Dosje javnega naročila 006618/2019
Naročnik: TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije, poročila o vplivih na okolje za pridobitev OVS, OVD in GD za dejavnost sosežiga sekundarnega goriva v Termoelektrarni Šoštanj
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.390.458,40 EUR

JN006618/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 23.09.2019
JN006618/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.10.2019
JN006618/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.10.2019
JN006618/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.12.2019
JN006618/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 17.12.2019
JN006618/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.12.2019
JN006618/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 25.06.2020
JN006618/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 29.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006618/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 184-449360
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
javna.narocila@te-sostanj.si
+386 38993200

Internetni naslovi
http://www.te-sostanj.si/si/
http://www.te-sostanj.si/si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/324880/Dokumentacija_-_Sosežig_sekundarnega_goriva_v_TEŠ_-_Izdelava_projektne_dokumentacije.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12824
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije, poročila o vplivih na okolje za pridobitev OVS, OVD in GD za dejavnost sosežiga sekundarnega goriva v Termoelektrarni Šoštanj
Referenčna številka dokumenta: 40 01-833/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije, poročila o vplivih na okolje za pridobitev OVS, OVD in GD za dejavnost sosežiga sekundarnega goriva v Termoelektrarni Šoštanj
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije, poročila o vplivih na okolje za pridobitev OVS, OVD in GD za dejavnost sosežiga sekundarnega goriva v Termoelektrarni Šoštanj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.10.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.10.2019   09:30

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 29.10.2019 in se bo začelo ob 9.30 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.10.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
Šoštanj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.10.2019   14:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na OBRAZCU št. 2 (prvi odstavek pod tabelo na strani 26 dokumentacije v zvezi z oddajo JN (DJN)) je zgleda prišlo do manjše napaka, kjer je navedeno da gre za postopek naročila male vrednosti, saj je na vseh drugih mestih DJN (kakor tudi v objavi oz. obvestilu o javnem naročilu na PJN) navedeno, da se predmetno naročilo oddaja po odprtem postopku. Naročnika prosimo, da poda navodila glede postopanja pri predmetni zadevi v zvezi z izpolnitvijo tega obrazca, da ne posegamo in spreminjamo vsebine objavljenega obrazca.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

gre za redakcijsko napako naročnika. Iz razpisne dokumentacije in objave na Portalu javnih naročil je jasno razvidno, da naročnik izvaja odprti postopek.
Naročnik bo objavil spremembo ter popravil Obrazec št. 2.

Lepo pozdravljeni.
Datum objave: 16.10.2019   09:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri pregledu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila smo naleteli na nejasnosti vezane na zahteve opredeljene pri pogojih za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti. Pri poglavju 7.4.1 pri točkah 1.), 2.), 3.) in 5.) je naročnik navedel, da se kot dokazilo predloži tudi »potrdilo o dobro opravljenem delu ponudnika, izdano s strani referenčnega naročnika (ki mora biti investitor referenčnega posla)«. Prav tako je pri poglavju 7.4.2, poglavju 7.4.3, poglavju 7.4.4 in poglavju 7.4.5 v krepko označenem odstavku navedeno, da se za izpolnitev teh pogojev predložijo izpolnjeni Obrazec št. 4.3, Obrazec št. 4.4, Obrazec št. 4.5 in Obrazec št. 4.6, »ki morajo biti potrjeni s strani končnega naročnika oz. investitorja referenc«. Predmetni Obrazci ne predvidevajo takšnega postopanja, saj je iz njih razvidno, da bo navedene podatke po potrebi preverjal naročnik sam.

Ali mora ponudnik v ponudbi predložiti obrazce potrjene s strani končnega naročnika/investitorja reference, ki jih pripravi sam ponudnik oz. pridobiti neko posebno potrdilo o dobro opravljenem delu ponudnika, izdano s strani referenčnega naročnika?

Hvala za pojasnilo.


ODGOVOR
Ponudnik pripravi obrazec sam.Datum objave: 16.10.2019   12:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

med pogoji za izpolnjevanje zahtev za imenovanje koordinatorja projekta je navedeno: »- ima v zadnjih 5 letih pred objavo tega naročila izkazani vsaj 2 referenci, da je aktivno sodeloval pri pripravi vsebine poročila o vplivih na okolje (PVO).«.

Zanima nas kaj pomeni »aktivno sodeloval pri pripravi vsebine« in kaj se smatra za datum uspešnega zaključka storitve, saj je znano, da so postopki običajno dolgi (tudi več kot 5 let), izdelava poročila pa se med postopki za izdajo OVS lahko na pobudno nosilcev urejanja prostora in zahtevo upravnega organa ARSO vseskozi dopolnjuj? Znani so primeri, da je bil OVS izdan, kasneje pa na podlagi upravnega spora tudi preklican.
ODGOVOR
Aktivno sodelovanje pomeni, da je imenovana oseba že bila odgovorna za pripravo presoje posameznega segmenta okolja v sklopu priprave Poročila o vplivih na okolje (PVO), kar se izkazuje z navedbo osebe med izdelovalci PVO-ja v samem poročilu. Namen postavljenega pogoja je, da koordinator pozna in se je že srečal z zahtevano vsebino poročila, ki jo opredeljuje Uredba o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave (Uradni list RS, št. 36/09 in 40/17).
Za datum zaključka storitve bomo šteli datum objave PVO-ja na spletnih straneh ARSO t.j. ko upravni organ, ki vodi postopek pridobitve OVS prepozna vsebino PVO kot celovito za pričetek upravnega postopka izdaje OVS. Izkazovanje reference ni vezano na zaključek postopka izdaje OVS oz. same izdaje OVS.
Datum objave: 22.10.2019   13:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kot zainteresiran potencialni ponudnik vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo oz. prejem ponudb pri predmetnem javnem naročilu, in sicer vsaj do 8.11.2019. Prosimo za razumevanje in ugodno rešitev, saj moramo v ponudbi predložiti tudi obrazce oz. potrdila potrjene s strani končnih naročnikov/investitorjev referenc, katere je še potrebno pridobiti in obstaja velika verjetnost, da zaradi odsotnosti investitorjevega kadra ob praznikih in dela prostih dneh, ne bodo pravočasno pridobljeni.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Naročnik je poslal v objavo obrazec EU 14 - popravek, s katerim podaljšuje rok za oddajo ponudb, in sicer do 08.11.2019 do 9.00 ure.
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 08.11.2019 in se bo začelo ob 9.30 uri na spletnem
naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.