Dosje javnega naročila 006504/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Gradnje: IZVEDBA NADHODA VZHOD IN KOLESARSKE POTI OB TITOVI CESTI
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006504/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.09.2019
JN006504/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.11.2019
JN006504/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006504/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000
SI
Maribor
Slovenija
Marko Gregl
marko.gregl@maribor.si
+386 22201288

Internetni naslovi
https://www.maribor.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=618
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12818
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVEDBA NADHODA VZHOD IN KOLESARSKE POTI OB TITOVI CESTI
Referenčna številka dokumenta: 37100-10/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45223000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba nadhoda za pešce Vzhod ob Titovi cesti
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221000
45223000
45233261
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba nadhoda za pešce Vzhod ob Titovi cesti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.10.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.10.2019   09:15
Kraj: aplikacija e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.09.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.09.2019   14:14
VPRAŠANJE
Priložene dokumentacije ni mogoče odpreti z nobenim programom.

Prosim, če objavite dokumentacijo-prilogo v ustreznem formatu, da ga bomo lahko odprli.

lp

ODGOVOR


Spoštovani.

naročnik je dokumentacijo objavil v drugem formatu.

lep pozdrav


Datum objave: 25.09.2019   08:36
VPRAŠANJE
Naročnik bo izvedel pogajanja fizično na sedežu naročnika. Vabljeni ponudniki morajo prinesti
na pogajanja prenosni računalnik, saj bodo po končanih pogajanjih prejeli preko portala eJN
vabilo k oddaji končne ponudbe in bodo morali svojo končno ponudbo oddati elektronsko preko
portala eJN.

Naročnika opozarjamo da mešanje fizične oddaje in oddaja preko portala ni možna
Prav tako ni mogoče od ponudnikov zahtevati, da si pridobijo prenosni računalnik in si na njega inštalirajo program za ejn oddajo.


ODGOVOR

V pristojnosti naročnika je da določi način izvedbe pogajanj. Naročnik se želi s ponudniki pogajati fizično, prav tako želi, da se končne ponudbe oddajo elektronsko preko portala e-JN v prostorih naročnika.

Za zadostitev načelu enakopravne obravnave ponudnikov, naročnik že v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, potencialne ponudnike s tem seznanja, s čimer pa jim omogoča dovolj časa, da si potencialni ponudniki zagotovijo vse potrebno za oddajo končnih ponudb v prostorih naročnika.

Naročnik načina pogajanj ne bo spreminjal

Lep pozdrav

Datum objave: 27.09.2019   14:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da spremenite tehnični in strokovni pogoj pod tč. 5.4.1. in tč. 5.4.2 iz sedem let na deset let, saj se v zadnjih letih tovrstni objektni niso gradili oz. v malem obsegu in tako omogočite širši razpon ponudnikov in s tem tudi "zdravo" konkurenco.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani.

Naročnik je preveril trg in ugotovil, da se je kar nekaj tovrstnih del izvajalo v obdobju zadnjih 5 let. Vendar je vseeno za večjo konkurenco omogočil, da se tehnična in kadrovska sposobnost izkazuje v zadnjih 7 letih.

Naročnik zahteve ne bo spreminjal.

lep pozdrav