Dosje javnega naročila 006530/2019
Naročnik: PARK ŠKOCJANSKE JAME, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača
Gradnje: Ureditev pešpoti med sprejemnim centrom v Matavunu in vasjo Betanja mimo razgledišča Vedeta
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 164.038,87 EUR

JN006530/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.09.2019
JN006530/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.10.2019
JN006530/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.01.2020
JN006530/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006530/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
PARK ŠKOCJANSKE JAME, Slovenija
Škocjan 2
6215
SI
Divača
Slovenija
Škocjan 2
psj@psj.gov.si
+386 57082100

Internetni naslovi
http://www.park-skocjanske-jame.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/324991/Dokumentacija_PSJ_JN_ureditev_poti_Center_Betanje.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12853
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Turizem


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev pešpoti med sprejemnim centrom v Matavunu in vasjo Betanja mimo razgledišča Vedeta
Referenčna številka dokumenta: 5201-5/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233161
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je ureditev pešpoti med sprejemnim centrom v Matavunu in vasjo Betanja mimo razgledišča Vedeta v Regijskem parku Škocjanske jame.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233161
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Škocjanske jame
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je ureditev pešpoti med sprejemnim centrom v Matavunu in vasjo Betanja mimo razgledišča Vedeta v Regijskem parku Škocjanske jame.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvedba naročila se lahko podaljša v primeru, da tako odloči naročnik sam in ne iz razlogov, ki bi nastali na strani izvajalca
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.09.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.09.2019   12:15
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.09.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.09.2019   14:56
Odgovor na vprašanje št. 1

Vprašanje ponudnika:

Ker je v Sloveniji le en narodni in trije regijski parki v katerih je malo investicij vas prosimo, da razširite referenčni pogoj tako, da vključuje tudi izvedena dela v krajinskih parkih.

Odgovor naročnika:

Pri Pogoju 13, v delu, ki se nanašan na reference vodje gradnje se v tretjem odstavku, v oklepaju, doda »ali krajinski park« - naročnik bo torej upošteval tudi referenčno delo, ki se nanaša na izvedena dela v krajinskem parku. V preostalem delu pogoj ostaja nespremenjen in v veljavi. V Obrazcu št. 9 Tehnične in strokovne zmogljivosti za izvedbo naročila se podatki, če se referenčno delo nanaša na krajinski park vpišejo v tabelo »Referenčno delo« (za vodjo gradnje), in sicer v vrstico »gradnja se je izvajala na območju narodnega ali regijskega parka« in v vrstico »če da, naziv narodnega ali regijskega parka«.

Pri Pogoju 14 se v drugem odstavku, v oklepaju, doda »ali krajinski park« - naročnik bo torej upošteval tudi referenčno delo, ki se nanaša na izvedena dela v krajinskem parku. V preostalem delu pogoj ostaja nespremenjen in v veljavi.
V Obrazcu št. 8 Referenčno potrdilo se podatki, če se referenčno delo nanaša na krajinski park vpišejo v tabelo »Če so dela potekala na območju narodnega ali regijskega parka naziv«.

naročnik
Park Škocjanske jame, Slovenija


Datum objave: 25.09.2019   10:50
Odgovor na vprašanje št. 2

Vprašanje ponudnika:
Prosim za pojasnilo pri ključavničarskih delih, kjer je v popisu opisana klasična inox ograja. V detajlih (18_det_03_..) je datalj risan kot kovana kovinska ograja (kovaški izdelek)?
Kaj naj upoštevamo v ponudbi inox ali kovan izdelek?

Odgovor naročnika:

Gre za kovano ograjo iz polnih palic (stebrički fi 32 mm, horizontalne palice fi 16 mm oz. fi 12 mm) iz materiala INOX kvalitete AISI 304. Predvsem stebričke je potrebno oblikovati - kovati do izgleda kot je narisan na detajlu, in prebiti luknje za ograjo, pri horizontalnih palicah se oblikuje - kuje le zanke za stikovanje. Elemente ograje se po izdelavi peska s kremenčevim peskom in pasivizira.

naročnik
Park Škocjanske jame, Slovenija