Dosje javnega naročila 006563/2019
Naročnik: OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Gradnje: IZGRADNJA LED RAZSVETLJAVE NA NOGOMETNEM IGRIŠČU REČICA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 182.434,69 EUR

JN006563/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.09.2019
JN006563/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.10.2019
JN006563/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.11.2019
JN006563/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006563/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2
3270
SI034
Laško
Slovenija
obcina@lasko.si
+386 37338700
+386 37338740

Internetni naslovi
http://www.lasko.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.lasko.si/sl/
ESPD: http://www.lasko.si/sl/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12854
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZGRADNJA LED RAZSVETLJAVE NA NOGOMETNEM IGRIŠČU REČICA
Referenčna številka dokumenta: 430-25/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
IZGRADNJA LED RAZSVETLJAVE NA NOGOMETNEM IGRIŠČU REČICA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Laško
II.2.4 Opis javnega naročila
IZGRADNJA LED RAZSVETLJAVE NA NOGOMETNEM IGRIŠČU REČICA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
v skladu z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.10.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.10.2019   10:30
Kraj: v informacijskem sistemu e-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
v skladu z razpisno dokumentacijoOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.09.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.09.2019   16:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na zahtevano višino reference (referenčni objekt) in ocenjene vrednosti projekta, menimo, da je višina reference previsoka.
Predlagamo znižanje reference, da se lahko zajame širši krog ponudnikov.


ODGOVOR
Naročnik s tem odgovorom spreminja referenčni pogoj glede višine referenčnega posla, in sicer iz 80.000 na 50.000 eur brez DDV.
Pravilno se pogoj glasi: 19.4.4. Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih petih letih pred objavo tega javnega naročila že izvedel vsaj en (1) primerljiv posel:
izvedba razsvetljave nogometnih ali drugih zunanjih športnih površin, kjer je vrednost izvedene razsvetljave obsegala najmanj 50.000,00 EUR brez DDV. Upošteva se vrednost izvedenih elektro inštalacijskih del in tistih gradbeno-obrtniških del povezanih s polajanjem kablov, postavitvijo stebrov za razsvetljavo in podobno.