Dosje javnega naročila 006523/2019
Naročnik: OBČINA DESTRNIK, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik
Storitve: Pravno svetovanje in pravna pomoč pri izvajanju upravnih in strokovnih nalog in pristojnosti občine, župana, občinskega sveta in občinske uprave, mediacije in lobiranja za interese občine
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006523/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.09.2019
JN006523/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.09.2019
JN006523/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006523/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DESTRNIK
Janežovski Vrh 42
2253
SI
Destrnik
Slovenija
Vesna Marinič
obcina.destrnik@destrnik.si
+368 27619250

Internetni naslovi
https://destrnik.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://destrnik.si/
ESPD: https://destrnik.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12845
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Pravno svetovanje in pravna pomoč pri izvajanju upravnih in strokovnih nalog in pristojnosti občine, župana, občinskega sveta in občinske uprave, mediacije in lobiranja za interese občine
Referenčna številka dokumenta: 430-9/2019-2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo se nanaša na pravno svetovanje in pravno pomoč pri izvajanju upravnih in strokovnih nalog in pristojnosti občine, župana, občinskega sveta in občinske uprave za naročnika Občino Destrnik.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo se nanaša na pravno svetovanje in pravno pomoč pri izvajanju upravnih in strokovnih nalog in pristojnosti občine, župana, občinskega sveta in občinske uprave za naročnika Občino Destrnik. Pomoč pri pripravi in vodenju investicijskih projektov, pridobivanju nepovratnih sredstev, izvajanje mediacije in lobiranja za interese občine, upravljanje s terjatvami, v skladu z opisom, ki je priloga te dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 16
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
za dve (2) leti
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.09.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.09.2019   10:05
Kraj: informacijski sistem e-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
informacijski sistem e-JNOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.09.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.09.2019   11:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Naročilo ni razdeljeno na sklope, pa kljub temu navajate, da boste izračunali najugodnejšo ponudbo na podlagi cene za posamezni sklop.
2. Prosimo za pojasnilo zakaj v delu tehničnih sposobnosti navajate, da bi morala biti oseba ali lastnik pravne osebe vpisan v register lobistov pri KPK. V Zakonu o integriteti in preprečevanju..... se namreč jasno navaja, da ''lobist'', za INTERESNE ORGANIZACIJE...., kar pa občina seveda ni .....'' »Interesne organizacije« so pravne osebe zasebnega prava in druge pravno urejene oblike združevanja fizičnih ali pravnih oseb, v imenu in na račun katerih lobist opravlja dejavnost lobiranja;''... kot tudi zahteve pa tem, da je registriran za opravljanje mediacije. Glede na opis predmeta javnega naročila taka potreba naročnika ne izhaja in vse kaže na to, da je razpis že vnaprej prirejen za točno določenega ponudnika.
3. Nadalje prosimo za pojasnilo, kot izhaja na str.16, da bo naročnik štel kot ustrezen referenčni projekt dokončan PGD,PZI ali izvedbeni načrt. Navedeno ni skladno z opisom predmeta javnega naročila, ki ga je podal naročnik.
4.Napačno je sestavljen predračun, saj iz opisa sledi, da je potreba naročnika za mesec 130 ur in 480 km in ne za celotno trajanje obdobja 16 mesecev. Prav tako iz 9. čl. RD izhaja, da ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (špediterskih storitev, prevoznih, carinskih..)?
5. V RD navajate, da je potreba 130 ur na mesec in 480 km službenih poti za 17 mesecev. Neskladje.
6. Glede na trenutno sestavljen obrazec predračuna, je zahteva finančnega zavarovanja v višini 3.000,00 EUR previsoka.
7.V objavi na portalu je zapisano trajanje 16 mesecev, v RD 17 mesecev.

Naročnika pozivamo, da v predmetnih izpostavljenih delih pogoje razpisne dokumentacije spremeni, tako da ta ne bo vsebovala neskladij in ne bo puščala nobenega dvoma o tem, da je razpis prirejen za točno določenega ponudnika.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,
hvala za vprašanje. Ugotavljamo, da objavljena razpisna dokumentacija vsebuje preveč neskladij in napak, da bi le-te bilo mogoče odpraviti samo s popravki ali spremembami. Naročnik ugotavlja, da je zato v tem primeru bolj smiselno, da postopek javnega naročila v skladu s 1. odst. 90. člena ZJN-3 ustavi.
Lep pozdrav!