Dosje javnega naročila 006548/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
Blago: Nabava požarne pregrade in nadzornega sistema
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 83.892,08 EUR

JN006548/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.09.2019
JN006548/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.10.2019
JN006548/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.10.2019
JN006548/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.12.2019
JN006548/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 14.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006548/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Masarykova cesta 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Peter Arnež, Peter Arnež
gp.mizs@gov.si
+386 14005454
+386 14005321

Internetni naslovi
http://www.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12746
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava požarne pregrade in nadzornega sistema
Referenčna številka dokumenta: 430-335/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32400000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Požarna pregrada (2 kosa, delovanje v visoki razpoložljivosti):
Min. 10×10/100/1000 Mbs Ethernet vmesnikov RJ-45 (UTP), ter min 4 × 10 Giga Ethernet SFP+ z vmesnikov SR 10 GE 850 nm; Prepustnost požarne pregrade 9 Gbps, v IMIX načinu min. 5 Gbps
Prepustnost IPSec VPN v IMIX načinu min. 1,3 Gbps
Prepustnost IPS min. 3 Gbps
Min. število istočasnih sej : 2.000.000
Možnost istočasne povezave preko dveh ponudnikov internetnih storitev in izvedbo dveh istočasnih VPN povezav z delitvijo prometa (Policy based routing) po posamezni VPN povezavi
Omejevanje pasovne širine na zahtevo
Podpora VLAN-ov (802.1Q)
Podpora DHCP server, DHCP relay funkcionalnosti
Podpora QoS prioritizaciji prometa
Podpora preslikovanja omrežnih naslovov (NAT/PAT)
Detekcija omrežnih napadov
Zaščita pred DoS in DDoS napadi
Vključena podpora za IPS in pisanje varnostnih pravil glede na aplikacije
Možnost izvedbe zaščite za Antivirus, Atispam, Web filtering in Deep inspection
Zaščita pred poneverjanjem nasl
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Masarykova 16, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava požarne pregrade in nadzornega sistema
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
.Ponudnik je v zadnjih 3 letih pred dnem objave javnega razpisa vsaj dvema naročnikoma dobavil in inštaliral ponujeno opremo ali primerljivo opremo tako po obsegu in zahtevnosti (najmanj 100 strežnikov, nad 400 končnih uporabnikov, heterogeni sistemi in aplikacije in izvajal storitve vzdrževanja. (v primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolnjevati partnerji skupno). Oprema je v produkciji, ponudnik jo vzdržuje.

Gospodarski subjekt ima sklenjeno ustrezno pogodbeno razmerje, ki mu omogoča dostop do storitev proizvajalcev ponujene opreme (ang. TAC access dostop do baze znanj, zagotavljanja rezervnih delov, zagotovljen servis) ter zagotavlja, da bo pogodbeno razmerje s temi proizvajalci, v primeru izbora v postopku oddaje javnega naročila storitev, trajalo najmanj do izteka garancijske dobe opreme (v primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolnjevati partnerji skupno).

Ponudnik mora imeti vsaj dva redno zaposlena, strokovno usposobljena za izvajanje storitev vzdrževanja ponujene opreme za kar mora predložiti ustrezne certifikate ali potrdila proizvajalca. Od tega mora najmanj en delavec imeti veljaven certifikat proizvajalca za implementacijo in tehnično podporo, in sicer za najmanj napredni (»professional«) nivo znanja za ponujeno opremo
Najmanj en delavec mora imeti veljaven certifikat proizvajalca za načrtovanje, implementacijo in tehnično podporo, in sicer za najmanj ekspertni (»specialist«) nivo znanja za ponujeno


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.10.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.10.2019   09:05
Kraj: https://ejn.gov.si/.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.09.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.09.2019   09:40
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo za informacijo o tem, kje se nahaja razpisna dokumentacija. Na objavljeni povezavi je ni,

Hvala in LP

ODGOVOR

Sistem je narejen tako, da mora biti javno naročilo najprej objavljeno na portalu enarocanje. Na gov.si se potem naredi link na katerega lahko pripnemo dokumente. Zato tudi zamik med objavo javnega naročila in dostopa do dokumentov. Sedaj je na gov.si objavljena tudi dokumentacija javnega naročila:
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nabava-pozarne-pregrade-in-nadzornega-sistema/

V pričakovanju vaše ponudbe vas lepo pozdravljamo.

Datum objave: 26.09.2019   15:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zvezi s tehničnimi zahtevami, prosimo za dodatno pojasnilo v kakšnem načinu delovanja oz. na kakšen način naj bi rešitev podpirala funkcionalnost "AntiSpam"!?

V naprej hvala.

ODGOVOR

V prvi fazi zahtevamo kontrolo nad aplikacijami in IPS sistem. Kasneje bomo želeli vključitev funkcionalnosti AntiSpam, v kolikor ne bo ponujena že v osnovi, bodisi z nakupom dodatne licence, ali samo prekonfiguracijo naprave. V prvi fazi se izvedba te funkcionalnosti ne zahteva, bo pa kasneje zahtevana. Glede na postavitev naprav v visoko razpoložljivem načinu, bo potrebno funkcionalnost zagotoviti tudi na sekundarni napravi.


Datum objave: 26.09.2019   15:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v zvezi s tehničnimi zahtevami za nadzorni sistem imamo sledeči vprašanji, in sicer:
1. Kaj ima naročnik v mislih z zahtevo "delitev naprav v gruče/domene"?
2. Kaj ima naročnik v mislih z zahtevo "konfiguracija usmerjanja na podlagi aplikacij"?

Hvala.

ODGOVOR


1. Delitev naprav v gruče/domene pomeni, da mora nadzorni sistem omogočati združevanje naprav v posamezne skupine na osnovi katerih se administracija poenostavi.2. Nadzorni sistem mora omogočati konfiguracijo požarne pregrade na način, ki zagotavlja usmerjanje prometa glede na posamezen tip aplikacije (application based routing). Npr. naročnik ima aplikacije, ki hodijo v državni računalniški oblak, kakor aplikacije, ki hodijo v internet.