Dosje javnega naročila 006658/2019
Naročnik: JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava in obdelava (odstranitev) aktivnega oglja
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 340.563,00 EUR

JN006658/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.09.2019
JN006658/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.11.2019
JN006658/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.11.2019
JN006658/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.01.2020
JN006658/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.01.2020
JN006658/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 10.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006658/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 185-449946
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Verovškova ulica 70
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sektor za javna naročila, Tina Bregar
tina.bregar@jhl.si
+386 14740858
+386 14740880

Internetni naslovi
https://www.jhl.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12861
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in obdelava (odstranitev) aktivnega oglja
Referenčna številka dokumenta: VKS-83/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24950000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je zamenjava nasičenega aktivnega oglja z novim aktivnim ogljem, oddaja nasičenega aktivnega oglja v obdelavo, transportom, dovoljenji za transport in obdelavo nasičenega aktivnega oglja in vsemi ostalimi potrebnimi aktivnosti, ki so potrebne za zamenjavo nasičenega aktivnega oglja, ki se uporablja pri čiščenju izcednih vod, deponijskega plina in bioplina na Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 101, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: RCERO Ljubljana).

Predmet javnega naročila je razdeljen na 2 sklopa:
Sklop 1: Dobava svežega aktivnega oglja,
Sklop 2: Obdelava/odstranjevanje izrabljenega aktivnega oglja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: Dobava novega aktivnega oglja
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24954100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet sklopa je dobava novega (svežega) aktivnega oglja in vse ostale aktivnosti, ki so potrebne za dobavo novega aktivnega oglja, ki se uporablja pri procesu čiščenja izcednih vod, procesu čiščenja deponijskega plina in procesu čiščenja bioplina v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 101, 1000 Ljubljana.

Skupna okvirna količina novega aktivnega oglja z maksimalno pet odstotno (5 %) vlažnostjo, ki se uporablja pri procesu čiščenja izcednih vod na Čistilni napravi Barje znaša ocenjeno 45.000 kg.

Skupna okvirna količina novega aktivnega oglja, ki se uporablja za čiščenje deponijskega plina znaša ocenjeno 6.000 kg in aktivnega oglja, ki se uporablja za čiščenje bioplina znaša ocenjeno 16.000 kg.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: Obdelava/odstranjevanje nasičenega aktivnega oglja
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet sklopa je oddaja nasičenega aktivnega oglja v obdelavo, transport, obdelava nasičenega aktivnega oglja in vse ostale aktivnosti, ki so potrebne za zamenjavo nasičenega aktivnega oglja, ki se uporablja pri procesu čiščenja izcednih vod, procesu čiščenja deponijskega plina in procesu čiščenja bioplina v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 101, 1000 Ljubljana.

Skupna okvirna količina za obdelavo nasičenega aktivnega oglja, ki se uporablja pri procesu čiščenja izcednih vod na Odlagališču Barje, znaša 75.000 kg.

Skupna okvirna količina za obdelavo nasičenega aktivnega oglja, ki se uporablja v procesu čiščenja deponijskega plina znaša 6.000 kg, za obdelavo nasičenega aktivnega oglja, ki se uporablja v procesu čiščenja bioplina pa 16.000 kg.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.10.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.10.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.10.2019   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik javnega naročila je JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, ki je na podlagi pooblastila prenesla v izvedbo postopek oddaje javnega naročila za »Dobava in obdelava (odstranitev) aktivnega oglja« na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Verovškova ulica 70
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.10.2019   07:51
VPRAŠANJE
Postavka 2.1.1.2.

Ali se iz deponijskega plina zmanjšuje samo vsebnost siloksanov? Kakšna je prisotnos H2S?

ODGOVOR
S pomočjo aktivnega oglja se iz deponijskega plina odstranjuje siloksane.
Povprečna vrednost H2S v deponijskem plinu je 48 µL/L.