Dosje javnega naročila 006567/2019
Naročnik: OBČINA ŽIROVNICA, Breznica 3, 4274 Žirovnica
Storitve: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE OBČINE ŽIROVNICA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006567/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.09.2019
JN006567/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006567/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŽIROVNICA
Breznica 3
4274
SI
Žirovnica
Slovenija
Marija Lužnik
asnastosic@gmail.com
+386 45809100
+386 45809109

Internetni naslovi
http://www.zirovnica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zirovnica.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12815
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE OBČINE ŽIROVNICA
Referenčna številka dokumenta: 430-0004/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije za: KANALIZACIJA V NASELJU SMOKUČ (geodetski posnetek, IZP, DGD, PZI), in obsega pridobitev geodetskega posnetka, izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev, mnenj in gradbenega dovoljenja (v nadaljevanju: IZP, DGD) in projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (v nadaljevanju: PZI), vključno z vodenjem projekta, pridobitvijo projektnih in drugih pogojev, mnenj in gradbenega dovoljenja.
OBČINSKA CESTA V SMOKUČU (geodetski posnetek, PZI), in obsega pridobitev geodetskega posnetka, izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (v nadaljevanju: PZI), vključno z vodenjem projekta, pridobitvijo projektnih in drugih pogojev, pridobitvijo mnenj.
SPREMEMBA POTEKA DVEH OBSTOJEČIH CEST ZARADI IZVEDBE NOVIH PODVOZOV POD ŽELEZNICO LJ7UBLJANA-JESENICE (geodetski posnetek, katastrska situacija, PZI), in obsega pridobitev geodetskega posnetka, izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje s katastrsko situacijo(v nadaljevanju: PZI),
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: KANALIZACIJA V NASELJU SMOKUČ (geodetski posnetek, IZP, DGD, PZI),
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Naselje Smokuč v občini Žirovnica
II.2.4 Opis javnega naročila
V naselju Smokuč smo v letu 2004 zgradili fekalno kanalizacijo, vendar ne do konca. Ostali so nam trije nezgrajeni kraki : kanal 1a, 1b in 2c. Prva dva iz razloga, ker je cesta zasebna in takrat nismo dobili služnosti, tretjega, ker prebivalci hiš pod regionalno cesto, niso hoteli črpališča. V času gradnje kanalizacije je bila zgrajena v Smokuču MKČN, ki pa ni nikdar delovala zaradi talne vode, ki je vdiralo vanjo skozi »ponikovalnico«. Zato je sedaj nekoliko pred lokacijo MKČN narejeno črpališče, voda pa teče po naknadno zgrajenem povezovalnem kanalu v naselje Studenčice in naprej na ČN Radovljica. Ker je projekt že zastaral, potrebujemo nov PGD in PZI projekt za novo gradbeno dovoljenje za vse tri omenjene kanale, s tem, da mora biti predhodno izdelan varianten potek kanala 2c (zaradi možnosti pridobitve služnostni na zemljiščih )
- 1 x težnostno s povezavo preko kmetijskih površin na povezovalni kanal, ki teče po poljski poti cca 300 m južneje,
- 1x preko črpališča do kanala, ki poteka na severni strani regionalne ceste Žirovnica-Begunje.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 105
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: OBČINSKA CESTA V SMOKUČU (geodetski posnetek, PZI)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Naselje Smokuč v občini Žirovnica
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelati je potrebno majhen PZI projekt za obstoječo cesto s parc. št. 1036/10 k.o. Doslovče v Smokuču, ki je sedaj v makadamski izvedbi, utrjena; predvidena je za asfaltiranje, vendar potrebujemo načrt odvodnjavanja in JR (elektrika zanjo je menda že potegnjena v cesti). Izvedba bi potekala brez gradbenega dovoljenja v okviru vzdrževalnih del po Zakonu o cestah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SPREMEMBA POTEKA DVEH OBSTOJEČIH CEST ZARADI IZVEDBE NOVIH PODVOZOV POD ŽELEZNICO LJ7UBLJANA-JESENICE
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
V letu 2020 nameravajo SŽ posodobiti progo Ljubljana-Jesenice. Tako bosta ukinjena dva nezavarovana nivojska prehoda v Vrbi in na Selu pri Žirovnici. Ker pa se cesti precej uporabljata, zlasti za kmetijsko mehanizacijo, bodo SŽ zgradile podvoza za cesto oz. bo železniška proga potekala po nadvozu. V ta namen je potrebno obe cesti v tem delu prilagoditi (smer, naklon, ipd.). V te namene je zato potrebno izdelati PZI projekt za ustrezno ureditev obeh cest (v makadamu). Izvedba bi potekala brez gradbenega dovoljenja v okviru vzdrževalnih del po Zakonu o cestah.
Nova podvoza bosta v naslednji stacionaži železniške proge: km 620+166.84 in km 621+533.50. V km 620+879.36 se nivojski prehod samo ukine.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.10.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.10.2019   12:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.09.2019   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.