Dosje javnega naročila 000263/2018
Naročnik: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Baterijski hranilniki električne energije v RTP Okroglo in RTP Pekre s priklopom na 20 kV (izvedba na ključ)
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 24.829.056,96 EUR

JN000263/2018-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 17.01.2018
JN000263/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.01.2018
JN000263/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.02.2018
JN000263/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.02.2018
JN000263/2018-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.02.2018
JN000263/2018-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.02.2018
JN000263/2018-K06 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.02.2018
JN000263/2018-K07 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.02.2018
JN000263/2018-K08 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.03.2018
JN000263/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.07.2018
JN000263/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.01.2019
JN000263/2018-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2019
JN000263/2018-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 01.10.2019
JN000263/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000263/2018-F01 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) 2019/S 190-463103

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javnanarocila@eles.si
+386 14743000
+386 14742502

Internetni naslovi
http://www.eles.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Baterijski hranilniki električne energije v RTP Okroglo in RTP Pekre s priklopom na 20 kV (izvedba na ključ)
Referenčna številka dokumenta: MAP2017/0521
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31682540
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Baterijski hranilniki električne energije v RTP Okroglo in RTP Pekre s priklopom na 20 kV (izvedba na ključ)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 20.351.686,03 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Baterijski hranilniki električne energije v RTP Okroglo in RTP Pekre s priklopom na 20 kV (izvedba na ključ).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Izračun UCS glede na parametreformula

Merilo stroškov:
imeponder
Izračun UCS glede na parametreformula

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000263/2018-E01
Številka obvestila v UL: 2018/S 012-023979
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 15.01.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: MAP2017/0521
Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
06.09.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Tesla Motors Netherlands B.V.
Burgemeester Stramanweg 122
1001 EN
NL
Amsterdam
Nizozemska

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 22.547.108,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 20.351.686,03 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 2.136.074,00 EUR
Delež: 11%

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
Gradbena dela, elektromontažna dela in dobava opreme za stikališče.
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom izven Skupnosti. Države:Združene države Amerike (US)
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
Naročnik je prejel 9 prijav. Glede na zahtevane pogoje in merila v razpisu se je naročnik pogajal 3 tremi ponudniki.
Pogodba za nabavo sistema znaša (Memorandum 1/2): 20.232.121.03 EUR brez DDV, vrednost del (Memorandum 1/2) oddana podizvajalcem znaša: 2.136.074,00 EUR brez DDV.
Pogodba za vzdrževanje sistema (vzdrževanje 1/2): 119.565,00 EUR brez DDV. Skupaj: 20.351.686,03 EUR brez DDV.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.09.2019