Dosje javnega naročila 006564/2019
Naročnik: ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA, Steklarska ulica 1, 3250 Rogaška Slatina
Gradnje: Sanacija fasade na domski stavbi Šolskega centra Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, Rogaška Slatina
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 73.379,75 EUR

JN006564/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.09.2019
JN006564/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN006564/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.10.2019
JN006564/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.10.2019
JN006564/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 03.12.2019
JN006564/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 04.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006564/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA
Steklarska ulica 1
3250
SI
Rogaška Slatina
Slovenija
IRMA DUCMAN
tajnistvo@scrs.si
+386 38182079
+386 38182010

Internetni naslovi
http://scrs.si/
http://scrs.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://scrs.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12856
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija fasade na domski stavbi Šolskega centra Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, Rogaška Slatina
Referenčna številka dokumenta: JN INV-02/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45410000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija fasade na domski stavbi Šolskega centra Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, Rogaška Slatina.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Šolski center Rogaška Slatina, Steklarska 1, 3250 Rogaška Slatina
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba Gradbeno obrtniških del za sanacijo fasade na domski stavbi Šolskega centra Rogaška Slatina.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.09.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.09.2019   11:15
Kraj: Informacijski sistem e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.09.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.09.2019   09:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo, da objavite razpisno dokumentacijo.

Hvala.


ODGOVOR

Spoštovani!

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je objavljena na spletni strani naročnika, na sledeči povezavi:

https://scrs.si/novice/razpisna-dokumentacija-za-javno-narocilo-sanacija-fasade-na-domski-stavbi-solskega-centra-rogaska-slatina/

Lep pozdrav!


Datum objave: 21.09.2019   09:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,
na vaši povezavi ne pridemo do razpisne dokumentacije in popisov.?!

ODGOVOR

Spoštovani!

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je objavljena na spletni strani naročnika, na sledeči povezavi:

https://scrs.si/novice/razpisna-dokumentacija-za-javno-narocilo-sanacija-fasade-na-domski-stavbi-solskega-centra-rogaska-slatina/

Lep pozdrav!


Datum objave: 21.09.2019   09:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to, da je danes petek, oddaja ponudbe pa na ponedeljek 30.9. vas naprošamo za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj za en teden, da lahko izdelamo kvaliutetno konkurenčno ponudbo.
hvala za razumevanj

ODGOVOR


Spoštovani!

Zaradi načina financiranja predmetnega javnega naročila (sofinanciranje s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport) in skrajnjega roka za dokončanje predmetnih del, ki je naveden v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, roka za oddajo ponudbe ni možno podaljšati.

Lep pozdrav!

Datum objave: 24.09.2019   10:00
VPRAŠANJE
Ali imate tokrat kaj več sredstev kot pri prvotni objavi naročila?

ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik razpolaga z isto vsoto sredstev, vendar je obseg del sorazmerno zmanjšan.

Lep pozdrav

Šolski center Rogaška Slatina
mag. Dubravka Berc Prah, ravnateljica

Datum objave: 24.09.2019   13:31
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosimo za natančnejše podatke za prestavitev dimnikov P7 saj iz popisa del in projekta ni razvidno, kaj je mišljeno!
Lep pozdrav!

ODGOVOR

Postavka A 1.7 Pripravljalna dela (P7), pomeni demontažo in ponovno montažo dimnikov, ki sta s konzolami pritrjena v zid stavbe. Po izvedbi novega fasadnega ovoja (izolacije in fasade), se dimnik ponovno montira pred tem je potrebno ustrezno prilagoditi oz. zamenjati sidra/konzole za pritrjevanje dimnika, da bo od nove fasade odmaknjen enako kot trenutno od obstoječe fasade. Pravtako je po potrebi potrebno prilagoditi oz. dodelati sam dimnik, obrobo na strehi in vsa dela, ki izhajajo iz prestavitve zaradi odebelitve fasade.

Pravtako je potrebno ustrezno podaljšati priključek dimnika skladno z vsemi veljavnimi standardi in pravili in po opravljenih delih tudi izdelati dokazila o ustreznosti izvedbe in pridobiti soglasje dimnikarske službe.

Kot je razvidno iz spodnje slike se na vzhodni fasadi dijaškega doma nahajata dva dimnika, izvedena ob fasadi in obešena na zid obstoječega objekta:Ravnateljica ŠCRS
mag. Dubravka Berc Prah

Datum objave: 25.09.2019   08:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni !

V 12. členu pogodbe je zahtevana garancijska doba za odpravo napak za fasado 10 let , zanima nas za kakšno obdobje bo moral izvajalec del priložiti finančno zavarovanje (bančno garancijo) za odpravo napak v garancijski dobi ?

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Garancijska doba za izvedena fasaderska dela je 10 let. Izvajalec bo moral po primopredaji objekta za garancijsko dobo 10 let predložiti naročniku finančno zavarovanje v višini 5% pogodbene cene z DDV kot jamstvo za odpravo napak v garancijski dobi, in sicer za prvih 5 let garancijo banke ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, za preostalih 5 let pa menično zavarovanje.

Lep pozdrav