Dosje javnega naročila 006570/2019
Naročnik: OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6A, 5270 Ajdovščina
Gradnje: Izgradnja kanalizacije ter hišnih priključkov Kukovže
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006570/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.09.2019
JN006570/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2019
JN006570/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006570/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 6A
5270
SI
Ajdovščina
Slovenija
Irena Štokelj
javna.narocila@ajdovscina.si
+386 53659118
+386 53659133

Internetni naslovi
http://www.ajdovscina.si/

KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA d.o.o. Ajdovščina
Goriška cesta 23B
5270
SI
Ajdovščina
Slovenija
info@ksda.si
+386 53659700

Internetni naslovi
https://www.ksda.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ajdovscina.si/javna_narocila_in_razpisi/javna_narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12885
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja kanalizacije ter hišnih priključkov Kukovže
Referenčna številka dokumenta: 4301-19/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izgradnja javne kanalizacije ter hišnih priključkov za zaselek Kukovže.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: izgradnja javne kanalizacije za zaselek Kukovže
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja kanalizacije v naselju Kukovže.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 04.11.2019
Konec: 30.09.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z veljavnimi predpisi in sklenjeno pogodbo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: izgradnja hišnih priključkov na sistem javne kanalizacije v zaselku Kukovže
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja hišnih priključkov v naselju Kukovže.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 04.11.2019
Konec: 30.09.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z veljanimi predpisi in določili sklenjene pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.10.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.10.2019   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.10.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.09.2019   10:21
VPRAŠANJE
Prosimo za situacijo tlačnega voda , in kanala K2
Hvala

ODGOVOR

Situacija kanalizacije, ki je predvidena za izvajanje, je objavljena na spletni strani občine Ajdovščina.
Prikazana je izvedba gravitacijske in tlačne kanalizacije ter lokacija črpališča. Izvajata se kanala K1, črpališče, tlačni kanal T4 ter del kanala K2,
ki je v situaciji napačno označen kot kanal K3.
V tem delu bo priloga na spletni strani občine popravljena.Datum objave: 03.10.2019   14:56
VPRAŠANJE
Postavka pri Kanalizacija Kukovče KANAL K1,K2:zemeljska dela:
Dobava in montaža obojestranskega varovalnega opaža jarka v semi vertikalnem izkopu tehnologije po izbiri izvajalca. Višina opažanja do 4 m...80 m.
Kakšna je enota mere tekoči meter ali kvadratni meter?

ODGOVOR


Kot je navedeno v popisu del, je predvidena enota mere tekoči meter.