečavo.

Z našim mikroskopom lahko ponudimo 180° nagibna tubusa za kirurga in 180°nagibna tubusa za asistenta. Vendar, po posvetu s strokovnjaki vam močno predlagamo izbiro 10-50°nagibna tubusa za glavnega kirurga, saj je s takšno konfiguracijo mikroskop veliko bolj udoben za uporabo in sočasno omogoča popolno ergonomsko nastavljivost za kirurga in asistenta. V kolikor dovoljujete vam ponudimo v ponudbo 10-50° nagibna tubusa, za katerega menimo, da je primernejši in udobnejši.

ODGOVOR: Naročnikove zahteve ostajajo nespremenjene.

Sistem za shranjevanje videa in posnetkov v polni HD ločljivosti registriran za uporabo v operacijskih dvoranah, direktno snemanje na vgrajeni disk, USB medije.
Lahko ponudimo kamero v polni HD ločljivosti in snemanjem na zunanji diska preko USB povezave. Poleg mikroskopa priskrbimo tudi disk. Sistem omogoča lažje zamenjevanje diska v primeri okvare.

ODGOVOR: Naročnikove zahteve ostajajo nespremenjene.
Datum objave: 27.09.2019   10:31
VPRAŠANJE
Spoštovani!


VPRAŠANJE
Popolnoma integrirana 3 čipovna barvna kamera v polni HD ločljivosti. Občutljivost mora biti takšna, da ustreza tudi operacijam zadnjega segmenta pri npr. endo osvetlitvi. Kontrolna enota kamere integrirana v stativ mikroskopa in kontrolirana preko centralnega uporabniškega vmesnika.

Ali sprejmete 3 čipovno barvno kamero v polni HD ločljivosti, primerno tudi za operacijo zadnjega segmenta. Kontrolna enota kamere je modularna in je vstavljena v stativ mikroskopa in se jo kontrolira preko posebnega vmesnika nameščenega direktno pod centralni uporabniški vmesnik. Gre za modularno zasnovo mikroskopa, kar omogoča lažje in hitrejše nadgradnje, servis in popravila mikroskopa, prav tako pa mikroskop ob sicer malo verjetni odpovedi modula ostane funkcionalen.

ODGOVOR: Dopuščamo modularno kamero, v kolikor v preostalem ustreza razpisnim zahtevam.

Ker smatramo, da nismo najbolje opisali sistema, ga želimo še enkrat. Enota za upravljanje kamere je vstavljena v stativ, ima fizične gumbe za upravljanje in se nahaja pod centralnim uporabniškim vmesnikom (grafični panel na dotik). Prednost tega je, da je dostop do funkcij kamere dostopen kadarkoli brez oviranja centralnega uporabniškega vmesnika. Kamera se kontrolira tudi preko video monitorja občutljivega na dotik. Status kamere je viden tudi na centralnem uporabniškem vmesniku in dodatno na tudi na kirurškem panelu nad binokularjem kirurga. Status kamere je tako hitro viden, upravljanje pa je enostavno in pregledno. Prosimo, da dopuščate takšno možnost, ki je dobro sprejeta v številnih klinikah po svetu.

ODGOVOR: Dopuščamo, v kolikor gre za integrirano 3 čipovno kamero v polni HD ločljivosti, ki dopušča tudi operacije zadnjega segmenta npr. pri endo osvetlitvi ter omogoča enostavno upravljanje, ki ne ovira poteka dela operaterja in inštrumentarke.
Datum objave: 27.09.2019   10:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

odgovorili ste na naša zastavljena vprašanja, kjer pa se vaš odgovor izključuje. namreč:

"Dolgoživa nastavljiva intenziteta LED osvetliteve z vsemi varnostnimi komponentami (filter za zaščito mrežnice, vgrajen UV filter, fluorescenčni ekscitacijski filter 485nm, filtri se motorizirano vstavljajo v optično pot.

Zahteve operacijskih mikroskopov so kontrolirane z mnogimi standardi, ki določajo, da mora biti končni izdelek vedno zelo varen za uporabnika, kot tudi za pacienta. Naš mikroskop ne uporablja klasične LED osvetlitve preko optičnih vlaken, ki potrebujejo zaščitne filtre. Naša iluminacija je direktna LED osvetlitev, ki je manj agresivna in zagotavlja ISO standard (DIN EN ISO 15004-2). Po teh standardih je določen tudi priporočen maksimalni čas osvetlitve v operacijske namene, ki je z glavno osvetlitvijo na 25% pri našem mikroskopu 4 min. V primerjavi s konkurenčnim produktom je to precej saj je lahko ta čas tudi več kot polovico krajši zaradi agresivnejše in bolj škodljive osvetlitve. Pri 25% koaksialne osvetlitve (red reflex) znaša ta čas 10 min.

ODGOVOR: Dopuščamo direktno Led osvetlitev (ki naj bi bila manj agresivna) kot jo navajate.

V primerih, kjer je več filtrov, je smiselno, da so le ti motorizirani s programskim varnostnim mehanizmom - ne prihaja do pomešanja filtrov, kar bi potencialno ogrožalo uporabnika. Ker naš mikroskop potrebuje le ekstrakcijski filter, ni smiselno, da je motoriziran, saj ga je enostavno s potiskom vključiti v optično pot, brez nevarnosti za uporabnika. Proces je enostaven in primerljiv s pritiskom na gumb. Manualni pomik pa odstrani možnost okvare motoriziranih delov, tako je mikroskop varnejši, saj v primeru odpovedi motoriziranih filtrov postane mikroskop neuporaben do popravila.

Sprejmete našo rešitev, za katero menimo, da je enostavnejša za uporabo, varnejša in primernejša?

ODGOVOR: Vgrajeni morajo biti filtri, ki so navedeni v razpisnih zahtevah."

----------------------------------
Dodatno:
filter za zaščito mrežnice in vgrajen UV filter pri omenjeni osvetlitvi ni zaželen, in jih kot takšnih nimamo, saj ne prinaša koristi. Filtri morajo biti vključeni pri drugačnih rešitvah osvetlitve, saj drugače aparat ne zagotavlja vseh standardov. S prisilno dodanimi filtri v naš aparat bi se funkcionalnost mikroskopa poslabšala. Torej v kolikor dopuščate direktno LED osvetlitve je potrebno sovpadno dopuščati tudi le ekscitacijski filter z manualnim pomikom.

Lep pozdrav.ODGOVOR: Naročnik zahteva, da so prisotni filtri, ki so navedeni v razpisnih zahtevah.
Datum objave: 27.09.2019   10:58
VPRAŠANJE
Sistem za shranjevanje videa in posnetkov v polni HD ločljivosti registriran za uporabo v operacijskih dvoranah, direktno snemanje na vgrajeni disk, USB medije.

Na prvem razpisu ste nam pozitivno odgovorili na naše vprašanje, zato menimo, da ni ovira, da ponudimo možnost snemanja na zunanji disk, usb medij. S snemalcem posnetkov zagotavljamo direktno snemanje na zunanji medij v polni HD ločljivosti.


» Lahko ponudimo kamero v HD, ki omogoča priklop zunanjega diska preko USB povezave. Poleg mikroskopa priskrbimo tudi disk. Sistem omogoča lažje zamenjevanje diska v primeri okvare.

ODGOVOR: Da, v kolikor omogoča polno HD ločljivost in direktno snemanje.«

Lep pozdrav.


ODGOVOR: Da, v kolikor omogoča polno HD ločljivost in direktno snemanje.