Dosje javnega naročila 006614/2019
Naročnik: KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o, Koroška cesta 37B, 3320 Velenje
Blago: Dobava elektro materiala za redno in investicijsk vzdrževanje
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 267.018,35 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006614/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.09.2019
JN006614/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.10.2019
JN006614/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.10.2019
JN006614/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.12.2019
JN006614/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.01.2020
JN006614/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.01.2020
JN006614/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 31.01.2020
JN006614/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.04.2020
JN006614/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.08.2020
JN006614/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006614/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 184-447399
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o
Koroška cesta 37B
3320
SI
Velenje
Slovenija
Dejan Valenčak
razpisi@kp-velenje.si
+386 38961399
+386 38961138

Internetni naslovi
http://www.kp-velenje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/324944/Razpisna_dokumentacija_z_obrazci.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12837
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Oskrba z vodo, toploto.


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava elektro materiala za redno in investicijsk vzdrževanje
Referenčna številka dokumenta: KPV-35-2019/VIII/NS-105814-MZ
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je dobava elektro materiala za redno in investicijsko vzdrževanje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 3
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Elektro material
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31100000
31200000
31300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta 3a, 3320 Velenje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je elektro material
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Motorska zaščitna stikala
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31100000
31200000
31300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta 3a, 3320 Velenje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so motorska zaščitna stikala
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Termoskrčne cevi
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31100000
31200000
31300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta 3a, 3320 Velenje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so termoskrčne cevi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.11.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.11.2019   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.10.2019   23:59
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o
Koroška cesta 37B
3320
Velenje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.10.2019   14:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v točki 11.1.8., so zahtevane menice z menično izjavo. Ker gre za elektronsko oddajo ponudbe nas zanima ali tudi menice oddamo elektronsko skenirane na portal.

ODGOVOR

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe morajo ponudniki predložiti v originalu, in sicer do roka za oddajo ponudbe, na naslov: Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti v zaprti ovojnici, na katero mora ponudnik navesti naslov naročnika, oznako »Ne odpiraj ponudba«, oznako javnega naročila: »KPV-35-2019/VIII/NS-105814-MZ Dobava elektro materiala za redno in investicijsko vzdrževanje« in naslov pošiljatelja na hrbtni strani. Dokumente lahko ponudnik izroči na naslovu osebno v tajništvu direktorja, če pa jih pošlje po pošti, morajo dokumenti prispeti na naslov naročnika do roka za oddajo ponudbe, to je do 7. 11. 2019 do 10.00 ure (točka 4 Razpisne dokumentacije).


Datum objave: 18.10.2019   12:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 2 je navedeno STIKALO TLAČNO MCS 6 EATON ALI ENAKOVREDNO. Iz tega razberemo, da potrebujete tlačno stikalo za nastavitev do 6 barov, kar omogoča tlačno stikalo npr. MCS11, ker MCS6 ne obstaja. Za nižje tlake obstaja tlačno stikalo MCS4 za nastavitve do 4 bare. Prosimo za pojasnilo katero tlačno stikalo vam ustreza.


ODGOVOR
Naročnik je v tem delu spremenil razpisno dokumentacijo, in sicer tako, da se vrsta materiala STIKALO TLAČNO MCS 6 EATON ALI ENAKOVREDNO nadomesti z materialom STIKALO TLAČNO MCS 11 EATON ALI ENAKOVREDNO. Posledično se spremeni tudi šifra KPV, in sicer se šifra 9064, nadomesti s šifro 10805.Datum objave: 25.10.2019   13:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

imamo vprašanje glede Sklopa 3:
Pozicije 6,7,12,13,14,15 imajo v ponudbenem predračunu dimenzije, ki niso so več aktualne. Proizvajalec PETEZE ima nove dimezije, ki so enakovredne glede uporabe.
Zahteve iz razpisne dokumentacije za posamezne pozicije so naslednje:
6. CEV TOPLOTNO SKRČLJIVA CFM 1500 40MM 12MM 1,2M ČRNA PETEZE ALI ENAKOVREDNO -
Nova dimenzija je CFM1500 38/13-1200.
7. CEV TOPLOTNO SKRČLJIVA CFM 2050 54MM 18MM 1,2M ČRNA PETEZE ALI ENAKOVREDNO -
Nova dimenzija je CFM 2050 52/19-1200.
12.CEV TOPLOTNO SKRČLJIVA MANŠETA CRDW 75MM 15MM 1,5M ČRNA PETEZE ALI ENAKOVREDNO -
Nova dimenzija je 82/20-1500.
13.MANŠETA KABELJSKA 93/25-1500 PETEZE ALI ENAKOVREDNO
Nova dimenzija je 105/29-1500.
14.MANŠETA KABELJSKA 137/34-1500 PETEZE ALI ENAKOVREDNO
Nova dimenzija je 143/36-1500.
15.MANŠETA KABELJSKA 200/48-1500 PETEZE ALI ENAKOVREDNO
Nova dimenzija je 205/65-1500.

Da lahko zagotovimo enakovreden artikel moramo ponuditi nove dimenzije. Prosim za potrditev in spremembo ponudbenega predračuna.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav!


ODGOVOR

Naročnik v tem delu spreminja razpisne pogoje:
1. V obrazcu OBR-E Predračun, se v tabeli za sklop 3: Termoskrčne cevi, v vrstici 6, spremeni naziv materiala, in sicer tako, da se material »CEV TOPLOTNO SKRČLJIVA CFM 1500 40MM 12MM 1,2M ČRNA PETEZE ALI ENAKOVREDNO« nadomesti z materialom »CEV TOPLOTNO SKRČLJIVA CFM 1500 38/13-1200 ČRNA PETEZE ALI ENAKOVREDNO«. Posledično se spremeni Šifra KPV, in sicer tako, da se šifra 21131 nadomesti s šifro 22904.

2. V obrazcu OBR-E Predračun, se v tabeli za sklop 3: Termoskrčne cevi, v vrstici 7, spremeni naziv materiala, in sicer tako, da se material »CEV TOPLOTNO SKRČLJIVA CFM 2050 54MM 18MM 1,2M ČRNA PETEZE ALI ENAKOVREDNO« nadomesti z materialom »CEV TOPLOTNO SKRČLJIVA CFM 2050 52/19-1200 ČRNA PETEZE ALI ENAKOVREDNO«. Posledično se spremeni Šifra KPV, in sicer tako, da se šifra 21132 nadomesti s šifro 22905.

3. V obrazcu OBR-E Predračun, se v tabeli za sklop 3: Termoskrčne cevi, v vrstici 12, spremeni naziv materiala, in sicer tako, da se material »CEV TOPLOTNO SKRČLJIVA MANŠETA CRDW 75MM 15MM 1,5M ČRNA PETEZE ALI ENAKOVREDNO« nadomesti z materialom »CEV TOPLOTNO SKRČLJIVA MANŠETA CRDW 82/20-1500 ČRNA PETEZE ALI ENAKOVREDNO«. Posledično se spremeni Šifra KPV, in sicer tako, da se šifra 21133 nadomesti s šifro 22906.

4. V obrazcu OBR-E Predračun, se v tabeli za sklop 3: Termoskrčne cevi, v vrstici 13, spremeni naziv materiala, in sicer tako, da se material »MANŠETA KABELJSKA 93/25-1500 PETEZE ALI ENAKOVREDNO« nadomesti z materialom »MANŠETA KABELJSKA 105/29-1500 PETEZE ALI ENAKOVREDNO«. Posledično se spremeni Šifra KPV, in sicer tako, da se šifra 21134 nadomesti s šifro 22907.

5. V obrazcu OBR-E Predračun, se v tabeli za sklop 3: Termoskrčne cevi, v vrstici 14, spremeni naziv materiala, in sicer tako, da se material »MANŠETA KABELJSKA 137/34-1500 PETEZE ALI ENAKOVREDNO« nadomesti z materialom »MANŠETA KABELJSKA 143/36-1500 PETEZE ALI ENAKOVREDNO«. Posledično se spremeni Šifra KPV, in sicer tako, da se šifra 21135 nadomesti s šifro 22908.

6. V obrazcu OBR-E Predračun, se v tabeli za sklop 3: Termoskrčne cevi, v vrstici 15, spremeni naziv materiala, in sicer tako, da se material »MANŠETA KABELJSKA 200/48-1500 PETEZE ALI ENAKOVREDNO« nadomesti z materialom »MANŠETA KABELJSKA 205/65-1500 PETEZE ALI ENAKOVREDNO«. Posledično se spremeni Šifra KPV, in sicer tako, da se šifra 21136 nadomesti s šifro 22909.

Ostala določila razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjena.

Objavljen je novi obrazec OBR-E Predračun